Anda di halaman 1dari 1

TUNJANG KOMUNIKASI Bahasa Malaysia Mengenali bentuk dan kegunaan tanda baca dalam sesuatu ayat seperti koma,

noktah dan tanda Tanya Bercerita mengenai Sang Kancil Membilang Buaya dengan bimbingan. TUNJANG KETRAMPILAN DIRI Melatih dan menerapkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, tolak ansur dalam melakukan aktiviti PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA Kreativiti Menghasilkan kolaj haiwan menggunakan bulu ayam, kapas dan kertas. Menghasilkan topeng arnab dengan bimbingan.

BM 3.8.2 BM 3.9.1 Bahasa Inggeris Teacher read the short story about pets and ask the student about that story Read and pronounce words correctly PSE 3.2.2

KTI 1.2.10, KTI 1.2.7 Fizikal Membuat tarian chicken dance kepada setiap kumpulan Menghasilkan origami kucing. Mengimbangi badan dengan membawa pundi kacang di atas kepala

BI 1.5.4 BI 3.2.2 -

SAINS DAN TEKNOLOGI Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul mengikut label yang diberikan pada haiwan yang dipaparkan ( aktiviti stesen ) Mengelaskan haiwan mengikut jenis makanan utama Mengira hasil tolak menggunakan gambar ikan secara maujud kepada kanak-kanak Membuat kitaran hidup haiwan jinak Operasi tolak PFK 1.22 PFK 2.1.11

KEMANUSIAAN perasaan cintakan alam sekitar dalam diri kanakkanak. TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI ( diambil alih oleh guru pembimbing ) KM 6.1.1

ST 3.4.4, ST 3.4.7,ST 8.2.2ST 3.4.8, ST 8.2.1

Anda mungkin juga menyukai