Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN Minggu : 8

TAHUN/ MASA/ M.PELAJARAN

Hari : Isnin
KANDUNGAN

Tarikh : 2 Feb 2013


IMPAK/ CATATAN

TAHUN 4 11.00 12.00 MATEMATIK

BIDANG: Nombor dan Operasi TAJUK: Darab Hingga 100 000 STANDARD KANDUNGAN: Pendaraban dua nombor STANDARD PEMBELAJARAN: 4.2 (i) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pdp murid dapat: menyelesaikan masalah harian melibatkan pendaraban dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi. AKTIVITI: Fasa 1: Persediaan Murid melihat kad situasi.

Kehadira n: 18/20 EMK: TMK, kreativiti & inovasi dan kerjasama. Bahan Bantu Mengajar: Komputer riba, LCD , kad situasi dan lembaran kerja. Penilaian PdP:. TP 5 Refleksi: 15/18 murid dapat menyelesai kan masalah harian melibatkan pendaraba n dua nombor dengan mengguna kan pelbagai

Sebuah kilang mampu menghasilkan 7 648 mainan dalam tempoh 1 jam.

Fasa 2: Imaginasi Murid diminta mencari jumlah mainan yang dikeluarkan untuk 2 jam diikuti 3 jam dan seterusnya. (ansur maju) Fasa 3: Perkembangan a) Murid ditanya pengetahuan sedia ada mereka tentang konsep pendaraban iaitu ayat matematik tambah berulang dan bentuk lazim. b) Murid diperkenalkan dengan pelbagai strategi:

i. x 3

Kaedah 1: Luas 7000 600 1800 40 120 8 24

21000

21000 + 1800 + 120 + 24 = 22 944

ii.

Kaedah 2: Lattice

strategi pada kadar minima 8/10 soalan yang diberi dengan betul. 3 orang murid lagi akan diberi bimbingan.

iii.

Kaedah 3: Ikut Rumah 7 6 4 8 x 2 1 1 + 2 2 1 2 9 4 4 8 2 3 4

iv.

Kaedah 4: Tulang Ikan

7 648 x 3 =
2 1 1 8 1 2 2 4 2 2 9 4 4

Fasa 4: Tindakan

9 867 biji

9 867 biji

9 867 biji

9 867 biji

9 867 biji

a) Murid menulis ayat matematik dengan bimbingan guru. b) Murid menyelesaikan soalan dengan pelbagai kaedah yang telah dipelajari. c) Murid membuat lembaran kerja.