Anda di halaman 1dari 84

TOPIK 5 PENGEMBARAAN DAN ASAS PANDU ARAH

5.1 PENGENALAN

Orienteering ialah satu cabang pengetahuan berkaitan dengan teknik- teknik pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kemahiran membaca peta dan kompas.
Orienteering adalah sukan rekreasi yang memerlukan imbangan diantara koordinasi fizikal dan mental dengan baik. Peserta perlu mengemudikan arah dirinya dari satu titik kawalan ke satu titik kawalan yang lain dengan berpandukan kepada peta dan kompas yang diberikan yang telah ditandakan diatas peta dan ditentukan dipermukaan bumi mengikut susunan tertentu.

Orienteering bermaksud peta, hutan dan adventure. Sukan ini boleh diibaratkan gabungan antara sukan merentas desa (cross-country), pandu arah dan acara mencari harta karun (tressure-hunt). Ia meliputi berbagai bidang latihan, kaedah mainan dan pertandingan disamping menyediakan ruang eksplorasi, cabaran dan risiko tersendiri. Di samping menggunakan kompas dan peta, kita juga boleh menggunakan panduan angin untuk menentukan arah. Walaubagaimanapun, cara ini memerlukan pengetahuan penelitian yang betul kerana cara ini kelazimannya bergantung kepada keadaan cuaca dan hari yang terang.

Antara panduan yang lazim dan kerap digunakan ialah pergerakan matahari dari timur ke barat pergerakan bintang arah ke barat; kumpulan bintang yang dapat

menunjuk arah ke utara; pengaliran air mata air ke


sungai dan mengalir terus ke kuala/laut yang selalunya ada terdapat perkampungan dan arah tiupan angin.

5.2

JENIS-JENIS ORIENTEERING

Terdapat empat kaedah orienteering dijalankan mengikut ketetapan Persekutuan Orienteering

Antarabangsa (IOF) iaitu Foot-O, MB-O, Ski-O dan Trail-O. Di negara ini, hanya kaedah Foot-O yang mudah untuk dilakukan, antaranya adalah:

Orienteering

Merentas

Desa

(Cross-Country

Orienteering)
Orienteering Bermarkah (Score Orienteering)

Orienteering Jalanraya (Street Orienteering)


Orienteering Bukit (Mountain Orienteering)

Orienteering Malam (Night Orienteering)


Orienteering Berganti-ganti (Relay Orienteering)

5.2.1 Kebaikan Sukan Orienteering


Sukan untuk semua Meningkatkan kecergasan fizikal Meningkatkan kecergasan mental dan daya tumpuan Memberi cabaran dan keseronokan Membina sikap positif dan keyakinan diri Menggunakan persekitaran yang sihat Meningkatkan kemahiran pembacaan peta dan kompas Memupuk sifat keberanian & ketenangan dalam keadaan cemas

5.3 TERMINOLOGI DAN ALATAN

Dalam aktiviti orienteering ini perlu tahu terminologi alatan alatan yang digunakan bagi menjalankan aktiviti ini antara alatan-alatan yang digunakan adalah seperti berikut:
i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Titik kawalan (Control point) Penanda kawalan (Control marker) Kad kawalan (Control card) Peta utama (Master map) Keterangan kawalan (Control description) Landasan (Course) Kompas (Compass)

i. Titik kawalan (Control point)


Suatu tanda kedudukan yang telah ditentukan di atas peta yang perlu dilawati oleh peserta. Biasanya merupakan ciri-ciri mukabumi atau ciri-ciri buatan manusia yang jelas. Titik kawalan bukanlah check-point kerana ia tiada penjaga dititik ini.

ii. Penanda kawalan (Control marker)


Tujuannya bagi membantu peserta tiba kedestinasi yang betul.
Suatu objek yang diperbuat daripada kain berwarna merah muda dan putih sebagai tanda yang diletakkan di Titik kawalan (dalam lingkungan 10m). Mempunyai kod kawalan tersendiri dan penebuk lubang (puncher) yang unik. Peraturan IOF tidak membenarkan No. 1 hingga 40 dijadikan sebagai No. Kod Kawalan.

iii. Kad kawalan (Control card)


Setiap peserta perlu membawa bersama-sama kad kawalan ketika menyertai acara sebagai bahan bukti atau pengesahan.

Dalam kad ini akan dicatatkan nama peserta serta


masa bermula (start time) dan tersedia petak-petak untuk ditebuk apabila sampai di titik kawalan nanti. Kad ini perlu diserahkan kepada penjaga masa digarisan penamat untuk dicatatkan masa penamat.

iv. Peta utama (Master map)


Peta yang telah ditandakan dengan landasan dan

disertakan dengan keterangan kawalan.


Landasan ini akan disediakan oleh Perancang Landasan.

v. Keterangan kawalan (Control description)


Keterangan asas sebagai panduan titik-titik (control description) kawalan berkenaan. Butir-butir yang disenaraikan adalah siri titik kawalan, kod kawalan dan

keterangan mengenai kedudukan titik kawalan.


Diperingkat antarabangsa, keterangan tidak ditulis

dalam

bentuk

teks

tetapi

dalam

bentuk

kod/gambarajah.

vi. Landasan (Course)


Landasan adalah panduan arah perjalanan dari permulaan titik kawalan ke titik kawalan yang lain hingga ke penamat. Landasan ini akan dilukis diatas peta utama dan akan disalin oleh peserta kemudiannya.
Tanda yang berkenaan landasan adalah:

Titik permulaan ditandakan dengan tiga segi. Titik kawalan dengan tanda bulatan. Titik penamat dengan tanda 2 bulatan bertintih. Leg adalah perjalanan diantara 2 titik kawalan.

vii. Kompas (Compass)


Alat bantu yang kedua terpenting dalam sukan

orienteering.
Ia digunakan hanya untuk menentukan arah sahaja.

5.4 PENGETAHUAN ASAS

Untuk memastikan aktiviti orienteering ini dapat dibuat dengan mudah dan betul, maka seseorang itu perlu mempunyai pengetahuan asas berkaitan

dengannya, iaitu:

1. Teknik membaca peta 2. Teknik membaca kompas 3. Boleh menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling

5.4.1 Teknik Membaca Peta Topografi


Peta adalah lukisan bagi gambaran bentuk muka bumi bagi sesebuah kawasan yang dilihat dari udara. Peta adalah sumber maklumat bagi kawasan

berkenaan.
Mempunyai tajuk, kontur, skala, petunjuk, garisan

melaras dan kod warna yang akan memberi


kemudahan dan tangkapan yang tepat mengenai rupa bumi kawasan berkenaan.

Membaca peta ialah proses mentafsirkan maklumat


yang tergambar di atas peta kepada maklumat sebenar yang diwakilinya. Peta merupakan satu gambaran yang dapat dilihat dari udara ke atas sesuatu tempat atau kawasan yang menggambarkan keadaan tempat itu di segi jenis tanaman, bangunan, jalanraya, sungai, paya, hutan

tanah tinggi dan sebagainya.


Peta yang selalu digunakan untuk aktiviti orienteering ialah peta topografi.

5.4.2 Jenis-jenis Peta


Terdapat beberapa jenis peta yang digunakan

dalam aktiviti orienteering.


Antara peta-peta yang diterbitkan ialah: peta topo peta panduan jalan raya peta khusus atlas peta imejan satelit peta orienteering

Peta-peta ini menunjukan tempat dan bearing


(navigation) tempat yang hendak ditujui. Peta yang sesuai digunakan ialah peta orienteering. Kandungan dalam peta orienteering ialah: tajuk peta arah utara skala (samada 1:5000, 1:10000, atau 1:15000) petunjuk peta garisan melaras utara-selatan kredit kerja ukur, Kartografi, tarikh cetakan, penaja dan sebagainya.

5.4.3 Warna-warna Dalam Peta


Terdapat 6 warna yang ditentukan mengikut standard IOF. Warna tersebut adalah:1. Hitam - ciri-ciri buatan manusia & batu - kontur & jalan raya - daerah kutub - dataran tinggi/ bukit - dataran rendah/ hutan - kawasan berair

5.4.4 Bentuk Muka Bumi


Garisan kontur dalam peta akan menerangkan
maksud paras ketinggian yang sama rata bagi

keadaan muka bumi berkenaan. Antara yang


perlu diketahui adalah:-

a Susuh (spur)

bukit Sebahagian tanah yang menganjur keluar dari sesuatu kawasan tanah tinggi. b Ceruk Berlawanan dengan susuh (re-entrant) bukit di mana ia adalah sebahagian tanah yang melengkung ke dalam dari sesuatu kawasan tanah tinggi. Pada kebiasaannya aliran air dari tanah tinggi melalui kawasan ini.

c Permatang (ridge)

d Knol

Puncak antara dua tebing yang panjang yang menyambungkan beberapa siri bukit atau tanah tinggi. Suatu bukit kecil yang boleh dilihat dengan jelas di mana-mana dataran samada di kawasan tanah pamah atau tanah tinggi.

Garisan Kontur

Jarak antara garisangarisan kontur menggambarkan keadaan cerun sesuatu tanah tinggi. Garisan-garisan yang rapat menggambarkan sesuatu cerun yang curam, manakala garisan-garisan yang renggang menggambarkan sesuatu cerun yang landai.

5.4.5 Maklumat Peta


Maklumat yang diperolehi dari peta dibahagi kepada

dua iaitu:
1. Maklumat bingkai - iaitu maklumat yang

terdapat di luar dari gambar peta.


2. Maklumat gambar peta - iaitu maklumat yang

menerangkan gambaran sebenar keadaan muka


bumi dan kegunaan tanah.

Dalam aktiviti pandu arah, maklumat yang amat penting untuk diketahui dan difahami ialah:

penafsiran garisan kontur yang menggambarkan keadaan rupa bumi sesuatu kawasan sama ada berbukit, permatang, lurah, tanah rata, ataupun sungai.

Keadaan rupa bumi diterangkan dengan garisan


kontur di mana jarak kenaikan antara garis kontur

dipanggil selang koritur biasanya sama ada 25 kaki, 50


kaki atau 100 kaki.

lanya menggambarkan kenaikan ketinggian mengikut jarak menegak dan bukan mengikut cerun atau lereng bukit.

Selain menggambarkan ketinggian, kontur juga menggambarkan bentuk dan keadaan cerun. Jika keadaan kontur rapat-rapat, ini bererti bahawa cerun adalah curam. Jika jarak antara garisan kontur sama, maka ia menggambarkan cerun yang seragam.
Selalunya garis kontur berbentuk V menunjukkan lurah dan U menunjukkan permatang. Arah V selalunya menuju ke atas bukit.

5.4.6 Skala
Skala adalah nisbah satu unit sukatan di atas peta dengan unit sukatan yang sama di atas tanah.

Dalam lain perkataan ianya adalah kaitan di antara jarak di atas peta dengan jarak di permukaan bumi yang sebenarnya yang ditunjukkan oleh skala peta itu.

Contohnya: skala peta 1 : 50,000 = setiap satu unit sukatan di atas peta mempunyai persamaan jarak 50,000 kali pembesaran di atas tanah 1 cm di atas peta = 50,000 cm (5 km) di atas tanah.

5.4.7 Garisan Grid


Semua peta mempunyai garisan grid yang
membahagibahagikan peta itu dengan garis-garis melintang dan membujur. Tiap-tiap garisan melintang (Utara) dan membujur (Timuran) mempunyai nilai masing-masing yang diwakili oleh dua angka sahaja. Angka yang terkecil ialah 00 sementara yang terbesar

ialah 99.

Garisan grid ini dibuat bagi membantu kita menentukan dengan cepat dan tepat lokasi di mana

kita berada.
Pembacaan garisan grid ini dibuat dengan menyebut

angka timur dahulu dan diikuti dengan angka utara.


Contohnya 98-99 garis bujur (timuran) dan 48-49

garis lintang (utara).

5.4.8 Utara peta


Dalam aktiviti pandu arah, arah utara di dalam peta adalah merupakan arah magnetik utara yang ditunjukkan oleh kompas. Untuk mendapat arah utara atas peta seseorang itu hanya diperlukan meletakkan kompas di atas peta sehingga jarum magnetik utaranya selari dengan tanda utara di dalam peta tersebut.

5.5 MENGUKUR JARAK

Sukatan jarak yang lurus di atas peta boleh

diukur dengan menggunakan kayu pembaris,


manakala jarak berliku menggunakan benang.

Jarak yang diperolehi ditukarkan dengan skala


yang terdapat pada peta untuk mendapat jarak sebenar.

5.5.1 Kompas
Kompas adalah alat pengemudian arah yang
mempunyai jarum magnetik merah hitam serta

ditandai dengan ukuran sama dalam mil atau darjah.


Ia merupakan alat bantu dalam sukan orienteering.

Kompas digunakan bagi menentukan arah sesuatu


tempat sama ada di atas peta atau di permukaan bumi.

Ketetapan sesuatu kompas adalah bergantung


kepada kepekaan jarumnya yang mudah

dipengaruhi keadaan sekeliling terutama badan


besi dan magnet.

Dua jenis kompas yang selalu digunakan ialah


kompas prismatik dan kompas silva. Kompas

dari jenis silva adalah yang paling sesuai untuk


digunakan di dalam aktiviti orienteering.

Jenis Kompas Terdapat berbagai jenis kompas dan jenama yang dikeluarkan untuk tujuan navigasi. Antaranya adalah Kompas Tentera, Kompas Orienteering, Kompas Marin, Kompas Kiblat,

Kompas Digital.

Kompas orienteering pula terdapat dalam


berbagai bentuk dan jenama antaranya

baseplate compass, thumb compass dan clip


compass.

Ianya direkacipta agar lebih mudah dan


praktikal. Dua jenama yang popular adalah

Suunto buatan Finland dan Silva buatan


Sweden.

5.5.2 Mencari Bearing Objek di atas Tanah


Cara mencari bearing kompas dengan

menggunakan kompas orienteering adalah seperti berikut: a) Hendaklah berdiri menghala ke arah objek yang akan dicari bearingnya.

b) Kompas hendaklah diletakkan di atas tapak tangan dengan kedudukan tapak tangan rata. Tentukan kedudukan anak panah mara

menghala ke arah objek yang hendak dicari bearing. Selepas itu pusingkan badan anda perlahan-Iahan sehingga anak panah mara betul-betul menghala kepada objek yang tuju.

c)

Tanpa

membuat

apa-apa

perubahan

kedudukan kornpas, pusingkan dial sehingga

jarum kornpas bertindih selari dengan anak


panah kompas. Tentukan utara jarum kompas

sehala dengan utara anak panah. Bearing


kepada objek tersebut diperolehi pada bacaan

yang ada di garisan indeks.

5.5.3 Menentukan Kedudukan Peta dengan Menggunakan Kompas


a) Peta diletakkan di atas permukaan yang rata. Kemudian
letakkan pula kompas di atas peta tersebut di mana anak

panah kompas menghala ke utara peta dan selari dengan


garisan grid timuran di peta. Kemudian pusingkan peta sehingga jarum kompas bertindih selari dengan anak panah kompas. Dalam keadaan sedemikian peta

diorientasikan sejajar dengan bumi.

5.6 PANDUAN LAZIM BAGI PENGEMBARA

Bagi pengembaraan yang tidak menggunakan peta dan kompas, terdapat cara lain yang boleh digunakan untuk menunjuk arah. Walaubagaimanapun cara ini memerlukan

pengalaman dan penelitian yang terang dan


jelas.

Matahari

Bulan

5.6.1 Panduan Lazim

Bintang

Sungai

Matahari
Matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di barat. Arah ini boleh diketahui melalui bayangbayang. Jika kita dapat mengetahui arah barat dan timur, maka bolehlah kita tentukan arah yang hendak kita tuju.

Bulan
Bulan juga terbit di sebelah timur.

Oleh yang demikian dapatlah kita mengetahui


arah mata angin dengan berpandukan bulan pada waktu malam.

Bintang
Bintang bergerak arah ke barat, bintangbintang tertentu yg menunjuk ke arah utara.

Sungai

Air mengalir ke hilir, selalunya ke hilir sungai


ada terdapat perkampungan.

5.6.2 Bergerak ke Tempat Dituju

Perancangan Perjalanan
Sebelum bergerak ke tempat yang dituju
sedikit perancangan perlu dilakukan untuk

memastikan perjalanan akan menjadi lebih


mudah dan selamat.

Beberapa perkara yang perlu diberi perhatian dalam perancangan adalah seperti berikut: a) Tentukan arah di atas peta dengan jelas dan tepat. b) Dalam apa keadaan, kita hendaklah tahu dan cekap meramal sesuatu yang boleh ditemui di hadapan kita. c) Kita hendaklah mencatat apa-apa yang luar biasa atau mercu tanda yang boleh ditemui di sepanjang perjalanan sebagai rujukan.

Tentukan arah di atas Peta

cekap meramal sesuatu

Perkara yang perlu diberi perhatian dalam perancangan


Mencatat kawasan landai dan rata menyusur sungai kawasan tinggi dan berbukit-bukau - mengikut permatang

Perhatian!!!
Setelah menetapkan tempat yang hendak dituju dan merancang perjalanan untuk sampai ke tempat tersebut, kita hendaklah sentiasa menjaga arah haluan perjalanan yang disesuaikan dengan keadaan muka bumi dan tumbuh-tumbuhan, supaya ianya tidak menyimpang daripada matlamat asal.

Perhatian!!!

Jika

kehilangan

haluan

kita

hendaklah

berhenti dengan segera, berehat sebentar, tenangkan fikiran dan menyemak semula arah laluan.

Kaedah Pergerakan Bergerak dalam kumpulan

a) Hendaklah bergerak dengan tertib dan formasi yang teratur. b) Membuat perbincangan sebelum perjalanan dibuat. c) Hendaklah bergerak dalam pasangan, jangan berpecah terutamanya pada waktu malam gelap.

d) Jika bergerak dalam kumpulan yang besar,


boleh mengarahkan satu kumpulan kecil untuk

mencari

jalan,

rintis

dan

(jika

perlu)

menyediakan tapak khemah untuk rehat.

e) Ketua kumpulan jangan bergerak terlalu cepat.


Jika ada rintangan perhatikan semua telah

melepasinya dan mendapatkan rehat yang


cukup.

f) Adalah lebih baik melangkah dengan seragam

dan bergerak perlahan kerana ini kurang


memenatkan.

g) Kerap kali mengambil rehat dan bertanya


keadaan setiap orang. h) Jika membawa galas, hendaklah sentiasa dibetulkan dan disusun semula supaya kemas dan seimbang.

Kaedah Pergerakan Bergerak Waktu Malam


Berjalan di waktu malam di kawasan yang kurang diketahui sangat membahayakan kerana penglihatan yang terhad dan kurang jelas. Keadaan ini boleh menyebabkan kita mudah kehilangan arah yang dituju. Oleh yang demikian, penggunaan kompas untuk memandu pergerakan amatlah perlu.

Kaedah Pergerakan Bergerak Waktu Malam


Di samping itu hendaklah sentiasa

menggunakan pendengaran dan hiduan, di

samping melangkah dengan perlahan dan


menguji tempat dipijak sebelum bergerak.

Kaedah Pergerakan

Bergerak di kawasan bukit dan gunung

Perjalanan mengikut sungai adalah memakan masa kerana ianya mungkin menempoh jeram, tebing tinggi dan batu licin yang sukar hendak dilalui dengan berjalan kaki. Di kawasan lereng curam, langkah hendaklah

dipendekkan.

Kaedah Pergerakan

Bergerak di kawasan bukit dan gunung


Penggunaan tali atau pun pemegang semasa menuruni lereng licin amatlah digalakkan. Bagi lereng yang terlalu curam, bergerak mengikut arah zigzag adalah digalakkan untuk mengelakkan berlaga lutut. Semasa menuruni lereng yang curam, lutut

hendaklah sentiasa dibengkokkan, dan gunakan tumit untuk mencari tapak.

Kaedah Pergerakan Bergerak di dalam hutan

Berjalan dalam kawasan hutan ada kalanya perlu

menebas tumbuhan untuk memudahkan perjalanan.


Jika perlu menebas tebang pokok kecil, hendaklah

dibuat seberapa rapat ke tanah supaya pokok


tumbang tidak menghalang jalan dan tidak terdapat tunggul yang boleh membahayakan, terutamanya jenis buluh.

Kaedah Pergerakan Bergerak di dalam hutan

Jika terdapat tumbuhan duri mengkuang dan


asam paya yang tebal, jangan cuba merintis

tetapi sebaik-baik buatlah susuran.

Kaedah Pergerakan Menyeberangi sungai


Panduan berikut boleh diikuti untuk keselamatan:

a) Kuala sungai selalunya luas dan dalam, dan terikat dengan keadaan air pasang surut. Cuba elakkan dari menyeberangi kawasan ini kecuali ada perahu atau rakit. b) Sebelum menyeberang semak dahulu kedalaman air dan kekuatan aras. c) Ulu sungai walaupun tidak luas, airnya selalu laju, ada terdapat jeram, tebing, curam dan berbatu-batu.

d) Jangan mengharung air jika terlalu sejuk, ini


mungkin menyebabkan terjadinya ketegangan

otot.
e) Gunakan kayu untuk mengukur kedalaman dan kelajuan air. f) Jika berseluar panjang hendaklah dilipat untuk mengurangkan tolakan/tarikan air.

5.6.3 Panduan Jarak dan Tempoh Masa Perjalanan


Dalam keadaan biasa, kelajuan perjalanan yang diambil adalah berbeza dari satu situasi yang lain. Bagi membantu kita merancang perjalanan untuk sampai ke sasaran, panduan kelajuan berikut bolehlah digunakan.

tanah lapang 4 - 5 kmj mendaki .2 -2.5 kmj meredah hutan rata2.5 - 3.5 kmj meredah hutan lereng ..1 - 1.5 kmj meredah lalang tebal .0.5 - 0.8 kmj meredah resam tebal. 0.1 - 0.3 kmj meredah hutan pava dalam0.1 - 0.2 kmj

5.7 TINDAKAN APABILA SESAT JALAN

Tanda-tanda

awal

yang

menunjukkan

berlakunya kejadian sesat jalan ialah apabila

kita tidak sampai ke tempat yang dituju dalam


masa yang sewajarnya.

Dalam keadaan ini, langkah-Iangkah berikut perlulah diambil:a) Hentikan perjalanan dan berehat dahulu. Jangan panik.

b) Teliti peta dan bandingkan dengan perjalanan


yang telah dibuat.

c) Berpatah balik ke titik kawalan atau lokasi


terakhir jika tidak dapat memastikan tempat sebenar kita berada.

d) Jika selepas berpatah balik ke lokasi akhir

juga tidak dapat membantu mencari sasaran,


maka mencari kawasan yang ada manusia.

Gunakan kompas untuk mengambil bearing ke


arahnya.

e) Jika anda masih gagal, carilah aliran air atau


anak sungai dan mengikutnya sehinqqa ke sungai dan berjumpa perkampungan.

5.7.1 Langkah Pencegahan daripada Sesat Jalan


Langkah-Iangkah berikut hendaklah diberi perhatian yang mengelakkan berlakunya sesat jalan:-

a) Jangan terburu-buru semasa bergerak. b) Selalu semak arah perjalanan dengan keadaan muka bumi yang ditempuhi menggunakan peta dan kompas.

c) Lakarkan laluan perjalanan dari satu titik ke titik kawalan yang lain dan menandakan ciriciri muka bumi yang ditemui. d) Jika mengesyaki maka sebarang kesilapan hendaklah

berlaku,

pergerakan

dihentikan segera. Selepas semakan dan pembetulan ke atas bacaan kompas dan peta dibuat, perjalanan bolehlah diteruskan.