Anda di halaman 1dari 5

10/7/13

:: ePRESTASI ::

BORANG MARKAH PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)


1) CALON NO. KAD PENGENALAN NAMA JAWATAN GRED 2) PENILAI NO. KAD PENGENALAN NAMA JAWATAN GRED KOD & NAMA SEKOLAH PPD : : : : : : : : : :

BIL D1 D1 NILAI PROFESIONAL E1 ELEMEN NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL A1.2 HUBUNGAN DENGAN MURID E2 SAHSIAH A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN A2.1 KEPANTASAN BERTINDAK A2.2 KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI A2.3 KERJA BERPASUKAN A2.4 BERFOKUSKAN PELANGGAN E3 POTENSI

KRITERIA

ARAS PENILAIAN

KAEDAH PENILAIAN

4 4

3 3

2 2

1 1

D D

4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

AD A D AD A A D ABD A

4 A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN A3.2 MENYESUAIKAN PERUBAHAN A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF A3.2 MENGURUS PERUBAHAN A3.3 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF
apps.moe.gov.my/smg/10/borang/UI_test.cfm

1 A

4 4 4 4 4

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

A AD A A A
1/5

10/7/13

:: ePRESTASI ::

E4 ELEMEN KEILMUAN DAN PENGETAHUAN A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING A4.3 PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS A4.4 PENTAKSIRAN D2 D2 AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH/ KOKURIKULUM E1 KOKURIKULUM/ SUKAN A1.1 AKTIVITI KOKURIKULUM/ SUKAN E2 TUGASAN KHAS A2.1 TUGASAN KHAS D3 D3 SUMBANGAN PROFESIONAL E1 SUMBANGAN PROFESIONAL A1.1 BIMBINGAN DAN MOTIVASI (COACHING AND MENTORING) A1.2 SUMBANGAN D4 D4 KEMAHIRAN E1 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (PdP) A1.1 PENGETAHUAN A1.2 PERANCANGAN A1.3 PENYAMPAIAN A1.4 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN A1.5 KEMAHIRAN KOMUNIKASI A1.6 TEKNIK PENYOALAN A1.7 PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID A1.8 PENTAKSIRAN PRESTASI MURID KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL E1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 AB AB C A C ACD C C 4 4 3 3 2 2 1 1 A A 4 3 2 1 A 4 3 2 1 A 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 AB B A AD

A1.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN A1.2 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PENGAJARAN A1.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN A1.4 BERFOKUSKAN KURIKULUM A1.5 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN A1.6 MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN E2 PENGURUSAN A2.1 KOKURIKULUM A2.2 HAL EHWAL MURID (HEM) A2.3 KEWANGAN
apps.moe.gov.my/smg/10/borang/UI_test.cfm

AB A AB A A AC

4 4 4 4 4

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

4 4 4

3 3 3

2 2 2

1 1 1

A A A
2/5

10/7/13

:: ePRESTASI ::

A2.4 PEMBANGUNAN FIZIKAL A2.5 SUMBER MANUSIA A2.6 MAKLUMAT E3 KEPIMPINAN ORGANISASI A3.1 PENGURUSAN ORGANISASI A3.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN A3.3 BIMBINGAN DAN PEMENTORAN A3.4 MENGURUSKAN PIHAK BERKEPENTINGAN E4 KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) A1.1 PENGUASAAN TMK DALAM PENGURUSAN E2 JURULATIH SUKAN A2.1 PERANCANGAN PROGRAM LATIHAN SUKAN(PERIODISASI) A2.2 PENGURUSAN SESI LATIHAN SUKAN A2.3 PENGGUNAAN SUMBER / PERALATAN SUKAN A2.4 KOMUNIKASI BERKESAN A2.5 PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN E3 BIMBINGAN DAN KAUNSELING A3.1 PERANCANGAN DAN HALA TUJU A3.2 PENGURUSAN FAIL DAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING A3.3 PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING A3.4 PENGURUSAN KHIDMAT PELANGGAN A3.5 LAPORAN SESI KAUNSELING / BIMBINGAN DAN DOKUMENTASI PROGRAM B&K A3.6 MENANGANI RISIKO E4 BIMBINGAN DAN KAUNSELING A4.1 PENGENDALIAN SESI KAUNSELING / BIMBINGAN A4.2 MENYEBARLUASKAN (OUTREACH) PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING A4.3 MELAKSANAKAN PROGRAM PERKEMBANGAN, PENCEGAHAN DAN PEMULIHAN SAHSIAH DIRI MURID A4.4 PENGENDALIAN UJIAN PSIKOLOGI A4.5 PENGENDALIAN KAUNSELING BRFOKUS DISIPLIN A4.6 MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH & MEMBUAT KEPUTUSAN A4.7 PENGENDALIAN KELAB KAUNSELING DAN KERJAYA & PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) D5 D5 KEBERHASILAN MURID E1 PEMBELAJARAN A1.1 INTERAKSI MURID A1.2 PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN

4 4 4

3 3 3

2 2 2

1 1 1

A A A

4 4 4 4

3 3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1

AB A AB A

ABD

4 4 4 4 4

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

4 4 4

3 3 3

2 2 2

1 1 1

BC ABC

apps.moe.gov.my/smg/10/borang/UI_test.cfm

3/5

10/7/13

:: ePRESTASI ::

A1.3 KEMAHIRAN BERFIKIR A1.4 ADAB ILMU A1.5 PENCAPAIAN MURID E2 KOKURIKULUM (Sukan/Kesenian/Badan Beruniform/Kelab/Persatuan A2.1 KEHADIRAN MURID A2.2 PENGLIBATAN MURID A2.3 PERKEMBANGAN POTENSI MURID A2.4 PENCAPAIAN MURID E3 SAHSIAH A3.1 KEMAHIRAN INTARPERSONAL/PERIBADI A3.2 KEMAHIRAN INTARPERSONAL/SOSIAL A3.3 KESEDARAN PERSEKITARAN (ENVIRONMENTAL AWARENESS) D6 D2 HUBUNGAN LUAR E1 HUBUNGAN LUAR A1.1 HUBUNGAN LUAR D7 D3 SUMBANGAN E1 SUMBANGAN A1.1 SUMBANGAN PROFESIONAL A1.2 SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI D9 D5 KEBERHASILAN SEKOLAH E1 PENTADBIRAN DAN KURIKULUM A1.1 PENILAIAN DALAMAN A1.2 PEPERIKSAAN AWAM A1.3 EKUITI - MURID GAGAL DALAM 1/LEBIH MATA PELAJARAN KRITIKAL (PEPERIKSAAN AWAM) E2 HAL EHWAL MURID A1.1 DISIPLIN MURID A1.2 KEHADIRAN MURID A1.3 KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN MURID E3 KOKURIKULUM A1.1 PENCAPAIAN SUKAN DAN PERMAINAN A1.2 PENCAPAIAN KOAKEDEMIK A1.3 PENCAPAIAN UNIT BERUNIFORM E4 GPK PETANG/TINGKATAN 6/PRA U/PENDIDIKAN KHAS A1.1 KURIKULUM A1.2 HAL EHWAL MURID A1.3 KOKURIKULUM 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 4 4 3 3 2 2 1 1 4 3 2 1 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 4 4 3 3 2 2 1 1

ABC ABC BC

AC AC ABC ABC

ABC ABC ABC

A A

apps.moe.gov.my/smg/10/borang/UI_test.cfm

4/5

10/7/13

:: ePRESTASI ::

E5 SUKAN A1.1 PENCAPAIAN SUKAN (INDIVIDU) A1.2 PENCAPAIAN SUKAN (BERPASUKAN) A1.3 PENCAPAIAN SUKAN (OLAHRAGA) E6 GURU A1.1 KEHADIRAN GURU 4 3 2 1 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1

apps.moe.gov.my/smg/10/borang/UI_test.cfm

5/5

Anda mungkin juga menyukai