Anda di halaman 1dari 1

MODUL 6 TUGASAN INDIVIDU 1

o Menghargai masa o Keseronokan bekerja o Ketinggian peribadi Berdasarkan tiga elemen Tonggak 12 di atas , Huraikan amalan positif dan bagaimana anda menerapkan elemen-elemen tersebut dalam kalangan staf anda di sekolah. Jawapan anda tidak melebihi 350 patah perkataan.