BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN KEBERHASILAN KUMPULAN GURU (PdP

)

NAMA CALON SEKOLAH SESI PENILAIAN GRED TARIKH

BIL 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 3.2 4.0 4.1 4.2 5.0 5.1 5.2

PERKARA PEMBELAJARAN MURID Peningkatan a Pembelajaran Pencapaian Akademik KOKURIKULUM Penglibatan Kokurikulum Pencapaian Kokurikulum SAHSIAH Kesedaran Intrapersonal Kesedaran Interpersonal
a b b

KT

S

KS

Skor

Petunjuk: a - Tahap/Peringkat b - Peratus/Band

CATATAN KT - Kitaran Terdahulu (TOV – Take off Value) S - Sasaran (ETR– Estimated Target Result) KS - Kitaran Semasa (AR– Acquired Result) Beza = KS – S Hasil dibandingkan dengan S Skor adalah merujuk kepada beza tersebut. Skor 1 = Tidak Mencapai Sasaran (beza yang kurang (negatif) adalah melebihi 10%/0.1) 2 = Hampir Mencapai Sasaran (beza yang kurang (negatif) adalah dalam julat 3% hingga 10% (0.03-0.1) 3 = Mencapai Sasaran (beza adalah dalam julat kurang/lebih 3% (± 3%/±0.03) 4 = Melepasi Sasaran (beza yang lebih adalah melebihi 3%/0.03)

b

b

KHIDMAT KAUNSELING Kaunseling Kelompok Kaunseling Individu JURULATIH Pencapaian Individu
b b b

PENGESAHAN Penilai 1 Tandatangan Nama Tarikh
b

Pencapaian Pasukan

Pengerusi JK Kompetensi Organisasi

Perhatian ***
- Perkara 1, 2 dan 3 khusus untuk Guru Akademik
- Perkara 2, 3, dan 4 khusus untuk Guru Kaunseling *Ko-Kurikulum bagi Guru Kaunseling adalah PRS - Perkara 2, 3, dan 5 khusus untuk Jurulatih Sukan dan Seni Jawatan Hakiki

Tandatangan Nama Tarikh