Anda di halaman 1dari 2

Calendario Exames Licenciatura Bioloxa 12-13

Aula Hora 03-dic 04-dic 05-dic 10-dic 11-dic 12-dic 13-dic 14-dic 17-dic 18-dic Convocatoria Decembro Lic. Bioloxa Aula 14 10:00 FisioVex EcoFisVex MEcol Ecoloxa OrganMicros MTMicro Zooloxa Ecotoxic Medaf Xentica Contmicro TExpBioq Bioquim2 BotTerr MBioAnim ABE (Aula Inf. 1) EcolComCon TExpHist Bioest FBioqBiot Tbot FisioAnim XenHum Mxen Microbio BiolMolec AvBioqApl TFisioVex

16:00 CitoXen BAnimDoc MicroApl BAnimMar XenEv Paleob Bdesenv

Neurobio BAnimTerr XeogFis Hterra FisiopatVex Edafol ComAnim MicroBioAmb CERAnim

Aula Hora 21-ene 22-ene 23-ene 24-ene 25-ene 29-ene 30-ene 31-ene 01-feb 04-feb 05-feb 06-feb 07-feb 08-feb

1 Cuadrimestre Lic. Bioloxa Aula 14 (os exames con * nas aulas 11 e 12) 10:00

Tbot* Mxen* Bioest

Medaf

TExpBioq

16:00 Hterra* Neurobio* BAnimTerr* BAnimDoc* Org Mic * CitoXen FisiopatVex Paleob MicroApl CERAnim ComAnim BiolMolec Ecotoxic XenEv

Aula Hora 03-jun 04-jun 05-jun 06-jun 07-jun 10-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 17-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun

2 Cuadrimestre Lic. Bioloxa Aula 14 (os exames con * nas aulas 11 e 12) 10:00 MTMicro* Zooloxa* FisioAnim* Mecol* TExpHist* Xentica Microbio MBioAnim ABE (Aula Inf. 2) FisioVex TFisioVex Ecoloxa Bioquim2

16:00 EcoFisVex* FBioqBiot* EcolComCon* BAnimMar* AvBioqApl* Bdesenv Contmicro XeogFis BotTerr XenHum Edafol MicroBioAmb

Calendario Exames Licenciatura Bioloxa 12-13


Convocatoria Setembro Lic. Bioloxa Aula 14 10:00 16:00 10:00 ABE (Aula Inf. 2) Mxen Bdesenv Bioquim2 MBioAnim AvBioqApl Ecoloxa MTMicro ComAnim Microbio Contmicro FisioAnim TFisioVex EcolComCon FisioVex Mecol FBioqBiot Xentica TExpHist BAnimTerr Bioest Medaf XeogFis TExpBioq Paleob Zooloxa Tbot XenEv Aula 13 16:00 BotTerr CitoXen MicroApl OrganMicros BAnimDoc BAnimMar CERAnim EcoFisVex Ecotoxic Edafol FisiopatVex Hterra MicroBioAmb Neurobio XenHum BiolMolec

Hora 02-sep 03-sep 04-sep 05-sep 06-sep 09-sep 10-sep 11-sep 12-sep 13-sep

Bioestatstica Bioqumica 2 Fisioloxa Vexetal Microbioloxa Zooloxa Xentica Ecoloxa Fisioloxa Animal Anlisis bioestatstico Mtodos en Edafoloxa Tc. Mostraxe, exp. e ident. en Bot. Mt.e Tec. Est. en Bio. Animal Mtodos en Ecoloxa Mt. E Tec. Est. En Xentica Tc. Exp. En Bioqumica Tc. Mt. Exp. En Fisioloxa Vex. Mt. Tc. En Microbioloxa Tc. Exp. En Histoloxa

Bioest Bioquim2 FisioVex Microbio Zooloxa Xentica Ecoloxa FisioAnim ABE Medaf Tbot MBioAnim Mecol Mxen TExpBioq TFisioVex MTMicro TExpHist

Bioloxa do Desenvolvemento Biolox. Animais Doceacucolas Biolox. Animais Marios Botnica terrestre Citoxentica Comportamento Animal Control Microbiolx.Calidade Ecoloxa de Comunid. e Conservac. Fundam.Bioqum. da Biotecnoloxa Microbioloxa Aplicada Organografa Microscpica Paleobioloxa Xentica Evolutiva Avances en Bioqum. e Aplicacions Bioloxa dos Animais Terrestres Bioloxa Molecular Conserv. e Explot. de Rec. Animais Ecofisiololoxa Vexetal Ecotoxicologa Edafoloxa Fisiopatoloxa Vexetal Historia da Terra Microbiol. e Biotecnol. Ambiental Neurobioloxa Xentica Humana Xeografa Fsica

Bdesenv BAnimDoc BAnimMar BotTerr CitoXen ComAnim Contmicro EcolComCon FBioqBiot MicroApl OrganMicros Paleob XenEv AvBioqApl BAnimTerr BiolMolec CERAnim EcoFisVex Ecotoxic Edafol FisiopatVex Hterra MicroBioAmb Neurobio XenHum XeogFis