Anda di halaman 1dari 39

BAB 4: SALING BERSANDARAN ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN

4.1 Saling Bersandaran Antara Organisma Hidup

VOKABULARI
HABITAT SPESIES POPULASI KOMUNITI EKOSISTEM

Habitat adalah tempat tinggal semulajadi bagi haiwan dan tumbuhan

Habitat membekalkan organisma dengan udara, ruangan, makanan, teduhan dan tempat untuk membiak

udara

Makanan

ruang

Teduhan

Untuk membiak

SPESIES
Spesies adalah sekumpulan organisma yg mempunyai bentuk & struktur yg sama Mereka juga boleh saling membiak menghasilkan anak yang subur

Spesies ikan

Spesies tumbuhan akuatik

Spesies katak

Gambar di atas menunjukkan beberapa jenis spesies hidupan di dalam air

POPULASI
Sekumpulan organisma yang sama spesies yang hidup di dalam suatu habitat yang sama Contohnya: Populasi monyet yang hidup di atas pokok Populasi gajah yang hidup di padang rumput

Populasi ikan

Populasi tumbuhan akuatik

Populasi katak

KOMUNITI
Komuniti terdiri daripada beberapa spesies haiwan dan tumbuhan yang hidup & berinteraksi di antara satu sama lain di dalam suatu habitat

Kesemua populasi ikan, katak, siput, tumbuhan akuatik dan rumput membina suatu komuniti

EKOSISTEM
Ekosistem terdiri daripada beberapa komuniti yang berinteraksi di antara satu sama lain bersama-sama dengan persekitaran fizikal (benda yang bukan hidup seperti air, cahaya matahari, tanah, udara dan garam mineral. Sebagai contoh, (a) ekosistem kolam (b) ekosistem hutan hujan (c) ekosistem padang rumput

udara

Air tanah

Semua benda hidup dan benda bukan hidup membina suatu ekosistem

Suatu ekosistem kolam

4.2 INTERAKSI ANTARA BENDA HIDUP

Interaksi Antara Organisma Hidup

MangsaPemangsa Simbiosis Persaingan

Mutualisma

Komensalisma

Parasitisma

1. MANGSA-PEMANGSA
Pemangsa adalah organisma yang membunuh dan makan organisma yang lain Mangsa adalah organisma yang dimakan.
Pemangsa
Mangsa

1. MANGSA-PEMANGSA
Pemangsa selalunya mempunya ciri fizikal yang istimewa seperti kuku dan paruh yang tajam bagi ia membunuh mangsanya Mangsa selalunya mempunyai kelebihan untuk melarikan diri daripada pemangsa

Sebagai contoh, ular sebagai pemangsa dan tikus adalah mangsanya.

Pemangsa

Mangsa

Interaksi Antara Organisma Hidup

MangsaPemangsa Simbiosis Persaingan

Mutualisme

Komensalisme

Parasitisme

2. PERSAINGAN
Persaingan adalah hubungan di mana organisma bersaing di antara mereka bagi mendapatkan sumber-sumber asas untuk hidup Contoh sumber-sumber asas adalah makanan, air, tempat tinggal, pasangan dll

2. PERSAINGAN
Tumbuhan bersaing bagi mendapatkan air, cahaya matahari, mineral dan tempat untuk tumbuh. Haiwan bersaing untuk mendapatkan makanan, air, tempat tinggal dan pasangan bagi pembiakan Persaingan menjadi lebih sengit apabila sumber asas adalah terhad

Organisma yang kuat akan menguasai kawasan mereka. Organisma yang lemah dan kecil akan dihalau keluar dari kawasan itu.

Sebagai contoh:
Tumbuhan berbunga akan bersaing dengan rumpai bagi mendapatkan air dan garam mineral Singa di dalam kawanan bersaing bagi mendapatkan makanan

Tumbuhan di dalam hutan hujan tropika bersaing bagi keperluan asas. Tumbuhan yang tinggi lebih senang mendapat cahaya matahari

Persaingan intra-spesies. Persaingan yang berlaku di dalam spesies yang sama

Persaingan inter-spesies. Persaingan yang berlaku di antara spesies yang berbeza

3. SIMBIOSIS
Simbiosis secara amnya bermaksud hidup bersama Simbiosis adalah hubungan antara dua spesies yang berlainan yang hidup bersama. Ada yang mendapat faedah, dan ada yang mendapat kerugian Ada 3 jenis simbiosis:

3.1 KOMENSALISME
Interaksi antara dua organisma, dengan satu organisma mendapat faedah daripada organisma lain tanpa menjejaskannya. Organisma yang tidak terjejas itu adalah perumahnya

Pokok langsuyar menumpang pada tumbuhan tinggi bagi mendapatkan cahaya matahari tanpa menjejaskannya.

Ikan remora & ikan yu


Ikan remora tinggal berhampiran ikan yu dan memakan sisa makanan dari mulut ikan yu tanpa menjejaskannya

3.2 PARASITISME
Parasitisme ialah hubungan interaksi antara dua organisma, dengan satu organisma mendapat faedah, manakala yang satu lagi mendapat kerugian Kutu kepala
Menyedut darah dari perumahnya

Rafflesia
Menyerap mineral dari akar tumbuhan lain

3.2 PARASITISME
Parasit adalah organisma yang yang hidup pada atau dalam organisma yang lain. Perumah adalah organisma yang di mana parasit hidup. Perumah terjejas oleh interaksi. parasit bahkan mungkin membunuh perumah

Dua kumpulan parasit


Parasit yang hidup di luar perumah Parasit yang hidup di dalam perumah

Sebagai contoh nyamuk, kutu dan kutu menghisap darah dari tuan rumah mereka

Sebagai contoh, cacing pita dan hookworms dalam usus manusia dan haiwan.

3.3 MUTUALISME
Mutualisme adalah interaksi antara dua organisma dengan keduaduanya mendapat faedah. Mutualisme adalah merupakan suatu bentuk kerjasama

ikan badut & buran


ikan badut tinggal di kawasan anemome laut utk perlindungan dari pemangsa tanpa menjejaskannya

3.3 MUTUALISME
kulat menyediakan karbon dioksida dan habitat alga. alga menyediakan makanan bagi kulat. bersama-sama mereka membentuk liken

LIKEN

Serangga mendapatkan makanan dari tumbuhan, dan membantu menyebarkan debunga dan biji benih bagi pembiakan

3.3 MUTUALISME

REFLEKSI
Jenis Interaksi MangsaPemangsa Persaingan Komensalisme Parasitisme Mutualisme Spesies 1 Spesies 2