Anda di halaman 1dari 10

PPD Sarikei

ENCIK HUD@HOD SHAPIEE (PPD SARIKEI) ENCIK NG SIONG MIANG (SJK ST.MARTIN) CIK NADIA AISYA MOHD ALZUFRI(SK BALONG)

RPH SATU MINGGU


EMPAT STANDARD PEMBELAJARAN

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : DUNIA SENI VISUAL (TAHUN 4)


Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual Kelas : Tahun 4 Bidang : Menggambar - capan
1.1 Persepsi Estetik 1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 ,1.1.2.2

Masa: 60 minit
Tema dan Tajuk : Alam Semula Jadi - Ayam
1.2 Aplikasi Seni 1.2.1 Media 1.2.1.1-Alat 1.2.1.2-Bahan 1.2.2 Proses danTeknik 1.2.2 .1 Teknik - Capan

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 Ekpresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 1.4.3

OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI PDP

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat gambar capan. 2.Menghasilkan gambar ayam daripada teknik capan. 3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang dipelajari. 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual. (EK 1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar ayam dengan mengaplikasikan teknik capan. (EK4) 3. Murid menghasilkan gambar ayam dengan mengaplikasikan teknik capan.(EK 1, EK2, EK 3) 4. Murid mempamerkan dan menceritakan karya seni yang dihasilkan. (EK 5) Kreativiti dan Inovasi , Keusahawanan (EK 1 EK 5), TMK dan Nilai Murni

EMK PENILAIAN PdP


BAHAN BANTU BELAJAR

Proses penghasilan karya sepanjang aktivti membuat lukisan teknik capan berdasarkan empat standard kandung

Contoh : Gambar ayam dan capan (Internet) ,

REFLEKSI

Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan datang.

RPH DUA MINGGU


MINGGU KEDUA DUA STANDARD PEMBELAJARAN

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : DUNIA SENI VISUAL (TAHUN 4)


Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual Kelas : Tahun 4 Bidang : Menggambar - capan
1.1.1 Persepsi Estetik 1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 ,1.1.2.2

Masa: 60 minit
Tema dan Tajuk : Alam Semula Jadi - Ayam
1.2 Aplikasi Seni 1.2.1 Media 1.2.1.1-Alat 1.2.1.2-Bahan 1.2.2 Proses danTeknik 1.2.2 .1 Teknik - Capan

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI PDP EMK

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat gambar tekni capan. 2.Memulakan proses penghasilan capan untuk menghasilakn gambar ayam. 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual. (EK 1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar ayam dengan mengaplikasikan teknik capan. (EK4) 3. Murid memulakan aktiviti dengan membuat proses capan untuk menghasilkan gambaran ayam. Kreativiti dan Inovasi , Keusahawanan (EK 1 , EK 4), TMK dan Nilai Murni

PENILAIAN PdP
BAHAN BANTU BELAJAR

Proes penghasilan karya sepanjang aktivti membuat lukisan teknik capan berdasarkan dua standard kandungan.

Contoh : Gambar ayam dan capan (Internet) ,

REFLEKSI

Pada akhir pembelajaran: 35 murid dapat mrncapai objektif yang ditetapkan dan 10 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan datang.

MINGGU KEDUA EMPAT STANDARD PEMBELAJARAN

RPH DUA MINGGU

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : DUNIA SENI VISUAL (TAHUN 4)


Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual Kelas : Tahun 4 Bidang : Menggambar - capan

Masa: 60 minit
Tema dan Tajuk : Alam Semula Jadi - Ayam

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 Ekpresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 1.4.3

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat gambar teknik capan. 2.Menghasilkan gambaran ayam daripada teknik capan. 3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang dipelajari. 1. Guru mengulang pengajaran minggu lepas 2. Murid menghasilkan gambar ayam dengan menggunakan teknik capan.(EK 1 , EK 2 , EK 3 , EK4) 3. Murid mempamerkan dan menceritakan karya seni yang dihasilkan. (EK 5) Kreativiti dan Inovasi , Keusahawanan (EK 1 EK 5), TMK dan Nilai Murni Proes penghasilan karya sepanjang aktivti membuat lukisan teknik capan berdasarkan empat standard kandungan.

AKTIVITI PDP

EMK

PENILAIAN PdP

BAHAN BANTU BELAJAR

Contoh : Gambar ayam dan capan (Internet) , Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan datang.

REFLEKSI

BAHAN BBM

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

LANGKAH LANGKAH HASIL KARYA

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

LANGKAH LANGKAH HASIL KARYA

Anda mungkin juga menyukai