Anda di halaman 1dari 3

Kata kunci 2kk ini adalah untuk menjawab soalan esei 5 ayat

Ka+N. Gn+kk1+I/T. How/contoh. Gn+kk2+I/T. Why. 1. Ka+N. 2. Gn+kk1+I/T. 3. How/contoh. 4. Gn+kk2+I/T. 5. Why.

I: isu N: nilai T: tindakan Ka: karektor Gn: ganti nama How: bagaimana melaksanakan kk Why: mengapa melaksanakan kk

BIDANG 1 - PERKEMBANGAN DIRI

1.1 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN kk1: yakin wujudnya Tuhan kk2: mematuhi suruhanNya 1.2 AMANAH kk1: sikap bertanggungjawab kk2: boleh menimbulkan kepercayaan / keyakinan orang lain 1.3 HARGA DIRI kk1: memulia maruah diri kk2: menjaga maruah diri 1.4 BERTANGGUNGJAWAB kk1: sanggup memikul tugas/kewajipan kk2: sanggup melaksanakan tugas/kewajipan 1.5 HEMAH TINGGI kk1: beradap sopan kk2: berbudi pekerti mulia 1.6 TOLERANSI kk1: sanggup bertolak sansur/sabar untuk elakkan pertelingkahan kk2: mengawal diri untuk elakkan perselisihan faham 1.7 BERDIKARI kk1: boleh melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada kk2: sanggup melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada l1.8 KERAJINAN kk1: usaha yang berterusan kk2: penuh dengan semangat tekun/cekal/gigih/dedikasi/ berdaya maju 1.9 KASIH SAYANG kk1: kepekaan mendalam daripada hati yang ikhlas kk2: perasaan cinta yang berkekalan daripada hati yang ikhlas 10 KEADILAN kk1: tindakan yang saksama kk2: keputusan yang tidak berat sebelah 1.11 RASIONAL kk1: boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti kk2: mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan wajar

1.12 KESEDERHANAAN kk1: tidak keterlaluan dalam pertimbangan dan tindakan/pemikiran/pertuturan/perlakuan kk2: tidak mengabaikan kepentingan diri dan orang lain BIDANG 2 - KEKELUARGAAN 2.1 KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA kk1: perasaan cinta yang mendalam terhadap ............(keluarga) kk2: perasaan kasih/sayang yang berkekalan terhadap .......(kelurga) 2.2 HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA kk1: memuliakan anggota keluarga kk2: berinteraksi dan layanan yang sopan untuk melahirkan keluarga harmoni 2.3 MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN kk1: menerima, menghormati kebiasaan, adat kepercayaan yang diwarisi keluarga kk2: mengamalkan kebiasaan adat, kepercayaan yang diwarisi keluarga 2.4 TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA kk1: kewajipan untuk melahirkan keluarga bahagia kk2: kewajipan untuk meningkatkan imej keluarga/menjaga maruah keluarga BIDANG 3 - ALAM SEKITAR 3.1 MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR kk1: kesedaran memelihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem kk2: kesedaran memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem 3.2 KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR kk1: saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling kk2: berusaha menjamin kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara 3.3 KEMAPANAN ALAM SEKITAR kk1: berusaha mengekalkan keseimbangan alam sekeliling kk2: menjaga alam sekitar sebagai tanggungjawab bersama 3.4 PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR kk1: prihatin terhadap persoalan berkaitan alam sekeliling kk2: berusaha menyelesaikan masalah alam sekeliling BIDANG 4 - PATRIOTISME 4.1 CINTA AKAN NEGARA kk1: perasaan sayang dan bangga terhadap negara kk2: meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri 4.2 TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA kk1: kekal patuh kepada raja dan Negara kk2: kekal setia kepada Raja dan Negara 4.3 SANGGUP BERKORBAN UNTUK NEGARA kk1: rela melakukan .........../ menyerahkan nyawa demi negara kk2: menunjukkan tanda kebaktian kepada negara BIDANG 5 - HAK ASASI 5.1 MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK kk1: membela dan memberi naungan kepada kanak-kanak kk2: memelihara hak kanak-kanak 5.2 MENGHORMATI HAK WANITA kk1: melindungi wanita (sebagai penyumbang pembangunan keluarga/masyarakat/negara) kk2: mengiktiraf wanita (sebagai penyumbang pembangunan keluarga/masyarakat/negara) 5.3 MELINDUNGI HAK PEKERJA kk1: menghormati dan menghargai pekerja kk2: mengiktiraf perkhidmatan/jasa/sumbangan pekerja dalam pembangunan Negara 5.4 MENGHORMATI HAK GOLONGAN KURANG BERUPAYA

kk1: memberi layanan bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih kk2: mengiktiraf golongan ini sebagai insan ciptaan Tuhan 5.5 MELINDUNGI HAK PENGGUNA kk1: membela hak untuk menjadi pengguna berilmu/tidak mudah dieksploitasi kk2: memelihara hak pengguna untuk mendapat perkhidmatan/barangan yang berkualiti BIDANG 6 - DEMOKRASI 6.1 MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG kk1: menerima peraturan dan undang-undang yang ditetapkan kk2: mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan 6.2 KEBEBASAN BERSUARA kk1: bebas berucap dengan batasan demi keselamatan kk2: mengeluarkan fikiran dengan batasan demi keselamatan 6.3 KEBEBASAN BERAGAMA kk1: bebas menganut agama seperti ditetapkan dalam Perlembagaan Malaysia kk2: bebas mengamalkan agama seperti ditetapkan dalam Perlembagaan Malaysia 6.4 PENGLIBATAN DIRI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA kk1: bebas libatkan diri dalam aktiviti pembangunan negara kk2: pastikan aktiviti mematuhi peraturan,undang-undang dan Perlembagaan Malaysia 6.5 SIKAP KETERBUKAAN kk1: sedia memberi pandangan, pembaharuan dan kritikan kk2: sedia menerima pandangan,pembaharuan dan kritikan BIDANG 7 - KEAMANAN DAN KEHARMONIAN 7.1 HIDUP BERSAMA SECARA AMAN kk1: hidup berbaik-baik antara satu sama lain kk2: utamakan kedamaian dan keharmonian hidup 7.2 SALING MEMBANTU DAN BEKERJASAMA kk1: usaha baik dilakukan bersama (pada peringkat individu/komuniti/negara) kk2: usaha yang membina dilakukan bersama (pada peringkat individu/komuniti/negara) 7.3 SALING MENGHORMATI ANTARA NEGARA kk1: menghargai hubungan antara negara kk2: memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan