Anda di halaman 1dari 6

BUDAYA MUSYAWARAH/ BERBINCANG

Budaya Musyawarah

Musyawarah/berbincang/muafakat adalah proses pembahasan sesuatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama. Musyawarah adalah kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan proses pembahasan dan perundingan bersama. Jadi musyawarah merupakan proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoriti dan majoriti.

Dengan musyawarah, diharapkan dua atau beberapa pihak yang berbeza pendapat tidak terus bertikai dan seterusny amendapat jalan tengah. Olehitu,dalam proses musyawarah,diperlukan kerendahan hati dan keikhlasan diri.

Manfaat/Faedah

Dalam kehidupan kemasyarakatan, musyawarah mempunyai

beberapa manfaat langsung, iaitu seperti berikut:

a.Musyawarah merupakan cara yang tepat untuk mengatasi berbagai

silang pendapat.
b.Musyawarah berpeluang mengurangi penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan kepentingan.

c.Musyawarah berpotensi menghindari dan mengatasi kemungkinan


terjadinya konflik.

Prinsip Musyawarah
a.Pendapat disampaikan secara sopan. b.Menghormati pendapat. c.Mencari titik pertemuan diantara pendapat-pendapat yang ada secara bijaksana. d.Menerima keputusan bersama secara besarhati,meskipun pendapat orang lain yang bertentangan

tidak sesuai dengan keinginan.


e.Melaksanakan keputusan bersama dengan sepenuh hati.

d.Menerima

keputusan tidak

bersama sesuai

secara dengan

besarhati,meskipun keinginan.

e.Melaksanakan keputusan bersama dengan

sepenuh hati.