Anda di halaman 1dari 2

KEPERLUAN LOGISTIK PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN INKLUSIF SEKOLAH KEBANGSAAN TUN FUAD KUNAK 2013

________________________________________________________________

KOD KURSUS : HBEF3503 TAJUK KURSUS : PENDIDIKAN INKLUSIF SEMESTER : JANUARI 2013

NAMA NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGENALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : : :

SITI LORENA BINTI EDMUND 720917125282001 720917-12-5282 0198089621 sitilorenaedmund@yahoo.com

Keperluan logistik yang sedia ada atau yang diperlukan di sekolah anda seperti tenaga pengajar berpengalaman dan terlatih, kemudahan/peralatan, atau keperluan-keperluan lain