Anda di halaman 1dari 29

BAB 1

PENGENALAN
KEPADA
USAHAWAN
DAN
KEUSAHAWANA
PENGENALAN KEPADA
USAHAWAN DAN
KEUSAHAWANAN
1.1 Pengenalan
1.2 Definisi keusahawanan dan usahawan
1.3 Konsep keusahawanan
1.4 Teori dan model keusahawanan
1.5 Sejarah pembangunan keusahawanan
1.6 Keusahawanan dari perspektif Islam
1.1 PENGENALAN
• Usahawan dan keusahawanan adalah
antara istilah yg membawa maksud atau
takrifan mengikut bidang masing-masing.

• Ia termasuklah pembentukan teori-teori


keusahawanan menurut tokoh-tokoh
terkenal serta perbincangan mengenai
konsep ini menurut islam
1.2 Definisi : Usahawan
• Perkataan usahawan berasal dari perkataan Perancis
(entreprendre) yang bermaksud between-taker or go-between
iaitu seseorang yang sanggup memikul atau mencuba sesuatu.

• Mengikut Richard Cantillon, seorang ahli ekonomi Perancis


(1725), usahawan adalah seorang yang sanggup memikul tugas
atau mencuba sesuatu (pengambil risiko).

• Adam Smith (1776) dalam Wealth of Nations, usahawan di


anggap sebagai individu yang membentuk organisasi bagi
tujuan komersial. Mereka berpandangan jauh dan berupaya
mengenal pasti potensi permintaan terhadap produk dan
servis.

• Menurut Joseph Schumpeter (1934) usahawan ialah seorang


yang memperkenalkan sesuatu yang baru dan membangunkan
teknologi yang belum pernah dicuba.
Definisi : Keusahawanan
• Knight (1921) mendefinisikan keusahawanan sebagai
penghasilan keuntungan kesan dari sanggup menerima risiko
dan ketidakpastian.

• Schumpeter (1934) keusahawanan bermaksud menjalankan


kombinasi baru organisasi firma seperti produk/servis baru,
sumber-sumber baru bahan mentah, kaedah pengeluaran yang
baru, pasaran baru, dan bentuk organisasi baru.

• Cole (1959) menyatakan keusahawanan sebagai aktiviti


bertujuan bagi memulakan dan membangunkan perniagaan
berorentasikan keuntungan
Definisi Usahawan dan
Keusahawanan
Tahun / Jangkamasa Penerangan / Definisi
• PERTENGAHAN ABAD Individu yg mengendalikan projek
pengeluaran yg berskala

Seseorang yg menanggung risiko


• KURUN KE 17
untung atau rugi akibat kontrak
dengan kerajaan pada harga
tetap.

• RICHARD CANTILLON (1725) Seseorang yang menanggung


risiko adalah berbeza daripada
org yg membekalkan modal.

•JEAN BABTISTE SAY (1803) Pengasingan keuntungan


usahawan dgn keuntungan
modal
Tahun / Jangkamasa Penerangan / Definisi

JOSEPH SCHUMPETER Seseorang yang sentiasa memperkenalkan


(1934) sesuatu yang baru dan membangunkan
teknologi yang belum pernah dicuba.
DAVID McCLELLAND Seseorang yang bertenaga dan sanggup
(1961) menanggung risiko yang sederhana.
PETER DRUCKER Seseorang yang memaksimumkan peluang-
(1964) peluang.
ALBERT SHAPERO Seseorang yang mengambil inisiatif,
(1975) mengorganisasikan mekanisme sosial dan
ekonomi serta menerima risiko kegagalan.
KARL VESPER Seseorang yang mempunyai pandangan
(1980) yang berbeza daripada seorang ahli
ekonomi, ahli psikologi, peniaga dan ahli
politik.
Tahun / Penerangan / Definisi
Jangkamasa
McDOUGLAS PATRICIA Usahawan akan meningkatkan kemajuan dan
P. menggalakkan kelahiran teknologi baru untuk
(1987) memperbaiki kualiti keselamatan dan kehidupan.
McMULLAN & LONG Usahawan sebagai pemimpin berautonomi di mana
(1990) usahawan sebagai pemilik dan pengurus organisasi,
mempunyai kuasa sepenuhnya dalam membuat
keputusan perniagaan.
DR. JOEL BARKER Usahawan sebagai seseorang yang berjaya
(1994) mewujudkan nilai tambahan ke dalam pasaran.
KURATKO & Usahawan ialah individu yang memikul
HODGETTS (1995) tanggungjawab untuk mengorganisasi, mengurus
dan bersedia mengambil risiko.
PETER DRUCKER Usahawan sebagai seseorang yang berupaya
(1996) memindahkan sumber ekonomi daripada sektor
yang kurang daya produktivitinya kepada sektor
yang lebih tinggi daya produktivitinya.
Karl Vesper

Peter Drucker
(Bapa Pengurusan)

Joseph
Schumpeter
(Bapa Inovasi)
1.3 KONSEP
KEUSAHAWANAN
• KAO (1995)
• Keusahawanan sbg satu proses mencipta
sesuatu yg baru dan berbeza (kreatif dan inovatif)
bg tujuan mencipta kekayaan utk individu dan
menambah nilai kpd msykt
• Usahawan merupakan org yg melalui proses
penciptaan kekayaan dan nilai tambah tersebut
melalui inkubator idea-idea, penyusunan sumber-
sumber dan seterusnya melaksanakannya
• HISRICH DAN PETERS (2002)
• Keusahawanan sbg satu proses penciptaan
sesuatu yg baru ditambahnilai serta keperluan
usaha dan masa, mengandaikan kewangan,
psikik, dan risiko sosial serta menerima anugerah
dlm bentuk wang dan kepuasan peribadi serta
kebebasan.

• Usahawan adalah penemu yg merevolusikan


corak terkini melaui penemuan sumber atau outlet
baru, pengorganisasian industri baru atau
pengambilalihan sesetengah aktiviti inovatif.
• KURATKO DAN HODGETTS (2004)

• Keusahawanan sbg satu inovasi dan penciptaan


perniagaan baru melalui empat dimensi iaitu individu,
organisasi, persekitaran dan proses dibantu oleh
jaringan kerjasama kerajaan, pendidikan dan institusi.
Semua posisi makro dan mikro pemikiran
keusahawanan perlu dipertimbangkan sementara
mengenalpasti dan mendapatkan peluang yg boleh
ditukar ke idea persaingan utk pelaksanaan ekonomi
sekarang.
• Usahawan pula merupakan pemangkin kpd perubahan
ekonomi yg menggunakan pencarian yg berfaedah,
perancangan yg berhati-hati dan mencari keadilan
apabila menjlnkan aktiviti keusahawanan. Mereka
bekerja secara kreatif utk mencari sumber baru atau
membiayai yg lama dgn kapasiti baru utk tujuan
mencipta kekayaan.
NOR AISHAH (2002)

Usahawan merujuk kepada individu yang berjaya


menubuhkan atau menguruskan sesuatu jenis
perniagaan atau perusahaan. Matlamat usahawan
adalah untuk mencapai kejayaan atau keuntungan
untuk dirinya dan menyumbang kepada kemakmuran
masyarakat sekeliling dan negara.
Secara umumnya, keusahawanan membawa maksud
lebih daripada sekadar menubuh dan menjalankan
perniagaan. Walaupun menubuh dan menjalankan
perniagaan merupakan aspek penting kepada
usahawan, namun ianya tidak memberi gambaran yg
lengkap mengenai keusahawanan.

Keusahawanan ialah ciri-ciri yg boleh dibentuk dan


diasah dlm diri individu dan ia boleh dipaparkan di dlm
dan luar organisasi perniagaan atau bukan perniagaan
(nonprofit org)
BEZA ANTARA USAHAWAN DAN
BUKAN USAHAWAN

Perbezaan antara usahawan dan bukan usahawan ialah


kesediaan usahawan untuk mengadunkan kreativiti,
inovasi, mengambil risiko, kesungguhan untuk bekerja
bagi membentuk dan membangunkan perniagaan,
memaksimumkan potensi diri serta memanfaatkan
peluang yang diperoleh.
Melahirkan
Pemangkin kepada individu positif
perubahan & (daya tahan,
perkembangan survival, daya
ekonomi negara saing)

Meningkatkan
Mengembangkan daya saing negara
budaya ke peringkat
keusahawan dalam antarabangsa
masyarakat

Menyumbang kepada
Menyumbang kepada perkembangan ilmu
kesejahteraan berkaitan bidang
ekonomi keusahawanan dan
negara. perniagaan.
1.4 TEORI DAN MODEL
KEUSAHAWANAN
TEORI : - Pendapat (bersifat pandangan yang tidak dapat
dibuktikan dengan kukuhnya)
- Dikemukakan untuk menerangkan sesuatu perkara
- Prinsip-prinsip am atau asas-asas kasar yang menjadi
dasar pembentukan atau perkembangan sesuatu
pengetahuan.

MODEL : -Sesuatu yang dapat dijadikan contoh atau diteladani


-Rekabentuk

• Akan di bincangkan dgn lebih mendalam pada minggu akan dtg:

 PENDAPAT AHLI EKONOMI


 PENDPAT AHLI SOSIOLOGI
 PENDAPAT AHLI SOSIOLOGI
1.5 SEJARAH PEMBANGUNAN
KEUSAHAWANAN
• Perkataan usahawan mula jadi sebutan di Malaysia pada 1970 – DEB
• Usahawan di zaman awal hanya mengejar kekayaan bukan pembangunan
industri
Pemilikan tanah

Zaman Rom Amalan pinjaman wang


secara riba
rasuah

PERINGKAT PERINGKAT ABAD KE 17


AWAL P’TENGAHAN Wujud hbgn risiko di mana
-Menguruskan untung atau rugi atas
-MARCO POLO projek kerajaan persetujuan kontrak
“go-between” berskala besar dgn pemerintah

Eg. Bina bgnn awam,


Kubu pertahan dll
ABAD KE 18
PERTENGAHAN ABAD KE 20 Keusahawan – beri modal
Pd zaman ini usahawan Usahawan – perlu modal
dianggap agen pembawa Wujud akibat perkmbgan
perubahan dlm mencipta Sektor perindustrian.
produk baru (kreatif/inovasi) e.g: Thomas Edison
(pencipta elektrik)

ABAD 21
Kompleksiti dan kepelbagai adalah isu yg akan mencabar
kebolehan usahawan:-

- Heterogeniti tenaga kerja semakin meningkat


- Tenaga kerja yg pelbagai yg mempunyai kelebihan kompetitif dan
berpotensi untuk diperkembangkan.
- Kemajuan teknologi
1.6 KEUSAHAWANAN DARI
PERSPEKTIF ISLAM
• Pencarian kekayaan perlu diiringi dengan niat, maksud,
pengurusan dan penggunaan seperti yang ditetapkan
oleh Islam.
• Usahawan dan keusahawanan mempunyai tempat yang
istimewa dalam Islam.
• 9/10 sumber rezeki datangnya daripada perniagaan.
– “sembilan per sepuluh sumber rezeki adalah melalui
perniagaan” hadis riwayat Tirmizi
• Model keusahawanan Islam bersumberkan Al Quran dan
Hadis.
Samb…
• Dari sudut islam, perniagaan merupakan aktiviti penting
sejak dulu lagi
– Contoh Habil bidang pertanian dan Qabil dlm bidang
penternakan (anak nabi Adam)
– Nabi Muhammad s.a.w – mengembala kambing dan
berdagang dan mendapat gelaran AL-AMIN (org yg
beramanah)
• Konsep kesyumulan Islam menjadikan keusahawanan
sbg elemen yg tidak terpisah dr Islam
• Keusahawan merangkumi aspek kehidupan di dunia dan
di akhirat.
Samb…

• Menceburi bidang perniagaan merupakan


fardu kifayah dalam Islam
• Usahawan yg berjaya ialah usahawan yg
mencapai al-Falah iaitu mendapat
keredhaan Allah dunia dan akhirat.
• Usahawan perlu memiliki akhlak yg mulia
seperti jujur, amanah, benar dan
bertimbangrasa kepada org lain.
Model Perlakuan Usahawan Mukmin

Personaliti dan tingkah laku teladan


ISLAM

Personaliti dan tingkah laku teladan


Menganjurkan
(Aktiviti Perniagaan)

ALLAH
Menyediakan
(kemudahan)

ISLAM
Menggariskan
(Procedures)

ALLAH
Menjanjikan
(Ganjaran)

Sumber : Adnan Alias Model Perlakuan Usahawan Mukmin


Keusahawanan Sbg Jihad
• Keusahawanan merupakan jihad sekiranya ia dilakukan
secara bersungguh-sungguh demi menegakkan ajaran
Islam.
• Di samping itu, usaha yg dilakukan utk menjalankan
perniagaan yg halal dan mengikut segala peraturan
muamalah dgn tujuan membangunkan Islam adalah satu
jihad di jalan Allah.
• Keusahawanan mewujudkan peluang pekerjaan,
membasmi kemiskinan, mengelakkan masalah sosial
• Keusahawanan dpt merapatkan hubungan manusia dgn
Allah (hablul minallah ) dan hubungan manusia dgn
manusia (hablul minannas)
Antara Perkara Amal Soleh:

• Mencipta produk yg dpt dimanfaatkan kegunaannya


secara berpanjangan
• Memasarkan produk dgn efisyen dan keberkesanan kos
• Menjana peluang perniagaan dan sumber rezeki kpd
anggota sykt dan tanggungan mereka
• Peluang peningkatan kerjaya dan berterusan
meningkatkan pendapatan utk mereka yg terlibat
• Meningkatkan taraf hidup
• Memperteguhkan taraf ekonomi dan sosial serta
meningkatkan maruah bangsa, agama dan negara
• Menguatkan pertahanan ekonomi bangsa
• Membantu membina khairun ummah
Garis Panduan Utama
Keusahawanan Dalam
Islam
• Melakukan apa yang disuruh (fardu ain)
• Menjauhi apa yg dilarang – sifat
mazmumah (menipu dan menzalimi org)
• Mengamalkan sifat-sifat yg baik – sifat
mahmudah (benar, jujur, amanah dsb)
• Perancangan dan strategi perniagaan
• Mengetahui hukum hakam perniagaan
LARANGAN-LARANGAN DALAM
ETIKA PERNIAGAAN ISLAM
• Faedah (riba)
• Perjudian (qarar)
• Ketidakpastian (gharar)
• Ketidaktepatan (juhalah)
• Penipuan
• Menjual barangan yang
telah dijual kepada orang
lain
• Bersumpah
Jangan amalkan
tabiat berbohong
KESIMPULAN
• Konsep usahawan dan keusahawanan
adalah satu bidang yg sangat luas
menurut pelbagai perspektif tokoh
terkenal dan bidang ini sentiasa
berkembang mengikut trend dan peralihan
masa serta persekitaran dan ekonomi
negara.