Anda di halaman 1dari 20

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

MANUAL APLIKASI PERISIAN e-BOOK

TAHUN 4

Versi 2.0

ISI KANDUNGAN

1. PERISIAN E-BOOK.............................................................................. 3 1.1 KEPERLUAN MINIMA SISTEM............................................................. 3 1.2 LANGKAH-LANGKAH PENGUNAAN PERISIAN E-BOOK .......................... 3 1.3 SENARAI DOKUMEN PERISIAN E-BOOK............................................... 5 2. LANGKAH LANGKAH UNTUK MEMBUKA DOKUMEN E-BOOK ......... 7 2.1 TABLE OF CONTENTS ....................................................................... 8 2.2 BOOKMARKS .................................................................................... 9 2.3 THUMBNAILS ................................................................................... 11 2.4 SELECT TEXT.................................................................................... 12 2.5 PRINT .............................................................................................. 13 2.6 DOWNLOAD DOKUMEN ..................................................................... 14 2.7 TOOGLE SOUND ............................................................................... 15 2.8 EXIT FULLSCREEN / FULLSCREEN ...................................................... 15 2.9 ZOOM IN........................................................................................... 16 2.10 PAGE NAVIGATION............................................................................ 17 2.11 SLIDESHOW ..................................................................................... 18 2.12 AKSES PORTAL KSSR ........................................................................ 18 2.13 SEARCH EXACT WORD ...................................................................... 19 2.14 CLOSE E-BOOK ................................................................................. 20

1. PERISIAN e-BOOK KSSR


1.1 KEPERLUAN MINIMA SISTEM
Berikut adalah spesifikasi keperluan minima sistem seperti berikut : a) Sistem operasi Windows XP b) Pemproses 2.0 Ghz 512MB L2 Cache c) 1GB RAM d) 4X DVD-ROM e) Flash Player 10 f) Adobe Reader 8

1.2 LANGKAH-LANGKAH PENGUNAAN PERISIAN e-BOOK KSSR


Bagi memulakan penggunaan Perisian e-BOOK KSSR, pengguna perlu mengikuti langkah langkah yang disediakan seperti di bawah. 1) Pengguna perlu memasukkan DVD Perisian e-Book ke DVD-ROM pada Komputer Riba. 2) Kemudian, klik pada fail start dari DVD-ROM dan tunggu sehingga Laman Utama e- Book muncul.

3) Paparan Laman Utama e-Book KSSR seperti di bawah akan dipaparkan.

4) Pada paparan ini juga disediakan pautan (link) seperti berikut: a. Laman Utama Disediakan kepada pengguna untuk kembali ke Laman Utama e-Book.

b. Install eBook KSSR Disediakan kepada pengguna untuk install ke PC/ Komputer riba.

c. Install Acrobat Reader / Flash Player Disediakan kepada pengguna yang tiada perisian Acrobat Reader dan Flash Player.

d. Manual Disediakan untuk memudahkan pengguna mengetahui langkah langkah pengguna Perisian e-Book.

e. Explore Document Disediakan untuk memudahkan pengguna mencari bahan kursus (dalam bentuk Microsoft Power Point Presentation) atau pdf (dalam bentuk Adobe Acrobat Document)

f. Quit Untuk keluar dari Perisian e-Book KSSR.

1.3 SENARAI DOKUMEN PERISIAN e-BOOK KSSR


Senarai dokumen yang terdapat dalam Perisian e-Book akan dipaparkan di bahagian sudut kiri paparan. Senarai dokumen ini dibahagikan kepada beberapa modul seperti di bawah: 1) Bahan Umum KSSR 1.1 Taklimat Umum KSSR 1.2 Elemen Merentas Kurikulum (EMK) dalam KSSR 1.3 EMK - Kreativiti dan Inovasi 1.4 EMK - Keusahawanan 1.5 EMK - Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2) Mata Pelajaran Teras 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina SJKC Bahasa Tamil SJKT Matematik Sains Reka Bentuk dan Teknologi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Muzik Pendidikan Seni Visual

3) Mata Pelajaran Elektif 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Arab Cina SK Tamil SK Iban Kadazandusun Semai

4) Pendidikan Khas 4.1. Masalah Pembelajaran 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani & Kesihatan 5

4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12

Kemahiran Hidup Pendidikan Muzik Pendidikan Seni Visual Pengurusan Kehidupan Pendidikan Sains, Sosial & Alam Sekitar Teknologi Maklumat dan Komunikasi

4.2. Masalah Pendengaran 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. Bahasa Isyarat Komunikasi Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam

4.3. Masalah Penglihatan 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 Kemahiran Asas Individu Pendidikan Jasmani (Suaian) Seni Visual (Suaian) Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Suaian)

5) Video Penerangan KSSR

2. LANGKAHLANGKAH UNTUK MEMBUKA DOKUMEN eBOOK KSSR


Bagi membuka dokumen e-BOOK KSSR, pengguna perlu mengikuti langkah langkah yang disediakan seperti di bawah. 1) Klik pada tajuk atau modul pilihan di sebelah kiri dan senarai dokumen yang berkaitan dengan matapelajaran atau modul yang dipilih akan dipaparkan di sudut kanan.

2) Kemudian, klik pada pautan (link) dokumen yang dikehendaki.

3) Paparan dokumen yang dipilih adalah seperti contoh di bawah.

4) Pada paparan ini, terdapat beberapa fungsi yang disediakan seperti berikut : a. Table of Contents b. Bookmarks c. Thumbnails d. Select Text e. Print f. Download Dokumen g. Toogle Sound h. Fullscreen / Exit Fullscreen i. Zoom In k. Slideshow l. Akses Portal KSSR m. Search Exact Word / Zoom Out j. Page Navigation

2.1 TABLE OF CONTENTS


1) Untuk melihat senarai isi kandungan bagi fail dokumen yang dibuka, sila klik pada ikon Table of Contents.

2) Senarai isi kandungan bagi fail dokumen yang dibuka akan dipaparkan di sebelah kiri paparan seperti contoh di bawah.

3) Untuk melihat semua isi kandungan yang terdapat pada fail dokumen, sila klik 8

pada anak panah ke bawah.

4) Untuk ke tajuk pilihan, sila klik pada tajuk isi kandungan.

5) Tajuk isi kandungan yang dipilih akan dipaparkan seperti contoh paparan di bawah.

2.2 BOOKMARKS
1) Untuk menanda bahagian dokumen yang dipilih, sila klik pada ikon Bookmarks.

2) Bookmarks akan dipaparkan di sebelah kiri paparan seperti contoh di bawah.

3) Kemudian, masukkan tajuk atau perkataan pada ruangan yang disediakan sebagai penanda buku seperti contoh di bawah dan klik butang Add.

4) Tajuk atau perkataan yang dimasukkan akan dipaparkan pada ruangan Your Bookmarks seperti contoh di bawah.

5) Untuk mengemaskini tajuk atau perkataan penanda buku, sila kemaskini tajuk atau perkataan penanda buku tersebut dan klik butang Update.

10

6) Tajuk atau perkataan penanda buku yang telah dikemaskini akan dipaparkan pada ruangan Your Bookmarks seperti contoh di bawah.

7) Untuk memadam tajuk atau perkataan penanda buku, sila klik pada tajuk atau penanda buku tersebut dan klik butang Delete.

2.3 THUMBNAILS
1) Untuk paparkan dokumen dalam bentuk imej kecil, sila klik ikon Thumbnails.

2) Paparan Thumbnails seperti di bawah akan dipaparkan di sebelah kiri paparan.

3) Untuk membuka muka surat yang dipilih, sila klik pada muka surat pilihan.

11

4) Muka surat yang dipilih akan dipaparkan seperti contoh di bawah.

2.4 SELECT TEXT


1) Untuk menyalin perkataan pada paparan dokumen, sila klik ikon Select Text.

2) Kemudian, highlight pada perkataan yang dikehendaki.

12

3) Copy dan paste pada dokumen yang berkaitan seperti contoh di bawah.

2.5 PRINT
1) Untuk mencetak dokumen, sila klik ikon Print.

2) Tertingkap Print seperti di bawah akan dipaparkan.

3) Kemudian, pilih muka surat yang hendak dicetak dan klik butang Print.

13

4) Tertingkap Print seperti di bawah akan dipaparkan. Kemudian, pilih pencetak dan klik OK.

2.6 DOWNLOAD DOKUMEN


1) Untuk memuat turun dokumen, sila klik pada ikon Download.

2) Tertingkap Save seperti di bawah akan dipaparkan.

3) Kemudian, pilih jenis muat turun dan klik butang Download.

14

2.7 TOOGLE SOUND


1) Untuk memadam bunyi selak kertas, sila klik pada ikon Toggle Sound.

2) Untuk kembalikan bunyi selak kertas, sila klik semula pada ikon Toggle Sound.

2.8 EXIT FULLSCREEN / FULLSCREEN


1) Untuk mengecilkan saiz skrin paparan, sila klik pada ikon Exit Fullscreen.

2) Paparan seperti di bawah akan dipaparkan. Butang minimize dan close akan dipaparkan pada penjuru kanan paparan.

, maximize

15

3) Untuk membesarkan saiz skrin paparan, sila klik pada ikon Fullscreen.

4) Paparan seperti di bawah akan dipaparkan.

2.9 ZOOM IN
1) Untuk membesarkan saiz paparan dokumen, sila klik ikon Zoom In.

2) Saiz dokumen akan dibesarkan seperti di bawah.

16

3) Pada paparan ini juga disediakan fungsi Zoom Out (-) untuk mengecilkan saiz dokumen atau Zoom In (+) untuk membesarkan lagi saiz dokumen yang dipaparkan.

4) Untuk mengecilkan saiz paparan dokumen atau kembali ke paparan dokumen dalam bentuk buku, sila klik ikon Zoom Out.

5) Paparan dokumen dalam bentuk buku seperti di bawah akan dipaparkan.

2.10 PAGE NAVIGATION


1) Untuk kembali ke mukasurat pertama dokumen yang dibuka, sila klik ikon First Page .

2) Untuk kembali ke mukasurat sebelumnya, sila klik ikon Previous Page atau anak panah ke kiri yang terdapat di bahagian kiri paparan dokumen.

17

3) Untuk ke muka surat seterusnya, sila klik ikon Next Page atau anak panah ke kanan yang terdapat di bahagian kanan paparan dokumen.

4) Untuk ke muka surat terakhir, sila klik ikon Last Page.

2.11 SLIDESHOW
1) Untuk memulakan tayangan slaid atau selakan dokumen ke muka surat seterusnya secara automatik, sila klik ikon Start Slideshow.

2) Untuk memberhentikan seketika tayangan slaid, sila klik ikon Pause Slideshow.

2.12 AKSES KSSR PORTAL


1) Untuk ke laman web KSSR, sila klik Kurikulum Standard Sekolah Rendah yang terdapat di sebelah kanan bahagian atas paparan dokumen.

18

2) Laman web KSSR seperti di bawah akan dipaparkan.

2.13 SEARCH EXACT WORD


1) Untuk mencari perkataan yang terdapat dalam dokumen yang dipaparkan, sila masukkan perkataan yang dicari pada ruangan carian seperti di bawah.

2) Kemudian, klik butang Kanta

3) Keputusan carian berdasarkan perkataan yang dicari akan dipaparkan di sebelah kiri paparan seperti di bawah.

19

4) Untuk melihat keputusan carian secara terperinci, sila klik pada keputusan carian yang dipaparkan.

2.14 CLOSE Perisian e-BOOK KSSR

1) Tekan kekunci Esc atau klik ikon Exit Fullscreen dari Perisian e-Book. 2) Kemudian, klik butang Close penjuru kanan tertingkap untuk

untuk keluar

menutup e-Book yang terdapat di atas

20