Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Tahun 2 (SKLP)

RANCANGAN TAHUNAN ~ PENDIDIKAN SENI VISUAL ~ TAHUN 2


MINGGU BIDANG / TAJUK
Menggambar Tajuk : (Menggambar dengan teknik gurisan.)

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 1. memahami dan mengetahui konsep gurisan 2. Menyedari wujudnya rupa Asas geometri persekitaran. Aras 2 1. Mengenalpasti alat, bahan, teknik dan proses. 2. Menggambar Aras 3 1. Menghasilkan gambar yang berkualiti dengan menggunakan teknik Gurisan. 2. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. 3. Mendapat idea / konsep awal mengenai teknik gurisan.

OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Pelajar dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan teknik gurisan. b. Meningkatkan kefahaman murid terhadap keindahan alam sekitar. c. Meningkatkan daya imaginasi murid

STRATEGI P&P
KBKK : Banding beza Pembelajaran Kontekstual

Membuat Corak & Rekaan. Tajuk : Sapu tangan (Membuat corak Sapu tangan dengan menggunakan teknik Garisan & gurisan.)

Aras 1 1. Memahami rupa geometri dan organic. 2. Mengetahui konsep dan teknik garisan dan gurisan. Aras 2 1. Menggunakan motif organik dan geometri untuk menghasilkan corak terancang / tidak terancang.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Memahami konsep garisan dan gurisan b. Menggunakan idea susunan garisan dan gurisan untuk membuat corak terancang / tidak terancang yang lebih menarik.

KBKK : Banding beza Pembelajaran Kontekstual

Membentuk & Membuat Binaan. Tajuk : Topeng muka (Menghasilkan Topeng muka dengan menggunakan pinggan kertas.)

Aras 1 1. Mengenali jenis-jenis buahbuahan tempatan. 2. Memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan topeng muka. Aras 2 1. Menggunakan pinggan kertas untuk membentuk topeng muka berbentuk buah-buahan menggunakan pelbagai bahan untuk menghias permukaan topeng muka. Aras 3 1

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Murid dapat menyanyikan lagu bertemakan buahbuahan tempatan. b. Mengetahui bagaimana menggunakan bahan bahan terpakai untuk kerja kerja seni. c. Meningkatkan kemahiran memilih dan menggunkan alat dan bahan untuk membuat topeng muka.

KBKK : Banding beza Menjana Idea. TKP : Logik Matematik

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Tahun 2 (SKLP)

1. Murid menghasilkan topeng.

MINGGU

BIDANG / TAJUK
Mengenal Kraf Tradisional Tajuk : Rantai Manik (Membuat rantai dengan menggunakan manik dan bahan terbuang.)

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 1. Mengenal bahan bahan yang sesuai untuk membuat rantai. 2. Murid dapat mengenalpasti pelbagai saiz dan bentuk rantai. 3. Murid memhami bahawa rantai adalah perhiasan diri. Aras 2 1. Menggunakanmanik dan lain-lain bahan asas untuk menghasilkan rantai Aras 3 1. Murid dapat menghasilkan pelbagai saiz dan bentuk rantai. 2. Murid dapat memperagakan rantai.

OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Mengetahui bagaimana menggunakan manik untuk menghasilkan rantai yang menarik . b. Murid dapat menggabungjalin bahanbahan yang lain. c. Menigkatkan kemahiran memilih dan menggunakan bahan untuk membuat rantai yang menarik. d. Meningkatkan kemahiran koordinasi motor halus.

STRATEGI P&P
Pembelajaran Kontekstual Konstruktivism e KBKK : Kreatif

Menggambar Tajuk :

Aras 1 1. Menyedari wujudnya rupa fizikal di persekitaran. Aras 2 1. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. 2. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. 3. Mengumpul hasil kerja.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Melukis dan mewarna berdasarkan pemerhatian. b. Membanding beza hasil lukisan

Pembelajaran Kontekstual KBKK : Banding Beza Menilai Konstruktivism e TKP : Verbal Linguistik.

Membuat Corak & Rekaan. Tajuk : (Membuat corak dan rekaan menggunakan teknik capan.)

Aras 1 1. Mencorak dengan menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik . Aras 2 1. Mengolah bahan alam dan kutipan yang boleh dijadikan motif dalam penghasilan corak secara kreatif. 2. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. Aras 1 1. Memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah. Aras 2 1. Menggunakan bahan sesuai untuk membentuk dan membuat binaan berdasarkan kemahiran : memotong mencantum 2

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Memahami dan dapat menyenaraikan bahan alam yang dapat dijadikan sebagai capan. b. Menghasilkan rekaan corak yang menarik daripada capan. c. Mengumpul hasil kerja sendiri. Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Memahami konsep origami. b. Membuat rekaan secara lipatan dan guntingan. c. Menghias rekaan dengan teknik tampalan supaya ciptaan lebih menarik.

Pembelajaran Kontekstual KBKK : Kreatif Membuat Gambaran Mental

Membentuk & Membuat Binaan. Tajuk : Origami (Membuat origami menggunakan teknik lipatan dan guntingan.)

Pembelajaran Konstektual KBKK : Menjana idea Ikut urutan TKP : Kinestetik

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Tahun 2 (SKLP)

menampal menghias & menyusun

Visual ruang

MINGGU

BIDANG / TAJUK
Mengenal Kraf Tradisional Tajuk : Anyaman

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 1. Mengenal motif kraf tradisional yang sesuai. 2. Mengenal dan meneroka bahan asas dan bahan gantian serta sifatnya untuk menghasilkan kraf.

OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Memahami konsep asas membuat anyaman. b. Menghasilkan anyaman mudah berdasarkan bahan asas dan bahan gantian.

STRATEGI P&P
Pembelajaran Masteri KBKK : Menjana idea. Ikut urutan Gambaran Mental TKP : Intrapersonal Konstrukvisme

8 9

10

Menggambar Tajuk : (Menghasilkan gambar dengan teknik gosokan.)

Aras 1 1. Mengetahui dan mengenal pasti alat, bahan dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. Aras 2 1. Menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air, minyak dan bahan kering. Aras 3 1. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. 2. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. 3. Mengumpul hasil kerja.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Memahami konsep gosokan. b. Mengenal pasti bentuk geometri dan menyenaraikan bentukbentuk geometri di persekitaran. c. Membuat gambar dengan olahan jalinan secara gosokan.

Pembelajaran Konstektual. Konstrukvisme TKP : Visual Linguistik KBKK : Kreatif Analisa Banding beza.

11

Membuat Corak & Rekaan. Tajuk : (Membuat corak dan rekaan menggunakan Lipatan dan guntingan.)

Aras 1 1. Mencorak dengn meggunakan pelbagai alat , bahan dan teknik.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menghasilkan corak berpusat dan berulang melalui pelbagai lipatan dan guntingan. b. Mengawal dan melatih motor halus menerusi kegiatan lipatan dan guntingan.

konstruktivism e KBKK : Banding beza Menjana idea.

12 13

Membentuk & Membuat Binaan. Tajuk : Hiasan Diri (Membuat hiasan

Aras 1 1. Memilih baahan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah. Aras 2 1. Menggunakan bahan kutipan dan 3

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Mengetahui bagaimana menggunakan manik untuk melaksanakan kerja-kerja seni.

Pembelajaran Kontekstual Konstruktivism e KBKK :

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Tahun 2 (SKLP)

diri dengan bahanbahan terbuang.)

objek alam yang sesuai untuk membentuk dan membuat binaan

Kreatif

MINGGU

BIDANG / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
berdasarkan kemahiran : memotong mencantum menampal menghias menyusun

OBJEKTIF
b. Meningkatkan kemahiran memilih dan menggunakan alat dan bahan untuk membuat gelang atau rantai tangan yang menarik. Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Membuat rangka wau dengan bahan yang sesuai. b. Menyedari perlunya imbangan dalam penyediaan rangka wau. c. Menghasilkan corak bertimbal yang mudah untuk hiasan wau. d. Menghargai hasil kerja melalui puisi. Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Meningkatkan kemahiran menyusun bahan kutipan untuk membuat gambar. b. Menyesuaikan bahan dengan rupa objek dalam menggubah secara kolaj. c. Memperkembangkan daya kreativiti dalam membuat hasil kerja. Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menggunakan cara resis dalam corak dan rekaan. b. Meningkatkan kemahiran penggunaan bahan yang berlainan dalam membuat gambar. c. Menggunakan idea yang diperolehi dari penerokaan dalam membuat corak. d. Memahami ruang latar dan ruang rupa. e. Boleh menghargai hasil kerja sendiri dan rakan sebaya.

STRATEGI P&P

14 15

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk : Wau

Aras 1 1. Mengenal motif kraf tradisional yang sesuai. 2. Mengenal dan meneroka bahan asas dan bahan gantian serta sifatnya untuk menghasilkan kraf. Aras 2 1. Menggunakan bahan asas dan bahan gantian untuk menghasilkan kraf mudah.

Pembelajaran Kontekstual Konstruktivism e KBKK : Kreatif

16 17

Menggambar Tajuk : (Menghasilkan gambar dengan teknik kolaj.)

Aras 1 1. Mengtahui dan mengenal pasti alat, bahan dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. Aras 2 1. Menghasilkan gambar dengan menggunakan dan pelbagai bahan serta teknik membuat pemerhatian 2. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. Aras 1 1. Mengenali dan melukis corak dengan menggunakan motif rupa organik dan geometri. Aras 2 1. Mencorak dengan menggunakan alat- alat bahan dan teknik. Aras 3 1. Mengolah bahan alam dan kutipan yang boleh dijadikan motif dalam penghasilan corak secara kreatif. 2. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. 3. Mengumpul hasil kerja.

Pembelajaran Kontekstual Konstruktivism e TKP : Visual Linguistik KBKK : Kreatif

18

Membuat Corak & Rekaan. Tajuk : (Membuat corak dan rekaan menggunakan teknik resis.)

KBKK : Banding beza Pembelajaran Konstekstual

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Tahun 2 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK
Membentuk & Membuat Binaan. Tajuk : Model Kenderaan (Membuat hiasan diri dengan bahanbahan terbuang.)

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 1. -Memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah. Aras 2 1. Menggunakan bahan kutipan dan objek dalam yang sesuai untuk membentuk dan membuat binaan berdasarkan kemahiran : memotong mencantum menampal menghias menyusun Aras 1 1. Mengetahui dan mengenalpasti alat, bahan dan teknik dalam asas menggambar. 2. Mengumpulkan gambar buahbuahan tempatan. Aras 2 1. Menghasilkan gambar buahbuahan dari pelbagai saiz dan rupa dengan menggunakan krayon. Aras 3 1. Murid mewarnakan gambar menggunakan teknik resis (warna air).

OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Membina model kenderaan. b. Mempertingkatkan kemahiran memilih dan menggunakan alat, bahan, teknik serta proses menghasilkan sebuah model kenderaan. c. Menghias model kenderaan dengan alat, bahan, teknik yang sesuai supaya lebih menarik Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menghasilkan gambar buah-buahan tempatan. b. Menggunakan warna dalam menggambar. c. Menggunakan teknik resis dalam menggambar.

STRATEGI P&P
TKP : Visual ruang Kinestetik Interpersonal KBKK : Menjana Idea Pembelajaran Konstektual

19 20

21 22

Menggambar Tajuk : Buahbuahan Tempatan (Menghasilkan gambar buahbuahan tempatan dengan teknik resis.)

TKP : Verbal Linguistic Logik Matematik Visual ruang Naturalis

23 24

Membuat Corak & Rekaan. Tajuk : Pembalut Hadiah (Membuat pembalut hadiah menggunakan teknik capan.)

Aras 1 1. Mengetahui dan mengenalpasti alat, bahan dan teknik asas. 2. Menggumpulkan contoh-contoh kertas pembalut hadiah dan pamerkan. Aras 2 1. Mencorak dengan membuat ukiran pada bahan-bahan yang diperlukan. Aras 3 1. Mengolah bahan alam dan kutipan yang boleh dijadikan motif dalam penghasilan corak secara kreatif. 2. Menyatakan dan mempamerkan hasil kerja (Apresiasi Seni). 3. Mengumpulkan hasil kerja. 5

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menghasilkan corak kertas pembalut hadiah dengan teknik capan. b. menggunakan kreativiti mewarna.

TKP: Verbal Linguistik Intrapersonal Visual ruang ICT

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Tahun 2 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK
Membentuk & Membuat Binaan. Tajuk : Rantai Leher (Membuat hiasan diri dengan menggunakan teknik origami.)

HASIL PEMBELAJARAN
Aras1 1. Memilih dan mengenalpasti bahan yang sesuai untuk menghasilkan rantai. 2. Memperlihatkan contoh-contoh rantai leher yang telah dihasilkan. Aras 2 1. Menggunakan bahan-bahan kutipan yang sesuai untuk membentuk dan membuat rantai leher berdasarkan kemahiran : memotong menggulung menyusun menghias Aras 3 1. Menghasilkan rantai yang berfungsi dengan teknik origami.

OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran murid dapat:a. Mempelajari cara membuat rantai leher dengan teknik origami. b. Menggunakan bahan-bahan kutipan dalam menghasilkan rantai leher. c. Menggunakan bahan hasil kerja dalam kehidupan seharian.

STRATEGI P&P
TKP : Verbal Linguistic Kontekstual KBKK : Mengenalpasti

25 26

27 28 29

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk : Hiasan Dinding (Membuat hiasan dinding dengan menggunakan teknik anyaman.)

Aras 1 1. Mengenal motif kraf tradisional. 2. Mengenal dan meneroka bahan gentian serta sifatnya. 3. Menunjukkan hasil-hasil anyaman yang menarik. Aras 2 1. Menggunakan bahan gentian untuk menghasilkan kraf mudah. 2. Menerangkan motif yang sesuai, contoh : mata bilis. Aras 3 1. Menghasilkan kraf tradisional mudah dengan hiasan bermotifkan fauna secara kreatif. 2. Membuat pernyataan tentang hasil kerja. 3. Menggumpul dan mempamerkan hasil kerja.

Pada akhir pembelajaran murid dapat:a. Menghasilkan hiasan dinding berbentuk anyaman. b. Mempelajari teknik anyaman dengan menggunakan bahan-bahan gantian.

TKP : Verbal Linguistik Logik Matematik Kontekstual KBKK : Menganalpasti dan meneroka.

30 31

Menggambar Tajuk : Haiwan (Menghasilkan gambar haiwan dengan teknik kolaj.)

Aras 1 1. Mengenalpasti bahan-bahan,alat dan teknik dalam menggambar haiwan. 2. Menunjukkan contoh-contoh gambar haiwan berwarna yang menarik. Aras 2 6

Pada akhir pembelajaran murid dapat:a. Menghasilkan gambar haiwan melalui teknik kolaj. b. Mempelajari teknik kolaj dengan menggunakan bahan-bahan yang pelbagai.

TKP : Verbal Linguistic Kontekstual Intrapersonal Naturalis Kinestetik

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Tahun 2 (SKLP)

1. Melengkapkan gambar dengan teknik kolaj. 2. Memastikan kolaj dihasilkan dengan teliti dan kemas.

c. Menghargai hasil kerja masing-masing.

KBKK : Mengenalpasti

MINGGU

BIDANG / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 1. Menghasilkan gambar dengan menggunakan bahan yang sesuai serta teknik setelah membuat pemerhatian. 2. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. 3. Mengumpulkan hasil kerja.

OBJEKTIF

STRATEGI P&P

32 33

Membuat Corak & Rekaan. Tajuk : Corak Bentuk Geometri (Membuat corak bentuk geometri menggunakan teknik garisan dan gurisan.)

Aras 1 1. Menerangkan penggunaan pelbagai jenis garisan untuk menghasilkan corak secara terancang. 2. Mengenal bahan dan teknik dengan menggunakan motif geometri. Aras 2 1. Mewarnakan latar belakang corak dengan warna yang sesuai. 2. Mewarnakan keseluruhan kertas kali ke-2. 3. Menghasilkan corak geometri dengan teknik garisan dan gurisan. Aras 3 1. Menggunakan kreativiti untuk mencantikkan corak (pembingkaian). 2. Mempamerkan hasil kerja sendiri.

Pada akhir pembelajaran murid dapat:a. Menghasilkan corak geomatri melalui teknik garisan dan gurisan. b. Mempelajari teknik garisan dan gurisan. c. Menggunakan kreativiti dalam penghasilan seni.

TKP : Verbal Linguistic Logic Matematik Intrapersonal Naturalis Kontekstual Cisual ruang KBKK : Mencirikan

34 35 36

Membentuk & Membuat Binaan. Tajuk : Bekas Pensil (Membuat bekas pensil dengan menggunakan teknik model.)

Aras 1 1. Mengenalpasti bahan dan alatan yang sesuai untuk menghasilkan binaan. 2. Menunjukkan bekas-bekas binaan yang telah dihasilkan sebagai contoh. Aras 2 1. Menggunakan bahan yang sesuai untuk membuat binaan berdasarkan: memotong mencantum menampal menghias menyusun reka letak

Pada akhir pembelajaran murid dapat:a. Menghasilkan sebuah kotak pencil yang mudah. b. Menggunakan hasil kerja dalam kehidupan seharian.

TKP : Verbal Linguistic Kontekstual Logic Matematik Visual ruang KBKK : Mencirikan

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Tahun 2 (SKLP)

Aras 3 1. Menghasilkan bekas pencil dengan menggunakan kertas tebal dan mencorakkan mengikut kreativiti. 2. Membuat pameran dan persembahan hasil kerja. 3. Mengumpulkan hasil kerja.

MINGGU

BIDANG / TAJUK
Mengenal Kraf Tradisional Tajuk : Pasu Hiasan (Membuat pasu hiasan dengan menggunakan teknik luakan dan picitan.)

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 1. Mengenalpasti alat dan bahanbahan untuk menghasilkan pasu hiasan. 2. Meneroka bahan asas dan bahan gentian serta sifatnya dalam hasilan kraf. Aras 2 1. Menggunakan bahan gentian (plastersin) untuk menghasilkan pasu. Aras 3 1. Menghasilkan pasu dengan membuat hiasan corak flora secara kreatif. 2. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri. 3. Mengumpulkan hasil kerja.

OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran murid dapat:a. Menghasilkan sebuah pasu hiasan dengan teknik luakan dan picitan. b. Menghasilkan corak pada pasu hiasan secara kreatif.

STRATEGI P&P
TKP : Verbal Linguistic Kontekstual Visual ruang Naturalis KBKK : Membuat pilihan

37 38 39