Anda di halaman 1dari 4

Rujukan Rujukan khusus Ee Ah Meng (2002) Pedagogi III Edisi Keuda (Semester III), Penerbit Fajar Bakti Sdn.

Bhd, Selangor Mok Soon Sang (2002) Pedagodi untuk Kursus Diploma Perguruan Semester 3, Kumpulan Budiman SDN BHD Subang Jaya Mok Soon Sang (2010) Pedagogi untuk Pengajaran dan Pembelajaran, Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd, Selangor Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. (2001). Pembelajaran Akses Kendiri. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. (2001). Pembelajaran Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. (2001). Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. (2001). Pembelajaran Secara Konstruktivisme. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. (2001). Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. (2001). Pembelajaran Masteri. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.

Rujukan Am PAK, retrieved by 5 September 2013 from http://lukhmanwrd109.blogspot.com/2010/10/pembelajaran-akses-kendiri-tajuk-13.ht ml PAK, retrieved by 5 September 2013 from http://personajohor.blogspot.com/2009/10/pembelajaran-akses-kendiri.html Azmi Ramli Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi(ICT) dalam P&P, retrieved by 5 September 2013 from http://www.slideshare.net/AzmiRamli/penggunaan-teknologi-maklumat-dan-komunika si-ict-dalam-pp Pembelajaran Masteri, retrieved by 5 September 2013 from http://seribuimpianhafiz.blogspot.com/p/pembelajaran-masteri_23.html Pembelajaran Masteri, retrieved by 5 September 2013 from http://pomizipedagogy.wordpress.com/model/masteri/ Khairan Teori Pembelajaran Konstruktivisme, retrieved by 5 September from http://tugasmahasiswamatematika.blogspot.com/2012/06/teori-pembelajaran-konstru ktivisme.html Pembelajaran berasaskan ICT, retrieved by 5 September from http://psssjmmodul03.blogspot.com/ Kajian Masa Depan, retrieved by 5 September 2013 from http://www.scribd.com/doc/36471167/Pengajaran-Berasaskan-Kajian-Masa-Depan Pembelajaran Konstruktivisme dan Masteri, retrieved by 5 September from http://catatannota.blogspot.com/2011/08/pelaksanaan-aktiviti-pengajaran-dan.html Khumaedullah Umay Pembelajaran Konstruktivisme, retrieved by 5 September 2013 from http://khumaedullahumay.blogspot.com/2012/06/model-pembelajaran-konstruktivism e.html Pembelajaran berasaskan kajian masa depan dan kemahiran berfikir, retrieved by 5 September 2013 from http://amirafarhanah.blogspot.com/2012/11/tajuk-11-pengaplikasian-kbt-dalam-p-bm. html

Kajian Masa Depan, retrieved by 5 September 2013 from http://amelan2013.blogspot.com/2013/06/kajian-masa-depan.html Aisyah Zainudin Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran, retrieved by 18 September 2013 from http://www.slideshare.net/aisyahzainudin946/kaedah-dan-teknik-pengajaran-pendidik an-jasmani-20369789 Aiza Mira Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran, retrieved by 18 September 2013 from http://notapendidikanjasmani.blogspot.com/2010/10/strategi-pengajaran.html Mira Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran, retrieved by 18 September 2013 from http://aizamira.blogspot.com/2013/01/strategi-pendekatan-kaedah-dan-teknik.html Wany Hardy Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran, retrieved by 18 September 2013 from http://www.slideshare.net/ayashi_chan/strategi-pendekatan-kaedah-dan-teknik-peng ajaran-grafik kaedah pengajaran dan pembelajaran, retrieved by 18 September 2013 from http://www.docstoc.com/docs/132762443/KAEDAH-PENGAJARAN-PENDIDIKAN-JA SMANI Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran, retrieved by 18 September 2013 from http://ketuajabatanpendidikanjasmani.blogspot.com/2013/04/huraian-ringkas-strategipengajaran-dan.html Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran, retrieved by 18 September 2013 from http://mohdzakirazman.blogspot.com/2011/12/pendekatan-kaedah-teknik-dan-strateg i.html Mohd zaki, Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran, retrieved by 18 September 2013 from http://insinbro09.inube.com/blog/70772/ Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran, retrieved by 18 September 2013 from http://sidangpanitiapjk.blogspot.com/2012/03/kaedah-pengajaran-pendidikan-jasmani .html

Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran, retrieved by 18 September 2013 from http://husniupsi680.blogspot.com/2012/11/strategi-pendekatan-kaedah-dan-teknik.ht ml Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran, retrieved by 18 September 2013 from http://www.docstoc.com/docs/120940238/STRATEGI-KAEDAH-TEKNIK-PENGAJAR AN Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran, retrieved by 18 September 2013 from https://docs.google.com/presentation/d/19yone2mORvCCT4yfRmOAMo6bdig7uWsw 8HMzkzGIaE4/edit#slide=id.p23