Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNGAN

Bil. Kandungan Muka Surat

1.

a. Laporan lengkap : 1) Carta organisasi 2) Peraturan keselamatan makmal 3) Bidang tugas Guru Kanan Sains dan pembantu makmal 4) Prosedur pembelian alatan sains 5) Penyelenggaraan stok. b. Lukiskan pelan susunatur yang ideal bagi komponen-komponen makmal dan buat justifikasi ke atas reka bentuk tersebut.

2.

Menyediakan resipi yang sesuai untuk membuat jeruk buah-buahan tempatan berserta dengan gambar produknya.

3.

Tuliskan kertas kerja yang berkaitan dan jalankan pembentangan untuk menerangkan bagaimana sumber tersebut digunakan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran Sains.

4.

Refleksi Individu

5.

Bibliografi

6.

Lampiran