Anda di halaman 1dari 5

JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UJIAN BLOK) DAN UAS GANJIL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER TA.

2012/2013 NO MATA KULIAH JML MHS RUANG UJIAN Bulan / Tanggal Desember 14 17 18 19 20

SEMESTER I UJIAN UTS-2 / UJIAN SUMATIF-1 1 Biosains-2 2 IKM-KP 1 3 Metod-1 & Study Skill 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UJIAN UAS / SUMATIF-2 Biosains-1 Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Agama Islam Pancasila & KWN Biosains-2 IKM-KP 1 Bioetika & Hk. Kedokteran Metod-1 & Study Skill

10

11

12

13

21

26

27

28

Kelas A : 115 Kelas B : 117 KBI : 26 Kelas A, B, KBI : Graha Medika Lt. 2

## . . . . . . . . . . . . . ## . . . . . . . . . . . . . ## . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XX . . . . . . . . . XX ** . . . . . . . . . XX . . . . . XX . . . . . . . . . . . . XX . . . . . . . . . XX . . . . . . . . . XX . . . . . . . . . XX

SEMESTER III UJIAN UAS / SUMATIF-2 1 MKK. Musculosceletal 2 MKK. Hematologi 3 MKK. Kulit & Jaringan Ikat 4 MKK. Endokrin SEMESTER V UJIAN UTS-2 / UJIAN SUMATIF-1 1 Metodologi - 3 UJIAN UAS / SUMATIF-2 Mikrobiologi, Patologi Klinik, Farmakologi - Cardiovascular Ilmu Faal - Cardiovascular Anatomi-Histologi - Cardiovascular Pediatric, Bedah Thorax, Radiologi Cardiovascular IKM-KP, Patologi Anatomi, Rehab Medik - Cardiovascular Cardiologi & Intergrated Modul Cardiovascular Infeksi - Respirasi Kegawatan Paru I - Respirasi Kegawatan paru II & Cancer - Respirasi

Kls.A: 104 Kls.B: 107 KBI : 20

Kelas : A, B, KBI : RK I, RK II.1 RK II.2

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

## . . .

. ## . .

. . ## .

. . . ##

. . . .

. . . .

. . . .

** . . . . . . . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

. . Kelas A : 121

XX . . . . . . . . . .

. . . XX . . . . . . . . . Kelas A & B : . . . ** . . . . . . . . . di Graha . . . . . ## . . . . . . . Medika Lt.2 . . . . . . ## KBI : di R. 4.06 GPPFKUB Lt. 4 . . . . . . . . . . . . . . . ## . . . ## . .

Kelas B : 113 KBI : 56

. . . . . . . ##

. . . . . . . . ## . . . . . . . . . . . . . . . .

10 Modul - Respirasi 11 Metodologi - 3 SEMESTER VII UJIAN UTS-2 / UJIAN SUMATIF-1 1 Forensik 2 Bahasa Inggris 3 Kedokteran Tropik 1 2 3 4 5 UJIAN UAS / SUMATIF-2 Forensik MKK. Endokrin Kedokteran Tropik Bahasa Inggris MKK. Patient Safety

. . . . . . . . . . . ## . . . . . . . . . . . . . ##

Kelas A : 105 Kelas B : 105 KBI : 56 Kelas : A, B, KBI : Graha Medika Lt.2

XX . . . . . . . . . . . . ** . . . . . . . . . . . . . . . . XX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ** . . . . . . . . . . ** . . . . . . . . . . ** . . . . . ** . . . . . . . . . . **

NO

MATA KULIAH

JML MHS

RUANG UJIAN

10

11

12

13

Bulan / Tanggal Desember 14 17 18 19 20

21

26

27

28

Keterangan XX : Ujian dimulai Jam : 08.00-10.00 ## : Ujian dimulai Jam : 10.00-12.00 ** : Ujian dimulai Jam : 13.00-15.00

Malang, 30 November 2012 Ketua Jurusan Kedokteran,

Prof.Dr.dr. Teguh Wahju Sardjono, DTM&H, MSc, SpParK NIP. 19520410 198002 1 001

JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GENAP PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER TA. 2012/2013 RUANG UJIAN Bulan / Tanggal JUNI 14 17 18 19 20

NO

MATA KULIAH

JML MHS

10

11

12

13

21

26

27

28

SEMESTER II UJIAN UTS-2 / UJIAN SUMATIF-1 1 Life Cycle 2 IKM-KP 2 3 Dasar Klinik ke-2 UJIAN UAS / SUMATIF-2 Biologi Mikroba Imunologi Infeksi Farmako Dinamik & Farmako Kinetik Life Cycle IKM-KP 2 Komunikasi Dasar Klinik 245 mahasiswa Kelas A, B, KBI : Graha Medika Lt. 2

XX XX XX

1 2 3 4 5 6 7 8

XX XX XX XX XX XX XX **

SEMESTER IV UJIAN UAS / SUMATIF-2 1 MKK Neuro Psikiatri 2 MKK THT - Mata 3 Metodologi - 2 SEMESTER VI UJIAN UAS / SUMATIF-2 1 MKK. Urinary 2 MKK. Gastro Entero Hepato 3 Kedokteran Tropik 4 5

235 mahasiswa

Kelas : A, B, KBI : Graha

## ## ##

295 mahasiswa

Kelas : A, B, KBI : Graha Medika Lt.2

** ** **

Keterangan XX : Ujian dimulai Jam : 08.00-10.00 ## : Ujian dimulai Jam : 10.00-12.00 ** : Ujian dimulai Jam : 13.00-15.00

Malang, 28 Mei 2013 a.n. Ketua Jurusan Kedokteran Sekretaris,

Dr.dr. Wisnu Barlianto, MSi.Med, SpA(K) NIP. 19730726 200501 1 008

Life Cycle IKM-KP 2 Dasar Klinik ke-2 UJIAN UAS / SUMATIF-2 Biologi Mikroba Imunologi Infeksi Farmako Dinamik & Farmako Kinetik Life Cycle IKM-KP 2 Komunikasi Dasar Klinik

UJIAN UAS / SUMATIF-2 MKK Neuro Psikiatri MKK THT - Mata Metodologi - 2 UJIAN UAS / SUMATIF-2 MKK. Urinary MKK. Gastro Entero Hepato Kedokteran Tropik

Nama 1 dr. Harun Al Rasyid, MPH

nama 2

dr. Niniek Budiarti, SpPD-KPTI