Anda di halaman 1dari 12

BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA

NAMA : TARIKH : B1D1E1 : Menyatakan suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama sebagai kuasa dua nombor tersebut dan sebaliknya. TINGKATAN:

1. 2. 3. 4.

X X = =

= = X X

B1D1E2 : Menyatakan suatu nombor yang didarab dua kali dengan nombor yang sama sebagai kuasa tiga nombor tersebut dan sebaliknya 1. X X =

2.

3.

4.

5.

NAMA :

TINGKATAN:

TARIKH : B2D2E1 : Menentukan kuasa dua suatu nombor dengan menggunakan kalkulator 1. 4 2. 9 3. 15

4. (-7)

5. 3 5

6. (-10)

B2D2E2 : Menyatakan punca kuasa dua suatu nombor positif sebagai suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama menghasilkan nombor positif tersebut 1. = X

2.

3.

4.

B2D2E3 : Menentukan punca kuasa dua nombor menggunakan kalkulator

1.

2.

3.

5. 4. 6.

B2D3E1 : Menentukan kuasa tiga suatu nombor menggunakan kalkulator

1. 5

2. (-12)

3. 4.8

4. (-5.2)

5. 5 7

6. 23

B2D3E2 : Menyatakan punca kuasa tiga suatu nombor sebagai suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama dua kali menghasilkan nombor tersebut

1.

2.

3.

4.

B2D3E3 : Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor menggunakan kalkulator.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

NAMA : TARIKH :

TINGKATAN :

B3D2 E1 : a) Menentukan Kuasa Dua Sesuatu Nombor Tanpa Menggunakan Kalkulator a) 12 X b) -15 X

c) 3 7 X

d )

-2 3 4 X

e) 1.4 X

f) 1.8 X

b) menganggarkan kuasa dua suatu nombor a) 132 b) 192 c. 322

d. 12.12

e) - 16.12

f. 0.442

B3D2E2 : a) Menyenaraikan Kuasa Dua Sempurna 1. Senaraikan kuasa dua sempurna antara 15 hingga 40 2. Senaraikan kuasa dua sempurna dari 1 hingga 100

3. Senaraikan kuasa dua sempurna yang mempunyai dua digit

4. Senaraikan 5 kuasa dua sempurna yang pertama yang merupakan nombor ganjil

b) menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa dua sempurna 1. Bulatkan nombor dibawah yang merupakan nombor kuasa dua sempurna 5 38 125 289 10 164 234 64 36 256 144 122 12 196 400 50

B3D2E3 : a) menentukan punca kuasa dua bagi kuasa dua sempurna tanpa menggunakan kalkulator. a) b) c)

d)

e)

f)

b) menentukan punca kuasa dua nombor tanpa menggunakan kalkulator

a)

b)

c)

d)

e)

f)

c) menganggarkan punca kuasa dua bagi sesuatu nombor a) b) c)

d)

e)

f)

B3D2E4 : mendarab dua punca kuasa dua a) x = b) x =

c)

d)

B3D3E1 : a) menentukan kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator a) 4 a) 10 X

c) 5 9

c)

-2

4 5

e) 0.6

a) 1.2

b) menganggarkan kuasa tiga sesuatu nombor. a) 8.23 b) 20.33

c. -5.323

d) 0.0833

B3D3E2 : a) menentukan punca kuasa tiga suatu integer tanpa menggunakan kalkulator

a)

b)

c)

d)

e)

f)

b) menentukan punca kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

c) menganggarkan punca kuasa tiga suatu nombor a) b)

c)

d)

NAMA : KELAS :

TARIKH :

B4D2E1 : Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan : a)kuasa dua nombor

a) 122 1.52

b) 52 ( 42 22)

b)kuasa dua dan punca kuasa dua

a)

x 32

b) (2.3)2 -

B4D2E1 : Mengemukakan dan menyelesaikan masalah melibatkan : a) Kuasa tiga nombor

1. 0.23 +[ ]3

2. [1 ]3

b) Kuasa tiga dan punca kuasa tiga

83 -

]3

a) Sebuah silinder mengandungi 35 000 cm air.Air tersebut telah dimasukkan ke dalam sebuah bekas berbentuk kubus bersisi 30 cm dan bakinya akan dimasukkan ke dalam sebuah lagi kubus. Berapakah ukuran panjang sisi kubus yang diperlukan untuk dimasukkan baki air tersebut

NAMA : TARIKH:

KELAS :

B5D2E1 : Melaksanakan pengiraan yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian dan operasi bercampur terhadap kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga.

a) 2 -

b) (2.3) -

+1=

c) [

]2 -

Anda mungkin juga menyukai