Anda di halaman 1dari 1

Tugasan ISL

Secara berkumpulan 4 atau 5 orang, pelajar dikehendaki melaksanakan salah satu daripada tajuk tugasan berikut: Dengan menggunakan kemahiran grafik huraikan Frasa kerja dengan ayat komplemen Dengan menggunakan kemahiran grafik tentang unsur keterangan dalam frasa kerja Berdasarkan mana-mana petikan cerpen , nyatakan dan huraikan contoh-contoh frasa kerja dengan ayat-ayat komplemen dengan menggunakan kemahiran grafik Berdasarkan mana-mana petikan cerpen, nyatakan jenis-jenis unsur keterangan dan huraikan contoh-contoh diperolehi.