Anda di halaman 1dari 2

Temu bual dengan Guru Besar Soalan 1 Apakah cabaran utama sebagai Guru Besar di sekolah?

Soalan 2 Apakah bidang tugas Guru Besar di sekolah? Soalan 3 Apakah usaha dalam mencapai matlamat puan yang ingin menceriakan kawasansekolah serta meningkatkan prestasi dalam bidang kurikulum serta kokurikulum disekolah?

Temu bual dengan Guru Penolong Kanan 1 (Pentadbiran) Soalan 1 Apakah bidang tugas puan sebagai GPK1 di sekolah? Soalan 2 Dalam usaha mencemerlangkan murid-murid, apa program yang telah dijalankan untukmeningkatkan prestasi pelajar? Soalan 3 Bagaimana dengan kemudahan untuk murid-murid di sekolah ini?

Temu bual dengan Guru Penolong Kanan Kokurikulum Soalan 1 Apa aktiviti kokurikulum yang ada di sekolah dan bagaimana pelaksanaannya?

Temu bual dengan Guru Soalan 1 Sebagai seorang guru, apakah peranan yang anda mainkan di sekolah ini?

Soalan 2 Apakah sumber dan bahan pengajaran yang biasa anda gunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Bahan dan sumber manakah yang mudah digunakan oleh murid-murid?

Soalan 3 Bagaimanakah anda mengkategorikan murid-murid anda ketika melakukan aktiviti secara berkumpulan? Adakah mereka dapat melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti tersebut?