Anda di halaman 1dari 2

|| || o ||

_o_,_\ ,;: .'_o_\ ,;: (_|_;: _o_,_,_,_;


( .. / (_) / ( .

/ | _ \ | | |
_o__,_;_(_ ,o _\;__,_,_,_; :
( .. (

---------- Forwarded message ----------


Date: Wed, 20 Dec 2000 10:57:04 +0700 (JAVT)
From: Aisyah Putri <xxxxxx@mail1.cso.ui.ac.id>
To: smurf <klugdigen@gmx.de>
Cc: myronin <dian80_2000@astaga.com>, fmultop@astaga.com, jan_eval@yahoo.com,
m199031@students.if.itb.ac.id, meejuth@yahoo.com, rbhtlkm99@yahoo.com,
why99@eng.ui.ac.id
Subject: HELL

|| o || ||
;_,_,_,_o_,_\ ,;: .'_o_\ ,;: (_|_;: _o_
. ( / )_( / .. (

|| |\ _ | /
: ;_,_,_,__;\_ o_\_,_;_(_ ,o_
( .. (

Ba'da tahmid, salam wa sholawat

Allah berfirman :
"Wahai manusia!
Bagaimana mungkin engkau berbuat durhaka, padahal pada terik matahari saja
kau tak kuasa menahan panas.

Sedangkan neraka jahanam terdiri dari 7 lapis.


Di dalam masing-masing lapisan terdapat api yang saling membakar antara
yang satu dengan yang lain.
Di dalam tiap-tiap lapisan terdapat 7 puluh ribu macam jurang api.
Di dalam setiap jurang terdapat 7 puluh ribu macam petak lubang.
Di dalam tiap petak lubang masih terdapat lagi 7 puluh ribu petak lubang
kecil.

Di dalam tiap petak lubang kecil itu terdapat 7 puluh ribu lubang sumur
api.
Di dalam setiap lubang sumur api itu terdapat 7 puluh ribu kotak lubang
api.
Di dalam setiap kotak lubang api itu terdapat kalajengking dari api.
Di atas setiap kotak lubang api itu terdapat 7 puluh ribu pohon zakkum.

Di bawah setiap pohon zakkum terdapat pentungan dari api.


Pada setiap pentungan ada 7 puluh ribu malaikat dan ular dari api.
Panjang masing-masing ular itu 7 puluh ribu hasta di dalam mulutnya
terdapat lautan racun hitam.
Sedangkan tiap-tiap kalajengking memiliki seribu ekor yang panjangnya 7
puluh ribu hasta dan memiliki 7 puluh ribu kati racun merah.
Wahai manusia! Aku tidak menciptakan neraka kecuali untuk orang-orang yang
kafir, orang yang suka mengadu domba, orang yang suka pamer, orang yang
suka menyakiti kedua orang tuanya, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat
dari sebagian harta kekayaannya, orang yang berzina, orang yang suka makan
rente, pemabuk, orang yang berbuat aniaya pada anak yatim, tetangga yang
berkhianat, orang yang suka meratap dan orang yang duka menyakiti hati
tetangganya, sedangkan terhadap orang yang bertobat, beriman dan berbuat
amal kebajikan, Allah akan menggantikan keburukan-keburukannya dengan
kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Wahai hamba-Ku! Berbelaskasihlah engkau pada dirimu sendiri, karena badan


itu sangat lemah, sedangkan perjalanan sangat jauh, beban bawaan sangat
berat, jembatan sangat halus, Sang Pengawas Maha Melihat dan Sang hakim
adalah Robbul 'Alamin".

*takenfrom-peringatan2 Ilahi-dalamhadisQudsy*
*Iman al-Ghazali*

wassalamualaikum
****************