Anda di halaman 1dari 6

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU (IPG) KAMPUS PULAU PINANG

TUGASAN KUMPULAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU KSSR SEKOLAH RENDAH

NAMA NO K/P NAMA NO K/P KUMPULAN

: : : : :

CHE KHAIRI BIN KAMARU ZAMAN 810106-03-5485 MOHD HAMDI BIN ABDUL RAHIM 771231-08-6493 PPG SCE A PPG KOHOT 2 ( AMBILAN FEBRUARI 2012 )

NAMA PENSYARAH PEMBIMBING EN.ABDUL LATIB BIN ABD RAHMAN TARIKH HANTAR 30 OGOS 2013

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (LISAN)


Mata Pelajaran Tahun Bil.Murid Masa Tarikh Tema Tajuk : Bahasa Melayu : 1 Gemilang : 25 orang : 7.40 pagi 8.40 pagi : 19.8. 2013 : Keluarga : Cerita Huda

FOKUS UTAMA

Standard Kandungan

1.2

Mendengar,mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dengan betul

Standard Pembelajaran

1.2.4

Mendengar , memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat.

FOKUS Standard Kandungan SAMPINGAN

2.2

Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Standard Pembelajaran

2.2.1

Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vocal berganding,digraph dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Objektif Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid berupaya: i. ii. Mendengar dan mengecam perkataan yang berkaitan dengan bunyi bahasa seperti suku kata dengan betul. Menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang didengar dengan betul dan tepat.

Pengisian Kurikulum i. ii. iii. Ilmu :Pendidikan Kesihatan,Pendidikan Moral. Nilai: Kasih sayang KBT: Kecerdasan pelbagai , Konstruktivisme

Sistem Bahasa i. Media 1. Gambar slaid ahli keluarga, Kad perkataan , Lembaran kerja , ICT AKTIVITI Set Induksi 1. Guru memaparkan gambar aktiviti sebuah keluarga di taman sekitar rumah dengan menggunakan slaid yang dipaparkan di skrin. Murid diminta menyebut nama gambar-gambar yang ditunjukkan oleh guru. Contoh soalan: 1. Apa yang dapat kamu lihat dalam gambar yang di tunjukkan ini? 2. Apakah yang sedang di lakukan oleh mereka? 3. Siapakah mereka dan dimanakah situasi ini sedang dilakukan? PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Tatabahasa :Kosa kata

Media : Paparan Komputer Nilai : Kerjasama KBT : Kecerdasan Pelbagai

Aktiviti 1 : Lampiran 1. - Gambar aktiviti sebuah keluarga.

2. Murid dan guru bersoal jawab dan seterusnya guru mengaitkan isi pelajaran pada hari ini iaitu Cerita Huda.

Langkah 1 1. Guru menunjukkan gambar setiap ahli keluarga seperti yang terdapat dalam gambar sebelum ini bersama kad perkataan. 2. Contohnya seperti adik, abang,kakak,ayah, ibu dan bapa. 3. Guru menyebut perkataan itu satu persatu. 4. Pelajar mendengar dan membuat pemerhatian dan seterusnya cuba menyebut semula perkataan tersebut secara beramai-ramai.. Media : Paparan Komputer, Gambar anggota ahli keluarga, Kad suku kata Kad perkataan Nilai : Kasih sayang, kerjasama KBT : Kemahiran mendengar dan menyebut Aktiviti 2 Lampiran 2

Langkah 2 1. Guru menayangkan slaid suku kata di skrin putih. 2. Murid diminta mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan bimbingan guru. 3. Murid diminta mengecam perkataan yang didengar. Media : Paparan komputer Kad suku kata, Aktiviti 3 Lampiran 3

Langkah 3 1. Murid sekali lagi diminta mendengar dan mengulangi perkataan yang disebut oleh guru berpandukan Media : Kad suku kata Kad perkataan Aktiviti 4 Lembaran 1

perkataan yang ditunjukkan. 2. Murid dipilih secara rawak. 3. Murid-murid diminta mengeja dan membaca kad perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dan seterusnya memadankan dengan gambar yang diberi. 4. Murid perlu mengeja dan membaca semula perkataan yang telah dipadankan dengan gambar menggunakan sebutan yang betul.

Nilai :Kerjasama KBT : Kemahiran mendengar dan menyebut

PENUTUP 1. Murid membaca dan memahami petikan beramai-ramai dengan bimbingan guru. 2. Murid mengeja dan menyebut perkataan yang dihitamkan dalam petikan secara bergilir-gilir.

Media: Lembaran 2 KBT: Kemahiran berfikir BCB

Aktiviti 5 Lembaran 2

PENTAKSIRAN 1. Murid diminta menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang disebut oleh guru 2. Murid menulis perkataan yang disebut dengan ejaan yang betul Nilai : Kerjasama KBT : Kecerdasan Pelbagai Aktiviti 6 Lembaran 3

PEMULIHAN Aktiviti 7 1. Murid menyebut suku kata yang ditunjukkan 2. Murid memadankan suku kata yang di sebut dengan suku kata yang Lembaran kerja 4

terdapat pada lembaran kerja. 3. Guru turut membimbing jika ada pelajar yang terlalu lemah.

PENGAYAAN 1. Guru menunjukkan sebuah buku kepada pelajar. 2. Murid diminta membuat sedikit cerita berkenaan dengannya. Contoh: Ini buku teks. Buku ini warna biru Aktiviti 8

Lampiran 4