PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

• Salah satu komponen Dinamika Guru bagi KPLI • 2 kredit • Penilaian: - kerja kursus (70%) - khidmat masyarakat / ujian (25%) - sahsiah (5%)

SUKATAN
• • • • • • UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT 1: 2: 3: 4: 5: 6: PENGENALAN PAS PENGENALAN EKOLOGI ASAS ISU ALAM SEKITAR PEMBANGUNAN LESTARI GAYA HIDUP LESTARI PAS MERENTAS KURIKULUM

UNIT 1 PENGENALAN PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (PAS)

1.1 Sejarah
• Stockholm (1972) • Tblisi (1977) • Polisi Alam Sekitar Kebangsaan (RM3) • Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (EQA) • Persidangan “The Earth Summit” Rio

1.2 MATLAMAT PAS
• Membantu masyarakat sejagat menyedari dan memahami isu-isu alam sekitar • Menguasai kemahiran dan kesungguhan dalam membantu mengatasi isu alam sekitar • Membentuk masyarakat yang lebih peka dan prihatin terhadap isu alam sekitar

1.3 OBJEKTIF PAS
• Mendapat pengalaman, pengetahuan dan kefahaman asas tentang alam sekitar dan masalahnua • Meningkatkan kesedaran, kepekaan dan keprihatinan terhdp alam dan masalahnya. • Memperolehi nilai, memupuk sikap positif, cintai alam sekitar dan bermotivasi utk terlibat secara aktif • Memahami pembangunan negara perlu diterusksn dengan menggunakan sumber semulajadi yang ada dengan terancang • Menguasai kemahiran bagi mengenal pasti masalah alam sekitar dan penyelesaiannya • Memberi peluang penglibatan diri secara aktif dalam penyelesaian masalah alam sekitar

• Minggu lalu, 5 pegawai dari WWF Malaysia telah pergi ke 5 tempat berbeza pada 5 hari berbeza menggunakan kenderaan berbeza. Pengerusi WWF ingin mengetahui siapakah yang pergi ke mana, bila dan bagaimana dalam tempoh 5 minit dari sekarang.

SIAPA PERGI KE MANA?

Maklumat perjalanan…
• • • • • • • • • • • • Ismail terbang dengan pesawat MAS Penerbangan ke Hong Kong pada hari Sabtu Sistem Penerbangan British terbang ke U.S Din pergi pada hari Rabu Jeffrey pergi ke New Zealand Sistem Penerbangan Qantas bertolak pada hari Jumaat Ah Chong bertolak pada hari Selasa Sistem Penerbangan Singapura terbang ke London Intan pergi dengan Sistem Penerbangan United Penerbangan ke Australia pada hari Isnin Sistem Penerbangan Malaysia bertolak pada hari Isnin Intan pergi ke Hong Kong

UNIT 2: PENGENALAN EKOLOGI ASAS

2.1 Komponen-Komponen Alam Sekitar - Alam sekitar semulajadi, buatan dan sosiobudaya 2.2 Biosfera dan Ekologi - Konsep biosfera, ekologi 2.3 Ekosistem Definisi biotik dan abiotik Konsep nic Kitar semulajadi Rantai makanan Keseimbangan ekosistem

Alam Sekitar Semulajadi (Ciptaan Tuhan)

Alam Sekitar Buatan

Namakan contoh-contoh alam buatan yang lain

Alam Sekitar Sosiobudaya
• Merangkumi etika persekitaran (environment ethics) • Orang Melayu: jika masuk ke dalam hutan, jangan menegur sebarang keganjilan yang ditemui atau berbuat bising – elak bala • Bumiputera Sabah/Sarawak: padi mempunyai semangat dan kuasa, adakan Pesta Menuai supaya semangat padi gembira dan hasil tuaian semakin bertambah • ‘Indigenous knowledge’ – cara masyarakat pribumi di sesuatu tempat memanfaatkan sumber alam utk perubatan, makanan, rekreasi dsb.

2.2 Biosfera dan Ekologi
Atmosfera

Hidrosfera Litosfera

EKOLOGI
• ‘OIKOS’ ? • Ekologi moden – Teori Evolusi Darwin • Definisi: Kajian tentang hubungan organisma dengan persekitaran fizikal dan biologinya.

2.3 Ekosistem
• Hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam sesuatu komuniti (tasik, gurun, tanah tinggi, …) • Nic?
Apakah komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dalam suatu habitat seperti gambar di sebelah? Adakah komponen-komponen yang sama berfungsi di habitat yang lain? Apakah ekosistem yang telah dibentuk?

Pemindahan Tenaga dalam Rantai Makanan
Rantai makanan Piramid tenaga/ makanan

Kitar Semulajadi
• • • • Kitar Kitar Kitar Kitar karbon nutrien nitrogen hidrologi

Pengaliran Tenaga
• Sesuatu ekosistem seimbang jika … i) pengaliran tenaga dari suatu aras trof ke aras trof yang seterusnya berterusan ii)kitaran semulajadi (terutamanya

AKTIVITI 1: Keseimbangan Ekosistem
1. 2. 3. 4. Berdiri dalam satu bulatan dengan memegang bahu rakan di hadapan anda. Turunkan badan anda dengan perlahan-lahan dan duduk di atas riba rakan di belakang anda. Apa yang anda rasa? Terbeban dengan berat rakan anda? (Lakukan satu aktiviti yang diarahkan) Sekarang, apa yang anda rasa? Mengapa?

Unit 3: ISU-ISU ALAM SEKITAR

• • • •

3.1 3.2 3.3 3.4

Jenis isu Punca isu Kesan isu Menangani isu

3.1 Jenis Isu
• • • • • • • • • • Pertambahan penduduk Pelupusan spesis flora dan fauna Penebangan hutan Penghapusan paya (bakau, gambut) Peningkatan kawasan gurun Hakisan tanah Pencemaran air / udara / bunyi / tanah Penipisan lapisan ozon Kekurangan sumber bahan api / galian / air Pemendapan asid

PUNCA ISU ALAM SEKITAR
• • • • • • Pertambahan penduduk Penggunaan teknologi Bencana alam Politik dan peperangan Budaya dan etika Penguatkuasaan undang-undang

KESAN ISU ALAM SEKITAR
• • • • Kepupusan flora dan fauna Kualiti hidup menurun Degradasi alam dan sumber Pengaruh politik dan hubungan antarabangsa

CARA-CARA MENANGANI ISU

• Akta, undang-undang dan penguatkuasaan • Penglibatan komuniti • Penglibatan individu
ANDA TERLIHAT ORANG MEMBUANG SAMPAH DARI KENDERAAN? LAPORKAN KEPADA KAMI! DBKK le! CATAT NOMBOR KENDERAAN, TARIKH, TEMPAT KEJADIAN DAN SMS KEPADA NOMBOR:

AKTIVITI 1:
• Pilih satu tajuk dan bincangkan punca, kesan dan cadangan untuk mengatasi isu berkenaan. • Utamakan isu-isu yang berlegar di tempat tinggal / bertugas anda. • Sediakan hasil perbincangan anda dalam bentuk audio / visual / multimedia.

AKTIVITI 2: Bincangkan dengan terperinci isu-isu berikut
pertambahan populasi penduduk kepupusan spesis flora dan fauna transisi kawasan hutan kepada kawasan pertanian pencemaran air, udara, bunyi dan darat perubahan cuaca global

dengan menjelaskan punca, kesan dan cara mengatasinya:-

UNIT 4: PEMBANGUNAN LESTARI

PEMBANGUNAN LESTARI
4.1 Konsep Pembangunan Lestari 4.2 Tujuan Pembangunan Lestari 4.3 Strategi Pembangunan Lestari 4.4 Peranan Organisasi Kerajaan, Bukan Kerajaan dan Badan Korporat terhadap Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam

4.1 KONSEP PEMBANGUNAN LESTARI
Pembangunan yang mengisi keperluan dan kehendak generasi masa kini tanpa mempertaruhkan atau menjejaskan keupayaan generasi yang akan datang untuk mengisi kehendak-kehendaknya. “Sustainability is the ability to support, provide or nurture the total life system in our biorigins and other biorigins on the planet: and the ability to supply in perpetuity all life forms with the necessities of life.”

Pembangunan dikatakan lestari apabila:
• ada imbangan antara sumber yang digunakan dengan sumber yang boleh diregenerasi/dihasilkan semula. • sumber dalam keadaan baik sebelum dan selepas digunakan • integriti dan diversiti sistem semula jadi dikekalkan atau dipulihkan • dapat memelihara alam dan mewujudkan komuniti yang berbudaya • setiap generasi dapat memberi atau mengekalkan hak generasi yang akan datang.

Definisi mengikut WCED 1987 (World commission on Environment and Development) atau Bruntland Commission: Pengolahan sumber-sumber alam secara terkawal dan terancang demi kesejahteraan generasi manusia masa kini tanpa menjejaskan masa depan

Apa implikasi laporan Bruntland ini?
1 Mengambilkira hubungan antara penggunaan sumber alam, pertumbuhan penduduk dunia dan pembangunan teknologi Mengambil kira faktor pembangunan yang tidak sekata di kalangan negara maju dan sedang membangun. Mengambilkira faktor kemusnahan alam dan mala petaka alam yang disebabkan oleh tindakan manusia.

2

3

KONSEP PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR
… menjaga, mengawas dan mengurus alam sekitar dalam konteks pembangunan lestari yang bertunggakkan ekonomi, sosial dan perlindungan alam sekitar. … peningkatan berterusan kualiti alam sekitar … penggunaan lestari sumber-sumber asli … semua pembuat keputusan dasar mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perlindungan alam sekitar ketika membentuk, merancang dan melaksanakan aktiviti masing-masing (sektor awam, sektor swasta, pengguna sumber, NGO dan orang awam).

KONSEP PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR
… memulihara ekosistem semulajadi untuk memastikan keutuhan, kepelbagaian biologi dan sistem sokongan hidup … memperbaiki pengurusan pembuangan sampah, bahan bertoksik, dan pencemar … perlindungan kepada habitat, flora dan fauna yang hampir pupus

AKTIVITI 1: Pengusaha Kolam Ikan Paling Berjaya!
• Anda mempunyai sebuah kolam ikan air tawar. Kolam ini dapat menampung maksima 16 ekor ikan. Jika lebih, ikan akan mati atau tidak membiak. • Anda diminta menangkap ikan dari kolam ini dan cara tangkapan terpulang kreativiti masing-masing. • Bilangan ikan yang ditangkap antara 0 – 16 ekor. • Selepas setiap tangkapan, bilangan ikan yang sama dengan baki ikan dalam kolam akan terhasil • Buat 4/6 tangkapan. Catatkan bilangan ikan setiap tangkapan. • Kira jumlah ikan yang berjaya ditangkap dan ikan yang masih ada di dalam kolam pada akhir tangkapan. • Siapakah yang paling berjaya?

STRATEGI PEMBANGUNAN LESTARI
• Strategi 1: Amalan Konsep 5R. • Strategi 2: Penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui (cth: solar, ombak, angin) • Strategi 3: Pembangunan ekonomi yang terancang • Strategi 4: Pengelolaan Kempen Cintai Alam Sekitar • Strategi 5: Undang-undang dan Konvensyen Antarabangsa • Strategi 6: Peranan dan sumbangan Organisasi Kerajaan, Bukan Kerajaan dan Badan Korporat

Amalan Konsep 5R
• Rethink (Fikir semula) • Reduce (Kurangkan) • Repair (Perbaiki) • Reuse (Guna semula) • Recycle (Kitar semula)

Sumber Tenaga Re-generasi
• Dasar Tenaga Negara – pembekalan tenaga yang cekap, kos jimat, R&D, sumber tenaga lestari yang baru dan boleh diperbaharui • Penghasilan peralatan dan bangunan yang fleksibel dan bersedia menggunakan sumber tenaga baru – mudah selenggara

Pembangunan Ekonomi Terancang
• Bangunan mesra alam - sistem pengudaraan berkesan, kurang alat pendingin hawa, reka bentuk siling yang tinggi, bahan konkrit dan kaca untuk kurangkan penyimpanan haba, warna dan tekstur yang sesuai. • Industri mesra alam - penggunaan peralatan teknologi yang kurang hasilkan bahan cemar, lokasi sesuai, tapak pelupusan sisa sesuai, pembungkusan biodegradasi

• Taman-taman perumahan mesra alam – kekalkan kehijauan persekitaran, sistem saliran berkesan, guna alat insinerasi untuk sisa perbandaran. • Sistem pengurusan sungai – pelihara kualiti dan kebersihan sungai, pembangunan kawasan tadahan hujan, pengolahan air sisa yang berkesan • Perancangan guna tanah – Kawasan pertanian, hutan simpanan, perumahan dan industri diselaras dan seimbang • Pengurusan bahan sisa dan pelupusan sampah – guna teknologi canggih dan bersepadu utk lupus bahan sisa berbahaya dan sampah, sistem pengangkutan, lokasi pengumpulan

Kempen Cintai Alam Sekitar
Sambutan Hari Alam Sekitar/Hari Bumi Amalan 5R Jualbeli barangan terpakai Perisian komputer utk hasilkan grafik dan poster yang menarik • Sekolah Lestari/ Penghijauan Sekolah/ Sekolah dalam Taman/Taman dalam sekolah • Jaga Kebersihan dan Keindahan Bandaraya • Hari Tak Mau Tapau! • • • •

Undang-Undang dan Konvensyen A/bangsa
• Langkawi Declaration, 1989 • Agenda 21 (Earth Summit)
http://www.un.org/esa/earthsummit

http://www.doe.gov.my/index.php?option=com_content&task=view&id=56

• Kuala Lumpur Accord, 1992
http://www.aseansec.org/8558.htm

• UN Commission on Sustainable Development (UNCSD)
http://www.un.org/esa/sustdev/

• International Whaling Commission (IWC)
http://www.iwcoffice.org/index.htm

Peranan dan sumbangan Organisasi Kerajaan, Bukan Kerajaan, Badan Korporat
• • • • • • • • • Jabatan Alam Sekitar/ Jabatan Perlindungan Alam Sekitar ( www.doe.gov.my) Institut Penyelidikan Perhutanan (www.frim.gov.my) Jab. Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) www.nre.gov.my/fungsi.htm Tabung Alam Malaysia/WWFMalaysia www.wwfmalaysia.org/ Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS) www.mns.org.my/mission.php Sahabat Alam Malaysia SAM) www.surforever.com/sam/intro.html Treat Every Environment Special (TREES) www.jeef.or.jp/EAST_ASIA/malaysia/TREES.htm Sabah Environmental Education Network (SEEN) www.sabah.gov.my/seen Petronas, Shell, Hong Kong Bank, Sime Darby, Toyota

Aktiviti 2: Ketua Kampung Bestari…
Kampung Kebayau akan dinaiktaraf menjadi sebuah pekan yang sempurna untuk memenuhi keperluan penduduk kampung tersebut. Memandangkan bilangan penduduk semakin bertambah, satu plan pembangunan lestari perlu disegerakan untuk peningkatan taraf hidup. Infrastruktur yang sedia ada di kampung tersebut adalah seperti berikut: c) Jalanraya tidak berturap d) Jeti usang yang tidak digunakan e) 2 deret kedai – kedai runcit, kedai basikal, kedai gunting rambut f) Sebuah klinik desa g) Petempatan berselerak h) Sebuah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah daripada papan i) Sumber air dari sungai dan perigi

Sebagai Ketua Kampung yang baru dilantik, anda diminta menyediakan satu plan pembangunan lestari untuk kampung tersebut. Tunjukkan jumlah kos yang anda perlukan.

UNIT 5: WARGA ALAM SEKITAR

WARGA ALAM SEKITAR
• Gaya Hidup Lestari / Masyarakat Lestari • Penglibatan Individu dalam usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar

Gaya Hidup Lestari
• Definisi gaya hidup Cara hidup yang menggambarkan sikap dan nilai seseorang atau kumpulan seseorang.
American Heritage Dict.

• Definisi masyarakat lestari Masyarakat yang hidup dalam batasan yang ditentukan oleh alam semulajadi dgn mengamalkan penggunaan maksimum sumber yang boleh diperbaharui, kitar semula, pemuliharaan dan kawalan Gaya kependudukan. Hidup Lestari adalah gaya hidup mesra alam yang perlu diaplikasi dalam semua aktiviti harian kita.

In one group of islands in the northern most part of Japan, a group of scientists were carrying out some study on the behaviour of monkeys which lived near the sea shore. Not far from the shore were some fruit trees. Whenever the fruits fell on to the sandy beach, the monkeys would pick up the fruits and eat them straight away with much of the sand still sticking to the fruit. This was what all the monkeys in the islands did. One day, a monkey observed a fruit fall and roll down to the water. The monkey then went and picked up the fruit and ate the clean fruit. It was observed that this particular monkey showed a new kind of behaviour the next day. When a fruit fell on the sand, this monkey, instead of putting the fruit in the mouth straight away, picked up the fruit, took it to the water, and then ate the fruit. A few other monkeys started following this ‘enlightened monkey’. However what was surprising was that after some time it was observed that suddenly all the monkeys began showing this new behaviour. What was more perplexing was that even the species of monkeys in the other islands also began to show this new behaviour.

The Story of the 100th Monkey.

This study postulated the theory that when a ‘critical mass’ is reached, the action of this critical mass mysteriously influences the thought and action of the whole population. This ‘critical mass’ could be the nominal 100th monkey or the 100th person whose person whose action may trigger a transformation in the population.

KISAH SEORANG BUDAK DAN PERMAINAN BERCANTUM
Pada suatu hari, seorang bapa diganggu anaknya ketika dia sedang asyik membaca suratkhabarnya. Untuk menghindari anaknya sementara dia habis membaca suratkhabarnya, bapa pantas berfikir dan mendapat satu idea. Dia mengeluarkan satu halaman daripada suratkhabarnya yang mempunyai peta dunia di atasnya. Halaman itu dikoyak-koyakkannya kepada beberapa keping untuk membentuk permainan mencantum kepingan. Setelah mangacau-ngacaunya, kepingan itu diserahkan kepada anaknya untuk dicantumkan. Dia begitu pasti bahawa anaknya akan mengambil masa yang lama untuk mencantumkannya. Namun selepas beberapa minit, anaknya muncul semula dengan gembira sambil menunjukkan peta dunia yang lengkap dicantumkan. Bapanya merasa cukup hairan kerana anaknya dapat menyelesaikannya dengan begitu cepat. Apabila menanya anaknya, anaknya menjawab, “Ini kerja yang mudah sekali kerana di belakang halaman ini terdapat gambar besar seorang manusia. Saya membetulkan manusia itu dan dengan sendirinya dunia dapat dipulihkan.”

UNIT 6: PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MERENTAS KURIKULUM

• Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh (Whole School Approach) • Pendekatan Kurikulum • Penerapan PAS dalam P&P • Pendekatan Ko-Kurikulum • Audit Hijau Sekolah/Institusi • Program Penghijauan

PAS MERENTAS KURIKULUM

Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh.
Mengintegrasi Pendidikan Alam Sekitar terhadap b) Pengurusan dan pentadbiran sekolah c) Persekitaran sekolah d) P&P dalam bilik darjah Peranan pengurusan, guru, staf sokongan, pelajar dan PIBG???

Pendekatan Kurikulum
1 Pendidikan TENTANG alam sekitar - kefahaman tentang sistem alam, interaksi antara manusia dan persekitarannya Pendidikan DALAM alam sekitar - mengembangkan kemahiran dan nilai Pendidikan UNTUK alam sekitar - membina kesedaran, mengembangkan etika, motivasi dan kesediaan untuk terlibat

4

7

Penerapan PAS dalam P&P
a) Penerapan nilai-nilai murni Pendidikan Alam Sekitar dalam aktiviti pembelajaran b) Menyediakan rangsangan aktiviti yang membina kreativiti pelajar bagi menyelesaikan masalah berkaitan alam sekitar c) Penggunaan sumber/alat bahan bantu belajar berunsurkan Pendidikan Alam Sekitar – bahan terbuang, kitar semula

16 Nilai-Nilai Murni Alam Sekitar
Kerjasama Perubahan berterusan Rendah diri Ekonomi bukan segalanya Menghormati alam Kehidupan seimbang Kesedarhanaan Kerosakan minima Mencintai persekitaran Etika melebihi hukum Kemapanan ekosistem Tanggungjawab setiap individu Mengekalkan kepelbagai hidupan Mengiktiraf hak generasi akan datang Perlindungan dan pemulihan ekosistem Mengalami dan menghayati sendiri lebih baik

Pendekatan Ko-Kurikulum
a) Unit Beruniform - aktiviti perkhemahan, gotong royong, program kitar semula, kajian flora dan fauna, pameran, sambutan Hari Alam Sekitar, membuat kompos, lawatan sambil belajar, papan kenyataan b) Sukan dan Permainan - pengurusan stor, penjagaan padang, peralatan sukan dari bahan terbuang, marathon dan jogathon c) Persatuan dan Kelab - penubuhan kelab pencinta alam, ceramah/bengkel, pertandingan kuiz/esei/melukis poster/debat, kraftangan

Audit Hijau di Sekolah/Institusi
Tujuan: 2 Mengenalpasti masalah berkaitan alam sekitar di kawasan sekolah 3 Mengetahui tahap pelaksanaan dan penerapan Pendidikan Alam Sekitar di peringkat 4 Memberi cadangan mengatasi masalah yang telah dikenalpasti 5 Kesedaran terhadap kepentingan pemuliharaan alam sekitar kawasan sekolah

Aktiviti 1: Audit Hijau IP Kent (rujuk Borang Audit Hijau)
• Bentukkan lima kumpulan untuk menjalankan aktiviti • Setiap kumpulan dikehendaki membuat auditan berdasarkan borang audit yang telah disediakan • Merakam fenomena persekitaran IP Kent yang perlu diberi perhatian dan tindakan pemuliharaan • Menganalisa item-item dan membentangkan dapatan serta cadangan penambahbaikan.

Program Penghijauan
• Tidak terhad kepada penanaman bunga-bungaan dan pokok, juga menumpu kepada pemeliharaan tenaga dan air, pengurangan dan pengurusan bahan buangan dan mengitar semula • Melibatkan semua warga sekolah, terutamanya pelajar • Mengenalpasti pelan pembangunan sekolah – kedudukan taman, urusan bahan buangan, pemeliharaan sumber, penjimatan tenaga dan air

Aktiviti 2: Program Penghijauan Maktab
• Cuba fikirkan satu aktiviti alam sekitar ringkas yang kumpulan anda dapat laksanakan dalam tempoh yang singkat dan menggunakan kos yang paling minimum • Sediakan pelan tindakan anda termasuk perbelanjaan yang diperlukan. • Contoh aktiviti: Kitar semula kertas, membersih kawasan taman/kolam,