Anda di halaman 1dari 8

KONSEP KEPENDUDUKAN

Kadar pertumbuhan penduduk ialah satu angka yang menunjukkan aras pertambahan penduduk di sesebuah negara pada tempoh tertentu. Kadar pertumbuhan dapat menunjukkan sama ada sesebuah negara mengalami pertambahan penduduk secara pesat, perlahan, statik atau berkurang.

KONSEP LEBIHAN PENDUDUK


Lebihan penduduk ialah jumlah penduduk melebihi kemampuan penawaran sumber yang ada dalam sesebuah negara. Lebihan penduduk terbahagi kepada dua iaitu lebihan relatif dan lebihan mutlak.

LEBIHAN RELATIF
Dialami oleh negara-negara sedang membangun seperti Indonesia, Filipina, Myanmar, Vietnam, Laos, China, India dan Bangladesh. Sumber di dalam sesebuah negara masih ada atau banyak tetapi tahap teknologinya rendah dan tidak dapat membangunkan sumber berkenaan. Sumber alam kekal sebagai stok sumber.

LEBIHAN MUTLAK
Dialami oleh negara-negara seperti Ethopia, Sudan dan Afrika Utara. Sumber-sumber pengeluaran tidak ada atau tidak mencukupi untuk menampung keperluan asas penduduk.

SEBAB SEBAB BERLAKUNYA LEBIHAN


PENDUDUK Kadar kelahiran yang semakin meningkat telah menyebabkan berlakunya lebihan penduduk. Penurunan kadar kematian Daya tampung sumber alam yang terhad Kemunduran teknologi untuk membangunkan sumber yang ada.

LANGKAH LANGKAH MENGURANGKAN


MASALAH LEBIHAN PENDUDUK Melaksanakan dasar saiz keluarga kecil Amalan perancangan keluarga Meningkatkan had umur layak kahwin Meningkatkan kerjaya wanita Meningkatkan taraf pendidikan Meningkatkan teknologi

DASAR SAIZ KELUARGA KECIL


Untuk mengawal kadar kelahiran China : Polisi Satu Keluarga Satu Anak Mengehadkan satu pasangan hanya boleh memiliki seorang anak Pelbagai insensif telah diberikan kepada penduduk seperti keutamaan untuk memiliki rumah, pemberian biasiswa dan pendidikan percuma dan pemberian kemudahan dan subside rawatan perubatan

AMALAN PERANCANGAN

KELUARGA

a.
b. c. d. e.

Amalan seperti : Pencegahan kehamilan Penggunaan pil perancang Penggunaan kondom Penjarakan kelahiran Meningkatkan had umur perkahwinan Ada negara yang tidak berkesan disebabkan oleh halangan agama, adat dan taraf pendidikan

Anda mungkin juga menyukai