Anda di halaman 1dari 4

Lampiran 1 BAHAGIAN II KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI / LATIHAN ( Diisi oleh PYD) 2.

. Latihan (i) Senarai program latihan ( seminar, kursus, bengkel dan lain-lain ) yang dihadiri dalam tahun yang dinilai Nama Latihan ( Nyatakan sijil jika ada ) 1. Taklimat SPBT Penentuan Keperluan Buku Teks Kegunaan Tahun 2014 ( Pengisian Borang BTBT 190 ) 2. Kursus Induksi KSSR Tahun 4 2013 Peringkat Daerah Sibu ( Sejarah ) Tarikh / Tempoh Tempat

19.02.2013 8 jam

Bilik Mesyuarat, SK Agama, Sibu The United Association Of Chinese Secondary School,Level 7,Brooke Drive Sibu,Wisma Huawen Du Zhong. Bilik Muzik SJK Thai Kwang, Sibu

07.10.2013-09.10.2013 3 hari

3. Taklimat Awal Tahun LINUS Untuk Guru-Guru Sekolah Rendah Daerah Sibu 4. Taklimat Saringan LINUS 2.0 Untuk Guru Penyelaras LINUS Sekolah Rendah Daerah Sibu 2013 5. Kursus Teknik Menjawab dan Memeriksa Kertas Ujian Penulisan BC UPSR Tahun 6

08.03.2013 2 jam 19.04.2013 2 jam

Bilik Muzik SJK Thai Kwang, Sibu

13.07.2013 9 jam

SJK Su Lai, Sibu

6. Taklimat Pengendalian Peperiksaan Untuk Petugas Peperiksaan UPSR 2013 Peringkat Daerah Sibu

04.09.2013 9 jam 02.02.2013 6 jam 02.03.2013 6 jam 23.03.2013 6 jam 06.04.2013 6 jam 18.05.2013

UPP, Sibu

7. Kursus Morfologi 8. Kursus Sintaksis

SJK Kai Dee, Sibu SJK Kai Dee, Sibu

9. Bengkel Jurulatih Bola Keranjang

SJK Kai Dee, Sibu

10. Bengkel Penyediaan Bahan Bantu Mengajar

SJK Kai Dee, Sibu SJK Kai Dee, Sibu

11. Echo Traning 12. Taklimat Hal Ehwal Murid 2/2013

6 jam 23.05.2013 2 jam 23.05.2013 2 jam 25.05.2013 6 jam SJK Kai Dee, Sibu

13. Taklimat LINUS 2.0 ( Literasi BI )

SJK Kai Dee, Sibu

14. Kursus Sistem Pengurusan Fail

SJK Kai Dee, Sibu

15. Kursus Pendedahan Model Asas 3 & Kelestarian LINUS Untuk Guru-Guru Literasi dan Numerasi Tahun 3,2013

21.09.2013 6 jam

SJK Kai Dee, Sibu

16. Bengkel Tatabahasa Bahasa Cina

06.04.2013 6 jam

SJK Kai Dee, Sibu

__________________ Tandatangan PYD Tarikh : 07.10.2013

_________________ Tandatangan PPP Tarikh :

Lampiran A BAHAGIAN I Penetapan Sasaran Kerja Tahunan ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dam petunjuk prestasinya ) Bil Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti/projek) Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian Melaksanakan tugas mengajar Guru Penyelaras LINUS Mengendalikan ujian standard dan pertengahan penggal bagi mata pelajaran yang diajar Setiausaha Kelab Anti Dadah Ketua Panitia Bahasa Cina Guru Kelas Tahun 6 Guru Penasihat Kelab Budaya Guru SPBT Guru Penyelaras Program Transisi dan Guru Penyayang Setiausaha PROTIM Petunjuk Prestasi ( Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) Sangat memuaskan / sepanjang tahun

1.

2. 3. 4.

23 orang murid / sangat memuaskan / sepanjang tahun Sangat memuaskan / sepanjang tahun

23 orang murid / sangat memuaskan / sepanjang tahun

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sangat memuaskan / sepanjang tahun Sangat memuaskan / sepanjang tahun 3 orang murid / sangat memuaskan / sepanjang tahun Sangat memuaskan / sepanjang tahun Sangat memuaskan / sepanjang tahun 3 orang murid / sangat memuaskan

11.

Sangat memuaskan / sepanjang tahun

__________________ Tandatangan PYD Tarikh : 07.10.2013

________________ Tandatangan PPP Tarikh :