Anda di halaman 1dari 66

PENDIDIKAN ALAM

SEKITAR
• Salah satu komponen Dinamika Guru
bagi KPLI
• 2 kredit
• Penilaian:
- kerja kursus (70%)
- khidmat masyarakat / ujian (25%)
- sahsiah (5%)
SUKATAN
• UNIT 1: PENGENALAN PAS
• UNIT 2: PENGENALAN EKOLOGI ASAS
• UNIT 3: ISU ALAM SEKITAR
• UNIT 4: PEMBANGUNAN LESTARI
• UNIT 5: GAYA HIDUP LESTARI
• UNIT 6: PAS MERENTAS KURIKULUM
UNIT 1
PENGENALAN
PENDIDIKAN ALAM SEKITAR
(PAS)
1.1 Sejarah

• Stockholm (1972)
• Tblisi (1977)
• Polisi Alam Sekitar Kebangsaan
(RM3)
• Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (EQA)
• Persidangan “The Earth Summit” -
Rio
1.2 MATLAMAT PAS
• Membantu masyarakat sejagat
menyedari dan memahami isu-isu
alam sekitar
• Menguasai kemahiran dan
kesungguhan dalam membantu
mengatasi isu alam sekitar
• Membentuk masyarakat yang lebih
peka dan prihatin terhadap isu alam
sekitar
1.3 OBJEKTIF PAS
• Mendapat pengalaman, pengetahuan dan kefahaman asas
tentang alam sekitar dan masalahnua
• Meningkatkan kesedaran, kepekaan dan keprihatinan
terhdp alam dan masalahnya.
• Memperolehi nilai, memupuk sikap positif, cintai alam
sekitar dan bermotivasi utk terlibat secara aktif
• Memahami pembangunan negara perlu diterusksn dengan
menggunakan sumber semulajadi yang ada dengan
terancang
• Menguasai kemahiran bagi mengenal pasti masalah alam
sekitar dan penyelesaiannya
• Memberi peluang penglibatan diri secara aktif dalam
penyelesaian masalah alam sekitar
SIAPA PERGI KE
MANA?
• Minggu lalu, 5 pegawai dari WWF
Malaysia telah pergi ke 5 tempat
berbeza pada 5 hari berbeza
menggunakan kenderaan berbeza.
Pengerusi WWF ingin mengetahui
siapakah yang pergi ke mana, bila
dan bagaimana dalam tempoh 5
minit dari sekarang.
Maklumat perjalanan…
• Ismail terbang dengan pesawat MAS
• Penerbangan ke Hong Kong pada hari Sabtu
• Sistem Penerbangan British terbang ke U.S
• Din pergi pada hari Rabu
• Jeffrey pergi ke New Zealand
• Sistem Penerbangan Qantas bertolak pada hari Jumaat
• Ah Chong bertolak pada hari Selasa
• Sistem Penerbangan Singapura terbang ke London
• Intan pergi dengan Sistem Penerbangan United
• Penerbangan ke Australia pada hari Isnin
• Sistem Penerbangan Malaysia bertolak pada hari Isnin
• Intan pergi ke Hong Kong
UNIT 2:
PENGENALAN EKOLOGI
ASAS
2.1 Komponen-Komponen Alam Sekitar
- Alam sekitar semulajadi, buatan dan sosiobudaya
2.2 Biosfera dan Ekologi
- Konsep biosfera, ekologi

2.3 Ekosistem
- Definisi biotik dan abiotik
Konsep nic
Kitar semulajadi
Rantai makanan
Keseimbangan ekosistem
Alam Sekitar Semulajadi
(Ciptaan Tuhan)
Alam Sekitar Buatan

Namakan contoh-contoh alam buatan yang


lain
Alam Sekitar Sosiobudaya
• Merangkumi etika persekitaran (environment
ethics)
• Orang Melayu: jika masuk ke dalam hutan, jangan
menegur sebarang keganjilan yang ditemui atau
berbuat bising – elak bala
• Bumiputera Sabah/Sarawak: padi mempunyai
semangat dan kuasa, adakan Pesta Menuai
supaya semangat padi gembira dan hasil tuaian
semakin bertambah
• ‘Indigenous knowledge’ – cara masyarakat
pribumi di sesuatu tempat memanfaatkan
sumber alam utk perubatan, makanan, rekreasi
dsb.
2.2 Biosfera dan Ekologi
Atmosfera

Hidrosfera
Litosfera
EKOLOGI
• ‘OIKOS’ ?
• Ekologi moden – Teori Evolusi Darwin
• Definisi: Kajian tentang hubungan
organisma dengan persekitaran
fizikal dan biologinya.
2.3 Ekosistem
• Hubungan antara komponen biotik
dan abiotik dalam sesuatu komuniti
(tasik, gurun, tanah tinggi, …)
• Nic?
Apakah komponen biotik dan abiotik
yang saling berinteraksi dalam suatu
habitat seperti gambar di sebelah?

Adakah komponen-komponen yang sama


berfungsi di habitat yang lain?

Apakah ekosistem yang telah dibentuk?


Pemindahan Tenaga dalam
Rantai Makanan
Rantai makanan Piramid tenaga/ makanan
Kitar Semulajadi
• Kitar karbon
• Kitar nutrien
• Kitar nitrogen
• Kitar hidrologi
Pengaliran Tenaga

• Sesuatu ekosistem seimbang jikai) pengaliran tenaga dari suatu
aras trof ke
aras trof yang seterusnya
berterusan
ii)kitaran semulajadi (terutamanya
AKTIVITI 1:
Keseimbangan Ekosistem
1. Berdiri dalam satu bulatan dengan memegang
bahu rakan di hadapan anda.
2. Turunkan badan anda dengan perlahan-lahan
dan duduk di atas riba rakan di belakang anda.
3. Apa yang anda rasa? Terbeban dengan berat
rakan anda?
4. (Lakukan satu aktiviti yang diarahkan)
Sekarang, apa yang anda rasa? Mengapa?
Unit 3:
ISU-ISU ALAM SEKITAR
• 3.1 Jenis isu
• 3.2 Punca isu
• 3.3 Kesan isu
• 3.4 Menangani isu
3.1 Jenis Isu
• Pertambahan penduduk
• Pelupusan spesis flora dan fauna
• Penebangan hutan
• Penghapusan paya (bakau, gambut)
• Peningkatan kawasan gurun
• Hakisan tanah
• Pencemaran air / udara / bunyi / tanah
• Penipisan lapisan ozon
• Kekurangan sumber bahan api / galian / air
• Pemendapan asid
PUNCA ISU ALAM SEKITAR

• Pertambahan penduduk
• Penggunaan teknologi
• Bencana alam
• Politik dan peperangan
• Budaya dan etika
• Penguatkuasaan undang-undang
KESAN ISU ALAM SEKITAR

• Kepupusan flora dan fauna


• Kualiti hidup menurun
• Degradasi alam dan sumber
• Pengaruh politik dan hubungan
antarabangsa
CARA-CARA MENANGANI ISU

• Akta, undang-undang dan


penguatkuasaan
• Penglibatan komuniti
• Penglibatan individu

ANDA TERLIHAT ORANG MEMBUANG SAMPAH DARI KENDERAAN?


LAPORKAN KEPADA KAMI! DBKK le!

CATAT NOMBOR KENDERAAN, TARIKH, TEMPAT KEJADIAN


DAN SMS KEPADA NOMBOR:
AKTIVITI 1:
• Pilih satu tajuk dan bincangkan
punca, kesan dan cadangan untuk
mengatasi isu berkenaan.
• Utamakan isu-isu yang berlegar di
tempat tinggal / bertugas anda.
• Sediakan hasil perbincangan anda
dalam bentuk audio / visual /
multimedia.
AKTIVITI
2:
Bincangkan dengan terperinci isu-isu berikut
dengan menjelaskan punca, kesan dan cara
mengatasinya:-

pertambahan populasi penduduk


kepupusan spesis flora dan fauna
transisi kawasan hutan kepada kawasan
pertanian
pencemaran air, udara, bunyi dan darat
perubahan cuaca global
UNIT 4:
PEMBANGUNAN LESTARI
PEMBANGUNAN LESTARI
4.1 Konsep Pembangunan Lestari
4.2 Tujuan Pembangunan Lestari
4.3 Strategi Pembangunan Lestari
4.4 Peranan Organisasi Kerajaan,
Bukan
Kerajaan dan Badan Korporat
terhadap
Pemeliharaan dan Pemuliharaan
Alam
4.1 KONSEP PEMBANGUNAN
LESTARI
Pembangunan yang mengisi keperluan dan
kehendak generasi masa kini tanpa
mempertaruhkan atau menjejaskan keupayaan
generasi yang akan datang untuk mengisi
kehendak-kehendaknya.

“Sustainability is the ability to support, provide or


nurture the total life system in our biorigins and
other biorigins on the planet: and the ability to
supply in perpetuity all life forms with the
necessities of life.”
Pembangunan dikatakan lestari
apabila:

• ada imbangan antara sumber yang digunakan


dengan sumber yang boleh
diregenerasi/dihasilkan semula.
• sumber dalam keadaan baik sebelum dan
selepas digunakan
• integriti dan diversiti sistem semula jadi
dikekalkan atau dipulihkan
• dapat memelihara alam dan mewujudkan
komuniti yang berbudaya
• setiap generasi dapat memberi atau
mengekalkan hak generasi yang akan datang.
Definisi mengikut WCED 1987
(World commission on
Environment and Development)
atau Bruntland Commission:

Pengolahan sumber-sumber
alam secara terkawal dan
terancang demi
kesejahteraan generasi
manusia masa kini tanpa
menjejaskan masa depan
Apa implikasi laporan
Bruntland ini?
1 Mengambilkira hubungan antara penggunaan
sumber alam, pertumbuhan penduduk dunia
dan pembangunan teknologi
2 Mengambil kira faktor pembangunan yang tidak
sekata di kalangan negara maju dan sedang
membangun.
3 Mengambilkira faktor kemusnahan alam dan
mala petaka alam yang disebabkan oleh
tindakan manusia.
KONSEP PEMELIHARAAN ALAM
SEKITAR

… menjaga, mengawas dan mengurus alam sekitar dalam


konteks pembangunan lestari yang bertunggakkan
ekonomi, sosial dan perlindungan alam sekitar.
… peningkatan berterusan kualiti alam sekitar
… penggunaan lestari sumber-sumber asli
… semua pembuat keputusan dasar mempunyai komitmen
yang tinggi terhadap perlindungan alam sekitar ketika
membentuk, merancang dan melaksanakan aktiviti
masing-masing (sektor awam, sektor swasta, pengguna
sumber, NGO dan orang awam).
KONSEP PEMULIHARAAN ALAM
SEKITAR

… memulihara ekosistem semulajadi


untuk memastikan keutuhan,
kepelbagaian biologi dan sistem
sokongan hidup
… memperbaiki pengurusan
pembuangan sampah, bahan
bertoksik, dan pencemar
… perlindungan kepada habitat,
flora dan fauna yang hampir pupus
AKTIVITI 1:
Pengusaha Kolam Ikan Paling Berjaya!

• Anda mempunyai sebuah kolam ikan air tawar. Kolam ini


dapat menampung maksima 16 ekor ikan. Jika lebih,
ikan akan mati atau tidak membiak.
• Anda diminta menangkap ikan dari kolam ini dan cara
tangkapan terpulang kreativiti masing-masing.
• Bilangan ikan yang ditangkap antara 0 – 16 ekor.
• Selepas setiap tangkapan, bilangan ikan yang sama
dengan baki ikan dalam kolam akan terhasil
• Buat 4/6 tangkapan. Catatkan bilangan ikan setiap
tangkapan.
• Kira jumlah ikan yang berjaya ditangkap dan ikan yang
masih ada di dalam kolam pada akhir tangkapan.
• Siapakah yang paling berjaya?
STRATEGI PEMBANGUNAN
LESTARI
• Strategi 1: Amalan Konsep 5R.
• Strategi 2: Penggunaan sumber tenaga yang boleh
diperbaharui (cth: solar, ombak, angin)
• Strategi 3: Pembangunan ekonomi yang terancang
• Strategi 4: Pengelolaan Kempen Cintai Alam
Sekitar
• Strategi 5: Undang-undang dan Konvensyen
Antarabangsa
• Strategi 6: Peranan dan sumbangan Organisasi Kerajaan,
Bukan Kerajaan dan Badan Korporat
Amalan Konsep 5R
• Rethink (Fikir
semula)
• Reduce
(Kurangkan)
• Repair (Perbaiki)
• Reuse (Guna
semula)
• Recycle (Kitar
semula)
Sumber Tenaga Re-generasi
• Dasar Tenaga Negara – pembekalan
tenaga yang cekap, kos jimat, R&D,
sumber tenaga lestari yang baru dan
boleh diperbaharui
• Penghasilan peralatan dan bangunan
yang fleksibel dan bersedia
menggunakan sumber tenaga baru –
mudah selenggara
Pembangunan Ekonomi
Terancang
• Bangunan mesra alam
- sistem pengudaraan berkesan, kurang alat
pendingin hawa, reka bentuk siling yang tinggi,
bahan konkrit dan kaca untuk kurangkan
penyimpanan haba, warna dan tekstur yang
sesuai.
• Industri mesra alam
- penggunaan peralatan teknologi yang kurang
hasilkan bahan cemar, lokasi sesuai, tapak
pelupusan sisa sesuai, pembungkusan bio-
degradasi
• Taman-taman perumahan mesra alam –
kekalkan kehijauan persekitaran, sistem
saliran berkesan, guna alat insinerasi untuk
sisa perbandaran.
• Sistem pengurusan sungai – pelihara kualiti
dan kebersihan sungai, pembangunan
kawasan tadahan hujan, pengolahan air sisa
yang berkesan
• Perancangan guna tanah – Kawasan pertanian,
hutan simpanan, perumahan dan industri
diselaras dan seimbang
• Pengurusan bahan sisa dan pelupusan sampah
– guna teknologi canggih dan bersepadu utk
lupus bahan sisa berbahaya dan sampah,
sistem pengangkutan, lokasi pengumpulan
Kempen Cintai Alam Sekitar
• Sambutan Hari Alam Sekitar/Hari Bumi
• Amalan 5R
• Jualbeli barangan terpakai
• Perisian komputer utk hasilkan grafik dan
poster yang menarik
• Sekolah Lestari/ Penghijauan Sekolah/ Sekolah
dalam Taman/Taman dalam sekolah
• Jaga Kebersihan dan Keindahan Bandaraya
• Hari Tak Mau Tapau!
Undang-Undang dan
Konvensyen A/bangsa
• Langkawi Declaration, 1989
http://www.doe.gov.my/index.php?option=com_content&task=view&id=56
• Agenda 21 (Earth Summit)
http://www.un.org/esa/earthsummit
• Kuala Lumpur Accord, 1992
http://www.aseansec.org/8558.htm
• UN Commission on Sustainable Development
(UNCSD)
http://www.un.org/esa/sustdev/
• International Whaling Commission
(IWC)
http://www.iwcoffice.org/index.htm
Peranan dan sumbangan Organisasi
Kerajaan, Bukan Kerajaan, Badan
Korporat

• Jabatan Alam Sekitar/ Jabatan Perlindungan Alam Sekitar (


www.doe.gov.my)
• Institut Penyelidikan Perhutanan (www.frim.gov.my)
• Jab. Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)
www.nre.gov.my/fungsi.htm
• Tabung Alam Malaysia/WWFMalaysia
www.wwfmalaysia.org/
• Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS)
www.mns.org.my/mission.php
• Sahabat Alam Malaysia SAM) www.surforever.com/sam/intro.html
• Treat Every Environment Special (TREES)
www.jeef.or.jp/EAST_ASIA/malaysia/TREES.htm
• Sabah Environmental Education Network (SEEN)
www.sabah.gov.my/seen
• Petronas, Shell, Hong Kong Bank, Sime Darby, Toyota
Aktiviti 2: Ketua Kampung
Bestari…
Kampung Kebayau akan dinaiktaraf menjadi sebuah pekan yang
sempurna untuk memenuhi keperluan penduduk kampung tersebut.
Memandangkan bilangan penduduk semakin bertambah, satu plan
pembangunan lestari perlu disegerakan untuk peningkatan taraf
hidup.
Infrastruktur yang sedia ada di kampung tersebut adalah seperti berikut:
c) Jalanraya tidak berturap
d) Jeti usang yang tidak digunakan
e) 2 deret kedai – kedai runcit, kedai basikal, kedai gunting rambut
f) Sebuah klinik desa
g) Petempatan berselerak
h) Sebuah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah daripada
papan
i) Sumber air dari sungai dan perigi

Sebagai Ketua Kampung yang baru dilantik, anda diminta


menyediakan satu plan pembangunan lestari untuk
kampung tersebut. Tunjukkan jumlah kos yang anda
perlukan.
UNIT 5:
WARGA ALAM SEKITAR
WARGA ALAM SEKITAR
• Gaya Hidup Lestari / Masyarakat
Lestari
• Penglibatan Individu dalam usaha
Pemeliharaan dan Pemuliharaan
Alam Sekitar
Gaya Hidup Lestari
• Definisi gaya hidup
Cara hidup yang menggambarkan sikap
dan nilai seseorang atau kumpulan
seseorang.
American Heritage Dict.
• Definisi masyarakat lestari
Masyarakat yang hidup dalam batasan
yang ditentukan oleh alam semulajadi dgn
mengamalkan penggunaan maksimum
sumber yang boleh diperbaharui, kitar
semula, pemuliharaan dan kawalan
Gaya kependudukan.
Hidup Lestari adalah gaya hidup mesra alam yang perlu
diaplikasi dalam semua aktiviti harian kita.
The Story of the 100th
Monkey.
In one group of islands in the northern most part of Japan, a group of
scientists were carrying out some study on the behaviour of monkeys
which lived near the sea shore. Not far from the shore were some fruit
trees. Whenever the fruits fell on to the sandy beach, the monkeys
would pick up the fruits and eat them straight away with much of the
sand still sticking to the fruit. This was what all the monkeys in the
islands did.
One day, a monkey observed a fruit fall and roll down to the water. The
monkey then went and picked up the fruit and ate the clean fruit. It was
observed that this particular monkey showed a new kind of behaviour
the next day. When a fruit fell on the sand, this monkey, instead of
putting the fruit in the mouth straight away, picked up the fruit, took it
to the water, and then ate the fruit. A few other monkeys started
following this ‘enlightened monkey’. However what was surprising was
that after some time it was observed that suddenly all the monkeys
began showing this new behaviour. What was more perplexing was that
even the species of monkeys in the other islands also began to show
this new behaviour.

This study postulated the theory that when a ‘critical


mass’ is reached, the action of this critical mass
mysteriously influences the thought and action of the
whole population. This ‘critical mass’ could be the
nominal 100th monkey or the 100th person whose
person whose action may trigger a transformation in
the population.
KISAH SEORANG BUDAK DAN
PERMAINAN BERCANTUM
Pada suatu hari, seorang bapa diganggu anaknya ketika dia sedang asyik
membaca suratkhabarnya. Untuk menghindari anaknya sementara dia
habis membaca suratkhabarnya, bapa pantas berfikir dan mendapat satu
idea.
Dia mengeluarkan satu halaman daripada suratkhabarnya yang mempunyai
peta dunia di atasnya. Halaman itu dikoyak-koyakkannya kepada beberapa
keping untuk membentuk permainan mencantum kepingan. Setelah
mangacau-ngacaunya, kepingan itu diserahkan kepada anaknya untuk
dicantumkan.
Dia begitu pasti bahawa anaknya akan mengambil masa yang lama untuk
mencantumkannya. Namun selepas beberapa minit, anaknya muncul
semula dengan gembira sambil menunjukkan peta dunia yang lengkap
dicantumkan. Bapanya merasa cukup hairan kerana anaknya dapat
menyelesaikannya dengan begitu cepat.
Apabila menanya anaknya, anaknya menjawab, “Ini kerja yang mudah sekali
kerana di belakang halaman ini terdapat gambar besar seorang manusia.
Saya membetulkan manusia itu dan dengan sendirinya dunia dapat
dipulihkan.”
UNIT 6:
PENDIDIKAN ALAM
SEKITAR MERENTAS
KURIKULUM
PAS MERENTAS
KURIKULUM
• Konsep Pendekatan Sekolah Secara
Menyeluruh (Whole School
Approach)
• Pendekatan Kurikulum
• Penerapan PAS dalam P&P
• Pendekatan Ko-Kurikulum
• Audit Hijau Sekolah/Institusi
• Program Penghijauan
Konsep Pendekatan Sekolah
Secara Menyeluruh.
Mengintegrasi Pendidikan Alam Sekitar
terhadap
b) Pengurusan dan pentadbiran
sekolah
c) Persekitaran sekolah
d) P&P dalam bilik darjah

Peranan pengurusan, guru, staf


sokongan, pelajar dan PIBG???
Pendekatan Kurikulum
1 Pendidikan TENTANG alam sekitar
- kefahaman tentang sistem alam, interaksi
antara manusia dan persekitarannya

4 Pendidikan DALAM alam sekitar


- mengembangkan kemahiran dan nilai

7 Pendidikan UNTUK alam sekitar


- membina kesedaran, mengembangkan etika,
motivasi dan kesediaan untuk terlibat
Penerapan PAS dalam P&P
a) Penerapan nilai-nilai murni
Pendidikan Alam Sekitar dalam
aktiviti pembelajaran
b) Menyediakan rangsangan
aktiviti yang membina kreativiti
pelajar bagi menyelesaikan
masalah berkaitan alam sekitar
c) Penggunaan sumber/alat bahan
bantu belajar berunsurkan
Pendidikan Alam Sekitar – bahan
terbuang, kitar semula
16 Nilai-Nilai Murni Alam
Sekitar
Kerjasama Perubahan berterusan
Rendah diri Ekonomi bukan segalanya
Menghormati alam Kehidupan seimbang
Kesedarhanaan Kerosakan minima
Mencintai persekitaran Etika melebihi hukum
Kemapanan ekosistem Tanggungjawab setiap
individu
Mengekalkan kepelbagai hidupan
Mengiktiraf hak generasi akan datang
Perlindungan dan pemulihan ekosistem
Mengalami dan menghayati sendiri lebih baik
Pendekatan Ko-Kurikulum
a) Unit Beruniform
- aktiviti perkhemahan, gotong royong,
program kitar semula, kajian flora dan
fauna, pameran, sambutan Hari Alam
Sekitar, membuat kompos, lawatan
sambil belajar, papan kenyataan
b) Sukan dan Permainan
- pengurusan stor, penjagaan padang,
peralatan sukan dari bahan terbuang,
marathon dan jogathon
c) Persatuan dan Kelab
- penubuhan kelab pencinta alam,
ceramah/bengkel, pertandingan
kuiz/esei/melukis poster/debat,
kraftangan
Audit Hijau di
Sekolah/Institusi
Tujuan:
2 Mengenalpasti masalah berkaitan alam
sekitar di kawasan sekolah
3 Mengetahui tahap pelaksanaan dan
penerapan Pendidikan Alam Sekitar di
peringkat
4 Memberi cadangan mengatasi masalah
yang telah dikenalpasti
5 Kesedaran terhadap kepentingan
pemuliharaan alam sekitar kawasan
sekolah
Aktiviti 1: Audit Hijau IP Kent
(rujuk Borang Audit Hijau)
• Bentukkan lima kumpulan untuk menjalankan
aktiviti
• Setiap kumpulan dikehendaki membuat auditan
berdasarkan borang audit yang telah disediakan
• Merakam fenomena persekitaran IP Kent yang
perlu diberi perhatian dan tindakan pemuliharaan
• Menganalisa item-item dan membentangkan
dapatan serta cadangan penambahbaikan.
Program Penghijauan
• Tidak terhad kepada penanaman bunga-bungaan
dan pokok, juga menumpu kepada pemeliharaan
tenaga dan air, pengurangan dan pengurusan
bahan buangan dan mengitar semula
• Melibatkan semua warga sekolah, terutamanya
pelajar
• Mengenalpasti pelan pembangunan sekolah –
kedudukan taman, urusan bahan buangan,
pemeliharaan sumber, penjimatan tenaga dan air
Aktiviti 2: Program Penghijauan
Maktab
• Cuba fikirkan satu aktiviti alam
sekitar ringkas yang kumpulan anda
dapat laksanakan dalam tempoh
yang singkat dan menggunakan kos
yang paling minimum
• Sediakan pelan tindakan anda
termasuk perbelanjaan yang
diperlukan.
• Contoh aktiviti: Kitar semula kertas,
membersih kawasan taman/kolam,