Anda di halaman 1dari 1

ANALITIK

KEKUATAN Skema permarkahan yang terperinci dan eksplisit memudahkan pemberian markah dengan tepat terutama terdapat lebih daripada seoran gpemeriksa. Memberi gambaran yang jelas tentang asas taburan markah, oleh sebab itu cara ini dapat menjelaskan sebab pencapaian markah calon tinggi atau rendah. Pemarkahan lebih objektif. Ketekalan dapat dikekalkan sekiranya pemeriksa dapat menjalankan tugas dengan teliti. Membenatu pemeriksas melihat pelbagai aspek dalam jawapan yang diberikan. Skrip jawapan boleh diperiksa oleh pemeriksa baru yang kurang berpengalaman memeriksa dan yang tidak begitu menguasai bidang berkenaan. Skrip jawapan yang memadai diperiksa sekali sahaja. Dapat membantu gru mengenal pasti secara spesifik kekuatan dan kelemahan prestasi pelajar. KELEMAHAN Masa yang agak lama diperlukan untuk memeriksa setiap skrip jawapan. Pemeriksaan dilakukan secara fakta dan tiada penekanan pada kemahiran penulisan. Pemeriksaan boleh bersifat negatif, iaitu markah yang diuntukkan bagi sesuatu aspek ditolak apabila pelajar membuat kesilapan dalam aspek tersebut. MENARIK Mengambil kira hasil penulisan terbina daripada beberapa ciri seperti kreatviti, nahu, penerangan ringkas dan padat tentang sesuatu konsep, tatabahasa serta tanda bacaan di mana setiap satunya akan diberikan markah secara berasingan. Lebih sesuai untuk guru yang belum cukup pengalaman terutamanya apabila julat skor atau markahnya terlalu besar. Digunakan dalam peperiksaan awam khasnya bagi soalan yang memerlukan jawapan yang terperinci , seragam dan berstruktur. skala pemarkahan yang digunakan adalah skala interval. pendekatan tradisional o pelbagai kemahiran terasing yang dicampurkan.