Anda di halaman 1dari 3

Mualamat Tatacara / peraturan dalam perhubungan manusia untuk

memenuhi keperluan masing masing.


Hukum Harus / Satu keperluan
Prinsip 1. Tujuan untuk mencari keredhaan Allah.
2. Dilaksanakan untuk tolong-menolong bukan
keuntungan semata.
3. Semangat bekerjasama.
4. Ada unsur berdaya maju – Perniagaan / Perusahaan.
5. Dilakukan secara adil.
6. Diamalkan dengan amanah kerana harta benda adalah
amanah Allah.
7. Tidak ada unsur penipuan. Perlu jujur.
8. Bebas dari unsur penindasan.
Kepentingan 1. Masyarakat aman sejahtera. Tiada yang rasa tertipu.
2. Masyarakat yang amanah serta menghindari
penindasan.
3. Melahirkan masyarakat yang bersungguh-sungguh
untuk tingkat taraf hidup.
4. Masyarakat saling bekerjasama.
5. Harta benda yang dikurniakan Allah tidak hanya dimiliki
oleh sebahagian golongan tertentu sahaja.
6. Lahir masyarakat yang berdaya saing.
Etika 1. Amanah
2. Adil
3. Jujur
4. Tekun & tabah
5. Kerana Allah
6. Tepati janji
7. Tolak ansur
Jual beli Memindahkan milik dengan ganti atas kerelaan.
Hukum Harus. Sudah berlaku sejak zaman Rasulullah.
Rukun-rukun 1. Penjual & pembeli – Berakal
2. Barang – Milik penjual, suci, berharga, ada pada masa
akad
3. Akad – jangka masa pendek antara akad, ada ungkapan
4. Harga – disebut semasa akad
Khiar Pilihan. Pembeli & penjual berhak buat pilihan samada untuk
teruskan jual beli atau tidak.
Jenis-jenis 1.Khiar Majlis Pemilihan semasa berada dalam majlis akad.
2.Khiar Deal antara kedua pihak semasa akad. Both
Syarat berhak batalkan / teruskan jual beli.
3.Khiar ‘Aib Pilihan pembeli either nak teruskan / batalkan
jual beli if ada kecacatan pada barang.

Bai’ul Salam Jual beli dengan bayaran secara tunai semasa akad tapi
penyerahan barang ditangguh.
Rukun 1. Pembeli (Almuslim)
2. Penjual (Almuslim alaih)
3. Harga (Muslam)
4. Barang (Muslam fih)
5. Sighah – Ijab Kabul
Syarat-syarat 1. Aka dada perkataan ‘salam’
2. Harga tunai
3. Barang yang disifatkan. Eg, bentuk, bilangan, sukatan.
4. Ditentukan masa penyerahan barang.
5. Ditentukan tempat penyerahan barang.
Bai’u Serah barang yang dijual dulu tetapi bayaran ditangguhkan /
Bithaman Ajil bayar ansuran.
Syarikat Kontrak antara dua pihak yang kongsi modal dan untung.
Dalil Maka mereka bersekutu pada sepertiga (AnNisa’, ayat 12)
Jenis-jenis Syarikat Lebih dari seorang miliki barang. Both tiada hak
Imlak individu kerana ada hak bersama.
Syarikat ‘Inan
Uqud Mufawadhah Sumbang modal sama
banyak.
Wujuh
Ibdan

Mudharabah Satu pihak serah modal untuk berniaga tapi kongsi untung.
Pelaksanaan Pemodal (Sahibul mal) serah modal kepada pengusaha
(Sahibul amal). Untung dibahagikan mengikut persetujuan.
Dalil Sabda Rasulullah : Tiga perkara yang ada keberkatan, jual
beli dengan harga tangguh, mudharabah & campurkan
gandum dengan barli untuk makanan dan bukan untuk
berjual. (Riwayat Ibnu Majah)
Rukun 1. Pemodal (Sahibul mal)
2. Pengusaha (Mudharib)
3. Modal (Raksulmal)
4. Kerja / projek
5. Untung
6. Akad mudharabah
Hikmah Supaya orang kaya yang tiada kepakaran dapat uruskan harta
dengan bagi modal kepada orang yang berhak. Both dapat
untung.
Eg. Khadijah beri modal kpd Rasulullah untuk berniaga
Rahnu Gadaian
Dalil Daripada Aisyah : Rasulullah pernah membeli makanan
daripada orang yahudi dan beliau menggadaikan baju besi
baginda. (Riwayat Bukhari)
Rukun 1. Penggadai (Ar-Rahin)
2. Pemegang gadaian (Murtahin)
3. Barang gadaian (Marhun)
4. Hutang gadaian (Marhun bih)
5. Sighah (Akad)
Wadi’ah Serahkan harta kepada orang lain untuk dijaga.
Hukum Sunat.
Dalil Sabda Rasulullah : Tunaikanlah amanah kepada orang yang
member amanah dan janganlah berlaku khianat kepada
orang yang mengkhianatimu.
Rukun-rukun 1. Pemberi & penerima wadiah
2. Barang yang disimpan (wadiah)
3. Sighah (Akad)
Takaful Kontrak. Sesorang bertanggungjawab membantu orang lain
bila berlaku sesuatu sebagai balasan persetujuan dan bayaran
yang dibayar.
Saham Kepentingan dalam syarikat.