Anda di halaman 1dari 1

Membangkitkan Semangat Nasionalisme Filem Laskar pelangi mengajarkan kita untuk menghargai kebudayaan dan tanah air kita

sendiri. Anak- anak SD Muhammadiyah diajar untuk menghargai alam Indonesia, mereka bermain-main di sekitarnya, menghargai indahnya lautan ibu pertiwi. Mereka tidak terpengaruh sekolah lain yang sudah termordernisasi . Mereka adalah anak -anak yang kurang mampu, namun mempunyai semangat yang tinggi. Hal ini adalah sesuatu yang perlu kita contoh. Negara Indonesia bukanlah negara kaya seperti Amerika Syarikat atau Rusia, tetapi negara ini haruslah mempunyai semangat perjuangan yang tinggi untuk maju dan membanggakan negaranya sendiri, bukan mengikuti alur pemodenan . Anak-anak Laskar Pelangi menunjukkan semangat nasionalismenya dengan mengikuti parade untuk perayaan kemerdekaan Indonesia. Dengan modal yang tidak terlalu besar, mereka mengeluarkan seluruh kreativiti mereka untuk menghasilkan penampilan yang istimewa, yang pada akhirnya mengantarkan mereka pada kemenangan. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mencontoh semangat anakanak Laskar Pelangi. Dengan semangat yang besar, berusaha mengantarkan Malaysia ke dunia antarabangsa sebagai negara yang kaya akan segala sesuatunya. Kita seharusnya dapat menggunakan kreativiti kita untuk membela dan mengharumkan nama Malaysia. Apa lagi dengan keadaan kita yang sebahagian besar tidak seperti anak-anak Laskar Pelangi di Belitong , seharusnya kita dapat lebih bersemangat dan berpeluang mencari banyak jalan untuk menimba ilmu sebanyak -banyaknya dan mengharumkan nama bangsa.