Anda di halaman 1dari 2

A.

Elektrolisis larutan kuprum(ll) sulfat, CuSO4 cair dengan elektrod karbon a) Ion-ion apakah yang hadir? . b) Ion apakah yang akan tertarik ke anod?........................................................ c) Ion apakah yang akan tertarik ke katod? .. d) Ion apakah yang akan dinyahcas di anod? .. e) Ion apakah yang akan dinyahcas di katod? . f) Tuliskan persamaan di anod. .. g) Tuliskan persamaan di katod. .. h) Tuliskan persamaan keseluruhan. ..

B.

Elektrolisis larutan argentum nitrat, AgNO3 cair dengan elektrod karbon a) Ion-ion apakah yang hadir? . b) Ion apakah yang akan tertarik ke anod?........................................................ c) Ion apakah yang akan tertarik ke katod? .. d) Ion apakah yang akan dinyahcas di anod? .. e) Ion apakah yang akan dinyahcas di katod? . f) Tuliskan persamaan di anod. .. g) Tuliskan persamaan di katod. .. h) Tuliskan persamaan keseluruhan. ..

Elektrolisis larutan kuprum(ll) sulfat cair dengan elektrod karbon a) Ion-ion apakah yang hadir? . b) Ion apakah yang akan tertarik ke anod?........................................................ c) Ion apakah yang akan tertarik ke katod? .. d) Ion apakah yang akan dinyahcas di anod? .. e) Ion apakah yang akan dinyahcas di katod? . f) Tuliskan persamaan di anod. .. g) Tuliskan persamaan di katod. . h) Tuliskan persamaan keseluruhan. .

D.

Elektrolisis larutan natrium klorida, NaCl pekat dengan elektrod karbon a) Ion-ion apakah yang hadir? . b) Ion apakah yang akan tertarik ke anod?........................................................ c) Ion apakah yang akan tertarik ke katod? .. d) Ion apakah yang akan dinyahcas di anod? .. e) Ion apakah yang akan dinyahcas di katod? . f) Tuliskan persamaan di anod. .. g) Tuliskan persamaan di katod. .. h) Tuliskan persamaan keseluruhan. ..

1. Pepejal plumbum(ll) bromida tidak boleh mengalirkan arus elektrik tetapi leburan plumbum(II) bromida boleh. Yang manakah di antara berikut merupakan penerangan bagi kenyataan ini? A. Elektron-elektron boleh bergerak bebas ketika plumbum(ll) bromida di dalam keadaan lebur. B. Dalam kedaaan pepejal, zarah-zarah plumbum(ll) bromida wujud dalam bentuk atom. C. Dalam keadaan lebur, atom-atom plumbum(ll) bromida bertukar menjadi ion dan membawa cas. D. Ion-ion plumbum dan bromida boleh bergerak bebas hanya dalam keadaan lebur. 2. Larutan yang manakah akan menghasilkan gas oksigen di anod dan gas hydrogen di katod semasa proses elektrolisis? l larutan magnesium klorida, MgCl cair ll larutan zink nitrat, Zn(NO 3)2 cair lll larutan kalium klorida cair lV larutan natrium hidroksida, NaOH cair A. lV sahaja B l dan lll sahaja C l, ll dan lll sahaja D l. ll, lll dan lV 3. Pernyataan yang manakah benar apabila larutan zink klorida cair dielektrolisis? l Gas hydrogen dibebaskan di katod ll Gas oksigen dibebaskan di anod. lll Gas klorin dibebaskan di anod. lV Nisbah gas yang dibebaskan di anod dan katod ialah 2:1 A I, II dan IV B I, III dan IV C I dan II D I dan III 4. Hasil yang akan diperolehi di anod dan katod apabila larutan magnesium klorida pekat dielektrolisis ialah Anod A B C D Oksigen Oksigen Klorin Klorin Katod Magnesium Hidrogen Hidrogen Magnesium

5. Apabila larutan kalium klorida pekat dielektrolisis, tindak balas yang berlaku di anod dan katod di wakili oleh persamaan: Anode A B C D 2Cl- -2e Cl2 4OH- - 4e 2H2O + O2 4OH- - 4e 2H2O + O2 2Cl- - 2e Cl2 Cathode 2H+ + 2e- H2 2H+ + 2e- H2 K+ + e- K K+ + e- K