Anda di halaman 1dari 8

Instrumen Membaca Pascaujian PROTIM Tahun 6/2012

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN MEMBACA 1. (a) Tunjuk dan sebut huruf-huruf kecil di bawah dengan sebutan yang betul dan jelas.

e
B1

B2

p
B4

B3

B5

(b)

Tunjuk dan sebut huruf-huruf besar di bawah dengan sebutan yang betul dan jelas.

A
B6

D
B7

F
B8

H
B9

Y
B10

5 2. Tunjuk dan sebut suku kataterbuka di bawah dengan sebutan yang betul dan jelas.

ci
B11

tu
B12

sa
B13

re
B14

do
B15

je
B16

ho
B17

ki
B18

fa
B19

ju
B20

10 3

Instrumen Membaca Pascaujian PROTIM Tahun 6/2012

3. Tunjuk dan sebut perkataan di bawah dengan sebutan yang betul dan jelas.

beli jelita dukacita

B21

haba tetamu matahari

B22

B23

B24

B25

B26

malapetaka a

B27

komunikasi

B28

4. Tunjuk dan sebut suku kata tertutup di bawah dengan sebutan yang betul dan jelas.

jir kun

B29

pet gah sel


B35

B30

hok tir
B36

B31

B32

B33

B34

ham
4

Instrumen Membaca Pascaujian PROTIM Tahun 6/2012

5. Tunjuk dan sebut perkataan di bawah dengan sebutan yang betul dan jelas.

ubah pasir mesin dompet

B37

asap bulat siber gempur satelit

B38

B39

B40

B41

B42

B43

B44

komputer

B45

B46

10

6. Tunjuk dan sebut perkataan di bawah dengan sebutan yang betul dan jelas.

bilang bangga pancing

B47

goreng singlet sombong


5

B48

B49

B50

B51

B52

Instrumen Membaca Pascaujian PROTIM Tahun 6/2012

6 7. Tunjuk dan sebut perkataan di bawah dengan sebutan yang betul dan jelas.

petai sekoi serai

B53

amboi hijau kerbau

B54

B55

B56

B57

B58

8. Tunjuk dan sebut perkataan di bawah dengan sebutan yang betul dan jelas.

fail diam gaung

B59

buih muat cium


6

B60

B61

B62

B63

B64

Instrumen Membaca Pascaujian PROTIM Tahun 6/2012

9. Tunjuk dan sebut perkataan di bawah dengan sebutan yang betul dan jelas.

loghat tarikh bingung

B65

syabas bunyi nyala

B66

B67

B68

B69

B70

6 10. Tunjuk dan sebut perkataan di bawah dengan sebutan yang betul dan jelas.

diami terlerai

B71

sakiti kejutan

B72

B73

B74

terbitan

B75

sulaman
7

B76

membantu
B77

penerima

B78

Instrumen Membaca Pascaujian PROTIM Tahun 6/2012

pengunjung berkhemah
B79 B80

10 11. Tunjuk dan baca ayat di bawah dengan sebutan yang betul dan jelas.

Nora pergi menaiki bas.

ke

perpustakaan
B81

Adik terjatuh ke dalam longkang lalu menangis.


B82

Boria ialah persembahan tradisional yang terkenal di negeri Pulau Pinang.


B83

Gambar pemandangan itu dilukis oleh pelukis yang terkenal.


B84

Instrumen Membaca Pascaujian PROTIM Tahun 6/2012

Abdullah dan rakan-rakan mengikuti kelas komputer di sekolahnya.


B85

10 12. Baca petikan dan jawab soalan yang dikemukakan.

Nadia ke bandar bersama-sama bapanya pada hari Sabtu yang lalu. Banyak urusan yang dilakukan oleh mereka. Mulamula, dia ke bank untuk menyimpan wang. Setelah itu Nadia ke kedai komputer. Di situ dia membeli papan kekunci dan tetikus yang baharu untuk menggantikan perkakasan komputernya yang telah rosak. Kemudian, Nadia dan bapanya pulang ke rumah. Ayah membantunya memasang perkakasan yang baharu dibelinya. Setelah siap dipasang, Nadia melayari Internet untuk mencari maklumat bagi menyiapkan tugasan sekolah yang diberikan oleh gurunya. Jawab soalan-soalan berikut. 1. Apakah tujuan mereka ke bank? 2. 3. 4. 5. Siapakah yang pergi ke bandar? Ke manakah mereka pergi selepas selesai urusan di bank? Sebutkan perkakasan komputer yang dibeli oleh Nadia. Mengapakah Nadia membeli perkakas komputer itu?
9

Instrumen Membaca Pascaujian PROTIM Tahun 6/2012

10

KERTAS PASCAUJIAN TAMAT

10