Anda di halaman 1dari 12

PKSR ( 2 ) / TAHUN 2011 DUNIA SAINS TEKNOLOGI ( DST ) TAHUN SATU NAMA: ______________________________________________ TAHUN : 1 BESTARI ARAHAN: Jawab

SEMUA soalan 1. Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul dan ( / ) pada jawapan yang salah.

(6 markah) 2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. air makanan membesar membiak bergerak
1

bernafas

1. Benda hidup boleh ___________________

2. Benda hidup perlukan udara untuk ______________ .

3. Benda hidup perlukan _____________ dan _____________ .

4. Benda hidup boleh ____________________ .

5. Benda hidup boleh _______________ dari satu tempat ke tmpat yang lain.

(6 markah)

3. Bandingkan haiwan-haiwan di bawah. Lengkapkan ayat dengan jawapan yang sesuai. mata sayap ekor kaki sama

1. Apakah persamaan bagi haiwan-haiwan ini?

a) Kedua-dua haiwan ini ada _____________ dan __________ .

b) Kedua-dua haiwan ini ada _________ dan ___________ . 2. Apakah yang kamu boleh katakan mengenai semua haiwan ini? Ada bahagian tubuh haiwan yang ___________ dan ada yang berbeza.

(5 markah) 4. Labelkan bahagian-bahagian pokok keembung di bawah dengan betul.


3

(7 markah)

5. Perhatikan gambar di bawah. Lengkapkan jawapan dengan perkataan yang diberi. bulat segitiga Segiempat sama Segiempat tepat

1. Bumbung rumah berbentuk _____________________. 2. Tingkap berbentuk ________________. 3. Pintu berbentuk _________________ . 4. Matahari berbentuk ________________ .

(4 markah)

6. Nomborkan 2 hingga 6 mengikut urutan daripada saiz yang paling kecil hingga paling besar.

(5 markah)

7. Perhatikan gambar. Warnakan jawapan yang betul.

(4 markah)

8. Bulatkan jawapan yang betul berdasarkan gambar yang diberi.


7

(6 markah)

9. Warnakan objek KERAS dengan warna merah dan objek LEMBUT dengan warna biru.

(6 markah) 10. Suaikan gambar dengan perkataan.


9

(4 markah) 11. Isikan tempat kosong dengan perkataan berikut.

10

(7 markah) 12.Tandakan ( / ) pada objek yang TIMBUL dan ( X ) pada objek yang TENGGELAM.

11

(6 markah)

12