Anda di halaman 1dari 21

Loading slide show…………

50%

100%
Mohd Fakhrul
Mohd Faiz
Muhd Hafiz Shamsudin
Muhd Uzair
Muhd Faizal
Peminjaman dilakukan untuk menyesuaikan bentuk
atau sebutan sesuatu kata asing dengan sistem
bahasa Melayu.
Tidak terdapat dalam bahasa Melayu atau sukar
untuk diterjemahkan.
Contohnya,perkataan
model(model),komputer(computer), dan bot(boat)
yang dipinjam terus daripada bahasa Inggeris dan
disesuaikan dengan bentuk bahasa Melayu
Semenanjung Tanah Melayu, pernah mempunyai
hubungan kebudayaan dan perdagangan
Antara, India,Arab,Parsi,Turki,China dan negeri-
negeri lain di Kepulauan Melayu.
Bahasa Melayu terpengaruh dengan
bahasa Sanskrit.
Hubungan perdagangan dan kebudayaan
antara Kepulauan Melayu dan India.
Hubungan yang terjalin berabad-abad
lamanya ini telah menyebabkan beratus-
ratus kata Sanskrit diresap masuk ke
dalam bahasa Melayu
BIDANG BAHASA MELAYU BAHASA SANSKRIT

Agama dan falsafah Dewa Deva


Dewi Devi
Bidadari Vidyadhari

Fenomena semula jadi Pertiwi Pethvi


Bumi Bhumi
Bayu Vayu

Haiwan Gajah Gaja


Serigala Srigala
Singa Simha
• Imbuhan Awalan
IMBUHAN AWALAN KATA DASAR KATA TERBITAN
Maha- Rani Maharani
Maha- Dewa Mahadewa
Maha Guru Mahaguru

Tata- Cara Tatacara


Tata- Rakyat Tatarakyat
Tata Bahasa Tatabahasa

Pra Sekolah Prasekolah


Pra Universiti Prauniversiti
Pra Syarat Prasyarat
• Imbuhan Akhir

KATA DASAR IMBUHAN KATA TERBITAN


AKHIRAN
SENI -MAN SENIMAN
BUDI -MAN BUDIMAN
CENDEKIA -WAN CENDEKIAWAN
HARTA -WAN HARTAWAN
SUKARELA -WAN SUKARELAWAN
ANGKASA -WAN ANGKASAWAN
JELITA -WAN JELITAWAN
SENI -WATI SENIWATI
OLAHRAGA -WATI OLAHRAGAWATI
BIDUAN -NITA BIDUANITA
• Selepas pertapakan pengaruh India

• Memperkenalkan agama Islam

• Banyak kosa kata Arab diserap ke dalam


bahasa Melayu ketika penyebaran agama
Islam
Bidang Contohnya
Agama Imam,sah,batal,halal,sujud,warak,makmum,kadi…….

Ilmu Soal,fasal,khatam,riwayat,hafaz,falak,hadis…….

Hukum Hukum,hakim,mahkamah,mansuh,wakaf,wajib,mukim
dan …..
Peraturan
Kebanyakan kata pinjaman Cina dalam
bahasa Melayu diambil daripada Bahasa
Hokian Selatan,iaitu Fujian Selatan.
Hubungan mereka dengan rakyat tempatan
menyebabkan banyak perkataan bahasa Cina
diserap ke dalam bahasa Melayu.
Orang Hokian adalah yang terawal datang ke
Tanah Melayu.
Bidang Bahasa Melayu Bahasa Cina
Sayur- Bihun Bi hun
sayuran, Cincau Tsia tasi
Buah-buahan Laici Lai tsi
dan makanan
Pakaian dan Cat Ts’at
barang Ceongsam Tsong sam
dagangan Gincu Gun tsu

Peralatan Camca Tsam cha


Teko Te-ko
Loteng Lao-ting
Bahasa meminjam sekurang-kurangnya
sejumlah 1977 perkataan Jawa
Terdiri daripada kata-kata umum, kata-kata
konsep,kata panggilan,makanan dan budaya.
Pengaruh kerajaan Jawa,Majapahit dan
mataram di Kepulauan Melayu.
Perpindahan orang-orang Jawa ke
Semenanjung Tanah Melayu dan Singapura
turut menyebabkan unsur-unsur Jawa
tersebar ke dalam bahasa Melayu.
Hanya sedikit penggunaan bahasa Tamil
dalam bahasa Melayu
Bahasa Parsi dan Tamil merupakan pinjaman
daripada bahasa Yunani,Portugis,Inggeris
dan bahasa-bahasa Timur.
Kata pinjaman Parsi

Bahasa Melayu Bahasa Parsi


Gandum Gadom
Johan Jahan
Kebab Kabab
Kurma Khorma
Pahlawan Pahlavan
Kata pinjaman Tamil

Bahasa Melayu Bahasa Tamil


Kakak Akkaa
Emak Amma
Apam Appam
Bapa Appa
Ayah Ayyaa
Orang-orang Eropah berdagang di Kepulauan
Melayu.
Perdagangan dan penaklukan orang Eropah telah
menyebabkan banyak kosa kata terserap dalam
bahasa Melayu.
Bahasa Portugis sebagai bahasa pemerintah dab
bahasa perdagangan
Kata peminjaman Portugis dalam bahasa Melayu
amat terhad,contohnya:-

Almari,meja,tuala,anggur,pesta,garpu,lampu,etc….
Belanda meluaskan kuasa terhadap negeri-
negeri di Kepulauan Melayu.
Menggalakan penduduk tempatan mengguna
bahasa Belanda.
Contoh bahasa Belanda yang terserap ke
dalam bahasa Melayu:-

Ajong,balkoni,korupsi,pas,senapang,etc…..
Bahasa Inggeris diperluaskan
melalui sekolah.
Contoh kosa kata yang dipinjam:-
Artikel,doktor,ekonomi,import,
kelab,kelas,minit,moden,
etc……..
• Bahasa Melayu STPM
kertas 1&2
• Edisi kedua 2004