Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Mengajar Mata pelajaran: Pendidikan Islam Tahun Pengetahuan Sedia Ada Tingkatan 1 1.

Pelajar telah mengetahui kejadian siang dan malam. 2. Pelajar pernah melihat bayi yang baru dilahirkan. 3. Pelajar mempunyai kemahiran asas tentang penggunaan computer dan perkakasannya. 4. Pelajar mempunyai kemahiran menggunakan perisian mikrosoft Word dan melayari internet.

Peruntukan 80 minit (2 waktu ) Masa Tema Pelajaran / Tema : Konsep rukun Iman. Topik Topik : Bukti kewujudan allah. Sub-Topik : Membaca dalil Al-Quran tentang kekuasaan Allah.. Memerihalkan proses kejadian siang dan malam. Menyenaraikan peringkat kejadian manusia. Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran murid dapat : Aras 1 : Menyebut dalil naqli tentang kewujudan Allah. - menggunakan MS Power point. Aras 2 : Menerangkan keadaan kejadian siang dan malam: - putaran - kedudukan dalam orbit - sebab berlaku siang dan malam - kebaikan dan faedah berlaku siang dan malam. - menggunakan MS Power Point. Aras 3 : Menerangkan proses kejadian manusia.: - peringkat fetus - kelahiran - pertumbuhan an perkembangan - perbezaan manusia. - Pengajaran. - menggunakan MS Power Point .

Nilai Murni

1) Mengagungi kekuasaan Allah. 2) Bekerjasama dan bertolak ansur ketika menggunakan peralatan TMK 3) Jujur dalam melayari laman Web 4) Menjaga kebersihan dan disiplin ketika berada di dalam makmal komputer 1) 2) 3) 4) 5) Inkuiri penemuan Membanding dan membeza setiap kejadian Membuat urutan kejadian Menghubung kait Mencirikan

Kemahiran Berfikir

Objektif Pembelajaran

Pada akhir proses pembelajaran dan pengajaran pelajar dapat : 1. Menyebut dalil naqli tentang kewujudan allah.. 2. Menerangkan keadaan kejadian siang dan malam berdasarkan maklumat daripada laman Web. 3. Menyenaraikan peringkat dalam proses kejadian manusia. daripada laman Web. 1. 2. 3. 4. 5. Menempah bilik komputer dan prokjektor LCD Memastikan system rangkaian internet berfungsi Menyediakan slaid persembahan Power Point sebagai BBM Menyediakan soalan latihan dalam MS Word Memastikan sekolah mempunyai laman web sendiri.

Persediaan TMK

Penerapan TMK

1. Membina peta minda tajuk bukti kewujudan Allah dengan menggunakan MS Power Point dan menyimpan maklumat dalam MS word 2. Membina animasi kejadian malam dan siang serta proses kejadian manusia menggunakan perisian Microsoft Power Point. 3. Mengakses maklumat tentang kejadian gempa bumi, Tsunami, geiser, kolam air panas dan gunung berapi Buku Teks, akhbar, Carta, Ensiklopedia 1. Set Induksi Menunjukkan gambar bumi menggunakan MS Power Point ( 2 minit) 2. Pencetusan idea Memberi maklumat dan bersoal jawab berkaitan dengan kejadian siang dan malam dan proses kejadian manusia. ( 10 minit )

Persediaan guru Bukan TMK Aktiviti Pelajaran

3. Penstrukturan semula Mengakses internet untuk mendapatkan gambar dan maklumat terperinci tentang kejadian siang dan malam dan proses kejadian manusia.. ( 23 minit ) 4. Aplikasi idea Mengadakan sessi perbincangan secara kumpulan untuk melengkapkan peta minda. ( 25 minit ) 5. Penilaian Penilaian guru dan rakan sebaya mengenai hasil tugasan ( 15 minit ) 6. Penutup Refleksi pelajaran. ( 5 minit ) Aktiviti Guru 1. Guru menayangkan slaid ayat Al-Quran tentang kewujudan Allah. 2. Guru menayangkan slaid bumi dan bersoal jawab 3. Menayangkan slaid MS Power Point kejadian siang dan malam serta memberi maklumat tentang putaran bumi sebab berlaku siang dan malam kebaikan berlaku siang dan malam. Serta menayangkan slaid MS Power Point tentang : - peringkat kejadian manusia. - Perbezaan manusia. - Pengajaran. Seterus memberikan soalan yang berkaitan 4. Guru mengarahkan pelajar melayari laman Web yang disenaraikan 5. Guru membentuk kumpulan dan mencetak lembaran kerja peta minda daripada Mikrosoft Word berdasarkan bilangan kumpulan 6. Meminta pelajar membentangkan hasil perbincangan tugasan. Guru memantau dan memberi bimbingan. 7. Guru menyoal secara lisan keseluruhan isi kandungan pelajaran Aktiviti Pelajar 1. Memberi perhatian dan menjawab soalan guru. 2. Pelajar memerhati slaid, mengambil catatan dan menjawab soalan yang dikemukan oleh guru 3. Membuka komputer dan melayari laman web untuk

mendapat gambar dan maklumat terperinci.. Seterusnya mencetak maklumat tersebut untuk ditampal didalam buku skrap. 4. Pelajar berkumpul dalam kumpulan masing-masing serta berkomunikasi untuk menyelesaikan tugasan kerja yang diberi. 5. Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan. Setiap kumpulan akan memurnikan tugasan mereka dengan bimbingan guru 6. Pelajar menjawab secara lisan tentang rumusan. Liputan Kurikulum Kandungan : Meliputi objektif dan hasil pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 1 dan kemahiran berfikir. Pedagogi : Meliputi aplikasi kemahiran generic bestari yang berunsurkan kemahiran, kecekapan dan keterampilan serta strategi konstruktivisme pengajaran dan pembelajaran. Penilaian : Penilaian formatif melalui soalan lisan dan penyelesaian masalah oleh guru dan rakan. Keperluan khusus Literasi Numerasi Tiada 1. Menggunakan terminology Sains seperti putaran, orbit.Juga menggunakan terminology Arab seperti naqli dan dalil. . 1. 2. 3. 4. Putaran bumi = 24 jam. Umur bayi dalam kandungan.i. Bilangan hari bumi mengelilingi matahari. . Tempoh waktu malam dan siang.

Penilaian

Bahan : a) Gambar-gambar yang dimuat turun daripada internet yang bersesuaian dengan tajuk serta tahap kebolehan pelajar. b) Buku teks digunakan kerana menjadi sumber utama ,dimiliki oleh semua murid dan mudah digunakan. Pengajaran dan pembelajaran : Penilaian dijalankan secara formatif berdasarkan beberapa perkara seperti yang berikut: a) Menjawab soalan guru. b) Menyelesaikan tugasan c) Penilaian rakan sebaya. Kesesuaian TMK mengikut criteria CIPS :

Refleksi

a) Pelajar dapat melayari internet untuk mengakses maklumat berkaitan. b) Pelajar lebih berminat dan memberi tumpuan kepada P&P apabila guru menayangkan slaid menggunakan MS Power Point. c) Proses P&P dapat berjalan dengan lebih lancer dengan menggunakan TMK. d) Pelajar berjaya menghasilkan tugasan dengan lengkap, tersusun dan kemas.

Bahan rujukan 1.Dewan Bahasa Dan Pustaka ( 2005).Kamus Dewan TMK dan Bukan 2.Faujan Hj.Ahmad. UPSR Sains: SASBADI Sdn. Bhd. Petaling TMK. Jaya ,2005. 3. Razali b. Syarif. Pendidikan Islam Tingkatan 1. Dewan bahasa dan Pustaka.Bangi 2002. Laman Web http://www.dreamhawk.com/lifestream.htm
http://www.pbs.org/wgbh/nova/genome/images/manipulate_fetus_l.jpg

http://www.salatiga.go.id/bumi.jpg http://www.paul-jackson.com/nba.htm http://www.paul-jackson.com/images/fetus.jpg