Anda di halaman 1dari 16

aKepentingan Sukan Dan Rekreasi Dalam Kurikulum Sekolah

Sukan rekreasi memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan modal insan minda kelas pertama yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (Jeris). Justeru itu, sukan rekreasi diselaraskan dengan kurikulum di sekolah. Sukan rekreasi menjadi salah satu komponen penting dalam sukatan Pendidikan Jasmani. Oleh sebab itu setiap tahun, kebanyakan sekolah akan menganjurkan pelbagai aktiviti rekreasi untuk pelajar-pelajar. Sekiranya para pelajar sentiasa mengambil bahagian dalam aktiviti rekreasi, mereka dapat membina dan mengekalkan keadaan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial yang sihat. Apabila sukan dan rekreasi menjadi salah satu komponen dalam kurikulum mereka, maka para murid haruslah mengikuti aktiviti rekreasi yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Apabila seseorang itu mula melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti maka secara automatik ini akan menyebabkan tubuh badan mereka sentiasa sihat dan mereka akan menjauhi diri daripada amalan gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok. Murid akan dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan aktiviti yang tidak bermanfaat dan gejala sosial bersama rakan sebaya. Apabila seseorang murid sentiasa aktif dalam sukan rekreasi, murid tersebut akan dapat mengawal emosinya dengan lebih baik. Ini kerana murid dapat berfikir dengan tenang dan menyelesaikan masalah dengan baik. Maka dengan itu murid tersebut tidak akan banyak menimbulkan masalah di sekolah. Akhir sekali, mereka juga dapat mengembangkan kemahiran sosialisasi mereka dengan berinteraksi dengan guru ataupun rakan-rakan yang berbilang kaum tanpa sebarang masalah. Ini secara tidak langsung dapat membina perpaduan, semangat kekitaan dalam kalangan anak murid apabila mereka saling bekerjasama dan bertoleransi dalam aktiviti rekreasi.. Tambahan pula, seseorang individu boleh mempelajari nilai-nilai murni secara tidak langsungnya apabila mengambil bahagian dalam aktivivti sukan rekreasi yang dianjurkan di sekolah sebagai salah satu syarat bagi memenuhi sukatan kurikulum di sekolah. Justeru itu, sukan rekreasi sememangnya memberi banyak faedah kepada para murid yang mengikuti matapelajaran ini di sekolah mereka. Oleh itu, sukan rekreasi haruslah dijadikan sebagai matapelajaran wajib bukan sahaja di sekolah rendah tetapi juga di sekolah menengah dan juga di IPTA. KEPENTINGAN REKREASI 1. Pembentukan Personaltit - Membentuk personaliti diri yang berkualiti seperti berdikari, berani dan yakin. 2. Kepimpinan - Melatih rasa tanggungjawab dan prihatin terhadap keselamatan orang lain. 3. Dinamik Kumpulan - Melalui aktiviti berkumpulan, seseorang itu akan dilatih untuk bekerjasama dalam satu pasukan dan belajar mengendalikan kumpulan. 4. Meningkatkan Kecergasan - Sukan rekreasi yang melibatkan kecergasan fizikal dapat meningkatkan kecergasan dirinya. 5. Sosialisasi - Dapat melibatkan diri dengan aktiviti kumpulan yang dianjurkan oleh sesebuah pihak - Memberi peluang kepada kita untuk mengenali orang lain yang turut serta dalam aktiviti berkenaan. 6. Pembangunan Insan - Dapat melahirkan insan yang bersedia berdepan dengan risiko dalam kehidupan melalui pembinaan emosi yang baik. 7. Pembangunan Negara - Masyarakat yang sihat dari segi fizikal serta mentalnya boleh menyumbang kepada pembangunan negara khususnya dalam bidang sukan. 8. Pendidikan Sepanjang Hayat - Sesuai dilakukan oleh semua peringkat umur. - Setiap lapisan masyarakat bebas melakukan aktiviti sukan rekreasi bersesuaian dengan peringkat umur mereka.
Email ThisBlogThis!

Pengenalan
Sukan merupakan sebahagian dari elemen penting dalam hidup masyarakat moden hari ini. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai medium riadah malahan menjadi simbol perpaduan, sumber ekonomi dan wadah keakraban keluarga. Seawal tahun 1983, Kerajaan Malaysia telah menegaskan tentang kepentingan sukan dan rekreasi kepada semua golongan rakyat. Mesej ini diterjemahkan melalui perlaksanaan program Malaysia Cergas yang bertujuan untuk menggalakkan penglibatan seluruh rakyat Malaysia dalam pelbagai program sukan dan rekreasi. Pelancaran program ini mensasarkan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang cergas, tahan lasak dan terhindar dari penyakit sedentari seperti diabetes dan masalah koronari. Kini, kesedaran tentang peri pentingnya kecergasan semakin meningkat dalam kalangan rakyat Malaysia.

Sukan sepanjang hayat dan rekreasi merupakan suatu cabang yang sama namun mempunyai pendekatan yang berbeza. Sehubungan itu, bahagian seterusnya akan membincangkan secara terperinci tentang definisi dan falsafah setiap cabang ini. Sukan sepanjang hayat juga dikenali sebagai sukan massa. Ianya tidak berfokuskan pertandingan malahan dilaksanakan sebagai medium riadah dan sosialisasi. Matlamat utamanya ialah untuk mengekalkan kecergasan,mengelakkan risiko penyakit sedentari dan medium mengisi masa lapang. Antara aktiviti ciriciri utama sukan sepanjang hayat ialah ia dilaksanakan pada masa senggang, intensiti aktivitinya agak ringan dan bergantung kepada keupayaan individu yang melaksanakannya, kurang berfokuskan pertandingan, boleh dilaksanakan secara individu mahupun berkumpulan.

Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan konsep sukan sepanjang hayat mulai tahun 1983 melalui pelancanan program Malaysia Cergas. Melalui program ini, pihak kerajaan telah menyalurkan sejumlah besar peruntukan kewangan keada jabatan kerajaan dan badan bukan kerajaan (NGO) untuk melaksanakan pelbagaiaktiviti sukan massa seperti aktiviti kecergasan fizikal, sukan-sukan baru danaktiviti rekreasi dan riadah. Secara umumnya aktiviti sukan sepanjang hayat terbahagi kepada empat kategori iaitu: (1) sukan kecergasan (aerobik, jogging dan sebagainya), (2) sukan rekreasi (mendaki gunung, berkayak dll), (3) sukan
QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

dalaman (catur, karom dan sebagainya) dan (4) sukan riadah (memancing,memerhati burung dan sebagainya).

2.0 Konsep sukan sepanjang hayat dan rekreasi

Sukan rekreasi yang lasak dan mempunyai cabarannya yang tersendiri sememangnya digemari oleh para remaja dan dewasa yang aktif. Pelbagai aktiviti yang menarik yang berasaskan aktiviti air, darat, dan dalaman.

Konsep utama sukan rekreasi ini adalah untuk mendapat kepuasan kendiri (personal fulfillment). Orang ramai yang gemar berrekreasi ini biasanya melakukan aktivi yang digemari mereka untuk mendapatkan kepuasan kendiri.

Dalam sukan rekreasi ini mempunyai konsep sosialisasi iaitu yang berkaitan dengan perawakan seseorang. Konsep ini memberi peluang kepada pelajar untuk lebih banyak bergaul dan berinteraksi dengan rakanrakan mereka. Dengan ini para pelajar akan dapat meluaskan pergaulan mereka dan mempunyai hubungan yang baik diantara mereka.

Sosialisasi ini juga dapat memberi peluang kepada para pelajar untuk memupuk dan mengamalkan nilainilai murni deperti kerjasama, bertolak ansur, toleransi, dan sebagainya. Konsep sukan rekreasi ini dapat membantu dalam pembentukan diri individu, pembangunan insan, pembangunan negara, kepimpinan, gaya hidup sihat, kecerdasan, pendidikan sepanjang hayat,dan dinamik kumpulan.

-Berasaskan aktiviti darat a. Lasak b. Alam -Berasaskan aktiviti air -Berasakan aktiviti dalaman -Campuran kedua aktiviti -Konsep sukan rekreasi adalah sosialisasi. -Sosialisasi ini berkaitan dengan perawakan seseorang. -Konsep sosialisasi ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk bergaul antara rakan- rakan.
QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

-Ini akan menyebabkan para pelajar mempunyai hubungan yang akrab di antara mereka. -Selain itu ia juga memberikan peluang kepada para pelajar untuk mewujukan interaksi antara masyarakat. Ini akan menyebabkan mereka nemahami antara satu sama lain. -Sosialisasi ini juga memberikan peluang kepada para pelajar untuk mempelajari nilai-nilai murni seperti kerjasama, bertolak-ansur dan toleransi. -Dengan ini seseorang pelajar dapat mengaplikasikan nilai-nilai murni yang telah dipelajari dalam kehidupan harian kita. -Selain itu, konsep sukan rekreasi ini juga membentuk sesseorang individu yang kaya dengannilainilai murni. Konsep sukan rekreasi ini mempunyai fungsi di mana ia membantu dalam -pembentukan personaliti -pembangunan insan -pembangunan Negara

-gaya hidup sihat -kepimpinan -kecerdasan -sosialisasi -pendidikan sepanjang hayat -dinamik kumpulan
QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

3.0 Definisi sukan sepanjang hayat dan rekresi


Menurut Ford (1981), rekreasi merupakan program yang melibatkan penggunaan persekitaran yang semula jadi yang bertujuan untuk mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran kurikulum yang sedia ada. Ia juga merangkumi perkembangan pengetahuan, kemahiran, ilmu, dan sikap.

Hammerman Etal (1985) pula mengatakan bahawa sukan rekreasi itu merupakan landasan untuk mengenal pasti pengetahuan dan ilmu yang boleh digunakan dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Rekreasi itu merupakan aktiviti yang dirancang dimasa lapang untuk tujuan keseronokan, ketenangan minda, dan merehatkan badan.

Kesenggangan pula memebawa maksud masa terluang yang digunakan untuk melakukan aktiviti yang menyeronokkan dan member kepuasa dalam diri individu.

1.Rekreasi merupakan aktiviti yang dirancang pada masa lapang untuk tujuan keseronokan, ketenangan minda dan merehatkan badan. 2.Kesenggangan pula membawa maksud masa terluang yang digunakan untuk melakukan aktiviti yang menyeronokkan dan memberi kepuasan dalam diri individu. 3.Menurut kamus, rekreasi bermaksud kegiataan yang menyeronokkan yang boleh menyegarkan kembali kesihatan badan dan melapangkan fikiran seperti riadah, beristirehat dan melalukan aktiviti yang dapat menghiburkan hati. 4.Mengikut Ford (1981), rekreasi merupakan program yang meliputi penggunaan persekitaran yang semula jadi bagi tujuan mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran kurikulum yang sedia ada. Ia juga merangkumi perkembangan pengetahuan, kemahiran, ilmu dan sikap khususnya penggunaan masa senggang. 5.Mengikut Hammerman et.al (1985), sukan rekreasi merupakan landasan untuk mengenal pasti pelbagai pengetahuan dan ilmu yang boleh digunakan dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian.

QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

6. Mengikut Knapp (1981), sukan rekreasi ialah alat untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan. Antara Jenis-jenis Rekreasi: 1.Rekreasi Fizikal Aktiviti yang memerlukankeupayaan fizikalseseorang individu tersebut. Contoh: berbasikal 2.Rekreasi Sukan Aktiviti yang memerlukanbeberapa buah pasukanuntuk bermain. Contoh: bola sepak, bola jarring 3.Rekreasi Sosial Aktiviti rekreasi ini memerlukan interaksi. Contoh: sukan rakyat, sukaneka 4.Rekreasi Mental/linguistic Aktiviti rekreasi yang memerlukan keupayaan mental dan minda. Contoh: memanah, debat 5.Rekreasi Terapeutik Muzik : senamrobik 6.Gerak Tari Aktiviti rekreasi yang memerlukan pergerakan anggota badan seperti kaki. Contoh: yoga, tai chi 7.Drama teater Rekreasi terbahagi kepada 2 iaitu : i)Rekreasi dalam (in-door)contoh : badminton, squash, bowling ii)Rekreasi luar (out-door)contoh : abseiling, bola sepak,perkhemahan SUKAN Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar Badminton Ping Pong Tennis Hoki Sofbol Squash
QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

Renang Trek Dan Padang

Bowling Bola Keranjang Bola Baling Memanah Bowling Padang Catur REKREASI Sukan Air Aktiviti Lasak "Wall Climbing" Sukan Massa Aerobik
QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

4.0 Kepentingan sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam pembangunan domain psikomotor, kognitif dan afektif murid.
Sukan rekreasi memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan modal insan minda kelas pertama yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (Jeris). Justeru itu, sukan rekreasi diselaraskan dengan kurikulum di sekolah. Sukan rekreasi menjadi salah satu komponen penting dalam sukatan Pendidikan Jasmani. Oleh sebab itu setiap tahun, kebanyakan sekolah akan menganjurkan pelbagai aktiviti rekreasi untuk pelajar-pelajar. Sekiranya para pelajar sentiasa mengambil bahagian dalam aktiviti rekreasi, mereka dapat membina dan mengekalkan keadaan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial yang sihat.

Apabila sukan dan rekreasi menjadi salah satu komponen dalam kurikulum mereka, maka para murid haruslah mengikuti aktiviti rekreasi yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Apabila seseorang itu mula melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti maka secara automatik ini akan menyebabkan tubuh badan mereka sentiasa sihat dan mereka akan menjauhi diri daripada amalan gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok. Murid akan dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan aktiviti yang tidak bermanfaat dan gejala sosial bersama rakan sebaya.

Apabila seseorang murid sentiasa aktif dalam sukan rekreasi, murid tersebut akan dapat mengawal emosinya dengan lebih baik. Ini kerana murid dapat berfikir dengan tenang dan menyelesaikan masalah dengan baik. Maka dengan itu murid tersebut tidak akan banyak menimbulkan masalah di sekolah.

Akhir sekali, mereka juga dapat mengembangkan kemahiran sosialisasi mereka dengan berinteraksi dengan guru ataupun rakan-rakan yang berbilang kaum tanpa sebarang masalah. Ini secara tidak langsung dapat membina perpaduan, semangat kekitaan dalam kalangan anak murid apabila mereka saling bekerjasama dan bertoleransi dalam aktiviti rekreasi.. Tambahan pula, seseorang individu boleh mempelajari nilai-nilai murni secara tidak langsungnya
QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

10

apabila mengambil bahagian dalam aktivivti sukan rekreasi yang dianjurkan di sekolah sebagai salah satu syarat bagi memenuhi sukatan kurikulum di sekolah. Justeru itu, sukan rekreasi sememangnya memberi banyak faedah kepada para murid yang mengikuti matapelajaran ini di sekolah mereka. Oleh itu, sukan rekreasi haruslah dijadikan sebagai matapelajaran wajib bukan sahaja di sekolah rendah tetapi juga di sekolah menengah dan juga di IPTA 1. Pembentukan Personaliti -Membentuk personaliti diri yang berkualiti seperti berdikari, berani dan yakin. 2. Kepimpinan -Melatih rasa tanggungjawab dan prihatin terhadap keselamatan orang lain. 3. Dinamik Kumpulan -Melalui aktiviti berkumpulan, seseorang itu akan dilatih untuk bekerjasama dalam satu pasukan dan belajar mengendalikan kumpulan. 4. Meningkatkan Kecergasan -Sukan rekreasi yang melibatkan kecergasan fizikal dapat meningkatkan kecergasan dirinya. 5. Sosialisasi -Dapat melibatkan diri dengan aktiviti kumpulan yang dianjurkan oleh sesebuah pihak -Memberi peluang kepada kita untuk mengenali orang lain yang turut serta dalam aktiviti berkenaan. 6. Pembangunan Insan -Dapat melahirkan insan yang bersedia berdepan dengan risiko dalam kehidupan melalui pembinaan emosi yang baik. 7. Pembangunan Negara -Masyarakat yang sihat dari segi fizikal serta mentalnya boleh menyumbang kepada pembangunan negara khususnya dalam bidang sukan. 8. Pendidikan Sepanjang Hayat -Sesuai dilakukan oleh semua peringkat umur. -Setiap lapisan masyarakat bebas melakukan aktiviti sukan rekreasi bersesuaian dengan peringkat umur mereka.

Kepentingan Dari Segi Kecergasan Fizikal (Psikomotor)


QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

11

i.Meningkatkan daya tahan otot ii.Menguatkan sistem kardiovaskular iii.Mengelakan kecederaan iv.Meningkatkan kekuatan badan v.Memberi ketangkasan dan kecergasan tubuh badan vi.Meningkatkan kadar metabolisma dalam badan vii.Meningkatkan kesihatan dan mengelakan daripada sebarang penyakit viii.Dapat menjalankan kehidupan seharian dengan baik dan lancar ix.Meningkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan lakuan motor x.Membantu pengembangan diri individuxi Mempertingkat & mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan & perlakuan motor. Kepentingan Dari Segi Kognitif Meningkatkan minat untuk bersukan Menghilangkan stress dan tekanan Menimbulkan perasaan gembira Mengawal emosi Boleh mengenali diri sendiri dan boleh menambahkan keyakinan diri yang tinggi Boleh membuat keputusan dengan bijak Boleh memupuk perasaan sabar Meningkatkan semangat pembelajaran seterusnya Boleh memahami perasaan orang lain Kepentingan Dari Segi Afektif Pembangunan afektif melibatkan sikap, emosi, apresiasi dan nilai. menekankan nilai yang baik seperti menolong orang lain, mengiktiraf sumbangan, kepentingan menjaga kesihatan, penggunaan masa lapang yang berguna, memiliki sikap positif terhadap kecergasan, menghormati orang lain dan pemimpin serta bekerjasama dalam kumpulan sewaktu aktiviti fizikal. membantu murid mengawal emosi kerana tubuh badan yang cergas berupaya membantu mengawal perasan dan berupaya mengenalpasti cara mengawal atau melepaskan perasaan.
QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

12

merangsang individu berfikiran positif dan rasional. boleh melahirkan individu yang seimbang dan berfikiran positif dalam menangani sebarang situasi.

Dapat menerapkan nilai murni iaitu menanam sifat kesedaran, kefahaman, keyakinan,kesyukuran.

5.0Program sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang realistic dan mampu

dilaksanakan di sekolah. 5.1 Badan sihat, otak cergas Aktivit aerobik


Senaman aerobik adalah senaman yang melibatkan penggunaan oksigen dalambadan. Aerobik bermaksud dengan oksigen dan merujuk kepada penggunaanoksigen dalam metabolism badan atau tenagaproses penjanaan. Pada mulanya ,sebarang aktiviti mendapatkan tenaganya daripada proses anaerobik,tetapi apabila aktiviti diteruskan, pengeluaran tenaga anaerobik berpindah kepengeluaran tenaga aerobik. Ini berlaku 2- 3 minit selepas mulanya sesuatu aktiviti.Kebanyakan jenis senaman adalah aerobik. Ini berlaku pada pekerjaan peringkatsederhana untuk satu kadar masa yang lama. Ia adalah jenis senaman yang memaksa jantung dan paru-paru untuk bekerja lebih kuat daripada biasa. Tahap murid: Aktiviti yang dijalankan sesuai dengan tahun 4,5 dan 6. Bilangan murid: Semua murid tahun 4, 5 dan 6. Langkah-langkah keselamatan: Antara langkah keselamatan yang perlu diambil perhatian oleh guru ialah:-Tahap kesihatan murid. -Memanaskan badan sebelum aktiviti dan dilakukan selepas aktiviti.-Pakaian dan kasut yang sesuai dengan aktiviti -Peralatan dan kemudahan yang digunakan dalam keadaan baik dan selamat. Tempat: Dewan sekolah Masa latihan: 8:50a.m hingga 9:10a.m setiap Rabu
QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

13

Tujuan : 1.mengurangkan tekanan murid Aktiviti Senaman Aerobik merupakan faktor utama dalam membantu mengurangkan tekanan dan stress. membolehkan murid berasa lebih selesa dan sihat. 2.Menjamin kesihatan membantu anda mencegah penyakit memperkuat system kekebalan. 3.Menajamkan fikiran kekuatan fungsi otak ditingkatkan

5.2Kesabaran yng ada padamuMemancing


Ativiti luar yang melibatkan kepakaran serta pengetahuan untuk menangkap ikan dengan jayanya.Objektif adalah untuk keseronokan dan melapangkan fikiran dalam secara langsung melakukan aktiviti penangkapan ikan. Tahap murid: Aktiviti yang dijalankan sesuai dengan tahun 5 dan 6. Bilangan murid: murid tahun 5 dan 6 yang ingin menyertai. Langkah-langkah keselamatan: Antara langkah keselamatan yang perlu diambil perhatian oleh guru ialah:-Tahap kesihatan murid. -Memastikan tempat memancing ikan adalah selamat.-Pakaian dan kasut yang sesuai dengan aktiviti -Peralatan dan kemudahan yang digunakan dalam keadaan baik dan selamat. Tempat: Kolam memancing ikan , Semenyih Masa latihan: 22/06/2013 Matlamat : Selepas menyertai aktivit memancing ikan, peserta-peserta dapat
QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

14

1.Mengurangkan ketekanan belajar 2.meningkatkan keyakinan diri 3.memupuk nilai berdikari 4.melatih kesabaran

5.3 Yakin diri, cabar diri Perkhemahan


Perkhemahan bertujuan mendedahkan murid tentang aktiviti luar (outdoor) serta mendidik mereka bagaimana untuk hidup berdikari dan meningkatkan motivasi kendiri murid menerusi modulmodul dan aktiviti-aktiviti yang dikendalikan oleh para jurulatih.

Tahap murid: Aktiviti yang dijalankan sesuai dengan tahun 4,5 dan 6. Bilangan murid: murid tahun 4, 5 dan 6 menyertai sukarela.Langkah-langkah keselamatan:

Antara langkah keselamatan yang perlu diambil perhatian oleh guru ialah:-Tahap kesihatan murid. -Memastikan tempat perkhemahan adalah selamat.-Pakaian dan kasut yang sesuai dengan aktiviti -Peralatan dan kemudahan yang digunakan dalam keadaan baik dan selamat. Tempat: Kem Brindley, Port Dickson Masa latihan: 30/05/2013 02/06/2013 Matlamat : Selepas menyertai perkhemahan, peserta-peserta dapat 1.membuka sebahagian minda bagi menilai keupayaan diri serta mengetahui kelemahan diri 2.tahu menghargai dan menguruskan masa dengan baik dan bersistematik 3.berdikari dan menyesuaikan diri dalam setiap situasi

QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

15

4.meningkatkan keberanian dan keyakinan diri

6.0Kajian dan tinjauan terhadap bagaimana sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang

dilaksanakan di sekolah luar negara.


6.1Ragbi

Ragbi (bahasa Inggeris: Rugby) merupakan sejenis permainan bola berpasukan. Dimainkan oleh dua pasukan, pemain dari setiap pasukan akan mencuba skor dengan cara menyepak, melontar, atau membawa bola sehingga mereka boleh menyepak untuk melepasi gol lawan atau menyentuh di belakang garisan lawan. Pasukan yang memungut mata paling banyak maka pasukan itu yang akan diistiharkan menang bagi perlawanan ini.

Pemain Untuk bermain ragbi, setiap pasukan perlu mempunyai seramai 15 orang pemain. Tetapi untuk masa sekarang, permainan ragbi 7 dan 10 sebelah semakin meningkat popular. Terdapat dua kumpulan pemain. Kumpulan pertama dipanggil "forwards" yang terdiri daripada lapan pemain. Kumpulan kedua pula dipanggil "queus" yang terdiri daripada tujuh orang pemain. Keselamatan
QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

16

Di dalam permainan ragbi ini, keselamatan adalah antara ciri-ciri penting yang perlu dititikberatkan selain peraturan dan teknik permainan. Sebelum memulakan permainan, seeloknya peraturan permainan Ragbi perlulah dipelajari untuk mengelakkan penggunaanteknik-teknik yang salah semasa bermain di atas padang. Terdapat juga pelindung badan yang boleh dipakai semasa bermain Ragbi. Antaranya seperti headgear untuk melindungi kepala, pelindung bahu dan dada, pelindung siku dan lutut dan pelindung gigi.

Selain itu, teknik yang betul semasa bermain juga penting untuk mengelakkan kecederaan parah. Semasa mencapai pihak lawan, bagaimana capaian di buat, kawasan mana capaian dilakukan, semua itu adalah penting untuk mengelakkan mana-mana pihak daripada tercedera. Pendidikan awal untuk sukan ini adalah sangat penting, kerana ramai yang salah anggap dengan permainan ini, dan hanya bermain dengan membuta tuli dan seterusnya telah menyebabkan kejadian yang tidak diingini berlaku seperti kecederaan serius patah bahu atau tangan. Pakaian Pakaian yang biasa digunakan adalah Jersi tahan lasak yang diperbuat daripada bahan yang kuat. Antara pengeluar Jersi yang terkenal adalah seperti Adidas,Nike,Canterburry,Hasbro dan banyak lagi. Tetapi kini, terdapat jenama lain seperti Gilbert,Kooga,Puma.Selain itu, pemain ragbi akan memakai kasut yang mempunyai stad di tapak seperti kasut bola.Terbahagi kepada 2 jenis iaitu 6 stad untuk bahagian forward dan 8 stad untuk backline. Ini adalah dengan tujuan untuk bermain di atas padang berumput supaya tidak tergelincir atau sebagainya. Dilengkapi dengan stoking, pemain ragbi juga kebiasaannya memakai seluar pendek atau panjang daripada bahan yang tahan lasak juga.Ragbi juga terkenal dengan body armor atau body tight sejenis baju nipis yang ketat dipakai sebelum menyarung jersey.Tujuannya ialah untuk mngelakkan dari kulit badan calar akibat jatuh atau terseret di atas padang.

6.2 Sukan Besbal

QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

17

Besbol (bahasa Inggeris: baseball) merupakan sukan jenis "pukul dan bola" (bat-and-ball) yang dimainkan oleh dua pasukan. Satu pasukan dianggotai oleh sembilan pemain. Matlamat utama besbol adalah untuk mengumpulkan markah (run) dengan memukul bola yang dilempar menggunakan tongkat pemukul (bat) lalu mengelilingi keempat-empattapak (base) yang terletak di sudut-sudut sebuah segi empat (diamond). Pemain-pemaindalam pasukan memukul bergilir-gilir cuba memukul bola yang dilontar oleh pelempar dari pasukan lain, iaitu pasukan pemadang. Pasukan pemadang pula cuba menghalang pasukan pemukul daripada mengumpul markah dengan "mematikan" (out)pemukul-pemukul melalui caracara tertentu. Kedua-dua pasukan beralih antara memukul dan memadang setiap kali pasukan memadang berjaya mematikan tiga pemukul. Pasukan-pasukan mempunyai sembilan giliran (atau dikenali sebagai "pusingan," inning) untuk memukul dan memadang. Biasanya (terutamanya pada tahap profesional), satu perlawanan terdiri daripada sembilan pusingan. Pasukan yang berjaya mengumpulkan markah terbanyak selepas pusingan terakhir menang.

Besbol dianggap sebagai sukan pasukan yang paling popular di Jepun dan Cuba, serta antara paling popular di Amerika Syarikat. Liga profesional besbol di Amerika Utara dikenali sebagai Major League Baseball (MLB). Kejuaraan MLB dipertikaikan antara dua pasukan dalam satu siri perlawanan yang dikenali sebagai World Series. Besbol menjadi sukan Olimpik pada pada 1992 tetapi dikeluarkan sejak 2008. Sejak 2005, Klasik Besbol Dunia (World Baseball Classic) diadakan setiap empat tahun dan merupakan kejohanan dunia antara pasukan negara utama dalam sukan ini. Permainan

QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

18

Besbol dipertandingkan oleh dua pasukan yang bergilir-gilir menyerang (memukul, batting) dan bertahan (memadang, fielding serta melempar, pitching). Biasanya, pasukan tamu memukul dahulu, dan pasukan tuan rumah memukul pada akhir setiap pusingan (sering dipanggil separuh pusingan kedua, second halfinning). Matlamat besbol adalah untuk mengumpul jumlah markah (run) lebih daripada pasukan lain. Pasukan memukul cuba mengumpulkan markah dengan mengelilingi empat tapak (base) yang terletak dipenjuru-penjuru segi empat di atas padang. Pemain memukul di plat rumah (home plate) dan mula bergerak lawan arah jam ke tapak pertama, tapak kedua, tapak ketiga dan akhirnya kembali ke plat rumah untuk mendapat satu markah. Pasukan memadang pula cuba menghalang pemukul-pemukul daripada mencatatkan markah serta mematikan mereka. Selepas seorang pemukul mati (out), dia dikeluarkan sehingga gilirannya untuk memukul lagi. Selepas tiga kali mati, pasukan memadang menjadi pasukan memukul, dan sebaliknya untuk pasukan memukul. Kalau kedua- dua pasukan seri jumlah markah selepas sembilan pusingan, mereka terus bermain dalam pusingan tambahan sehingga satu pasukan menang.

6.3 Bola sepak

Bola sepak Amerika berasal daripada sukan bola sepak serta ragbi. Ia merupakan hasil perubahan kepada peraturan sukan ragbi, terutamanya oleh Walter Camp, yang kini dianggap "Bapa Bola Sepak Amerika", di Amerika Syarikat. Antara ciri-ciri yang diperkenalkan termasuk garisan skrum, cubaan dan jarak (down and distance) serta hantaran ke depan. Ciri-ciri tersebut menjadikan sukan ini menjadi semakin popular pada awal abad ke-20 di institusi pengajian tinggi Amerika Syarikat.[4][5][6]

Persatuan Bola Sepak Profesional Amerika (American Professional Football Association) ditubuhkan pada 1920, dan di sinilah bermula era profesional dalam
QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

19

sukan ini. Ia bertukar nama kepada Liga Bola Sepak Negara (National Football League, NFL) pada 1922, dan kini merupakan antara liga sukan yang paling popular di Amerika Syarikat. Pada tahun 1960 pula, Liga Bola Sepak Amerika (American Football League, AFL) ditubuhkan dan menjadi pesaing kepada NFL. Selepas NFL dan AFL digabungkan pada 1970 kepada NFL baru, juara dari kedua-dua liga mempertandingkan acara Super Bowl pada akhir musim setiap tahun. Super Bowl, iaitu perlawnan kejuaraan NFL merupakan acara televisyen yang menarik penonton terbanyak di Amerika Syarikat. Peraturan Setiap pasukan mempunyai 11 pemain di atas padang. Semua pemain boleh digantikan pada tempoh masa antara urutan mainan. Jumlah penggantian pemain dalam perlawanan juga tidak dihadkan. Oleh itu, pemain-pemain hanya menjalankan tugas tertentu yang khusus. Mengikut keperluan, pasukanpasukan akan memilih dan mengaturkanpemain-pemain dalam tiga bentuk: menyerang (offense) ketika memegang bola, bertahan (defense) ketika tidak memegang bola, dan pasukan khas (special teams) ketika menendang bola untuk memulakan perlawanan, tendang lepas (punt), cuba menjaring gol padang (field goal) dan lain-lain.

Budaya Di Amerika Syarikat, bola sepak Amerika dimainkan pada musim luruh. Musim NFL dan kolej bermula pada hujung bulan Ogos sehingga hujung tahun. Acara Super Bowl biasanya diadakan pada awal bulan Februari. Super Bowl merupakan acara yang paling popular di Amerika Syarikat, dan penyiaran Super Bowl menarik jumlah penonton yang paling banyak antara rancangan-rancangan televisyen di Amerika Syarikat.[7] Biasanya, perlawanan kolej diadakan pada hari Sabtu, dan perlawanan NFL pada hari Ahad.

Perlawanan-perlawanan juga diadakan pada hari cuti seperti Hari Kesyukuran serta Hari Tahun Baru dan menjadi sebahagian tradisi hari-hari cuti tersebut.

Sepakbola terjadi dengan mudah permainan yang paling populer dan dikenal di seluruh dunia dan khususnya di Amerika.
QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

20

Sekolah sepak bola Tinggi dianggap suatu keharusan bagi siswa yang fanatik dan penggemar dari permainan, dan mengambil sangat serius. Ada banyak siswa yang bermain untuk satu hari menjadi bintang dari game itu sendiri memiliki contoh pemain Sepak bola yang besar di depan mereka.

7.0 Brosur salah satu program sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang dilaksanakan di sekolah.
Brosur Pertandingan Memasak Rimba Dan Ikhtiar Hidup

QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ) QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

21 22

8.0 Rujukan

Airil Azhar Bin Mustapar.(2004). Peranan kerajaan Johor dalam sukan, Pusat Sukan Universiti Malaya.

Che Mat.(2001). Pengurusan rekreasi. Bab 1: Rekreasi Kontemporari (hlm. 1- 18). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distribuors sdn. Bhd. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992). Kamus Dewan (DBP), Kuala Lumpur.

Haji Hamdan Hj Abdul Rahman.(1983).Penyegaran jasmani dan rohani menurut kacamata Islam. Dalam Rekreasi luar di Malaysia(Ed).Seminar Kebangsaan Hutan, Taman Negara dan Taman Bandaran untuk rekreasi, 26-28 September, 1983,(hlm.25-36).Serdang: Universiti Pertanian Malaysia.

Ishahak bin Mohd Saat.(1983). Kemudahan kesenggangan dan rekreasi luar di Majlis Perbandaran Petaling Jaya. Dalam Rekreasi luar di Malaysia(Ed). Seminar Kebangsaan Hutan, Taman Negara dan Taman Bandaran untuk rekreasi, 26-28September, 1983,(hlm. 45-50). Serdang: Universiti Pertanian Malaysia.

1.http://id.scribd.com/doc/138306430/Definisi-Dan-Konsep-Sukan-Reakreasi 2.http://ms.wikipedia.org/wiki/Bola_sepak_Amerika 3.http://id.prmob.net/sekolah-tinggi/tinggi-sekolah-sepak-bola/kanada- 2551323.html 4.http://www.slideshare.net/rubinirubi712/sukan-n-rekreasi 5.http://nfazlin13.blogspot.com/


QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI WONG LEE MIN (D20102040702) EL-B22 (A122/PJJ)

23

Convert PDF to HTML

Anda mungkin juga menyukai