Anda di halaman 1dari 3

RANCANGA MENGAJAR HARIAN MATA PELAJARAN : TAHUN TARIKH MASA TAJUK : : : : Kemahiran Hidup 6 28 Januari 2008 (Isnin) 60 minit-

12.15-1.15 PM 1.REKA CIPTA DAN TEKNOLOGI 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta a) Penghasilan Projek Reka Cipta : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. memilih lakaran yang paling sesuai 2. merancang dan menyediakan lukisan projek i) Kolaboratif ii) Naratif iii) Amali iv) Inkuiri penemuan

HASIL PEMBELAJARAN

STRATEGI PENGAJARAN :

ABM

i) Kad Label ii) Bahan edaran (Latihan pengukuhan dan Broser) a) Verbal-Linguistik b) Kinestatik c) Ruang-Visual d) Interpersonal e) Intrapersonal f) Naturalisme i) Kemahiran sosial: -Komunikasi,kerja berpasukan,kolaborasi ii) Kesedaran kendiri: -keyakinan diri, penilaian kendiri iii) Pengurusan kendiri: -rajin,tolong-menolong Pelajar perlu dirangsang untuk menjawab soalan dalam melakar dan menyata. Bekerjasama,rajin, berusaha,berhati-hati, bertanggungjawab.

KP

KKE

KB PN

: :

PENGALAMAN SEDIA ADA: Sesetengah murid pernah melihat dan mengenali serta menggunakan rekaan yang sedia ada dalam kehidupan seharian.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGURUSAN PENGAJARAN-PEMBELAJARAN (PPP) KEMAHIRAN HIDUP LANGKAH AKTIVITI P&P a) Murid diminta menunjukkan lakaran dipertontonkan dengan lakaran yang terpilih. b) Murid disoal bagaimana mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi melalui lakaran tersebut dalam masalah yang dihadapi. c) Murid disoal bagaimana alat tersebut di reka. d) Guru merumuskan tajuk pelajaran hari ini ialah Penghasilan Projek Reka Cipta iaitu bagaimana untuk membuat lakaran sesuatu rekaan. a) Murid mendengar penjelasan daripada guru bagaimana membuat lakaran idea Memilih lakaran yang lain bagi menyelesaikan masalah yang paling sesuai untuk menyimpan barang. b) Murid berbincang secara kumpulan seramai 5 orang dan mencatat idea lakaran yang akan dihasilkan. a) Secara kumpulan 5 orang juga murid melakar produk yang akan dihasilkan. ISI PELAJARAN CATATAN K.PELBAGAI Verbal-Linguistik Interpersonal Naturalisme

Set induksi (5 minit)

Langkah 1 10 minit

KKE -Komunikasi -kesedaran sosial -Keyakinan diri Nilai -Bekerjasama -berkeyakinan KP -Verbal-Linguistik -Kinestatik - Ruang-Visual -Interpersonal -Intrapersonal - Naturalisme Nilai -bekerjasama -tolong menolong -berhati-hati KKE -Komunikasi -Keyakinan diri Nilai -Keyakinan -berhati-hati

Langkah 2 25 minit

Langkah 3 15 minit

-Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil lakaran kepada kelas -Guru merumus hasil pembentang daripada murid

Penutup 5 minit

Murid merumus tentang pembelajaran hari ini berdasarkan soalan guru. Guru

KP -Verbal-Linguistik

merumus mengenai tajuk

-Kinestatik - Ruang-Visual -Interpersonal -Intrapersonal - Naturalisme KKE -Komunikasi -Rajin

Refleksi: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _____________________________________ Ulasan pensyarah/guru pembimbing: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________

Tandatangan

Tandatangan

.................................... Guru Pelatih ( )

............................................... Pensyarah/Guru Pembimbing ( )