Anda di halaman 1dari 20

_________________________________________________________________

KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK, KUALA LUMPUR

DPLI-KDC-SABK (MATEMATIK RENDAH)

TEKNOLOGI PENGAJARAN

TUGASAN: APLIKASI MODEL ASSURE DALAM RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (2 CONTOH RPH)

DISEDIAKAN OLEH: NOR NAJIHAH BINTI AWANG (850520-02-6046) ZAINI BINTI MUSTAFFA (800725-02-5754) ROHANI BINTI HASHIM (780731-02-5528)

DISEDIAKAN UNTUK: EN. OOI YEK HWA JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

APLIKASI MODEL ASSURE DALAM RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

LANGKAH ASSURE

HURAIAN LANGKAH 1. Tujuan analisis: Mengenalpasti kesediaan dan pengetahuan murid berkaitan dengan tajuk yang hendak diajar

2. Analisa yang diperlukan: kaji umur murid,kelas, bakat, tahap IQ serta taraf ekonomi murid bagi memudahkan proses P&P berjalan

3. Ciri-ciri umum murid:

A Analyze Learners (Menganalisis ciri-ciri pelajar)

Umur : 8 tahun Kelas : 2 Arrahman Aliran : Arus Perdana Jantina : Lelaki dan perempuan Bilangan murid : 30 orang (12 orang lelaki, 18 orang perempuan)

4. Pengetahuan sedia ada: Murid-murid telah berupaya mengenalpasti

bentuk 3D ketika di Tahun 1. Murid-murid telah berupaya memperihalkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk 3D ketika di Tahun 1.

5. Gaya pembelajaran:

Visual : Murid-murid amat meminati gaya pembelajaran berasaskan video kerana murid menghadapi kesukaran untuk membayangkan sesuatu yang abstrak. Guru yang haruslah menyediakan video/gambar dengan isi

berkaitan/bersesuaian

pelajaran bagi memudahkan murid menjana idea. Kaedah ini juga untuk menarik perhatian murid yang bermasalah untuk belajar seperti pasif, daya ingatan singkat atau hiperaktif.

Audio : Murid-murid juga amat menggemari sesuatu pengajaran dan pembelajaran berasaskan

audio terutama sekali muzik kerana ianya akan menceriakan kelas. Kaedah ini penting untuk meningkatkan daya dan kemahiran pendengaran murid.

Taktil : Murid mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi dalam diri mereka. Oleh itu, mereka ingin merasa, bermain dan mencuba bahan media yang dibawa oleh guru. Ia boleh meningkatkan daya ingatan serta kemahiran berfikir murid kerana mereka

mengalami sendiri bahan yang digunakan oleh guru.

Kinestatik : Sifat semulajadi murid; suka bermain dan teruja melakukan psikomotor. Dapat mengelak rasa bosan murid dalam kelas serta menggalakkan murid yang pasif menjadi aktif dan meningkatkan daya ingatan. aktiviti yang menggunakan

1. Objektif pengajaran mestilah eksplisit dan implisit bagi melihat sejauh mana penguasaan murid dalam proses pembelajaran tersebut.

S State Objectives (Menyatakan objektif)

2. Pada akhir sesi P&P, murid-murid akan berupaya untuk: Mengenalpasti bentuk asas dimensi Mengenalpasti sifat-sifat bentuk 3D seperti bilangan permukaan, bucu serta sisi Mengetahui persamaan antara bentuk 3D yang dipelajari dengan objek-objek sebenar bagi bentuk tiga

disekeliling mereka

1. Guru

perlulah

memilih,

mengubahsuai

atau

membina media sedia ada yang bersesuaian S Select Media & Materials (Memilih media & bahan) dengan objektif pengajaran. 2. Guru menyediakan media yang bersesuaian

dengan objektif pengajaran iaitu: Penggunaan bahan-bahan maujud untuk

menarik perhatian murid serta menguji minda mereka seperti membawa beberapa objek sebenar serta sebuah kotak yang mengandungi bentuk-bentuk 3D.

Penggunaan komputer riba sebagai satu alat untuk mempamerkan video serta isi pengajaran yang ingin disampaikan.

Penggunaan LCD untuk memaparkan video pengajaran supaya murid dapat melihat isi kandungan perisian tersebut dengan jelas dan tidak terhad. Penggunaan speaker sebagai alat untuk memudahkan murid mendengar dengan jelas dan memberi tumpuan sepenuhnya terhadap video yang dipaparkan oleh guru.

3. Dalam proses P&P ini, guru menggunakan kaedah soal jawab, teknik perbincangan, aktiviti

berkumpulan dan sebagainya.

1. Kaedah ini menerangkan cara penggunaan media dan bahan bantu belajar yang dapat digunakan oleh guru dan murid. Guru perlu merancang bagaimana hendak menggunakan U Utilize Media & Materials (Menggunakan media & bahan) bahan media dengan

sepenuhnya dalam sesi P&P. Guru sediakan alat kemudahan untuk

persembahan seperti tayangan video dan bahan maujud. Guru merancang aktiviti menarik supaya muridmurid berminat untuk mempelajari topik pada hari tersebut. Antara aktiviti yang dijalankan adalah mencari bentuk 3D di dalam video sebuah lagu yang kotak dan

menayangkan

berkaitan

dengan topik pada hari itu.

Guru perlu mengambil kira beberapa tindakan bagi memastikan kelancaran dalam

penggunaan media dan bahan yang dipilih. Guru perlu mengkaji keberkesanan

penggunaan media dan bahan bantu belajar yang akan digunakan di dalam kelas serta kemungkinan-kemungkinan masalah yang

akan berlaku seperti terputus bekalan elektrik yang menyebabkan video tidak dapat dipasang pada LCD.

1. Pembelajaran berpusatkan murid di mana guru menggalakkan penglibatan aktif murid semasa P&P. 2. Semasa set induksi, guru mempamerkan beberapa objek dan murid diminta menamakan bentuk objek yang mereka lihat. R Require Learner Respond (Meminta penglibatan murid) 3. Kemudian, murid digalakkan berimaginasi dengan menghubungkaitkan bentuk 3D yang dipelajari dengan objek-objek sebenar disekeliling mereka. 4. Di pertengahan kelas, murid diagihkan mengikut kumpulan dan guru memulakan permainan yang akan melibatkan penglibatan semua murid. 5. Pada akhir kelas, guru menayangkan video Lagu Bongkah serta meminta murid membuat gaya bentuk 3D menggunakan tangan mereka sambil menyanyikan lagu tersebut.

1. Murid dinilai tahap kefahaman mereka menerusi aktiviti-aktiviti nyanyian. 2. Untuk mengetahui dan menilai tahap penguasaan murid, mereka telah diberikan lembaran kerja yang E Evaluation (Penilaian) berkaitan dengan topik pembelajaran pada waktu itu. 3. Dengan ini, murid-murid dapat mengulangkaji serta mengukuhkan pemahaman mereka. 4. Lembaran kerja yang diberikan banyak melibatkan aktiviti melukis bentuk-bentuk 3D supaya murid dapat mengingati bentuk serta sifat-sifatnya. imaginasi, permainan serta

Aktiviti melukis dipilih kerana ia bersesuaian dengan perkembangan pemikiran pada tahap umur begini.

RPH MATEMATIK KSSR TAHUN 2

Matapelajaran Kelas / Bilangan murid Masa Bidang Tajuk Standard Kandungan

: Matematik : 2 Arrahman / 24 orang (12 lelaki, 18 perempuan) : 9.30 am 10.30 am : Sukatan Dan Geometri : Ruang : Murid dibimbing untuk: 13.2 Mengenal pasti bentuk 3D

Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk: (i) (ii) Mengenalpasti bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi. Mengenalpasti sifat-sifat bentuk 3D seperti bilangan permukaan, bucu serta sisi Masa Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis : 60 minit Cadangan Aktiviti a. Murid membuat pemerhatian pada objek yang ditunjukkan.

a. Berdasarkan objek yang ditunjukkan sebelum ini murid diminta menjawab secara lisan tentang objek yang mempunyai persamaan dengan bentuk 3D yang 2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea dipelajari. b. Guru mengeluarkan set permainan dan memberi penerangan kepada murid cara bermain. c. Murid dikehendaki mengenalpasti nama serta bentuk 3D 3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Minta murid berada dalam kumpulan. b. Seorang wakil kumpulan diminta melambung dadu bagi menentukan bentuk 3D bagi kumpulan mereka. c. Murid berbincang ciri-ciri bentuk 3D yang mereka dapat kemudian melekatkan jawapan masing-masing di papan putih. d. Bincangkan jawapan dan tentukan siapa pemenang. e. Akhir sekali guru menayangkan video lagu bongkah (3D) f. Guru memberi lirik lagu tersebut dan memberitahu murid bahawa lirik itu juga adalah nota penting dalam tajuk ini. g. Guru minta murid menyanyi bersama-sama sewaktu video ditayangkan berdasarkan lirik yang diberi serta membuat bentuk 3D tersebut dengan menggunakan tangan.

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan Bahan Bantu Belajar (BBB)

a. Edarkan Lembaran Kerja kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid. a. Bentuk-bentuk 3D (kubus, kuboid, sfera dan lain-lain) b. Objek-objek 3D (bola, tin minuman & kotak tisu) c. Video Lagu Bongkah a. Seni visual, keusahawanan, kreativiti & inovasi

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

a. Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab lembaran kerja, murid dapat membina bentuk gabungan 3D dan menerangkan hasil binaan. Pentaksiran b. Murid dapat mempertingkatkan daya kreativiti dengan membina pelbagai model dengan menggunakan bentukbentuk gabungan 3D. c. Murid dapat menyatakan kepentingan gabungan bentuk 3D dalam sesuatu binaan. Semaikan sikap bekerjasama semasa menjalankan aktiviti kumpulan.

Nilai dan Sikap

LEMBARAN KERJA 1 Nama :_____________________________________ Kelas :_____________________________________ Tarikh :__________________

Lengkapkan gambarajah 3D berikut.

LEMBARAN KERJA 2 Nama :_____________________________________ Kelas :_____________________________________ Tarikh :__________________ Lukis gambarajah 3D bagi bentuk-bentuk berikut.

KUBUS

SILINDER

SFERA

KON

PIRAMID BERTAPAK SEGIEMPAT SAMA

KUBOID

APLIKASI MODEL ASSURE (2) LANGKAH HURAIAN MODEL HURAIAN ANALISIS

i. Kumpulan sasaran terdiri daripada pelajar Tahun 3. ii. Murid-murid terdiri daripada 15 lelaki dan 15 perempuan A Analyze learner iii. Mengandaikan murid adalah murid celik pandai 1 (Analisis ciri-ciri pelajar) iv. Duduk di dalam bandar. v. Murid-murid sudah boleh: a. menama dan menentukan nilai dalam lingkungan 10000. b. Menulis soalan menggunakan ayat matematik dan bentuk lazim. Tambah dalam dalam lingkungan 10000: i. Menulis nombor dalam nilai tempat yang betul. 2 S State objectives (Menyatakan objektif) ii. Melakukan pengiraan menambah dua nombor dua digit dan tanpa pengumpulan semula. iii. Menjawab tujuh daripada sepuluh soalan dengan betul dalam lembaran kerja.

S Select methods, 3 media & materials (Memilih kaedah, media & bahan)

i.

Lakukan aktiviti secara individu dan berkumpulan

ii. iii.

Gunakan Bahan 3D,2D digunakan Powerpoint digunakan.

U Utilize media & 4 materials (Menggunakan media & bahan)

i. Bahan 3D digunakan dalam set induksi menggunakan untuk memahami konsep. ii. Bahan 2D (kad nombor) digunakan dalam fasa imaginasi untuk memperkukuhkan lagi perkembangan sedia ada murid. iii. Bahan 3D digunakan semula di dalam langkah

perkembangan supaya mereka dapat menguasai kemahiran menambah menggunakan base 10 block iv. Lembaran kerja digunakan untuk penilaian dan penutup untuk menilai hasil pembelajaran.

R Require learner 5 participation (Memerlukan penyertaan pelajar)

i. Guru memberikan galakan dan pujian kepada murid yang menjawab soalan. ii. Guru menyediakan pelbagai aktiviti yang melibatkan penyertaan murid

E Evaluate & 6 revise (Menilai & Mengulang kaji)

Menilai murid dengan membuat latihan di buku latihan dan lembaran

Rancangan Pengajaran Harian yang berpandukan MODEL ASSURE

MATAPELAJARAN TAHUN / BIL MURID MASA TEMA TAJUK : : : :

Matematik 3 Bestari / 30 Orang 7.45PAGI - 8.45 PAGI Nombor dan Operasi Tambah dalam Lingkungan 10 000 : : (i) 2.1 ( i ) Murid berupaya untuk: Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula.

STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI : Langkah 1 Tunjukkan kepada murid sebilangan blok asas ( Blok 1000,100, 10 dan 1 ) dan terangkan penggunaannya serta cara menggunakannya.

Base 10 Block

a. Guru membuat satu penambahan menggunakan blok asas dan kemudian memperlihatkan kepada murid.

+
b. Minta murid menyatakan apa yang dilakukan oleh guru. (1105 blok asas ditambah lagi 332 blok asas , semuanya 1437 blok) c. Ulang aktiviti a dan b dengan menggunakan kombinasi blok asas yang melibatkan operasi tambah tanpa mengumpul semula. d. Tegaskan penambahan bentuk ayat matematik dan bentuk lazim. Ayat matematik Bentuk lazim

1105 1105 + 332 = 1437 + 332 1437

Langkah 2. a. Paparkan empat keping kad angka seperti contoh di bawah:

b. Minta murid bina satu nombor daripada kad angka tersebut

contoh :

c. Kemudian, seorang lagi murid membina nombor lain daripada kad angka yang dipaparkan.

Contoh:

d. Murid seterusnya di minta menambah kedua- dua nombor yang dibina tadi dalam bentuk lazim dan menyelesaikannya.

Contoh: 3 2 1 4 +1 4 2 3 4 6_3_7_ e. Ulang aktiviti tersebut dengan menggunakan kombinasi nombor yang lain.

Langkah 3 a. Guru membimbing murid menambah nombor dalam bentuk lazim mengikut nilai tempat. b. Guru menunjukkan dengan menggunakan slide power point satu persatu agar lebih jelas. Contoh: 1953 + 2016 = _______

Ri 1 + = 2 3

Ra 9 0 9

Pu 5 1 6

Sa 3 6 9

b. Secara individu, minta murid menambah nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. c. Ulang aktiviti a dan b dengan menggunakan kombinasi tambah dua nombor empat digit.

Langkah 4. a. Edarkan lembaran kerja. b. Bincangkan hasil kerja murid.

EMK

Keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3) , Kreativiti dan Inovasi

BBB

Blok asas, Kad Nombor, Kad Nilai Tempat, Perisian Power Point

PENILAIAN : pada

Murid dapat menjawab dengan betul kesemua soalan yang diberi

lembaran kerja.

REFLEKSI :

________ orang murid dapat mencapai objektif Pengajaran & Pembelajaran. _________ orang murid diberi bimbingan melalui aktiviti pemulihan.

NAMA : _______________________ KELAS : ____________

TARIKH :_____________

Padankan dengan jawapan yang betul

NAMA : _______________________ KELAS : ____________

TARIKH :_____________

Anda mungkin juga menyukai