Anda di halaman 1dari 4

APLIKASI MODEL ADDIE

Video pada Set Induksi

ASPEK

HURAIAN Kartun smurf telah digunakan dalam video kerana ia salah satu kartun yang amat disukai oleh kanakkanak. Video ini dihasilkan bagi menarik perhatian

Analisi atau Analyze

murid-murid secara sekelas sebelum benar-benar memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Nilai dan definisi nilai juga diperkenalkan sebagai

persediaan pembelajaran. Video yang dihasil telah menggunakan kaedah Rekabentuk atau Design penerokaan. Ia merangsang perasaan ingin tahu tentang nilai baru yang diperkenalkan. Audio,

gambar, komputer, internet perlu digunakan. Dalam proses menghasilkan video ini, papan cerita perlu Pembangunan atau Develop dirancang dan dibina dahulu, kemudian

membentuk grafik yang diperlukan, menentukan pula bahasa pengaturcaraan, membuat ujian tentang video tersebut pada akhirnya untuk memastikan ia dapat ditayang dengan lancar. Pilot Test dibuat terhadap video yang telah dihasilkan. Beberapa orang kawan telah dipersilakan untuk mencuba tayang video yang dihasilkan. Selepas video ditayang, video akan disemak semula

Impliment atau Implement

Penilaian atau Evaluate

lagi. Ini bertujuan meningkatkan serta memperbaiki tahap keberkesanan video yang telah dihasil.

Contohnya mutu suara yang dirakam diperbaiki lagi dengan merakam semula.

Video pada Langkah Satu (1)

ASPEK

HURAIAN Video ini telah membawa murid-murid menengok persekitaran sekolah dalam keadaan yang benar.

Analisi atau Analyze

Tiga persekitaran diutamakan, iaitu pusat sumber, tandas dan kantin. Pada akhir video, ia telah merumuskan kepentingan kemudahan-kemudahan terhadap sekolah. Video yang dihasil telah menggunakan kaedah

Rekabentuk atau Design

simulasi. Watak beberapa murid telah dilakon melalui suaranya. Alat yang digunakan termasuk gambar, audio, video, komputer, internet dan sebagainya. Dalam proses menghasilkan video ini, papan cerita perlu dirancang dan dibina dahulu, kemudian

Pembangunan atau Develop

membentuk grafik yang diperlukan, menentukan pula bahasa pengaturcaraan, membuat ujian tentang video tersebut pada akhirnya untuk memastikan ia dapat ditayang dengan lancar. Pilot Test dibuat terhadap video yang telah dihasilkan. Beberapa orang kawan telah dipersilakan untuk mencuba tayang video yang dihasilkan. Selepas video ditayang, video akan disemak semula

Impliment atau Implement

Penilaian atau Evaluate

lagi. Ini bertujuan meningkatkan serta memperbaiki tahap keberkesanan video yang telah dihasil.

Contohnya kecantuman video diperbaiki lagi dengan mengatur semula masa.

Video pada Langkah Satu (2)

ASPEK

HURAIAN Video ini telah memberi satu tugasan kepada murid, iaitu memerhatikan kemudahan yang kotor dan berusaha memikir cara-cara untuk menjaga tersebut. memberi

Analisi atau Analyze

kebersihan Gambaran

kemudahan-kemudahan sebenar tersebut dapat

perasaaan yang benar, iaitu kekotoran itu memang menjijikan. Video yang dihasil telah menggunakan kaedah penyelesian masalah dan perbincangan. Murid-murid Rekabentuk atau Design dikehendaki berbincang bersama bagi menyelesaikan masalah-masalah yang ditunjukkan. Alat yang

digunakan termsuk audio, gambar, komputer, internet dan sebagainya. Dalam proses menghasilkan video ini, papan cerita perlu Pembangunan atau Develop dirancang dan dibina dahulu, kemudian

membentuk grafik yang diperlukan, menentukan pula bahasa pengaturcaraan, membuat ujian tentang video tersebut pada akhirnya untuk memastikan ia dapat ditayang dengan lancar. Pilot Test dibuat terhadap video yang telah dihasilkan. Beberapa orang kawan telah dipersilakan untuk mencuba tayang video yang dihasilkan. Selepas video ditayang, video akan disemak semula

Impliment atau Implement

Penilaian atau Evaluate

lagi. Ini bertujuan meningkatkan serta memperbaiki tahap keberkesanan video lagu yang telah dihasil. dengan

Contohnya

kesesuaian

diperbaiki

menukar lagu kepada tempo yang lebih cepat.

Video pada Langkah Dua

ASPEK

HURAIAN Video ini telah memberi peluang kepada murid-murid untuk memerhatikan kemudahan yang ditayangkan.

Analisi atau Analyze

Murid-murid akan cuba teka tempat kemudahan yang ditunjukkan dan kemudiannya menjawab soalansoalan yang dituju oleh guru. Video yang dihasil telah menggunakan kaedah

Rekabentuk atau Design

tutorial. Guru akan mengiringi murid-murid untuk mengetahui pusat sumber secara lebih lanjut lagi. Alat yang digunakan termasuk gambar, audio, video, komputer, internet dan sebagainya. Dalam proses menghasilkan video ini, papan cerita perlu dirancang dan dibina dahulu, kemudian

Pembangunan atau Develop

membentuk grafik yang diperlukan, menentukan pula bahasa pengaturcaraan, membuat ujian tentang video tersebut pada akhirnya untuk memastikan ia dapat ditayang dengan lancar. Pilot Test dibuat terhadap video yang telah dihasilkan. Beberapa orang kawan telah dipersilakan untuk mencuba tayang video yang dihasilkan. Selepas video ditayang, video akan disemak semula lagi. Ini bertujuan meningkatkan serta memperbaiki

Impliment atau Implement

Penilaian atau Evaluate

tahap

keberkesanan gambar

video atau

yang video

telah yang

dihasil. dapat

Contohnya

menunjukkan tempat ditayang ialah pusat sumber sahaja yang disimpan.