Anda di halaman 1dari 7

1.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN AWAL SAINS PRASEKOLAH

Kelas: Prasekolah Kent Tarikh: 3 September 2013 Masa: 8.00am - 8.30am Bilangan murid: 25 orang Umur:5-6 tahun

Tunjang utama: Tunjang Kemanusiaan

Fokus: (KM 5.0) Saya dan Komuniti

Standard Kandungan: (KM 5.2) Mengenali ahli komuniti

Standard Pembelajaran: (KM 5.2.2) Menyatakan kaum di Malaysia.

Kesepaduan Tunjang: Tunjang Komunikasi (BM 2.2.7) Bersoal jawab secara bersopan)

Tema: Negara Saya

Objektif: i. ii. Murid boleh menyatakan kaum utama di Malaysia. (Melayu, India, Cina) Murid boleh menyatakan beberapa ciri untuk mengenal pasti budaya setiap kaum.

Pengetahuan sedia ada: Mengetahui beberapa kaum di Malaysia. KBKK: Mengenal pasti Penerapan nilai: Ketelitian, bersatu-padu Kosa kata baru: Perayaan Bahan yang digunakan: Kad bergambar, LCD, komputer riba, kad manila, gam, pensil warna

Langkah-langkah pengajaran:

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan (BBM, KBKK, Nilai, dll)

Set Induksi (3 minit)

Guru

bertanya

kepada

murid-murid Guru menunjukkan tiga kad gambar BBM: Kad bergambar kenderaan yang menunjukkan bangsa utama di Malaysia. Melalui kad tersebut, guru KBKK: Mengenal pasti akan bersoal jawab bersama murid. Nilai: Teliti

berkaitan

gambar-gambar

yang ditunjukkan bagi mengaitkan tajuk pengajaran. Contoh soalannya, ialah: Apakah kaum yang berpakaian seperti di dalam gambar? Adakah murid mempunyai rakan

Teknik: Soal jawab

berbangsa ini?

Langkah Pertama (7 minit)

Guru

menunjukkan budaya

video kaum

berkaitan Guru akan menunjukkan video yang BBM: LCD, Komputer riba utama di berkaitan dengan budaya tiga bangsa

beberapa

Malaysia dan bersoal jawab berdasarkan utama di Malaysia dan bersoal jawab KBKK: Mengenal pasti video tersebut. Antara contoh soalannya berdasarkan video tersebut. ialah: Bangsa apakah yang murid nampak di dalam video tadi? Apakah perayaan bangsa Cina? Apakah perayaan bangsa Melayu? Apaah perayaan bangsa India? Teknik: Soal jawab Pendekatan: Pendekatan TMK Nilai: Teliti

Langkah Kedua (10 minit)

Guru menyuruh murid melakukan aktiviti

Guru

mengagihkan

bahan-bahan Bahan:

Gambar,

kad

manila,

kumpulan iaitu menghasilkan buku skrap yang perlu untuk menghasilkan buku gam berdasarkan bahan yang telah skrap. Guru guru akan menyuruh murid KBKK: Membanding beza cara Nilai: Yakin diri

disediakan oleh guru. Pada 2 minit pertama,

akan menghasilkan buku skrap tersebut menerangkan tunjuk

menerangkan cara menghasilkan buku setelah skrap tersebut. Setelah itu, murid buku akan skrap disuruh berkaitan

kepada murid. Pendekatan: Deduktif

menghasilkan

budaya 3 bangsa utama di Malaysia.

Langkah Ketiga (7 minit)

Guru mengarahkan murid berada di Wakil setiap kumpulan murid akan Bahan: Buku skrap, dalam kumpulan masing-masing dan tampil di hadapan untuk menunjukkan menghantar seorang buku wakil skrap untuk hasil kumpulan masing-masing. hasil Guru akan mengarahkan murid lain KBKK: Membanding beza

membentangkan

kumpulan masing-masing di hadapan untuk menilai hasil kerja kumpulan Nilai: Yakin diri, berani mencuba rakan-rakan yang lain. yang di hadapan kelas sama ada Pendekatan: Konstruktivisme

Melalui pembentangan hasil kerja murid betul atau pun tidak. ini, guru akan menyuruh rakan-rakan daripada kumpulan lain untuk menilai sama ada hasil kerja rakan mereka betul atau pun sebaliknya.

Teknik: Sharing & Constructing

Penutup (3 minit)

Guru

menyuruh

murid

menamakan Guru

bertanya

kepada pada

murid Bahan: hari

semula 3 bangsa utama di Malaysia:

berkaitan

pengajaran

Beritahu cikgu bangsa-bangsa yang tersebut bagi menilai sejauh mana KBKK: Mengelaskan telah kita belajar pada hari ini. Apakah perayaan bangsa Melayu? Apakah perayaan bangsa Cina? Apakah pakaian bangsa India. Teknik: Soal jawab kefahaman murid berkaitan bangsa utama yang dipelajari. Nilai: Daya usaha (bersungguhsungguh)

REFLEKSI: __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________