Anda di halaman 1dari 8

1.

0 PENDAHULUAN Peradaban Islam sememangnya berbeza daripada sekular yang memisahkan agama dari kehidupan dan bukannya bergerak seiring antara agama dan duniawi. Sejak berabad yang lalu umat Islam mencapai kemuncak kegemilangan peradaban Islam yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana peradaban barat dan dunia sekalipun. Namun akibat kelalaian mereka menyebabkan barat Berjaya mendominasikan pengaruh dan idea-idea falsafah kehidupannya. Sejak abad ke 19 misalnya telah berlaku penjajahan barat terutamanya inggeris dan seramai 400 juta umat Islam yang kebanyakannya orang Islam telah dijajah. Berdasarkan pengalaman sejarah, penjajahan bercorak idea adalah lebih besar kesannya berbanding penjajahan fizikal kerana kolonialisasi idea sekular dapat digarapkan dan dijadikan suatu bentuk globalisasi yang menyerang dunia Islam. Ini kerana barat mengakui hanya serangan ke atas pemikiran akan berupaya menjajah umat Islam dan dipesongkan akidahnya atau berjaya mengeluarkan mereka dari agama itu sendiri. Dalam pemikiran sekularisme barat, agama dianggap sebagai satu budaya yang dicipta oleh manusia purba di zaman dahulu. Tuhan dikatakan tidak wujud dan manusia sebagai penggerak utama di dalam memakmurkan alam. Pemikiran sekular telah menjadi masalah global kerana kebanyakan negara di seluruh dunia kini telah melaksanakan fahaman ini ke dalam kehidupan. Malah sekularisme juga menghalang manusia sejagat untuk menuju keadilan dan kesempurnaan hidup menurut hukum-hakam Allah s.w.t masalah sekularisme sebenarnya masalah peradaban barat yang menukar dalam pemikiran umat Islam untuk digunapakai. Oleh itu untuk memahami apa sebenarnya sekularisme maka eloklah kita merujuk kepada definisi sekularisme dan sejarah serta faktor-faktor kemunculannya, agar dapat memberikan kita pengetahuan dan impaknya sehingga boleh membawa kemudaratan.

2.0 DEFINISI SEKULARISME Sekularisme adalah satu fahaman yang memisahkan antara urusan agama dan kehidupan dunia seperti politik, pentadbiran, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.1 Dari sudut bahasa, Sekular berasal daripada perkataan Latin 'saeculum' yang bererti 'suatu generasi atau zaman'. Dalam konteks barat dan dunia Kristian sekular membawa maksud penolakan agama dalam urusan yang berkaitan dengan keduniaan atau lebih jelasnya pemisahan antara agama dan negara. Agama cuma dibataskan kepada urusan individu dan duniawi dan tidak mempunyai hubungan dengan urusan politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Di dalam bahasa Arab, sekularisme ialah ilmaniyyah, iaitu dari akar kata al-ilm (ilmu) yang mendapat akhiran alif dan nun serta ya yang menunjukkan sifat kepada ilmu, seperti pada perkataan ruh yang menjadi ruhaniyyah atau rabb yang menjadi rabbaniyyah, maka ilm menjadi ilmaniyyah.2 Istilah "sekularisme" mula digunakan di United Kingdom oleh penulis bernama George Holyoake pada 1846. Walaupun ia satu istilah baru, ideologi kebebasan berfikir sudah wujud sekian lama dalam sejarah manusia menerusi pemikiran Aristotle . Menurut kamus Dewan edisi ketiga, secular ialah Berkaitan dengan keduniaan, bersifat duniawi dan tidak berkaitan dengan agama.3

1
2

Sulaiman Nordin. Islam, al Quran dan Ideologi Masa Kini. Cetakan I, 1995. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Dr. Yusuf al Qardhawi. al Islam wa al Ilmaniyyah Wajhan Li Wajhin. Cetakan III, 1412H / 1992M. Muassasah al Risalah, Beirut. 3 Kamus Dewan Edisi Ketiga, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur (1998)

3.0 SEJARAH KEMUNCULAN SEKULARISME 3.1 SEJARAH SEKULARISME DI BARAT

Sekularisme lahir daripada pergolakan yang berlaku dalam agama Kristian pada abad pertengahan. kemunculannya adalah berikutan tindak balas penganut agama tersebut terhadap kongkongan dan penguasaan gereja ke atas masyarakat. Peperangan Salib telah membuka mata orang Kristian Eropah terhadap perubahan, termasuk menuntut kebebasan daripada semua bentuk kongkongan gereja yang selama ini hanya membenarkan ilmu-ilmu yang tidak bercanggah dengan kepentingannya. Melalui gerakan yang dilakukan, orang Kristian Eropah berjaya memisahkan seluruh aspek kehidupan mereka daripada pengaruh gereja. Kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai membolehkan mereka menghasilkan kemajuan ekonomi dan politik. Sistem feudal yang diamalkan sebelum ini digantikan dengan sistem kapitalis yang pada awal abad ke-20 turut membawa kepada kemunculan Komunisme dan Sosialisme. Melalui pemisahan sepenuhnya antara agama dan negara masyarakat moden yang dibentuk di Eropah dibina di atas asas sekular.4

3.2

SEKULARISME DAN DUNIA ISLAM

Sekularisme merebak ke dunia Islam melalui pertembungan dengan barat. Menjelang pertengahan abad ke-19, sebahagian besar wilayah Islam dijajah oleh barat. Ini termasuklah penjajahan Inggeris di Tanah Melayu (1874), Perancis di Tunisia (1881), Inggeris di Mesir (1882) dan Rusia di Merv (1883). Daulah Islamiyah yang masih mampu bertahan ialah Daulah Uthmaniyah. Namun begitu, Daulah Uthmaniyah terpaksa berhadapan dengan ancaman barat yang menggelar daulah tersebut sebagai 'orang sakit Eropah'. Sebagai usaha untuk menghadapi ancaman ini, Daulah Uthmaniyah telah mengambil nilai-nilai barat agar mampu menghadapi persaingan tersebut. Ini termasuklah menghantar pelajar-pelajar Turki belajar di barat, memperkenalkan sistem pendidikan barat, menerima sistem perundangan barat termasuk hak sama rata antara orang Islam dan orang bukan Islam dan sebagainya. Penerimaan unsur-unsur barat turut membawa idea dan nilai barat ke dalam masyarakat Turki. Kemasukan unsur-unsur ini merupakan permulaan kepada usaha-usaha ke arah memisahkan peranan agama dalam pemerintahan. Usaha-usaha ini dijuarai oleh pergerakan Turki Muda yang kemudiannya berjaya menjatuhkan pemerintahan Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1909. Pemerintahan Turki Muda selama lebih kurang satu dekad menyaksikan Daulah Uthmaniyah hancur dan turki kemudiannya muncul sebagai sebuah negara sekular.

Sejarah Pertembungan Islamis-Sekularis Di Dunia Islam Oleh : Prof Madya Dr Mohamad Redzuan Othman

Mustafa Kamal Ataturk gelaran al-Ghazi (orang yang memerangi). Bertanggungjawab meruntuhkan Khilafah Islam Turki pada tahun 1343H (1924M). Dilahirkan pada tahun 1299H (1880M). Pembubaran Sistem Khilafah Islamiah, memisahkan agama Islam daripada sistem pemerintahan di Turki dan meminggirkan Islam daripada aspek kehidupan. Antara ideologi Mustafa Kamal Ataturk iaitu bekas Perdana Menteri Turki, Membolehkan perempuan memakai tudung dengan syarat memakai skirt. Melarang pakaian Islam, Menghapuskan perayaan serta melarang mengerjakan Ibadah Haji. Melarang poligami dan membenarkan perkahwinan wanita Islam dengan bukan Islam. Menukar azan dalam Bahasa Turki. Selain itu, Al-Quran dicetak dalam bahasa Turki, Menghapuskan penggunaan hurufhuruf Arab. Mengambil arkitek-arkitek dari luar negara untuk memodenkan Turki dengan mengukir patung-patung dan tugu- tugunya di seluruh bandar Turki. Agama Islam juga di buang sebagai Agama Rasmi negara. Undang-undang waris dibatalkan. Menghapus penggunaan kalendar Islam dan menukarkan huruf Arab serta menganggap dirinya Tuhan sama seperti Firaun5 Peristiwa yang berlaku di Turki merupakan satu contoh bagaimana sekularisme berjaya merobohkan sebuah peradaban yang dibina selama 600 tahun. Sekularisme juga bertapak di negara-negara Islam yang lain dan seterusnya berjaya mendominasi politik negara. Golongan sekularis yang mengambil pelbagai bentuk seperti nasionalis sosialis, Baathis dan sebagainya kini merupakan kelompok yang berjaya menguasai politik negara Islam. Kejayaan yang dicapai oleh kelompok ini adalah hasil eksploitasi, tipu daya, peranan kuasa barat dan juga akibat beberapa kelemahan kelompok Islam sendiri sehingga menyebabkan mereka gagal dalam persaingan yang berlaku.6

5 6

????????
Sejarah Pertembungan Islamis-Sekularis Di Dunia Islam Oleh : Prof Madya Dr Mohamad Redzuan Othman

4.0

FAKTOR FAKTOR KEMUNCULAN SEKULARISME

Beberapa perkara telah menyebabkan timbulnya fahaman sekularisme di Eropah, antaranya adalah perbuatan-perbuatan angkuh Institusi Gereja Katolik Rom yang menyelewengkan ajaran Nabi Isa a.s yang asli seperti:7 4.1 KEANGKUHAN RUHIYAH

4.2

KEANGKUHAN ILMIYAH

4.3

KESILAPAN BESAR GEREJA EROPAH

Sulaiman Nordin. Islam, al Quran dan Ideologi Masa Kini. Cetakan I, 1995. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

PENUTUP Sekularisme adalah suatu konsep yang amat asing dan bertentangan dengan Islam. Islam mencakupi segala aspek kegiatan manusia. Segala gerak laku Muslim sentiasa terikat dalam lingkungan bidang kuasa syariah. Semua bidang aktiviti seorang Muslim boleh di anggap ibadah jika ia dilaksanakan menurut perintah-perintah Allah s.w.t. Dunia ini adalah

kebun untuk akhirat. Sabda Rasulullah s.a.w bermaksud, Dunia ini adalah kebun untuk akhirat. Beriman dan berbuat baik di muka bumi adalah bertujuan mencari keredhaan allah s.w.t. di dunia dan akhirat. Oleh itu tidak ada sebab mengapa umat Islam perlu meniru gerakan pembebasan dari agama seperti Eropah.

Anda mungkin juga menyukai