Anda di halaman 1dari 4

PENGGANDAAN 1. Kata Ganda Seluruh 1.

1 Terbentuk daripada kata dasar yang diulang serta digandakan seluruhnya serta diberikan tanda sempang ( - ). Kata dasar yang digandakan seluruhnya boleh terdiri daripada pelbagai kelas. Contohnya : Kata Dasar dan Kata Ganda Seluruh Kelasnya angkut (kata kerja angkut-angkut dasar) bukan-bukan bukan (kata bunga-bunga keterangan) baring-baring bunga (kata nama) mana-mana baring (kata kerja asal) pelari-pelari mana (kata ganti wangi-wangi tanya) pelari (kata nama terbitan) wangi (kata adjektif) Kata ganda seluruh mempunyai beberapa tugas, iaitu : (a) mengubah kelas kata dasar. Contohnya :
Kata Dasar dan Kelasnya

1.2

1.3

malam (kata nama) apa (kata ganti tanya) awal (kata adjektif) jemput (kata kerja dasar) diam (kata kerja asal)

apa-apa (kata ganti tak tentu)

Kata Ganda Seluruh dan Kelasnya Malam-malam (kata keterangan)

awal-awal (kata keterangan) jemput-jemput (kata nama) diam-diam (kata keterangan)

(b)

menetapkan kelas kata dasar. Contohnya :


Kata Ganda Seluruh dan Kelasnya

Kata Dasar dan Kelasnya

bila (kata keterangan)

bila-bila (kata

duduk (kata kerja) kecil (kata adjektif) orang (kata nama) (c)

keterangan) duduk-duduk (kata kerja) kecil-kecil (kata adjektif) orang-orang (kata nama)

Mengubah makna kata dasar tanpa mengubah Kelasnya (kata nama) Contohnya : api api-api kura kura-kura langit langit-langit mata mata-mata Latihan 1 Kata Ganda Seluruh Gandakan kata-kata di bawah dan kemudian isikan kata tersebut dalam ayat-ayat di bawah. 1. __________ saja dia pergi ke pasar borong untuk membeli ikan. 2. Tangannya perkhemahan itu. __________ setelah menyertai aktiviti

3. __________ yang dibeli untuk buah hatinya itu mahal harganya. 4. 5. Saya __________ terlupa akan janji saya untuk bertemu dengan Doremon pada petang nanti. __________ lagi dia pertandingan itu. telah mengaku kalah dalam

sekali/awal/hampir/lebam/oleh _______________________________________________________________________ _ Kata Ganda Separa 2.1 Merupakan kata ganda yang mengalami suku kata pertama pada kata asalnya. Bunyi vokal pada suku kata pertama berubah menjadi vokal yang dilambangkan dengan huruf e. Contohnya :

2.2

jari kuda laki 2.3

jajari kukuda lalaki

jejari kekuda lelaki

Kata ganda separa tidak perlu tanda sempang (-) seperti kata ganda lain.

2.4 Kata ganda separa yang menunjukkan jamak atau banyak. Contoh : bebawang = beberapa banyak bawang kekabu = beberapa banyak kabu 2.5 Kata ganda separa yang menunjukkan tunggal atau satu. Contoh : kekuda = sebuah kekuda lelabi = seekor lelabi 2.6 Kata ganda separa yang menyerupai sesuatu. Ianya tersebut pada kata dasar. Contohnya : bebenang = menyerupai benang sesiku = menyerupai siku

Latihan 1 - Kata Ganda Separa 1. __________ dapat dibunuh dengan menggunakan minyak tanah. 2. Semua __________ basikalnya telah patah dan terpaksa digantikan. 3. __________ yang datang ke rumahnya itu ialah sepupu kepada isterinya. 4. Bantal itu terburai menyebabkan __________nya bersepah di lantai. 5. Walaupun __________ nampak jinak, tetapi sesetengah daripada spesiesnya amat berbahaya. labah / kabu / tamu / pijat / jari

3.

Kata Ganda Bersajak 3.1 Kata ganda bersajak ialah kata ganda yang mengalami persesuaian bunyi di pangkal, atau di hujung, atau di tengah. Contoh : a) Persamaan bunyi di pangkal suku-sakat dan porak-poranda b) Persamaan bunyi di hujung hingar-bingar dan tunggang-langgang. c) Kesesuaian bunyi di tengah kusut-masai dan ulang-alik 3.2 Semua kata ganda bersajak mempunyai tanda sempang (-). Kata ganda bersajak yang tidak bersempang tidak mempunyai makna dan tidak boleh berdiri dengan sendirinya.

Anda mungkin juga menyukai