Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSM

TINGKATAN SATU

Mingg
ASPEK TAJUK KRITERIA PENCAPAIAN Catatan
u
1 Minggu Orientasi / Penerangan Sukatan

-Meter: 2 3 4
2 1: PERSEPSI ESTETIK
444
1.1. Konsep Muzik 1.1.1(a) Mengenalpasti meter .
-Nilai not
1.1.1. Irama 1.1.1(b) Meletak tanda masa pada not sepanjang 4 bar.
Dan tanda rehat :
(a) Meter 1.1.1(c) Mengenal pasti rentak masri, inang, zapin, joget, dan
(b) Corak Irama asli dalam muzik • Semibrif
yang diperdengarkan. • Minim
1.1.1(d) menghasilkan corak irama berdasarkan nilai not • Minim
bertitik
• Krocet
• Kuaver

1.1.2(a) mengajuk pic yang diperdengarkan dalam renj satu


3 1:PERSEPSI ESTETIK. 1.1.2 Melodi garis lejer ke
2: PENGALAMAN (a) Pic bawah
MUZIKAL (b) Skel 1.1.2(b). menamakan pic dalam skel diatonik tonik, supertonik,
(c) Jeda. dan seterusnya
1.1.2(b). mengenalpasti tanda nada C, G, F Major dan A Minor
harmonik
2.2. Kemahiran 1.1.3(d). mengenal pasti jeda major 3, minor 3, dan perfek 5
Muzik
Instrumental 2.2.1(a) Dapat mengendalikan alat dengan teknik yang betul.
2.2.1. Kibod 2.2.1(b) memainkan melodi/etude secara bersama/ensembel

4 1: PERSEPSI Teknik
ESTETIK. 1.1.3 Harmoni 1.1.3(a) mengenalpasti binaan triad tonik major - C,G dan F -Postur (duduk,
2: PENGALAMAN a) Triad dan Major/A Minor berdiri, dan
MUZIKAL kord 1.1.3(b) mengenalpasti binaan kord primer : berarak)
b) Pergerakan - Major – I, IV, dan V dan minor – i, iv, dan V -Memegang dan
kord 2.3.1(a). Mengenali bahagian-bahagian kompang, aksesori dan membuat paluan
fungsinya Kemahiran
2.3. Pengalaman 2.3.1(b). Mengetahui teknik-teknik dalam permainan kompang -Pengendalian
Ensembel Muzik 2.3.1(c). Mengaplikasi kemahiran dalam permainan kompang /penjagaan
Tradisional -Talaan
2.3.1. Ensembel -Corak irama :
muzik tradisional melalu, meyilang,
- kompang dan meningkah
-Bermain dalam
ensembel

1
Mingg
ASPEK TAJUK KRITERIA PENCAPAIAN Catatan
u
2.1.1(a) Menyanyi dengan postur,pernafasan,dan
penghasilan ton yang betul.
2.1 Kemahiran
2.1.1(b) Berkebolehan menyanyi secara satu suara (unison)
5 2: PENGALAMAN MUZIKAL Nyanyian Julat suara:
dan harmoni dua
1:PERSEPSI ESTETIK 1.1.3. Harmoni
(b)
Suara (SS/SA) sepanjang 4 bar. • Soprano:
2.1.1(c) Berkebolehan menyanyi semula skel , jeda, C-E’
Pergerakan Kord
arpeggio, dan triad primer yang • Alto :
didengar dengan bimbingan guru. A-D’
1.1.3(a) Memainkan alat muzik secara serta merta dengan
tempo bebas.
1.1.3(b) Memainkan kord Primer : I,IV,V – C,G,F Major / i,iv,V
– A Minor :
- bagi mengiringi lagu.

6 UJIAN 1

1.1.4. Warna ton 1.1.4 (a) Menilai suara melalui nyanyian serta memberi
7 1:PERSEPSI ESTETIK
(a). Kualiti komen dengan bimbingan guru
bunyi
1.1.5 Tekstur 1.1.5 (a) Menyatakan tektur monofoni dan homofoni dalam
setiap lagu yang
diperdengarkan.
1.1.5 (b) Mengenalpasti ciri-ciri karya dalam tektur tersebut.

1.1.6(a) mengenalpasti bentuk binari dan ternari dalam lagu


1.1.6. Bentuk
atau ensembel
8 1:PERSEPSI ESTETIK a) AB(2 bah) Mendengar lagu
1.1.6(b) menandakan bahagian AB dan ABA dengan betul
2:PENGALAMAN MUZIKAL b) ABA(3 bah) yang dimainkan.
berdasarkan lagu
2.2. Kemahiran
yang diperdengarkan.
Muzik
2.2.1(a) memahami teknik kedudukan postur tangan dan
Instrumental
penjarian.
2.2.1. Kibod
2.2.1(b) tahu cara mengendalikan alat- penjagaan dan
penyenggaraan .
2.21(c) memainkan melodi dan etude.
9 2:PENGALAMAN MUZIKAL 2.2. Kemahiran 2.2.1(a) Memahami teknik pengendalian alat, talaan, postur J.S.Bach :
4:PENGHARGAAN ESTETIK Muzik dan pernafasan. “Brandenburg
Instrumental 2.2.1 (b) Teknik embouchure dan artikulasi yang baik. Concerto”
2.2.1. Rekoder 2.2.1 (c) berjaya menguasai teknik penglidahan dan posisi
a)teknik tangan yang baik.
2
b)kemahiran.
4.1.2 (a) Pelajar didedahkan tentang muzik di zaman
4.1. Menghayati
Barouqe dan karya yang
Pelbagai Jenis
dimainkan.
Muzik
4.1.2 (b) dapat banding beza jenis muzik instrumen yang
4.1.2. Menilai karya
dimainkan.
muzik

4.1. Menghayati
Pelbagai Jenis
10 4:PENGHARGAAN ESTETIK
Muzik 4.1.1(a) Pelajar dapat membandingbeza antara persembahan
2: PENGALAMAN MUZIKAL
4.1.1 Pelbagai koir dan nasyid
Ensembel Muzik 2.2.1(a) Pelajar dapat membezakan alat tiup kayu, alat bras,
2.2. Kemahiran alat bertali,dan alat
Muzik perkusi serta jenisnya.
Instrumental
2.2.1.Alat tiup
kayu/brass
Mingg
ASPEK TAJUK KRITERIA PENCAPAIAN Catatan
u

1.1.7 Ekspresi 1.1.7(a) menyatakan jenis-jenis dinamik dan elemen tempo


11 1:PERSEPSI ESTETIK a)Elemen Dinamik bagi sebuah lagu.
Skor-skor lagu
2:PENGALAMAN MUZIKAL (piano, forte) 1.1.7(b) menandakan dinamik dan tempo pada skor lagu yang
berbentuk AB/ABA
b)Elemen tempo diperdengarkan.
-piano
(Andante,
-forte
Allegro,dan
-andante
Moderato)
-moderato
2.2.1. Kibod 2.2.1 (a) memainkan skel 2 oktaf menaik dan menurun.
2.2.1 (b) memainkan arpeggio bagi kord primer.
2.2.1 © memainkan kord dalam tangganada Major/ Minor.
12 UJIAN 2
3.1.1(a) mencipta corak irama
3.1 Rekacipta 3.1.1 (b) memadankan lirik dengan melodi yang diberi .i
3.1.1. Berkarya melodi yang diberi
13 Muzik Sinkratik:
3: EKSPRESI KREATIF 4.1.2. Menilai karya 3.1.1. © menyediakan lirik bagi melodi yang diberi
-Muzik Melayu Asli
4: PENGHARGAAN ESTETIK muzik 4.1.2.(a) memahami latarbelakang dan sejarah muzik
(Vokal/Instrumen)
sesuatu tempat.
4.1.2.(b) membandingbeza alatan yang digunakan oleh
sesuatu masyarakat.
14 1:PERSEPSI ESTETIK 1.2. Konvensi 1.2.1.(a) Menotasi dan membaca skor dengan notasi - Semibrif
2: PENGALAMAN MUZIKAL Penulisan Muzik berkaitan. - Minim
1.2.1. Notasi muzik 1.2.1.(b) Dapat menulis notasi konvensional sebanyak 4 bar - Minim
dan kaligrafi dengan nilai not yang betul. bertitik
a)notasi 1.2.1. © Mencipta irama tidak kurang daripada empat bar - Krocet
konvensional 2.2.8 Bermain Dram snare secara solo mengikut skor. - Kuaver
b)notasi tak 2.2.8(a) Bermain paluan satuan dan duaan. &
konvensional - tanda-
tanda
2.2.8. Drum snare rehat

3
a)Teknik
b) kemahiran-flam
tap, kaden dram

1.2.2.(a) Dapat menyatakan tanda isyarat dan terminologi


1.2.2. Tanda isyarat -Klef treble/bes
15 1: PERSEPSI ESTETIK muzik pada skor yang diberi.
dan terminologi -“Common Time”
1.2.2.(b) Dapat meletakkan tanda isyarat pada skor lagu
muzik -Tekanan(Accent)
yang beri.
-Bar Ulangan
-Akhiran 1 dan
2(1st/2nd house)
-Legato
-Staccato
-Bar Tamat
-Tamat(Fine)

16 2: PENGALAMAN MUZIKAL
2.3.1. Ensembel
2.3.1.(a) Memainkan pelbagai corak irama berasaskan paluan
muzik tradisional
melalu, menyilang, dan meningkah.
- Kompang

Mingg
ASPEK TAJUK KRITERIA PENCAPAIAN Catatan
u

3.1. Rekacipta
a) menyediak
17 3 :EKSPRESI KREATIF 3.1(a) mencipta muzik melodi dan iringan yang lengkap
an muzik
untuk muzik vokal sepanjang 4 bar.
vokal dan
instrumen
yang
lengkap
dengan
melodi dan
iringan.

18/19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


20 2: PENGALAMAN MUZIKAL 2.4.1(a) Pelajar dapat membaca skor sepanjang 8 bar.
4: PENGHARGAAN ESTETIK 2.4.1 Kemahiran 2.4.1(b) Pelajar memahami cara bermain instrumen
Muzikal mengikut pemimpin atau Antonio Vivaldi
a)membaca skor konduktor :”Four Seasons”
b)mengikut
pemimpin 4.1.8(a) Pelajar didedahkan tentang muzik di zaman Barok
dan jenis-jenis lagu yang
4.1.8 Muzik Klasik dimainkan.
Barat 4.1.8(b) dapat banding beza jenis muzik instrumen yang

4
dimainkan.
4.1.8© Pelajar memahami latar belakang dan sejarah hidup
lagenda komposer
barat.
4.1.8(d) Menghayati jenis-jenis lagu ciptaan komposer.
3.1.2(a) Menyediakan iringan yang sesuai bagi melodi yang
3.1. Rekacipta diberi
3.1.2 menggunakan bunyi/stail daripada kibod elektronik
21 3: EKSPRESI KREATIF Mengimprovisasi 3.1.2(b) Menyediakan kesan bunyi yang sesuai bagi muzik
dan yang diberi
mengeksperi 3.1.2(c) Menyediakan gubahan muzik daripada gabungan
men pelbagai bunyi

2.3.1 Ensembel 2.3.1(a) Memainkan pelbagai corak irama berasaskan paluan


Muzik melalu, menyilang, dan
2:PENGALAMAN MUZIKAL.
22 Tradisional Meningkah
2.3.1(b) Bermain dalam ensemble kompang

2:PENGALAMAN MUZIKAL. 2.4.2(a) Pelajar memahami etika seseorang ahli muzik


4:PENGHARGAAN ESTETIK semasa mengadakan
latihan.
2.4.2 Etika
2.4.2(b) Dapat menyatakan beberapa amalan dan tatacara
Persembahan
semasa dan
sebelum persembahan.
23
4.1.4(a) Mengenal pasti karya dan persembahan muzik
4.1.5 Muzik
sinkratik
Sinkratik
4.1.4(b) Membincang tentang muzik sinkratik dari segi alat
muzik dan gaya muzik.

4.1.6 Muzik Popular 4.1.6.1(a) Mengenali latar belakang bagi tokoh yang dikaji
4: PENGHARGAAN 4.1.6.1. Muzik 4.1.6.1(b) Mengenal pasti karya dan persembahan muzik bagi
24 ESTETIK. P.Ramlee tokoh yang dikaji

Mingg
ASPEK TAJUK KRITERIA PENCAPAIAN Catatan
u
25 3:EKSPRESI KREATIF 3.1. Rekacipta 3.1.1(a) Menyediakan lirik bagi melodi yang diberi
4: PENGHARGAAN ESTETIK 3.1.1. Berkarya

4.1.6.1(a) Mengenali latar belakang bagi tokoh yang dikaji


4.1.6.1(b) Mengenal pasti karya dan persembahan muzik bagi “Elvis Presley”
4.1.6. Muzik Popular tokoh yang dikaji
4.1.6.2. Muzik Rock n
Roll

5
1.1.3 Pergerakan Kord
a) Kord primer:
1: PERSEPSI ESTETIK Major I,IV,V dalam
1.1.3(a) menulis kord primer berdasarkan not yang diberi.
nada C, G, dan F
1.1.3(b) membuat ‘chord Spelling” berdasarkan nada yang diberi
3: EKSPRESI KREATIF. major
1.13(c) menulis kord berdasarkan not perdu.
b)kord primer: Minor
26
i,iv,V dalam nada
3.1.2 (a) menyediakan iringan yang sesuai bagi melodi yang
Am
diberi menggunakan
3.1 Rekacipta
bunyi/stail daripada kibod elektronik
3.1.2. Mengimprovisasi
dan
mengeksperimen
27 UJIAN 3
1.1.2(a) mengajuk pic yang diperdengarkan dalam renj satu garis
lejer ke
1.1.2 Melodi bawah
(a) Pic 1.1.2(b). menamakan pic dalam skel diatonik tonik, supertonik,
1:PERSEPSI ESTETIK.
28 (b) Skel dan seterusnya
(c) Jeda. 1.1.2(b). mengenalpasti tanda nada C, G, F Major dan A Minor
harmonik
1.1.3(d). mengenal pasti jeda major 3, minor 3, dan perfek 5
(Ulang Kaji)
2.1. Kemahiran
Nyanyian
2.1.2 Kemahiran teknik
Nynyian
(a) Nyanyian Unison 2.1.2 (a) Menunjukkan kemahiran nyanyian secara paduan.
(b) Nyanyian paduan: 2.1.2 (b) Menunjukkan tiga kemahiran teknik nyanyian
Soprana, alto, bas, berdasarkan register suara
2: PENGALAMAN MUZIKAL. tenor berdasarkan 2.1.2 © Menyanyi melodi enam not mengikut pic, julat do ke la
29 renj dalam nada major secara
serta merta dengan tempo bebas.
2.2. Kemahiran Muzik 2.2.1(a) Membaca notasi muzik daripada skor lagu dan skor
Instrumental permainan alat.
2.2.1 Kemahiran 2.2.1(b) Mengiringi lagu secara fingered.
Keyboard
(a) Memainkan iringan
fingered dalam nada
major dan minor.
2.2. Kemahiran Muzik 2.2.3(a) Memainkan skel, jeda, triad/kord primer dan arpeggio triad
Instrumental menaik dan menurun
2: PENGALAMAN MUZIKAL. 2.2.3 Kemahiran 2.2.3(b) Menunjukkan kemahiran teknik bermain rekorder
30
Rekoder secara ensemble.
(PPMR)
memainkan melodi dan 2.2.3(c) Menunjukkan disiplin diri semasa latihan.
etude.

31 1: PERSEPSI ESTETIK 1.2. Konvensi Penulisan 1.2.2 menyatakan maksud dan tanda isyara/istilah dengan
Muzik dengan tepat.
2:PENGALAMAN MUZIKAL. 1.2.2 Tanda Isyarat dan 1.2.2 Dapat meletakkan tanda isyarat yang sesuai berdasarkan
terminologi skor yang diberi dan lagu yang diperdengarkan.

6
muzik
2.3(a) memainkan paluan gendang secara baik dengan teknik
2.3. Pengalaman
yang betul.
Ensembel Muzik
2.3(b) cekap mengiringi lagu/ melodi berdasarkan kontor lagu dan
tradisional
rentak.
(Kompang)

Ming
ASPEK TAJUK KRITERIA PENCAPAIAN Catatan
gu
1.1.2 Melodi : 1.1.2(a) dapat menulis jeda yang betul berdasarkan not yang
(c ) Jeda: major 2, diberi
1:PERSEPSI ESTETIK.
minor 2, perfek 1.1.2(b) Dapat membina not berdasarkan jeda yang diberi
32
4. 1.1.2(c) menulis jeda major 2, minor 2, dan perfek 4 dengan
betul.

4.1.8 Sejarah dan


4:PENGHARGAAN ESTETIK.
latarbelakang 4.1.8 (a) Menyingkap latarbelakang sejarah muzik barat
33
Komposer Muzik i) Pencipta Bach
(PSP
Barat ii) Gubahan. Vivaldi
M)

34
(PSP 1.1.3 Harmoni 1.1.3 (a) Memahami maksud kaden.
1:PERSEPSI ESTETIK
M) (c ) Kadens
2.2. Kemahiran 2.2.8(a) Menunjukkan kemahiran bermain alat perkusi secara
Muzik ensemble.
Instrumental 2.2.8(b) Menunjukkan tiga kemahiran teknik bermain dram getar
2.2.8 Dram getar secara ensemble.
2:PENGALAMAN MUZIKAL.
Kemahiran: 2.2.8(c) Menunjukkan disiplin diri semasa latihan.
35
Flam, titir 5
3:EKSPRESI KREATIF
paluan, 9 3.1(a)Mencipta Melodi dan melakukan improvisasi berasaskan
paluan. elektonik.
3.1mengimprovisa
si kibod.
3.1. (b)
36 3.1 Memilih dua lagu atau melodi untuk permainan alat, sesuai
2:PENGALAMAN MUZIKAL. Menyediakan
(PMR dengan tahap kemahiran pelajar..
3:EKSPRESI KREATIF rentak dan
)
ostinato.
2.3. Pengalaman
2.3.1(a) Memainkan corak irama sepanjang 8 bar
37 2:PENGALAMAN MUZIKAL. Ebsembel Muzik
2.3.1(b) Memainkan kompang secara ensamble sebanyak 2 lagu.
Tradisional
38 3:EKSPRESI KREATIF 3.1 Rekacipta 3.1.2 (a) Menulis imaginasi sendiri sekurang-kurangnya dalam lima
3.1.2 ayat melalui muzik
Mengimprovisasi yang diperdengarkan.
dan 3.1.2 (b) Menunjukkan kemahiran bermain alat kibod secara
mengeksperime ensemble.
n 3.1.2 © Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan kemahiran
muzikal kendiri serta
langkah untuk meningkatkan diri.
3.1.2 (d) Mengenal pasti fungsi muzik dan etika pemuzik serta

7
penonton semasa
persembahan
39/40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
2.2.1(a) Menunjukkan kemahiran bermain alat perkusi secara
ensemble.
2.2. Kemahiran
2.2.1(b) Menunjukkan tiga kemahiran teknik bermain KIBOD secara
41 Muzik
2:PENGALAMAN MUZIKAL ensemble.
Instrumental
2.2.1(c) Mengambil bahagian dalam pengendalian persembahan
2.2.1 kibod
muzik sepanjang 7-10 minit di peringkat kelas.
elektronik
42 2: PENGALAMAN MUZIKAL 2. Persembahan 2.2.1 Mengambil bahagian dalam pengendalian
persembahan muzik sepanjang 7-10 minit di peringkat kelas.

2.2 Menunjukkan kemahiran bermain alat perkusi secara


ensemble.
2.3 Menunjukkan tiga kemahiran teknik bermain kompang
2:PENGALAMAN MUZIKAL
43 2. Persembahan secara ensemble.
2.5 Mengambil bahagian dalam dua persembahan konsert di
peringkat kelas.