Anda di halaman 1dari 7

PENGGOLONGAN KATA : KATA ADJEKTIF

A. KONSEP KATA ADJEKTIF


1. Pengertian: Perkataan yang menunjukkan sifat bagi kata nama. Kata adjektif menjadi inti bagi binaan frasa adjektif. 2. Ciri-ciri Kata Adjektif (KA): (i) Penggunaan kata penguat = sama ada penguat hadapan (sebelum KA), penguat belakang (selepas KA), atau penguat hadapan dan belakang (secara serentak) Penguat di hadapan amat indah paling tinggi sungguh dermawan Penguat di belakang bijak sekali cepat benar merdu nian Penguat serentak amat bijak sekali sangat cepat benar sungguh halus sekali

(ii) Mengalami perbandingan = menggunakan bagai, bak, seperti, laksana, imbuhan se- dan ter-, sama, lebih, dan kurang cantik bagai/bak/seperti/laksana bidadari secerdik abangnya sama kuat lebih/kurang manis termasyhur

(iii) Boleh disertai kata penegas = di hadapan atau di belakang memang lazat (iv) Boleh menerima bentuk se-...-nya sebenarnya selengkapnya setinggi-tingginya selesa juga

1 http://dermagabmk1.blogspot.com

(v) Boleh didahului perkataan makin atau semakin makin segak makin subur 3. Fungsi KA (i) Inti bagi binaan frasa adjektif kelabu asap secantik ibunya (ii) Unsur utama binaan predikat ayat Cerun itu curam sekali. Buah rambutan itu manis. Wajahnya ceria kebelakangan ini. jauh pandangan semakin kotor semakin sombong

(iii) Penerang bagi frasa nama = dalam subjek atau predikat ayat Baju merah itu kesukaan adik. Pemuda kacak itu baru sampai. Adik mahu basikal baharu. Mereka mencari rumah besar.

(iv) Keterangan bagi frasa kerja = berfungsi sebagai kata adverba berbincang panjang lebar terbang jauh melompat tinggi

(v) Menjadi subjek ayat = asalnya penerang bagi frasa nama (FN) tetapi berfungsi sebagai FN apabila KN digugurkan (Rupa) Cantik idaman kebanyakan wanita. (Tabiat) Malas perlu dihindarkan. (Warna) Merah lambang keberanian.

B. PENGGOLONGAN KATA ADJEKTIF


Jarak Sifatan / Keadaan Bentuk KATA ADJEKTIF Cara Waktu Warna Perasaan Ukuran Pancaindera

2 http://dermagabmk1.blogspot.com

1. Sifatan atau Keadaan = menerangkan sifat perangai, tabiat, dan keadaan Perangai/Tabiat berani pandai curiga takut gopoh baik kasar sihat Keadaan tenang tenteram

2. Cara = menerangkan kelakuan atau ragam jelas laju 3. Warna hitam jingga kelabu biru hijau merah kuning perang putih cepat sengit lincah perlahan

4. Ukuran = menerangkan saiz dan berat besar nipis panjang berat gemuk kurus rendah tinggi ringan

5. Jarak = menjelaskan ruang di antara dua benda, tempat atau keadaan dekat hampir jarang sempit nyaris rapat

6. Bentuk = menerangkan rupa bengkok bujur bulat 7. Waktu = konsep masa awal baharu cepat 8. Perasaan benci berahi kasih 9. cinta ragu segan gembira malu marah lama lampau suntuk lewat segera silam buncit cengkung lurus lekuk leper tembam

Pancaindera = menerangkan sifat yang dapat dikesan oleh indera: kulit, lidah, mata, telinga, dan hidung Bau (hidu) busuk hanyir harum hapak bising nyaring garau lunak indah kacak hodoh montel sedap manis lazat masin lembap keras lembut licin nyaman (pandang + sentuh) selesa (pandang + sentuh) semerbak tengik serak mersik terang suram kelat payau kesat panas licin (pandang + sentuh) tenteram (dengar + pandang)

3 http://dermagabmk1.blogspot.com

Dengar Pandang Rasa Sentuh Gabungan deria

Selain gabungan deria, terdapat juga kata adjektif yang tergolong dalam lebih daripada satu jenis: tenteram : keadaan, pancaindera (dengar + pandang) bersih : keadaan, pancaindera (pandang + bau)

C. BENTUK KATA ADJEKTIF


1. Kata Adjektif Tunggal Pengertian = Kata adjektif yang terbentuk tanpa diberikan imbuhan, gandaan, atau pemajmukan. boros penting 2. Kata Adjektif Terbitan (a) Pengertian = bentuk kata adjektif yang terhasil daripada proses pengimbuhan = proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar (b) Jenis imbuhan kata adjektif Terdiri daripada awalan, akhiran, apitan, dan sisipan Terdapat imbuhan asli dan imbuhan pinjaman Awalan
tertebipro-

muram sederhana

pintar sangsi

Akhiran
-is -wi -i -iah

Apitan ke-...-an

Sisipan -el-er-em-in-

Asli

se-

Pinjam an

anti-

3. Kata Adjektif Gandaan

4 http://dermagabmk1.blogspot.com

(a) Pengertian = bentuk kata kerja yang terhasil daripada proses penggandaan = proses mengulang kata dasar (b) Jenis gandaan kata kerja: (i) Gandaan penuh = seluruh kata adjektif dasar diulang, sama ada kata tunggal atau kata terbitan Kata dasar tunggal baik-baik dekat-dekat kemas-kemas murah-murah segar-segar
1

Kata dasar terbitan1 kebodoh-bodohan kegila-gilaan kekuning-kuningan kemalu-maluan

Tatabahasa Asas (2012:188), tetapi bentuk seperti ini dianggap gandaan separa berapitan oleh Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008:241)

(ii) Gandaan separa = sebahagian kata dasar diulang, melibatkan kata berawalan dan berakhiran Berawalan sebijak-bijak secantik-cantik sepuas-puas Berakhiran besar-besaran gila-gilaan rindu-rinduan

(iii) Gandaan berentak = pengulangan atau persamaan bunyi vokal dan konsonan, dan berentak bebas Pengulangan vokal hiruk-pikuk karut-marut Pengulangan konsonan compang-camping kucar-kacir lekak-lekuk Berentak bebas gelap-gelita kusut-masai porak-peranda

(c) Makna Gandaan Kata Nama = Rujuk nota Proses Pembentukan Kata: Penggandaan, hlm. 4: (c) Makna Penggandaan Kata Adjektif 4. Kata Adjektif Majmuk (a) Pengertian = bentuk kata adjektif yang terhasil daripada proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu Wujud perkataan baharu yang membawa makna yang berbeza daripada makna asal kata dasar yang digunakan (b) Ejaan kata adjektif majmuk = lazimnya terpisah biru muda manis buah muda remaja hijau pucuk pisang putih telur terang hati

5 http://dermagabmk1.blogspot.com

(c) Jenis kata adjektif majmuk (i) Rangkai kata bebas = digunakan secara umum dalam pelbagai bidang gemuk air hitam pekat merah jambu

(ii) Kiasan = terdiri daripada peribahasa berat hati besar diri gelap mata panjang akal terang tanah

D. KATA ADJEKTIF DENGAN PERBANDINGAN


1. KONSEP Perbandingan merupakan ciri istimewa bagi kata adjektif. Perbandingan boleh dilakukan dengan kata bandingan, tanpa kata bandingan, dan dengan kata terbitan. Perbandingan dapat menunjukkan kedudukan sesuatu kata adjektif, sama ada biasa, lebih rendah atau tinggi, dan paling tinggi atau tidak tertandingkan.

2. DARJAH PERBANDINGAN (a) Darjah Biasa = Tidak melibatkan perbandingan dengan benda atau maujud lain, dan tidak melibatkan kata bandingan atau kata penguat. gentar montel sesak cermat kering mudah

(b) Darjah bandingan = Membandingkan sifat sesuatu benda dengan benda yang lain. Dua cara bandingan: bandingan yang sama, dan bandingan yang berbeza. (i) Bandingan yang sama = menggunakan awalan se-, menggunakan perkataan sama + KA + dengan, dan menggunakan kata perbandingan Menggunakan awalan se-+ KA

6 http://dermagabmk1.blogspot.com

secerdik abangnya sebesar kereta Jupri

seindah lukisan asal

Menggunakan sama + KA + dengan sama cerdik dengan abangnya sama besar dengan kereta Jupri sama indah dengan lukisan asal Dengan kata bandingan = membawa makna kesamaan atau kemiripan keras bagai batu tinggi seperti galah kencang ibarat taufan jahat umpama syaitan merdu laksana buluh perindu

(ii) Bandingan yang berbeza = menggunakan perangkai lebih... daripada atau kurang...daripada lebih bijak daripada... lebih lemah daripada... lebih harum daripada... (c) Darjah Penghabisan = Menyatakan tingkat kepalingan, iaitu menunjukkan kedaan yang tiada tandingan. (i) se- + KA + gandaan + KN segagah-gagah gajah sejernih-jernih air (ii) ter- + KA terbesar terkuat (iii) paling + KA paling ketat paling mesra (iv) KA + sekali nyaman sekali kedekut sekali (v) ter- + (amat/sangat) + KA teramat resah teramat sekejap teramat sentosa tersangat jelita tersangat manja tersangat mulia keruh sekali tepat sekali paling bahagia paling sejuk terluas terpanjang selebar-lebar lebuh raya sesabar-sabar manusia kurang masam daripada... kurang lazat daripada...

7 http://dermagabmk1.blogspot.com

(vi)

amat/sungguh/sangat + KA + sekali amat aman sekali amat gah sekali amat syahdu sekali sungguh dahaga sekali sungguh mulia sekali sungguh penat sekali sangat bahagia sekali sangat gelisah sekali sangat jauh sekali

(vii)

terlalu/terlampau + KA2 terlalu gembira terlalu sayang terlampau mudah terlampau selesa

(viii) maha- + KA3 maha mulia maha besar

2 3

Tatabahasa Asas (2012:195) Tatabahasa Asas (2012:196)

Anda mungkin juga menyukai