1

Cont..

Peta Pemikiran Bulatan Buih Buih Berganda Pokok Dakap Alir Pelbagai Alir

Proses Pemikiran Mendefinisikan mengikut konteks Menerangkan (Kata/Frasa Adjektif) Membanding beza Membuat pengelasan Hubungan bahagian-seluruh Urutan Sebab dan Akibat

Titi 2

Analogi (mencari hubungan yang sama)

Dihasilkan oleh peserta kursus dan murid sekolah rintis

3

4 4

.

.

.

8 .

9 .

10 .

11 .

Perkara atau orang yang mempengaruhi saya? Pahang Pengalaman berkahwin Opsyen perdagangan/ ekonomi asas JPWPKL ibubapa izaryani Pegawai meja iThink keluarga Dilatih Oleh Kestrel Education 12 .

Perkara atau orang yang mempengaruhi saya Maklumat yang berkenaan dengan saya Nama Tulis Maklumat berkenaan diri anda dengan menggunakan Peta Bulatan 13 .

14 .

15 .

Mempunyai enam kaki Berbadan kecil ? Merah Gula-gula Serangga 16 .

Apakah sumber yang kamu rujuk? Segala maklumat yang kamu ketahui tentang kemahiran berfikir Kemahiran berfikir 17 .

18 .

19 19 .

20 20 .

49 .

50 .

23 .

Mendefinisikan Mengikut Konteks 24 .

PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Bulatan Bentuk: NOTA: Topik Semua yang saya tahu Bagaimanan dan dimana saya mengetahui ? Bingkai rujukan Boleh Digunakan untuk: • Sumbangsaran • Menguji Pengetahuan Sedia Ada • Penutup / Rumusan PROSES BERFIKIR: Mendefinisikan megikut konteks / sumbangsaran 25 .

26 .

27 .

28 .

5 SAMPEL BARU YANG BERBEZA 29 .

30 Penerangan Menggunakan Kata/Frasa Adjektif .

sifat/ frasa sifat Menambah kosa kata Bantuan 5 pancaindera Positif / negatif A Perkara. Topik PROSES BERFIKIR: Penerangan (Adjektif) Hanya Adjektif! 31 .PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Buih BENTUK: NOTA: Adjektif.

32 .

33 .

34 .

Science 35 .

36 .

Membanding Beza 37 .

PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Buih Berganda BENTUK: NOTA: Perbezaan PROSES BERFIKIR: Banding/Beza Persamaan Unik: Seragam Persamaan: Perbezaan Ada Kaitan denganVenn Diagram Kod Warna 38 .

Biology 39 .

40 .

41 .

42 .

Membuat Pengelasan .

contoh Jenis… PROSES BERFIKIR: Kelaskan. topik.PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Pokok BENTUK: NOTA: Tajuk. asingkan. kategorikan Induktif / Deduktif . kategori Kategori atau kumpulan Detail.

45 .

46 .

47 .

48 .

Membahagikan peserta mengikut kumpulan 1-8 .

Hubungan SeluruhBahagian .

benda maujud PROSES BERFIKIR: Hubungan SeluruhBahagian.PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Dakap BENTUK: NOTA: Keseluruhan Pecahan kecil Bahagian utama Sebahagia n daripada… Fizikal. Struktur .

52

Technology .

Urutan .

Kronologi Boleh dilukis dari pelbagai arah PROSES BERFIKIR: Penerangan tentang langkah utama Turutan. Proses. Kitaran. Langkah .PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Alir BENTUK: NOTA: Langkah Utama Plot.

.

.

.

.

.

Sebab dan Akibat .

Hasil “jika…maka” PROSES BERFIKIR: Sebab dan Kesan Meramalkan kejadian Boleh jadi satu bahagian sahaja “bila… akibatnya/kesannya” .PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Pelbagai Alir BENTUK: NOTA: Penerangan tentang sebab Sebab Ramalan akibat/ Kejadian kesan Menganalisa akibat/kesan Akibat.

.

I put too much water in I did not measure my flour accurately My cake sunk in the middle I opened the oven door too soon .

I was upset My cake sunk in the middle Mum made another cake It cost more money .

I put too much water in I was upset I did not measure my flour accurately My cake sunk in the middle Mum made another cake I opened the oven door too soon It cost more money .

70 .

71 .

Melihat analogi/ hubungan yang sama .

PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Titi BENTUK: NOTA: Kenalpasti perkaitan RF: __________ Melihat Analogi Mengaitkan Hubungan yang Sama PROSES BERFIKIR: Bagaimanakah kedua-duanya Faktor Penghubung dapat dikaitkan? .

cow calf AS hen chick AS kangaroo joey AS ewe lamb Relating factor: is the mother of a .

Contoh Hasil Kerja Murid .

.

Tugasan – Apakah faktor penghubung antara pemikiran dan pembelajaran? Faktor Penghubung a Pembelajar s an Berfikir as as .

 Mesti dilaksanakan di sekolah secara menyeluruh.  Pelaksanaan merangkumi pembangunan staf dan penyediaan bahan-bahan latihan bagi setiap guru. .

bukannya guru. . Guru minta pandangan pelajar tentang peta yang sesuai digunakan  Pelajar yang mengisi peta pemikiran.

 Setiap kumpulan pilih 1 topik bagi mata pelajaran masingmasing  Sediakan 8 peta pemikiran berkaitan topik tersebut  30 minit .