Anda di halaman 1dari 4

SULIT

PEMERHATIAN

BORANG PEMERHATIAN SEBELUM DAN SELEPAS RAWATAN DENGAN MENGGUNAKAN SIFIR TAMBAH DALAM PENGAJARAN NUMERASI DI KELAS PEMULIHAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN SARIKEI

102

SULIT

PEMERHATIAN

BORANG PEMERHATIAN Tarikh: _______ a. Sebelum rawatan (pengajaran penggunaan sifir tambah) diberikan. Bil. Item Pemerhatian Ya 1 Murid menunjukkan sikap berminat terhadap pengajaran guru. 2 Murid menumpukan perhatian Kumpulan Tidak

terhadap pengajaran guru. 3 Murid melibatkan diri dalam

lembaran mengira secara aktif. 4 Murid berasa seronok semasa pengiraan

menyiapkan

lembaran

operasi tambah. 5 Murid menanya soalan dari semasa segi

menghadapi

masalah

kemahiran operasi tambah dalam lingkungan 10 dan 18. 6. Murid-murid latihan seronok membuat guru

pengiraan

apabila

menggunakan kaedah sifir tambah. 7 Bahan bantu mengajar (BBM)

menarik perhatian pelajar untuk terus mengira.

103

SULIT

PEMERHATIAN

BORANG PEMERHATIAN Tarikh: _________ b. Selepas rawatan (pengajaran penggunaan sifir tambah) diberikan. Bil. Item Pemerhatian Ya 1 Murid menunjukkan sikap berminat terhadap pengajaran guru. 2 Murid menumpukan perhatian Kumpulan Tidak

terhadap pengajaran guru. 3 Murid melibatkan diri dalam

lembaran mengira secara aktif. 4 Murid berasa seronok semasa pengiraan

menyiapkan

lembaran

operasi tambah. 5 Murid menanya soalan dari semasa segi

menghadapi

masalah

kemahiran operasi tambah dalam lingkungan 10 dan 18. 6. Murid-murid latihan seronok membuat guru

pengiraan

apabila

menggunakan kaedah sifir tambah. 7 Bahan bantu mengajar (BBM)

menarik perhatian pelajar untuk terus menghafal sifir tambah secara latih tubi.

104

SULIT

PEMERHATIAN

105