Anda di halaman 1dari 1

ncheierea contractelor de ncheierea eronata a contractelor de achiziie publica cu castigatorii achiziie publica cu castigatorii procedurilor de achiziii procedurilor de achiziii

organizate pentru organizate pentru bunuri, bunuri, servicii si lucrri servicii si lucrri Neincheierea la termen a contractelor de achiziie publica cu castigatorii procedurilor de achiziii organizate pentru bunuri, servicii si lucrri ntocmirea dosarului achiziiei Neintocmirea dosarului achiziiei publice publice pentru fiecare contract pentru fiecare contract atribuit atribuit ntocmirea incomplete a dosarului achiziiei publice pentru fiecare contract atribuit Participarea la comisiile de Neparticiparea la comisiile de evaluare a evaluare a ofertelor ofertelor Participarea in cadrul Neparticiparea in cadrul comisiilor de comisiilor de recepie a recepie a lucrrilor executate lucrrilor executate Participarea la ntocmirea Neparticiparea la ntocmirea caietelor de caietelor de sarcini sarcini ntocmirea si transmiterea ctre Directorul institutiei, trimestrial, a raportului contractelor de achiziii publice efectuate si a altor contracte ncheiate de institutie Nintocmirea trimestriala, a raportului contractelor de achiziii publice efectuate si a altor contracte ncheiate de institutie

Netransmiterea ctre Directorul institutiei, trimestrial, a raportului contractelor de achiziii publice efectuate si a altor contracte ncheiate de institutie

Elaborarea documentaiei de Elaborarea eronata a documentaiei de atribuire privind procedurile atribuire privind procedurile de achiziie de achiziie publica a publica a obiectelor de inventor obiectelor de inventor Neelaborarea documentaiei de atribuire privind procedurile de achiziie publica a obiectelor de inventor Participarea la elaborarea Neparticiparea la elaborarea documentaiilor de atribuire documentaiilor de atribuire privind privind procedurile de procedurile de achiziie publica pentru achiziie publica pentru aprovizionarea produselor de panificaie si aprovizionarea produselor de lactate panificaie