Anda di halaman 1dari 10

Penulisan RPH KSSR Bahasa Melayu

Tarikh Tahun M/Pelajaran Bilangan Murid Masa Tema Tajuk Standard Kandungan

: 24 Oktober 2013 : 3 Usahawan : : : : : : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang Bahasa Melayu 16 Orang 10.15 11.15 (60 minit) Patriotisme Jalur Gemilang

sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Standard Pembelajaran : 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

Objektif

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :


i) Bertutur tentang Jalur Gemilang menggunakan pelbagai jenis ayat dengan betul dalam situasi formal secara bertatasusila. ii) Bertutur untuk menyatakan perbezaan dan persamaan bendera Jalur Gemilang dengan bendera negeri yang dipilih.

Sistem Bahasa

: Tatabahasa

Jenis ayat (ayat seru, ayat tanya, ayat penyata) Diselang-selikan, bucu

Kosa Kata

Pengisian Kurikulum

: i)

Ilmu Cinta negara

ii) Nilai - Keyakinan, menghormati, kerjasama dan patriotisme

Elemen Merentasi Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran

: i) ii)

Bendera Malaysia Lagu Jalur Gemilang

iii) Slaid Powerpoint iv) Edaran Menyambung Titik Jalur Gemilang

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid telah mengenali bendera Malaysia.

Langkah/ Masa Set Induksi (5 minit)

Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Pertunjukkan Jalur Gemilang

1. Guru menunjukkan bendera Malaysia BBM o Bendera kepada murid-murid. 2. Guru bersoal jawab dengan murid. Apakah nama bendera Malaysia? Berapakah jalur yang terdapat dalam bendera ini? Berapakah warna yang terdapat pada bendera ini? 3. Guru memberitahu aktiviti PdP hari ini adalah berkaitan dengan Jalur Malaysia o Lagu Jalur Gemilang Strategi o Berpusatkan bahan Teknik o Soal Jawab

Gemilang kepada murid-murid.

4. Guru meminta murid menyanyikan lagu EMK Jalur Gemilang. o TMK Nilai o o Patriotisme Menghormati

Lampiran 1 Langkah 1 (20 minit) Aktiviti Bacaan BBM o o Slaid Powerpoint Lembaran Kerja

1. Guru meminta murid berada dalam kumpulan. 2. Setiap kumpulan secara bergilir-gilir membaca petikan dialog dengan

sebutan yang betul dan intonasi yang jelas dan murid lain o kumpulan secara diminta bertatasusila o

mendengar Strategi Berpusatkan Murid Berpusatkan Bahan Teknik

dengan teliti. 3. Murid dalam

berbincang

tentang isi-isi yang terdapat dalam petikan tersebut. 4. Wakil kumpulan menyatakan hasil

o Soal Jawab

perbincangan berkaitan isi-isi pentig 3

yang telah dicatat. 5. Murid menyalin semula ayat yang dilengkapi tanda baca yang tepat dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6. Murid menuturkan salah satu dialog yang telah dilengkapi tanda baca.

EMK o Kreativiti o TMK Nilai o o o Keberanian Kerjasama HormatMenghormati

Lampiran 2 Langkah 2 (15 minit) Aktiviti Kumpulan Menyambung titik dan Mewarna Jalur Gemilang BBM o Edaran aktiviti edaran aktiviti menyambung titik gambar bendera

1. Guru meminta murid berada dalam kumpulan. 2. Guru memberi

menyambung titik bendera kepada murid-murid. pada o

3. Guru meminta murid-murid mewarna Strategi selepas menyambung titik Berpusatkan Masalah

edaran gambar bendera.

EMK o Kreativiti dan Inovasi Nilai o Bekerjasama o Tolongmenolong 1. Murid membuat banding beza Jalur Langkah 3 (7 minit) Pentaksiran Gemilang dengan bendera Melaka. 2. Murid menerangkan kepada rakan mengenai perbezaan dan persamaan antara bendera Melaka dengan EMK o Kreativiti Strategi o Berpusatkan Murid dan Bahan

bendera Malaysia.

Nilai 4

Keberanian

Lampiran 3 Langkah 4 (8 minit) Pengayaan 1. Murid bertutur dengan rakan tentang lambang-lambang yang terdapat dalam Jalur Gemilang. 2. Murid menomborkan pernyataan Lampiran 4

mengikut urutan berdasarkan isi-isi petikan yang telah dibaca. Pemulihan 3. Murid berbual tentang warna-warna pada Jalur Gemilang. 4. Murid menulis perkataan yang sesuai dengan gambar. Penutup (5 minit) Penutup Sosial Penutup Kognitif Menyedarkan murid untuk menghormati Jalur Gemilang. Murid-murid menyanyikan lagu Jalur Lampiran 5

Gemilang sambil membuat pergerakan dan mengayakan bendera yang

diwarnakan.

Refleksi :..

Lampiran 1

Membaca dialog dalam petikan dengan intonasi yang betul dan catakan isi-isi penting.

Lampiran 2 Salin semula ayat di bawah dengan tanda baca yang tepat dan tuturkan ayat tersebut dengan sebutan dan intonasi yang betul.

eh salah warna jalur tu balan kata ahong

apakah maksud warna biru dan kuning pula tanya ahang

oh terima kasih kerana menegur kata balan

nah yang ini gambar bendera saya kata ahang

sepatutnya bucu dan jalur ada empat belas kata ahmad

Lampiran 3 Berbual dengan rakan tentang perbezaan dan persamaan bendera Malaysia dengan bendera Melaka.

Baiklah, Persamaannya Manakala perbezaannya pula

Lampiran 4 Nyatakan maksud warna yang terdapat pada Jalur Gemilang dan lengkapkan perkataan di bawah.

Warna

Maksud

Aktiviti ini hanya untuk murid yang tidak dapat mencapai standard pembelajaran sahaja.
9

Lampiran 5 Tuturkan cerita yang telah dinomborkan mengikut urutan berdasarkan cerita yang telah dibaca.

Merah bermakna berani dan putih bermakna suci bersih.

Jalur Gemilang mengandungi warna merah terang, biru gelap, kuning dan putih.

Biru bermaksud perpaduan kaum rakyat Malaysia.

Jalur merah dan putih menunjukkan 14 buah negeri di Malaysia.

Aktiviti ini hanya untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.
10