Anda di halaman 1dari 2

Administracja zespolona

Administracja zespolona
Administracja zespolona jest elementem rzdowej administracji terenowej. Chodzi o powizanie organizacyjne organw tej administracji wyrnionych przedmiotem dziaania, nalecych do rnych dziaw administracji rzdowej (nazwanych w ustawie o administracji rzdowej w wojewdztwie kierownikami zespolonych sub, inspekcji i stray, np. komendant wojewdzki stray poarnej, wojewdzki lekarz weterynarii, kurator owiaty, itd.), pod kierownictwem jednego organu o kompetencji oglnej - wojewody w celu redukcji kosztw administracji, lepszej koordynacji dziaa i unikania dublowania kompetencji. Przeciwiestwo zasady resortowoci. W ramach zespolenia wojewoda jest uprawniony m.in. do powoywania kierownikw sub, inspekcji i stray (wyjtki w przypadku komendantw wojewdzkich policji-wymg opinii wojewody i stray poarnej-wymg zgody), do zatwierdzania regulaminw tych jednostek, tworzenia i znoszenia jednostek organizacyjnych stanowicych ich aparat pomocniczy. Co do zasady organy te winny by skupione w jednym urzdzie wojewdzkim i dysponowa wsplnym budetem, ale w praktyce zasada ta doznaje znaczcych wyjtkw, np. w przypadku policji.

Organy rzdowej administracji zespolonej


Komendant Wojewdzki Pastwowej Stray Poarnej Komendant Wojewdzki Policji Kurator Owiaty Wojewdzki Inspektor Farmaceutyczny Wojewdzki Inspektor Ochrony Rolin i Nasiennictwa Wojewdzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Wojewdzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wojewdzki Inspektor Ochrony rodowiska Wojewdzki Inspektor Inspekcji Handlowej Wojewdzki Inspektor Jakoci Handlowej Artykuw Rolno-Spoywczych Wojewdzki Lekarz Weterynarii Wojewdzki Konserwator Zabytkw

Wymienione organy dysponuj aparatem pomocniczym w postaci wojewdzkich komend, inspektoratw, oddziaw i kuratoriw.

rda i autorzy artykuu

rda i autorzy artykuu


Administracja zespolona rdo: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=34836763 Autorzy: AndrzejzHelu, Beno, Buldoer, Chycus, E2rd, Eteru, Karolus, Kirq, Mat86, Micpol, Montesquieu, Mzopw, Paul86, Rozek19, Samsong, 12 anonimowych edycji

Licencja
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported //creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/