Anda di halaman 1dari 5

10/7/13

:: ePRESTASI ::

10/7/13 :: ePRESTASI :: BORANG MARKAH PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) 1) CALON NO. KAD

BORANG MARKAH PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

1) CALON

NO. KAD PENGENALAN

:

NAMA

:

JAWATAN

:

GRED

:

2) PENILAI

NO. KAD PENGENALAN

:

NAMA

:

JAWATAN

:

GRED

:

KOD & NAMA SEKOLAH

:

PPD

:

: GRED : KOD & NAMA SEKOLAH : PPD :       KAEDAH BIL KRITERIA
     

KAEDAH

BIL

KRITERIA

ARAS PENILAIAN

PENILAIAN

D1 D1 NILAI PROFESIONAL

 

E1

ELEMEN NILAI PROFESIONAL

A1.1

AMALAN PROFESIONAL

4

3

2

1

D

A1.1 AMALAN PROFESIONAL 4 3 2 1 D A1.2 HUBUNGAN DENGAN MURID 4 3 2 1
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 4 3 2 1 D A1.2 HUBUNGAN DENGAN MURID 4 3 2 1
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 4 3 2 1 D A1.2 HUBUNGAN DENGAN MURID 4 3 2 1
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 4 3 2 1 D A1.2 HUBUNGAN DENGAN MURID 4 3 2 1

A1.2

HUBUNGAN DENGAN MURID

4

3

2

1

D

D A1.2 HUBUNGAN DENGAN MURID 4 3 2 1 D E2 SAHSIAH A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 4
D A1.2 HUBUNGAN DENGAN MURID 4 3 2 1 D E2 SAHSIAH A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 4
D A1.2 HUBUNGAN DENGAN MURID 4 3 2 1 D E2 SAHSIAH A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 4
D A1.2 HUBUNGAN DENGAN MURID 4 3 2 1 D E2 SAHSIAH A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 4

E2

SAHSIAH

A2.1

MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN

4

3

2

1

AD

A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 4 3 2 1 AD A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3 2 1 A
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 4 3 2 1 AD A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3 2 1 A
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 4 3 2 1 AD A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3 2 1 A
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 4 3 2 1 AD A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3 2 1 A

A2.2

KEPANTASAN BERTINDAK

4

3

2

1

A

AD A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3 2 1 A A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 4
AD A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3 2 1 A A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 4
AD A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3 2 1 A A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 4
AD A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3 2 1 A A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 4

A2.3

KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI

4

3

2

1

D

EMOSI & KEYAKINAN DIRI 4 3 2 1 D A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 4 3 2
EMOSI & KEYAKINAN DIRI 4 3 2 1 D A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 4 3 2
EMOSI & KEYAKINAN DIRI 4 3 2 1 D A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 4 3 2
EMOSI & KEYAKINAN DIRI 4 3 2 1 D A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 4 3 2

A2.4

BUDAYA KERJA SEPASUKAN

4

3

2

1

AD

D A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 4 3 2 1 AD A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4 3 2
D A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 4 3 2 1 AD A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4 3 2
D A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 4 3 2 1 AD A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4 3 2
D A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 4 3 2 1 AD A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4 3 2

A2.5

BERFOKUSKAN PELANGGAN

4

3

2

1

A

AD A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4 3 2 1 A A2.1 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3 2 1
AD A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4 3 2 1 A A2.1 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3 2 1
AD A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4 3 2 1 A A2.1 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3 2 1
AD A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4 3 2 1 A A2.1 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3 2 1

A2.1

KEPANTASAN BERTINDAK

4

3

2

1

A

1 A A2.1 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3 2 1 A A2.2 KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI
1 A A2.1 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3 2 1 A A2.2 KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI
1 A A2.1 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3 2 1 A A2.2 KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI
1 A A2.1 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3 2 1 A A2.2 KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI

A2.2

KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI

4

3

2

1

D

KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI 4 3 2 1 D A2.3 KERJA BERPASUKAN 4 3 2
KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI 4 3 2 1 D A2.3 KERJA BERPASUKAN 4 3 2
KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI 4 3 2 1 D A2.3 KERJA BERPASUKAN 4 3 2
KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI 4 3 2 1 D A2.3 KERJA BERPASUKAN 4 3 2

A2.3

KERJA BERPASUKAN

4

3

2

1

ABD

1 D A2.3 KERJA BERPASUKAN 4 3 2 1 ABD A2.4 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4 3 2
1 D A2.3 KERJA BERPASUKAN 4 3 2 1 ABD A2.4 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4 3 2
1 D A2.3 KERJA BERPASUKAN 4 3 2 1 ABD A2.4 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4 3 2
1 D A2.3 KERJA BERPASUKAN 4 3 2 1 ABD A2.4 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4 3 2

A2.4

BERFOKUSKAN PELANGGAN

4

3

2

1

A

ABD A2.4 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4 3 2 1 A E3 POTENSI     4 3 2
ABD A2.4 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4 3 2 1 A E3 POTENSI     4 3 2
ABD A2.4 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4 3 2 1 A E3 POTENSI     4 3 2
ABD A2.4 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4 3 2 1 A E3 POTENSI     4 3 2

E3

POTENSI

   

4

3

2

1

 

A3.1

KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN

A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN A
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN A
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN A
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN A

A

A3.2

MENYESUAIKAN PERUBAHAN

4

3

2

1

A

A A3.2 MENYESUAIKAN PERUBAHAN 4 3 2 1 A A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 4 3 2
A A3.2 MENYESUAIKAN PERUBAHAN 4 3 2 1 A A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 4 3 2
A A3.2 MENYESUAIKAN PERUBAHAN 4 3 2 1 A A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 4 3 2
A A3.2 MENYESUAIKAN PERUBAHAN 4 3 2 1 A A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 4 3 2

A3.3

KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN

4

3

2

1

AD

KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 4 3 2 1 AD A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4 3 2
KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 4 3 2 1 AD A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4 3 2
KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 4 3 2 1 AD A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4 3 2
KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 4 3 2 1 AD A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4 3 2

A3.4

PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF

4

3

2

1

A

PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4 3 2 1 A A3.2 MENGURUS PERUBAHAN 4 3 2 1
PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4 3 2 1 A A3.2 MENGURUS PERUBAHAN 4 3 2 1
PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4 3 2 1 A A3.2 MENGURUS PERUBAHAN 4 3 2 1
PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4 3 2 1 A A3.2 MENGURUS PERUBAHAN 4 3 2 1

A3.2

MENGURUS PERUBAHAN

4

3

2

1

A

1 A A3.2 MENGURUS PERUBAHAN 4 3 2 1 A A3.3 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4
1 A A3.2 MENGURUS PERUBAHAN 4 3 2 1 A A3.3 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4
1 A A3.2 MENGURUS PERUBAHAN 4 3 2 1 A A3.3 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4
1 A A3.2 MENGURUS PERUBAHAN 4 3 2 1 A A3.3 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4

A3.3

PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF

4

3

2

1

A

1 A A3.2 MENGURUS PERUBAHAN 4 3 2 1 A A3.3 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4
1 A A3.2 MENGURUS PERUBAHAN 4 3 2 1 A A3.3 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4
1 A A3.2 MENGURUS PERUBAHAN 4 3 2 1 A A3.3 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4
1 A A3.2 MENGURUS PERUBAHAN 4 3 2 1 A A3.3 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4

10/7/13

:: ePRESTASI ::

 

E4

ELEMEN KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1

DASAR-DASAR KERAJAAN

4

3

2

1

AB

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 4 3 2 1 AB A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 4 3 2 1
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 4 3 2 1 AB A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 4 3 2 1
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 4 3 2 1 AB A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 4 3 2 1
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 4 3 2 1 AB A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 4 3 2 1

A4.2

PERATURAN DAN PEKELILING

4

3

2

1

B

AB A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 4 3 2 1 B A4.3 PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS 4
AB A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 4 3 2 1 B A4.3 PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS 4
AB A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 4 3 2 1 B A4.3 PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS 4
AB A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 4 3 2 1 B A4.3 PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS 4

A4.3

PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS

4

3

2

1

A

PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS 4 3 2 1 A A4.4 PENTAKSIRAN 4 3 2 1 AD
PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS 4 3 2 1 A A4.4 PENTAKSIRAN 4 3 2 1 AD
PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS 4 3 2 1 A A4.4 PENTAKSIRAN 4 3 2 1 AD
PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS 4 3 2 1 A A4.4 PENTAKSIRAN 4 3 2 1 AD

A4.4

PENTAKSIRAN

4

3

2

1

AD

2 1 A A4.4 PENTAKSIRAN 4 3 2 1 AD D2 D2 AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH/
2 1 A A4.4 PENTAKSIRAN 4 3 2 1 AD D2 D2 AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH/
2 1 A A4.4 PENTAKSIRAN 4 3 2 1 AD D2 D2 AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH/
2 1 A A4.4 PENTAKSIRAN 4 3 2 1 AD D2 D2 AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH/

D2 D2 AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH/ KOKURIKULUM

 

E1

KOKURIKULUM/ SUKAN

A1.1

AKTIVITI KOKURIKULUM/ SUKAN

4

3

2

1

A

A1.1 AKTIVITI KOKURIKULUM/ SUKAN 4 3 2 1 A E2 TUGASAN KHAS A2.1 TUGASAN KHAS 4
A1.1 AKTIVITI KOKURIKULUM/ SUKAN 4 3 2 1 A E2 TUGASAN KHAS A2.1 TUGASAN KHAS 4
A1.1 AKTIVITI KOKURIKULUM/ SUKAN 4 3 2 1 A E2 TUGASAN KHAS A2.1 TUGASAN KHAS 4
A1.1 AKTIVITI KOKURIKULUM/ SUKAN 4 3 2 1 A E2 TUGASAN KHAS A2.1 TUGASAN KHAS 4

E2

TUGASAN KHAS

A2.1

TUGASAN KHAS

4

3

2

1

A

TUGASAN KHAS A2.1 TUGASAN KHAS 4 3 2 1 A D3 D3 SUMBANGAN PROFESIONAL   E1
TUGASAN KHAS A2.1 TUGASAN KHAS 4 3 2 1 A D3 D3 SUMBANGAN PROFESIONAL   E1
TUGASAN KHAS A2.1 TUGASAN KHAS 4 3 2 1 A D3 D3 SUMBANGAN PROFESIONAL   E1
TUGASAN KHAS A2.1 TUGASAN KHAS 4 3 2 1 A D3 D3 SUMBANGAN PROFESIONAL   E1

D3 D3 SUMBANGAN PROFESIONAL

 

E1

SUMBANGAN PROFESIONAL

A1.1

BIMBINGAN DAN MOTIVASI (COACHING AND MENTORING)

4

3

2

1

A

MOTIVASI (COACHING AND MENTORING) 4 3 2 1 A A1.2 SUMBANGAN 4 3 2 1 A
MOTIVASI (COACHING AND MENTORING) 4 3 2 1 A A1.2 SUMBANGAN 4 3 2 1 A
MOTIVASI (COACHING AND MENTORING) 4 3 2 1 A A1.2 SUMBANGAN 4 3 2 1 A
MOTIVASI (COACHING AND MENTORING) 4 3 2 1 A A1.2 SUMBANGAN 4 3 2 1 A

A1.2

SUMBANGAN

4

3

2

1

A

3 2 1 A A1.2 SUMBANGAN 4 3 2 1 A D4 D4 KEMAHIRAN   E1
3 2 1 A A1.2 SUMBANGAN 4 3 2 1 A D4 D4 KEMAHIRAN   E1
3 2 1 A A1.2 SUMBANGAN 4 3 2 1 A D4 D4 KEMAHIRAN   E1
3 2 1 A A1.2 SUMBANGAN 4 3 2 1 A D4 D4 KEMAHIRAN   E1

D4 D4 KEMAHIRAN

 

E1

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (PdP)

A1.1

PENGETAHUAN

4

3

2

1

AB

(PdP) A1.1 PENGETAHUAN 4 3 2 1 AB A1.2 PERANCANGAN 4 3 2 1 AB A1.3
(PdP) A1.1 PENGETAHUAN 4 3 2 1 AB A1.2 PERANCANGAN 4 3 2 1 AB A1.3
(PdP) A1.1 PENGETAHUAN 4 3 2 1 AB A1.2 PERANCANGAN 4 3 2 1 AB A1.3
(PdP) A1.1 PENGETAHUAN 4 3 2 1 AB A1.2 PERANCANGAN 4 3 2 1 AB A1.3

A1.2

PERANCANGAN

4

3

2

1

AB

2 1 AB A1.2 PERANCANGAN 4 3 2 1 AB A1.3 PENYAMPAIAN 4 3 2 1
2 1 AB A1.2 PERANCANGAN 4 3 2 1 AB A1.3 PENYAMPAIAN 4 3 2 1
2 1 AB A1.2 PERANCANGAN 4 3 2 1 AB A1.3 PENYAMPAIAN 4 3 2 1
2 1 AB A1.2 PERANCANGAN 4 3 2 1 AB A1.3 PENYAMPAIAN 4 3 2 1

A1.3

PENYAMPAIAN

4

3

2

1

C

2 1 AB A1.3 PENYAMPAIAN 4 3 2 1 C A1.4 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 4 3
2 1 AB A1.3 PENYAMPAIAN 4 3 2 1 C A1.4 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 4 3
2 1 AB A1.3 PENYAMPAIAN 4 3 2 1 C A1.4 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 4 3
2 1 AB A1.3 PENYAMPAIAN 4 3 2 1 C A1.4 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 4 3

A1.4

PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN

4

3

2

1

A

PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 4 3 2 1 A A1.5 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 4 3 2 1 C
PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 4 3 2 1 A A1.5 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 4 3 2 1 C
PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 4 3 2 1 A A1.5 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 4 3 2 1 C
PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 4 3 2 1 A A1.5 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 4 3 2 1 C

A1.5

KEMAHIRAN KOMUNIKASI

4

3

2

1

C

1 A A1.5 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 4 3 2 1 C A1.6 TEKNIK PENYOALAN 4 3 2
1 A A1.5 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 4 3 2 1 C A1.6 TEKNIK PENYOALAN 4 3 2
1 A A1.5 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 4 3 2 1 C A1.6 TEKNIK PENYOALAN 4 3 2
1 A A1.5 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 4 3 2 1 C A1.6 TEKNIK PENYOALAN 4 3 2

A1.6

TEKNIK PENYOALAN

4

3

2

1

ACD

1 C A1.6 TEKNIK PENYOALAN 4 3 2 1 ACD A1.7 PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID
1 C A1.6 TEKNIK PENYOALAN 4 3 2 1 ACD A1.7 PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID
1 C A1.6 TEKNIK PENYOALAN 4 3 2 1 ACD A1.7 PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID
1 C A1.6 TEKNIK PENYOALAN 4 3 2 1 ACD A1.7 PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID

A1.7

PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID

4

3

2

1

C

DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID 4 3 2 1 C A1.8 PENTAKSIRAN PRESTASI MURID 4 3 2
DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID 4 3 2 1 C A1.8 PENTAKSIRAN PRESTASI MURID 4 3 2
DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID 4 3 2 1 C A1.8 PENTAKSIRAN PRESTASI MURID 4 3 2
DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID 4 3 2 1 C A1.8 PENTAKSIRAN PRESTASI MURID 4 3 2

A1.8

PENTAKSIRAN PRESTASI MURID

4

3

2

1

C

A1.8 PENTAKSIRAN PRESTASI MURID 4 3 2 1 C E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL     4 3
A1.8 PENTAKSIRAN PRESTASI MURID 4 3 2 1 C E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL     4 3
A1.8 PENTAKSIRAN PRESTASI MURID 4 3 2 1 C E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL     4 3
A1.8 PENTAKSIRAN PRESTASI MURID 4 3 2 1 C E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL     4 3

E1

KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

   

4

3

2

1

 

A1.1

MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN

A1.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN AB
A1.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN AB
A1.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN AB
A1.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN AB

AB

A1.2

PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PENGAJARAN

4

3

2

1

A

DAN PEMBANGUNAN PENGAJARAN 4 3 2 1 A A1.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN 4 3
DAN PEMBANGUNAN PENGAJARAN 4 3 2 1 A A1.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN 4 3
DAN PEMBANGUNAN PENGAJARAN 4 3 2 1 A A1.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN 4 3
DAN PEMBANGUNAN PENGAJARAN 4 3 2 1 A A1.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN 4 3

A1.3

PERKONGSIAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN

4

3

2

1

AB

PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN 4 3 2 1 AB A1.4 BERFOKUSKAN KURIKULUM 4 3 2 1 A
PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN 4 3 2 1 AB A1.4 BERFOKUSKAN KURIKULUM 4 3 2 1 A
PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN 4 3 2 1 AB A1.4 BERFOKUSKAN KURIKULUM 4 3 2 1 A
PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN 4 3 2 1 AB A1.4 BERFOKUSKAN KURIKULUM 4 3 2 1 A

A1.4

BERFOKUSKAN KURIKULUM

4

3

2

1

A

AB A1.4 BERFOKUSKAN KURIKULUM 4 3 2 1 A A1.5 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 4 3 2
AB A1.4 BERFOKUSKAN KURIKULUM 4 3 2 1 A A1.5 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 4 3 2
AB A1.4 BERFOKUSKAN KURIKULUM 4 3 2 1 A A1.5 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 4 3 2
AB A1.4 BERFOKUSKAN KURIKULUM 4 3 2 1 A A1.5 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 4 3 2

A1.5

PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN

4

3

2

1

A

A A1.5 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 4 3 2 1 A A1.6 MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 4
A A1.5 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 4 3 2 1 A A1.6 MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 4
A A1.5 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 4 3 2 1 A A1.6 MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 4
A A1.5 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 4 3 2 1 A A1.6 MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 4

A1.6

MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

4

3

2

1

AC

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 4 3 2 1 AC E2 PENGURUSAN A2.1 KOKURIKULUM 4 3 2 1
PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 4 3 2 1 AC E2 PENGURUSAN A2.1 KOKURIKULUM 4 3 2 1
PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 4 3 2 1 AC E2 PENGURUSAN A2.1 KOKURIKULUM 4 3 2 1
PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 4 3 2 1 AC E2 PENGURUSAN A2.1 KOKURIKULUM 4 3 2 1

E2

PENGURUSAN

A2.1

KOKURIKULUM

4

3

2

1

A

PENGURUSAN A2.1 KOKURIKULUM 4 3 2 1 A A2.2 HAL EHWAL MURID (HEM) 4 3 2
PENGURUSAN A2.1 KOKURIKULUM 4 3 2 1 A A2.2 HAL EHWAL MURID (HEM) 4 3 2
PENGURUSAN A2.1 KOKURIKULUM 4 3 2 1 A A2.2 HAL EHWAL MURID (HEM) 4 3 2
PENGURUSAN A2.1 KOKURIKULUM 4 3 2 1 A A2.2 HAL EHWAL MURID (HEM) 4 3 2

A2.2

HAL EHWAL MURID (HEM)

4

3

2

1

A

4 3 2 1 A A2.2 HAL EHWAL MURID (HEM) 4 3 2 1 A A2.3
4 3 2 1 A A2.2 HAL EHWAL MURID (HEM) 4 3 2 1 A A2.3
4 3 2 1 A A2.2 HAL EHWAL MURID (HEM) 4 3 2 1 A A2.3
4 3 2 1 A A2.2 HAL EHWAL MURID (HEM) 4 3 2 1 A A2.3

A2.3

KEWANGAN

4

3

2

1

A

10/7/13

:: ePRESTASI ::

     
       
       
       
       
 

A2.4

PEMBANGUNAN FIZIKAL

4

3

2

1

A

  A2.4 PEMBANGUNAN FIZIKAL 4 3 2 1 A A2.5 SUMBER MANUSIA 4 3 2 1
  A2.4 PEMBANGUNAN FIZIKAL 4 3 2 1 A A2.5 SUMBER MANUSIA 4 3 2 1
  A2.4 PEMBANGUNAN FIZIKAL 4 3 2 1 A A2.5 SUMBER MANUSIA 4 3 2 1
  A2.4 PEMBANGUNAN FIZIKAL 4 3 2 1 A A2.5 SUMBER MANUSIA 4 3 2 1

A2.5

SUMBER MANUSIA

4

3

2

1

A

2 1 A A2.5 SUMBER MANUSIA 4 3 2 1 A A2.6 MAKLUMAT 4 3 2
2 1 A A2.5 SUMBER MANUSIA 4 3 2 1 A A2.6 MAKLUMAT 4 3 2
2 1 A A2.5 SUMBER MANUSIA 4 3 2 1 A A2.6 MAKLUMAT 4 3 2
2 1 A A2.5 SUMBER MANUSIA 4 3 2 1 A A2.6 MAKLUMAT 4 3 2

A2.6

MAKLUMAT

4

3

2

1

A

3 2 1 A A2.6 MAKLUMAT 4 3 2 1 A E3 KEPIMPINAN ORGANISASI A3.1 PENGURUSAN
3 2 1 A A2.6 MAKLUMAT 4 3 2 1 A E3 KEPIMPINAN ORGANISASI A3.1 PENGURUSAN
3 2 1 A A2.6 MAKLUMAT 4 3 2 1 A E3 KEPIMPINAN ORGANISASI A3.1 PENGURUSAN
3 2 1 A A2.6 MAKLUMAT 4 3 2 1 A E3 KEPIMPINAN ORGANISASI A3.1 PENGURUSAN

E3

KEPIMPINAN ORGANISASI

A3.1

PENGURUSAN ORGANISASI

4

3

2

1

AB

A3.1 PENGURUSAN ORGANISASI 4 3 2 1 AB A3.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 4 3 2 1
A3.1 PENGURUSAN ORGANISASI 4 3 2 1 AB A3.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 4 3 2 1
A3.1 PENGURUSAN ORGANISASI 4 3 2 1 AB A3.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 4 3 2 1
A3.1 PENGURUSAN ORGANISASI 4 3 2 1 AB A3.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 4 3 2 1

A3.2

PROAKTIF DALAM TINDAKAN

4

3

2

1

A

AB A3.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 4 3 2 1 A A3.3 BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 4 3
AB A3.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 4 3 2 1 A A3.3 BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 4 3
AB A3.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 4 3 2 1 A A3.3 BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 4 3
AB A3.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 4 3 2 1 A A3.3 BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 4 3

A3.3

BIMBINGAN DAN PEMENTORAN

4

3

2

1

AB

A A3.3 BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 4 3 2 1 AB A3.4 MENGURUSKAN PIHAK BERKEPENTINGAN 4 3
A A3.3 BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 4 3 2 1 AB A3.4 MENGURUSKAN PIHAK BERKEPENTINGAN 4 3
A A3.3 BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 4 3 2 1 AB A3.4 MENGURUSKAN PIHAK BERKEPENTINGAN 4 3
A A3.3 BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 4 3 2 1 AB A3.4 MENGURUSKAN PIHAK BERKEPENTINGAN 4 3

A3.4

MENGURUSKAN PIHAK BERKEPENTINGAN

4

3

2

1

A

MENGURUSKAN PIHAK BERKEPENTINGAN 4 3 2 1 A E4 KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) A1.1
MENGURUSKAN PIHAK BERKEPENTINGAN 4 3 2 1 A E4 KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) A1.1
MENGURUSKAN PIHAK BERKEPENTINGAN 4 3 2 1 A E4 KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) A1.1
MENGURUSKAN PIHAK BERKEPENTINGAN 4 3 2 1 A E4 KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) A1.1

E4

KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

A1.1

PENGUASAAN TMK DALAM PENGURUSAN

4

3

2

1

ABD

PENGUASAAN TMK DALAM PENGURUSAN 4 3 2 1 ABD E2 JURULATIH SUKAN A2.1 PERANCANGAN PROGRAM LATIHAN
PENGUASAAN TMK DALAM PENGURUSAN 4 3 2 1 ABD E2 JURULATIH SUKAN A2.1 PERANCANGAN PROGRAM LATIHAN
PENGUASAAN TMK DALAM PENGURUSAN 4 3 2 1 ABD E2 JURULATIH SUKAN A2.1 PERANCANGAN PROGRAM LATIHAN
PENGUASAAN TMK DALAM PENGURUSAN 4 3 2 1 ABD E2 JURULATIH SUKAN A2.1 PERANCANGAN PROGRAM LATIHAN

E2

JURULATIH SUKAN

A2.1

PERANCANGAN PROGRAM LATIHAN SUKAN(PERIODISASI)

4

3

2

1

 
LATIHAN SUKAN(PERIODISASI) 4 3 2 1   A2.2 PENGURUSAN SESI LATIHAN SUKAN 4 3 2 1
LATIHAN SUKAN(PERIODISASI) 4 3 2 1   A2.2 PENGURUSAN SESI LATIHAN SUKAN 4 3 2 1
LATIHAN SUKAN(PERIODISASI) 4 3 2 1   A2.2 PENGURUSAN SESI LATIHAN SUKAN 4 3 2 1
LATIHAN SUKAN(PERIODISASI) 4 3 2 1   A2.2 PENGURUSAN SESI LATIHAN SUKAN 4 3 2 1

A2.2

PENGURUSAN SESI LATIHAN SUKAN

4

3

2

1

 
PENGURUSAN SESI LATIHAN SUKAN 4 3 2 1   A2.3 PENGGUNAAN SUMBER / PERALATAN SUKAN 4
PENGURUSAN SESI LATIHAN SUKAN 4 3 2 1   A2.3 PENGGUNAAN SUMBER / PERALATAN SUKAN 4
PENGURUSAN SESI LATIHAN SUKAN 4 3 2 1   A2.3 PENGGUNAAN SUMBER / PERALATAN SUKAN 4
PENGURUSAN SESI LATIHAN SUKAN 4 3 2 1   A2.3 PENGGUNAAN SUMBER / PERALATAN SUKAN 4

A2.3

PENGGUNAAN SUMBER / PERALATAN SUKAN

4

3

2

1

 
SUMBER / PERALATAN SUKAN 4 3 2 1   A2.4 KOMUNIKASI BERKESAN 4 3 2 1
SUMBER / PERALATAN SUKAN 4 3 2 1   A2.4 KOMUNIKASI BERKESAN 4 3 2 1
SUMBER / PERALATAN SUKAN 4 3 2 1   A2.4 KOMUNIKASI BERKESAN 4 3 2 1
SUMBER / PERALATAN SUKAN 4 3 2 1   A2.4 KOMUNIKASI BERKESAN 4 3 2 1

A2.4

KOMUNIKASI BERKESAN

4

3

2

1

 
A2.4 KOMUNIKASI BERKESAN 4 3 2 1   A2.5 PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN 4 3 2 1
A2.4 KOMUNIKASI BERKESAN 4 3 2 1   A2.5 PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN 4 3 2 1
A2.4 KOMUNIKASI BERKESAN 4 3 2 1   A2.5 PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN 4 3 2 1
A2.4 KOMUNIKASI BERKESAN 4 3 2 1   A2.5 PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN 4 3 2 1

A2.5

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN

4

3

2

1

 
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN 4 3 2 1   E3 BIMBINGAN DAN KAUNSELING A3.1 PERANCANGAN DAN HALA
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN 4 3 2 1   E3 BIMBINGAN DAN KAUNSELING A3.1 PERANCANGAN DAN HALA
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN 4 3 2 1   E3 BIMBINGAN DAN KAUNSELING A3.1 PERANCANGAN DAN HALA
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN 4 3 2 1   E3 BIMBINGAN DAN KAUNSELING A3.1 PERANCANGAN DAN HALA

E3

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

A3.1

PERANCANGAN DAN HALA TUJU

4

3

2

1

 
PERANCANGAN DAN HALA TUJU 4 3 2 1   A3.2 PENGURUSAN FAIL DAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN
PERANCANGAN DAN HALA TUJU 4 3 2 1   A3.2 PENGURUSAN FAIL DAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN
PERANCANGAN DAN HALA TUJU 4 3 2 1   A3.2 PENGURUSAN FAIL DAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN
PERANCANGAN DAN HALA TUJU 4 3 2 1   A3.2 PENGURUSAN FAIL DAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN

A3.2

PENGURUSAN FAIL DAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

4

3

2

1

 
BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4 3 2 1   A3.3 PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4 3
BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4 3 2 1   A3.3 PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4 3
BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4 3 2 1   A3.3 PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4 3
BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4 3 2 1   A3.3 PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4 3

A3.3

PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING

4

3

2

1

 
BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4 3 2 1   A3.4 PENGURUSAN KHIDMAT PELANGGAN 4 3 2
BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4 3 2 1   A3.4 PENGURUSAN KHIDMAT PELANGGAN 4 3 2
BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4 3 2 1   A3.4 PENGURUSAN KHIDMAT PELANGGAN 4 3 2
BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4 3 2 1   A3.4 PENGURUSAN KHIDMAT PELANGGAN 4 3 2

A3.4

PENGURUSAN KHIDMAT PELANGGAN

4

3

2

1

 
PENGURUSAN KHIDMAT PELANGGAN 4 3 2 1   A3.5 LAPORAN SESI KAUNSELING / BIMBINGAN DAN DOKUMENTASI
PENGURUSAN KHIDMAT PELANGGAN 4 3 2 1   A3.5 LAPORAN SESI KAUNSELING / BIMBINGAN DAN DOKUMENTASI
PENGURUSAN KHIDMAT PELANGGAN 4 3 2 1   A3.5 LAPORAN SESI KAUNSELING / BIMBINGAN DAN DOKUMENTASI
PENGURUSAN KHIDMAT PELANGGAN 4 3 2 1   A3.5 LAPORAN SESI KAUNSELING / BIMBINGAN DAN DOKUMENTASI

A3.5

LAPORAN SESI KAUNSELING / BIMBINGAN DAN DOKUMENTASI PROGRAM B&K

4

3

2

1

 
DOKUMENTASI PROGRAM B&K 4 3 2 1   A3.6 MENANGANI RISIKO 4 3 2 1  
DOKUMENTASI PROGRAM B&K 4 3 2 1   A3.6 MENANGANI RISIKO 4 3 2 1  
DOKUMENTASI PROGRAM B&K 4 3 2 1   A3.6 MENANGANI RISIKO 4 3 2 1  
DOKUMENTASI PROGRAM B&K 4 3 2 1   A3.6 MENANGANI RISIKO 4 3 2 1  

A3.6

MENANGANI RISIKO

4

3

2

1

 
A3.6 MENANGANI RISIKO 4 3 2 1   E4 BIMBINGAN DAN KAUNSELING A4.1 PENGENDALIAN SESI
A3.6 MENANGANI RISIKO 4 3 2 1   E4 BIMBINGAN DAN KAUNSELING A4.1 PENGENDALIAN SESI
A3.6 MENANGANI RISIKO 4 3 2 1   E4 BIMBINGAN DAN KAUNSELING A4.1 PENGENDALIAN SESI
A3.6 MENANGANI RISIKO 4 3 2 1   E4 BIMBINGAN DAN KAUNSELING A4.1 PENGENDALIAN SESI

E4

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

A4.1

PENGENDALIAN SESI KAUNSELING / BIMBINGAN

4

3

2

1

 
SESI KAUNSELING / BIMBINGAN 4 3 2 1   A4.2 MENYEBARLUASKAN (OUTREACH) PERKHIDMATAN BIMBINGAN
SESI KAUNSELING / BIMBINGAN 4 3 2 1   A4.2 MENYEBARLUASKAN (OUTREACH) PERKHIDMATAN BIMBINGAN
SESI KAUNSELING / BIMBINGAN 4 3 2 1   A4.2 MENYEBARLUASKAN (OUTREACH) PERKHIDMATAN BIMBINGAN
SESI KAUNSELING / BIMBINGAN 4 3 2 1   A4.2 MENYEBARLUASKAN (OUTREACH) PERKHIDMATAN BIMBINGAN

A4.2

MENYEBARLUASKAN (OUTREACH) PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

4

3

2

1

 
BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4 3 2 1   A4.3 MELAKSANAKAN PROGRAM PERKEMBANGAN, PENCEGAHAN DAN
BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4 3 2 1   A4.3 MELAKSANAKAN PROGRAM PERKEMBANGAN, PENCEGAHAN DAN
BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4 3 2 1   A4.3 MELAKSANAKAN PROGRAM PERKEMBANGAN, PENCEGAHAN DAN
BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4 3 2 1   A4.3 MELAKSANAKAN PROGRAM PERKEMBANGAN, PENCEGAHAN DAN

A4.3

MELAKSANAKAN PROGRAM PERKEMBANGAN, PENCEGAHAN DAN PEMULIHAN SAHSIAH DIRI MURID

4

3

2

1

 
PEMULIHAN SAHSIAH DIRI MURID 4 3 2 1   A4.4 PENGENDALIAN UJIAN PSIKOLOGI 4 3 2
PEMULIHAN SAHSIAH DIRI MURID 4 3 2 1   A4.4 PENGENDALIAN UJIAN PSIKOLOGI 4 3 2
PEMULIHAN SAHSIAH DIRI MURID 4 3 2 1   A4.4 PENGENDALIAN UJIAN PSIKOLOGI 4 3 2
PEMULIHAN SAHSIAH DIRI MURID 4 3 2 1   A4.4 PENGENDALIAN UJIAN PSIKOLOGI 4 3 2

A4.4

PENGENDALIAN UJIAN PSIKOLOGI

4

3

2

1

 
PENGENDALIAN UJIAN PSIKOLOGI 4 3 2 1   A4.5 PENGENDALIAN KAUNSELING BRFOKUS DISIPLIN 4 3
PENGENDALIAN UJIAN PSIKOLOGI 4 3 2 1   A4.5 PENGENDALIAN KAUNSELING BRFOKUS DISIPLIN 4 3
PENGENDALIAN UJIAN PSIKOLOGI 4 3 2 1   A4.5 PENGENDALIAN KAUNSELING BRFOKUS DISIPLIN 4 3
PENGENDALIAN UJIAN PSIKOLOGI 4 3 2 1   A4.5 PENGENDALIAN KAUNSELING BRFOKUS DISIPLIN 4 3

A4.5

PENGENDALIAN KAUNSELING BRFOKUS DISIPLIN

4

3

2

1

 
KAUNSELING BRFOKUS DISIPLIN 4 3 2 1   A4.6 MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH & MEMBUAT
KAUNSELING BRFOKUS DISIPLIN 4 3 2 1   A4.6 MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH & MEMBUAT
KAUNSELING BRFOKUS DISIPLIN 4 3 2 1   A4.6 MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH & MEMBUAT
KAUNSELING BRFOKUS DISIPLIN 4 3 2 1   A4.6 MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH & MEMBUAT

A4.6

MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH & MEMBUAT KEPUTUSAN

4

3

2

1

 
& MEMBUAT KEPUTUSAN 4 3 2 1   A4.7 PENGENDALIAN KELAB KAUNSELING DAN KERJAYA &
& MEMBUAT KEPUTUSAN 4 3 2 1   A4.7 PENGENDALIAN KELAB KAUNSELING DAN KERJAYA &
& MEMBUAT KEPUTUSAN 4 3 2 1   A4.7 PENGENDALIAN KELAB KAUNSELING DAN KERJAYA &
& MEMBUAT KEPUTUSAN 4 3 2 1   A4.7 PENGENDALIAN KELAB KAUNSELING DAN KERJAYA &

A4.7

PENGENDALIAN KELAB KAUNSELING DAN KERJAYA & PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)

4

3

2

1

 
PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 4 3 2 1   D5 D5 KEBERHASILAN MURID   E1 PEMBELAJARAN
PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 4 3 2 1   D5 D5 KEBERHASILAN MURID   E1 PEMBELAJARAN
PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 4 3 2 1   D5 D5 KEBERHASILAN MURID   E1 PEMBELAJARAN
PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 4 3 2 1   D5 D5 KEBERHASILAN MURID   E1 PEMBELAJARAN

D5 D5 KEBERHASILAN MURID

 

E1

PEMBELAJARAN

A1.1

INTERAKSI MURID

4

3

2

1

BC

A1.1 INTERAKSI MURID 4 3 2 1 BC A1.2 PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN 4 3 2 1
A1.1 INTERAKSI MURID 4 3 2 1 BC A1.2 PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN 4 3 2 1
A1.1 INTERAKSI MURID 4 3 2 1 BC A1.2 PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN 4 3 2 1
A1.1 INTERAKSI MURID 4 3 2 1 BC A1.2 PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN 4 3 2 1

A1.2

PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN

4

3

2

1

ABC

3 2 1 BC A1.2 PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN 4 3 2 1 ABC     4
3 2 1 BC A1.2 PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN 4 3 2 1 ABC     4
3 2 1 BC A1.2 PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN 4 3 2 1 ABC     4
3 2 1 BC A1.2 PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN 4 3 2 1 ABC     4
   

4

3

2

1

 

10/7/13

:: ePRESTASI ::

 

A1.3

KEMAHIRAN BERFIKIR

  A1.3 KEMAHIRAN BERFIKIR ABC
  A1.3 KEMAHIRAN BERFIKIR ABC
  A1.3 KEMAHIRAN BERFIKIR ABC
  A1.3 KEMAHIRAN BERFIKIR ABC

ABC

A1.4

ADAB ILMU

4

3

2

1

ABC

BERFIKIR ABC A1.4 ADAB ILMU 4 3 2 1 ABC A1.5 PENCAPAIAN MURID 4 3 2
BERFIKIR ABC A1.4 ADAB ILMU 4 3 2 1 ABC A1.5 PENCAPAIAN MURID 4 3 2
BERFIKIR ABC A1.4 ADAB ILMU 4 3 2 1 ABC A1.5 PENCAPAIAN MURID 4 3 2
BERFIKIR ABC A1.4 ADAB ILMU 4 3 2 1 ABC A1.5 PENCAPAIAN MURID 4 3 2

A1.5

PENCAPAIAN MURID

4

3

2

1

BC

1 ABC A1.5 PENCAPAIAN MURID 4 3 2 1 BC E2 KOKURIKULUM (Sukan/Kesenian/Badan
1 ABC A1.5 PENCAPAIAN MURID 4 3 2 1 BC E2 KOKURIKULUM (Sukan/Kesenian/Badan
1 ABC A1.5 PENCAPAIAN MURID 4 3 2 1 BC E2 KOKURIKULUM (Sukan/Kesenian/Badan
1 ABC A1.5 PENCAPAIAN MURID 4 3 2 1 BC E2 KOKURIKULUM (Sukan/Kesenian/Badan

E2

KOKURIKULUM (Sukan/Kesenian/Badan Beruniform/Kelab/Persatuan

A2.1

KEHADIRAN MURID

4

3

2

1

AC

A2.1 KEHADIRAN MURID 4 3 2 1 AC A2.2 PENGLIBATAN MURID 4 3 2 1 AC
A2.1 KEHADIRAN MURID 4 3 2 1 AC A2.2 PENGLIBATAN MURID 4 3 2 1 AC
A2.1 KEHADIRAN MURID 4 3 2 1 AC A2.2 PENGLIBATAN MURID 4 3 2 1 AC
A2.1 KEHADIRAN MURID 4 3 2 1 AC A2.2 PENGLIBATAN MURID 4 3 2 1 AC

A2.2

PENGLIBATAN MURID

4

3

2

1

AC

1 AC A2.2 PENGLIBATAN MURID 4 3 2 1 AC A2.3 PERKEMBANGAN POTENSI MURID 4 3
1 AC A2.2 PENGLIBATAN MURID 4 3 2 1 AC A2.3 PERKEMBANGAN POTENSI MURID 4 3
1 AC A2.2 PENGLIBATAN MURID 4 3 2 1 AC A2.3 PERKEMBANGAN POTENSI MURID 4 3
1 AC A2.2 PENGLIBATAN MURID 4 3 2 1 AC A2.3 PERKEMBANGAN POTENSI MURID 4 3

A2.3

PERKEMBANGAN POTENSI MURID

4

3

2

1

ABC

PERKEMBANGAN POTENSI MURID 4 3 2 1 ABC A2.4 PENCAPAIAN MURID 4 3 2 1 ABC
PERKEMBANGAN POTENSI MURID 4 3 2 1 ABC A2.4 PENCAPAIAN MURID 4 3 2 1 ABC
PERKEMBANGAN POTENSI MURID 4 3 2 1 ABC A2.4 PENCAPAIAN MURID 4 3 2 1 ABC
PERKEMBANGAN POTENSI MURID 4 3 2 1 ABC A2.4 PENCAPAIAN MURID 4 3 2 1 ABC

A2.4

PENCAPAIAN MURID

4

3

2

1

ABC

1 ABC A2.4 PENCAPAIAN MURID 4 3 2 1 ABC E3 SAHSIAH A3.1 KEMAHIRAN INTARPERSONAL/PERIBADI 4
1 ABC A2.4 PENCAPAIAN MURID 4 3 2 1 ABC E3 SAHSIAH A3.1 KEMAHIRAN INTARPERSONAL/PERIBADI 4
1 ABC A2.4 PENCAPAIAN MURID 4 3 2 1 ABC E3 SAHSIAH A3.1 KEMAHIRAN INTARPERSONAL/PERIBADI 4
1 ABC A2.4 PENCAPAIAN MURID 4 3 2 1 ABC E3 SAHSIAH A3.1 KEMAHIRAN INTARPERSONAL/PERIBADI 4

E3

SAHSIAH

A3.1

KEMAHIRAN INTARPERSONAL/PERIBADI

4

3

2

1

ABC

KEMAHIRAN INTARPERSONAL/PERIBADI 4 3 2 1 ABC A3.2 KEMAHIRAN INTARPERSONAL/SOSIAL 4 3 2 1
KEMAHIRAN INTARPERSONAL/PERIBADI 4 3 2 1 ABC A3.2 KEMAHIRAN INTARPERSONAL/SOSIAL 4 3 2 1
KEMAHIRAN INTARPERSONAL/PERIBADI 4 3 2 1 ABC A3.2 KEMAHIRAN INTARPERSONAL/SOSIAL 4 3 2 1
KEMAHIRAN INTARPERSONAL/PERIBADI 4 3 2 1 ABC A3.2 KEMAHIRAN INTARPERSONAL/SOSIAL 4 3 2 1

A3.2

KEMAHIRAN INTARPERSONAL/SOSIAL

4

3

2

1

ABC

KEMAHIRAN INTARPERSONAL/SOSIAL 4 3 2 1 ABC A3.3 KESEDARAN PERSEKITARAN (ENVIRONMENTAL AWARENESS)
KEMAHIRAN INTARPERSONAL/SOSIAL 4 3 2 1 ABC A3.3 KESEDARAN PERSEKITARAN (ENVIRONMENTAL AWARENESS)
KEMAHIRAN INTARPERSONAL/SOSIAL 4 3 2 1 ABC A3.3 KESEDARAN PERSEKITARAN (ENVIRONMENTAL AWARENESS)
KEMAHIRAN INTARPERSONAL/SOSIAL 4 3 2 1 ABC A3.3 KESEDARAN PERSEKITARAN (ENVIRONMENTAL AWARENESS)

A3.3

KESEDARAN PERSEKITARAN (ENVIRONMENTAL AWARENESS)

4

3

2

1

ABC

(ENVIRONMENTAL AWARENESS) 4 3 2 1 ABC D6 D2 HUBUNGAN LUAR   E1 HUBUNGAN LUAR A1.1
(ENVIRONMENTAL AWARENESS) 4 3 2 1 ABC D6 D2 HUBUNGAN LUAR   E1 HUBUNGAN LUAR A1.1
(ENVIRONMENTAL AWARENESS) 4 3 2 1 ABC D6 D2 HUBUNGAN LUAR   E1 HUBUNGAN LUAR A1.1
(ENVIRONMENTAL AWARENESS) 4 3 2 1 ABC D6 D2 HUBUNGAN LUAR   E1 HUBUNGAN LUAR A1.1

D6 D2 HUBUNGAN LUAR

 

E1

HUBUNGAN LUAR

A1.1

HUBUNGAN LUAR

4

3

2

1

A

HUBUNGAN LUAR A1.1 HUBUNGAN LUAR 4 3 2 1 A D7 D3 SUMBANGAN   E1 SUMBANGAN
HUBUNGAN LUAR A1.1 HUBUNGAN LUAR 4 3 2 1 A D7 D3 SUMBANGAN   E1 SUMBANGAN
HUBUNGAN LUAR A1.1 HUBUNGAN LUAR 4 3 2 1 A D7 D3 SUMBANGAN   E1 SUMBANGAN
HUBUNGAN LUAR A1.1 HUBUNGAN LUAR 4 3 2 1 A D7 D3 SUMBANGAN   E1 SUMBANGAN

D7 D3 SUMBANGAN

 

E1

SUMBANGAN

A1.1

SUMBANGAN PROFESIONAL

4

3

2

1

A

A1.1 SUMBANGAN PROFESIONAL 4 3 2 1 A A1.2 SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI 4 3
A1.1 SUMBANGAN PROFESIONAL 4 3 2 1 A A1.2 SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI 4 3
A1.1 SUMBANGAN PROFESIONAL 4 3 2 1 A A1.2 SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI 4 3
A1.1 SUMBANGAN PROFESIONAL 4 3 2 1 A A1.2 SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI 4 3

A1.2

SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI

4

3

2

1

A

SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI 4 3 2 1 A D9 D5 KEBERHASILAN SEKOLAH   E1
SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI 4 3 2 1 A D9 D5 KEBERHASILAN SEKOLAH   E1
SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI 4 3 2 1 A D9 D5 KEBERHASILAN SEKOLAH   E1
SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI 4 3 2 1 A D9 D5 KEBERHASILAN SEKOLAH   E1

D9 D5 KEBERHASILAN SEKOLAH

 

E1

PENTADBIRAN DAN KURIKULUM

A1.1

PENILAIAN DALAMAN

4

3

2

1

 
A1.1 PENILAIAN DALAMAN 4 3 2 1   A1.2 PEPERIKSAAN AWAM 4 3 2 1  
A1.1 PENILAIAN DALAMAN 4 3 2 1   A1.2 PEPERIKSAAN AWAM 4 3 2 1  
A1.1 PENILAIAN DALAMAN 4 3 2 1   A1.2 PEPERIKSAAN AWAM 4 3 2 1  
A1.1 PENILAIAN DALAMAN 4 3 2 1   A1.2 PEPERIKSAAN AWAM 4 3 2 1  

A1.2

PEPERIKSAAN AWAM

4

3

2

1

 
A1.2 PEPERIKSAAN AWAM 4 3 2 1   A1.3 EKUITI - MURID GAGAL DALAM 1/LEBIH MATA
A1.2 PEPERIKSAAN AWAM 4 3 2 1   A1.3 EKUITI - MURID GAGAL DALAM 1/LEBIH MATA
A1.2 PEPERIKSAAN AWAM 4 3 2 1   A1.3 EKUITI - MURID GAGAL DALAM 1/LEBIH MATA
A1.2 PEPERIKSAAN AWAM 4 3 2 1   A1.3 EKUITI - MURID GAGAL DALAM 1/LEBIH MATA

A1.3

EKUITI - MURID GAGAL DALAM 1/LEBIH MATA PELAJARAN KRITIKAL (PEPERIKSAAN AWAM)

4

3

2

1

 
KRITIKAL (PEPERIKSAAN AWAM) 4 3 2 1   E2 HAL EHWAL MURID A1.1 DISIPLIN MURID 4
KRITIKAL (PEPERIKSAAN AWAM) 4 3 2 1   E2 HAL EHWAL MURID A1.1 DISIPLIN MURID 4
KRITIKAL (PEPERIKSAAN AWAM) 4 3 2 1   E2 HAL EHWAL MURID A1.1 DISIPLIN MURID 4
KRITIKAL (PEPERIKSAAN AWAM) 4 3 2 1   E2 HAL EHWAL MURID A1.1 DISIPLIN MURID 4

E2

HAL EHWAL MURID

A1.1

DISIPLIN MURID

4

3

2

1

 
MURID A1.1 DISIPLIN MURID 4 3 2 1   A1.2 KEHADIRAN MURID 4 3 2 1
MURID A1.1 DISIPLIN MURID 4 3 2 1   A1.2 KEHADIRAN MURID 4 3 2 1
MURID A1.1 DISIPLIN MURID 4 3 2 1   A1.2 KEHADIRAN MURID 4 3 2 1
MURID A1.1 DISIPLIN MURID 4 3 2 1   A1.2 KEHADIRAN MURID 4 3 2 1

A1.2

KEHADIRAN MURID

4

3

2

1

 
  A1.2 KEHADIRAN MURID 4 3 2 1   A1.3 KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN MURID 4 3
  A1.2 KEHADIRAN MURID 4 3 2 1   A1.3 KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN MURID 4 3
  A1.2 KEHADIRAN MURID 4 3 2 1   A1.3 KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN MURID 4 3
  A1.2 KEHADIRAN MURID 4 3 2 1   A1.3 KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN MURID 4 3

A1.3

KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN MURID

4

3

2

1

 
DAN KESEJAHTERAAN MURID 4 3 2 1   E3 KOKURIKULUM A1.1 PENCAPAIAN SUKAN DAN PERMAINAN
DAN KESEJAHTERAAN MURID 4 3 2 1   E3 KOKURIKULUM A1.1 PENCAPAIAN SUKAN DAN PERMAINAN
DAN KESEJAHTERAAN MURID 4 3 2 1   E3 KOKURIKULUM A1.1 PENCAPAIAN SUKAN DAN PERMAINAN
DAN KESEJAHTERAAN MURID 4 3 2 1   E3 KOKURIKULUM A1.1 PENCAPAIAN SUKAN DAN PERMAINAN

E3

KOKURIKULUM

A1.1

PENCAPAIAN SUKAN DAN PERMAINAN

4

3

2

1

 
PENCAPAIAN SUKAN DAN PERMAINAN 4 3 2 1   A1.2 PENCAPAIAN KOAKEDEMIK 4 3 2 1
PENCAPAIAN SUKAN DAN PERMAINAN 4 3 2 1   A1.2 PENCAPAIAN KOAKEDEMIK 4 3 2 1
PENCAPAIAN SUKAN DAN PERMAINAN 4 3 2 1   A1.2 PENCAPAIAN KOAKEDEMIK 4 3 2 1
PENCAPAIAN SUKAN DAN PERMAINAN 4 3 2 1   A1.2 PENCAPAIAN KOAKEDEMIK 4 3 2 1

A1.2

PENCAPAIAN KOAKEDEMIK

4

3

2

1

 
A1.2 PENCAPAIAN KOAKEDEMIK 4 3 2 1   A1.3 PENCAPAIAN UNIT BERUNIFORM 4 3 2 1
A1.2 PENCAPAIAN KOAKEDEMIK 4 3 2 1   A1.3 PENCAPAIAN UNIT BERUNIFORM 4 3 2 1
A1.2 PENCAPAIAN KOAKEDEMIK 4 3 2 1   A1.3 PENCAPAIAN UNIT BERUNIFORM 4 3 2 1
A1.2 PENCAPAIAN KOAKEDEMIK 4 3 2 1   A1.3 PENCAPAIAN UNIT BERUNIFORM 4 3 2 1

A1.3

PENCAPAIAN UNIT BERUNIFORM

4

3

2

1

 
PENCAPAIAN UNIT BERUNIFORM 4 3 2 1   E4 GPK PETANG/TINGKATAN 6/PRA U/PENDIDIKAN KHAS A1.1
PENCAPAIAN UNIT BERUNIFORM 4 3 2 1   E4 GPK PETANG/TINGKATAN 6/PRA U/PENDIDIKAN KHAS A1.1
PENCAPAIAN UNIT BERUNIFORM 4 3 2 1   E4 GPK PETANG/TINGKATAN 6/PRA U/PENDIDIKAN KHAS A1.1
PENCAPAIAN UNIT BERUNIFORM 4 3 2 1   E4 GPK PETANG/TINGKATAN 6/PRA U/PENDIDIKAN KHAS A1.1

E4

GPK PETANG/TINGKATAN 6/PRA U/PENDIDIKAN KHAS

A1.1

KURIKULUM

4

3

2

1

 
KHAS A1.1 KURIKULUM 4 3 2 1   A1.2 HAL EHWAL MURID 4 3 2 1
KHAS A1.1 KURIKULUM 4 3 2 1   A1.2 HAL EHWAL MURID 4 3 2 1
KHAS A1.1 KURIKULUM 4 3 2 1   A1.2 HAL EHWAL MURID 4 3 2 1
KHAS A1.1 KURIKULUM 4 3 2 1   A1.2 HAL EHWAL MURID 4 3 2 1

A1.2

HAL EHWAL MURID

4

3

2

1

 
2 1   A1.2 HAL EHWAL MURID 4 3 2 1   A1.3 KOKURIKULUM 4 3
2 1   A1.2 HAL EHWAL MURID 4 3 2 1   A1.3 KOKURIKULUM 4 3
2 1   A1.2 HAL EHWAL MURID 4 3 2 1   A1.3 KOKURIKULUM 4 3
2 1   A1.2 HAL EHWAL MURID 4 3 2 1   A1.3 KOKURIKULUM 4 3

A1.3

KOKURIKULUM

4

3

2

1

 
2 1   A1.2 HAL EHWAL MURID 4 3 2 1   A1.3 KOKURIKULUM 4 3
2 1   A1.2 HAL EHWAL MURID 4 3 2 1   A1.3 KOKURIKULUM 4 3
2 1   A1.2 HAL EHWAL MURID 4 3 2 1   A1.3 KOKURIKULUM 4 3
2 1   A1.2 HAL EHWAL MURID 4 3 2 1   A1.3 KOKURIKULUM 4 3

10/7/13

:: ePRESTASI ::

 

E5

SUKAN

A1.1

PENCAPAIAN SUKAN (INDIVIDU)

4

3

2

1

A1.1 PENCAPAIAN SUKAN (INDIVIDU) 4 3 2 1 A1.2 PENCAPAIAN SUKAN (BERPASUKAN) 4 3 2 1
A1.1 PENCAPAIAN SUKAN (INDIVIDU) 4 3 2 1 A1.2 PENCAPAIAN SUKAN (BERPASUKAN) 4 3 2 1
A1.1 PENCAPAIAN SUKAN (INDIVIDU) 4 3 2 1 A1.2 PENCAPAIAN SUKAN (BERPASUKAN) 4 3 2 1
A1.1 PENCAPAIAN SUKAN (INDIVIDU) 4 3 2 1 A1.2 PENCAPAIAN SUKAN (BERPASUKAN) 4 3 2 1

A1.2

PENCAPAIAN SUKAN (BERPASUKAN)

4

3

2

1

1 A1.2 PENCAPAIAN SUKAN (BERPASUKAN) 4 3 2 1 A1.3 PENCAPAIAN SUKAN (OLAHRAGA) 4 3 2
1 A1.2 PENCAPAIAN SUKAN (BERPASUKAN) 4 3 2 1 A1.3 PENCAPAIAN SUKAN (OLAHRAGA) 4 3 2
1 A1.2 PENCAPAIAN SUKAN (BERPASUKAN) 4 3 2 1 A1.3 PENCAPAIAN SUKAN (OLAHRAGA) 4 3 2
1 A1.2 PENCAPAIAN SUKAN (BERPASUKAN) 4 3 2 1 A1.3 PENCAPAIAN SUKAN (OLAHRAGA) 4 3 2

A1.3

PENCAPAIAN SUKAN (OLAHRAGA)

4

3

2

1

3 2 1 A1.3 PENCAPAIAN SUKAN (OLAHRAGA) 4 3 2 1 E6 GURU A1.1 KEHADIRAN GURU
3 2 1 A1.3 PENCAPAIAN SUKAN (OLAHRAGA) 4 3 2 1 E6 GURU A1.1 KEHADIRAN GURU
3 2 1 A1.3 PENCAPAIAN SUKAN (OLAHRAGA) 4 3 2 1 E6 GURU A1.1 KEHADIRAN GURU
3 2 1 A1.3 PENCAPAIAN SUKAN (OLAHRAGA) 4 3 2 1 E6 GURU A1.1 KEHADIRAN GURU

E6

GURU

A1.1

KEHADIRAN GURU

4

3

2

1

3 2 1 A1.3 PENCAPAIAN SUKAN (OLAHRAGA) 4 3 2 1 E6 GURU A1.1 KEHADIRAN GURU
3 2 1 A1.3 PENCAPAIAN SUKAN (OLAHRAGA) 4 3 2 1 E6 GURU A1.1 KEHADIRAN GURU
3 2 1 A1.3 PENCAPAIAN SUKAN (OLAHRAGA) 4 3 2 1 E6 GURU A1.1 KEHADIRAN GURU
3 2 1 A1.3 PENCAPAIAN SUKAN (OLAHRAGA) 4 3 2 1 E6 GURU A1.1 KEHADIRAN GURU