Anda di halaman 1dari 2

CONTOH BORANG PENILAIAN KERTAS KERJA

NAMA MURID : _______________________________

KELAS:_________________________

BIL 1

ASPEK TAJUK

KRITERIA Merangkumi semua idea utama yang hendak disampaikan Ringkas tidak melebihi 15 patah perkataan Tidak terlalu panjang antara 100 150 patah perkataan Menepati tajuk Berkaitan dengan tajuk secara menyeluruh dan ringkas Teratur dari segi susunan / teknikal Menepati tajuk

CATATAN

2 3

ABSTRAK PENGENAL AN

LATAR BELAKANG / RASIONAL

OBJEKTIF / MATLAMAT

Menepati tajuk

ANALISIS DATA

Tepat dengan tajuk kajian

Fakta dan huraian yang baik serta dihubungkaitkan dengan

ISI DAN HURAIAN

tajuk secara jelas

PETIKAN / KUTIPAN

Segala petikan yang dimuatkan dalam kertas kerja disemak mengikut sumber asal dan dinyatakan sumbernya Kandungan petikan seperti asal Menggambarkan keseluruhan tajuk perbincangan

CADANGAN / KESIMPULA N

10

SUMBER RUJUKAN

Mencukupi dan pelbagai JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN /20

Tandatangan murid, .

Tandatangan penilai, ..