Anda di halaman 1dari 16

Ami

ruddin Mohd Saleh

PENGENALAN

Bahasa ِArab merupakan bahasa al-Quran yang diturunkan kepada nabi junjungan kita
Nabi Muhammad S.A.W. Menyedari tentang kepentingan Bahasa Arab, Kementerian
Pendidikan telah memperkenalkan Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. Pelaksanaan
mata pelajaran Bahasa Arab telah diperkenalkan di peringkat sekolah rendah dengan
mewajibkan murid yang beragama Islam mengikutinya dan menjadi pilihan kepada pelajar
yang bukan beragama Islam. Tujuan mata pelajaran ini diperkenalkan adalah untuk menanam
minat di kalangan murid untuk mempelajarinya dan menguasai kemahiran berbahasa iaitu
dapat berkomunikasi di dalam Bahasa Arab dengan mudah.

1. TAJUK BAB CONTOH

َ
ِ‫سم‬ ِ ْ ‫ضاءُ ال‬
ْ ‫ج‬ َ ْ‫( أع‬ANGGOTA BADAN) - TAHUN 1
َ
Dalam tugasan ini, saya telah memilih tajuk ‫سم‬ ِ ْ ‫ضاءُ ال‬
ِ ْ ‫ج‬ َ ْ ‫أع‬ yang bermaksud anggota
badan untuk dijadikan bab contoh. Tajuk ini merupakan bab yang ke sembilan di dalam
Buku Teks Bahasa Arab Tahun 1 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
2007. Saya memilih bab daripada Tahun 1 ini kerana di sekolah saya baru tahun ini (2009)
bermulanya program j-QAF. Kerja kursus tentang penyediaan satu bab contoh pengajaran
Bahasa Arab ini diharapkan dapat memberi impak yang positif untuk proses pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Arab di sekolah.

2. BAB CONTOH

(LAMPIRAN)

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah 1


Ami
ruddin Mohd Saleh

a) Murid mendengar sebutan dan menyebut:

b) Menyebut mengikut bacaan guru :

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah 2


Ami
ruddin Mohd Saleh

‫ِإْنطِقْ جَيدًا‬

c)Bernasyid

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah 3


Ami
ruddin Mohd Saleh

d) Menulis kalimah dengan betul:

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah 4


Ami
ruddin Mohd Saleh

ćƾăȇ ƒǁ
ćDžƗă

ƒƥ
ćǺǘă ćǁąƾăǏ

ƈDz
ąƳƎǁ

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah 5


Ami
ruddin Mohd Saleh

:‫)التدريبات النموذجية الول‬1)

‫وفق بي الصور والكلمات‬

ٌ‫صَدْر‬ )1

‫رَأْس‬ )2

ٌ‫ِرجْل‬ )3

ٌ‫َب ْطن‬ )4

ٌ‫يَد‬ )5

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah 6


‫‪Ami‬‬
‫‪ruddin Mohd Saleh‬‬

‫(‪)2‬التدريبات النموذجية الثانية‪:‬‬

‫إملء الفراغ بالرف الناسب‬

‫‪)2‬‬ ‫‪)1‬‬

‫ي‬ ‫أ‬ ‫ر‬

‫‪)4‬‬ ‫‪)3‬‬

‫ل‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ص‬


‫‪)5‬‬

‫ط‬ ‫ب‬

‫‪HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah‬‬ ‫‪7‬‬


Ami
ruddin Mohd Saleh

3.HASIL PEMBELAJARAN
َ
Melalui tajuk ( ِ‫سم‬ ِ ْ ‫ضاءُ ال‬
ْ ‫ج‬ َ ْ‫ ) أع‬atau Anggota Badan di dalam buku teks Bahasa Arab
untuk murid Tahun 1 dalam bab yang kesembilan, di akhir pembelajaran murid akan dapat:

1) Murid dapat menyebut lima nama anggota badan dalam Bahasa Arab dengan betul.

Murid-murid akan diminta untuk menyebut lima nama anggota badan dalam
Bahasa Arab mengikut sebutan guru dengan betul secara kelas, kumpulan dan
individu. Melalui cara ini murid akan dapat menyebut dengan betul dan mengingati
kalimah beserta makna berkaitan dengan tajuk tersebut.

2) Murid dapat memadankan antara gambar dan nama anggota badan dalam Bahasa
Arab

Disamping kemahiran bertutur dengan menyebut kelima-lima nama anggota


badan tersebut, murid akan diminta untuk memadankan gambar dan kalimah yang
telah dipelajari.Melalui cara ini, ia dapat mengukuhkan lagi ingatan murid terhadap
pelajaran yang sedang diajar.

3) Murid dapat menulis nama anggota badan dalam Bahasa Arab dengan betul.

Selain dari itu, guru juga akan menerapkan kemahiran menulis kalimah-
kalimah yang telah dipelajari. Guru akan menunjukkkan cara menulis kalimah-
kalimah tersebut disamping meminta murid untuk mengikutinya. Seterusnya guru
akan meminta murid menulis kalimah-kalimah tersebut tanpa bantuan guru di dalam
buku tulis dan lembaran kerja yang akan diberikan yang bertujuan untuk pengukuhan
terhadap topik yang telah diajar.

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah 8


Ami
ruddin Mohd Saleh

4.KEMAHIRAN DAN ASPEK BAHASA DALAM BAB CONTOH

Kemahiran yang dipilih untuk tajuk ini ialah :

4.1 Kemahiran mendengar

Kemahiran mendengar merupakan kemahiran untuk menilai penguasaan sama


ada mampu atau tidak apa yang didengar. Ianya juga digunakan untuk menilai
kemampuan pelajar untuk mendapatkan maklumat yang betul. Dengan adanya
kemahiran ini, pelajar dapat mengetahui bunyi yang dituturkan dan membezakannya.
Kemahiran mendengar membolehkan pelajar :-

1) Mendengar bunyi huruf.

2) Mendengar bunyi huruf dan mengulangi huruf yang telah didengari.

3) Mendengar kalimah dan memahaminya.

4) mendengar kalimah yang dipelajari dan menggunakannya di tempat yang sesuai.

4.2 Kemahiran bertutur

Kemahiran bertutur mempunyai kaitan yang rapat dengan kemahiran


kemahiran mendengar. Kemahiran bertutur membolehkan pelajar:-

1) Menyebut bunyi huruf dengan betul dan mampu membezakan bunyi antara huruf.

2) Menyebut mengikut intonasi yang betul.

3) Menggunakan kalimah yang dipelajari di tempat yang sesuai.

4) Mengemukan soalan dan menjawabnya.

4.3 Kemahiran menulis

Kemahiran menulis bertujuan untuk mengetahui tahap penguasaan pelajar


menulis huruf, perkataan dan ayat dengan jelas. Tulisan ini hendaklah ditulis dengan
kaedah penulisan bahasa arab yang betul.

Dengan adanya kemahiran menulis pelajar akan dapat:-

1) Menyalin huruf, kalimah dan ayat dengan betul.

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah 9


Ami
ruddin Mohd Saleh

2) Menulis huruf, kalimah dan ayat dengan betul.

3) Menulis huruf, kalimah dan ayat dengan menggunakan kaedah penulisan yang
betul.

4.4 Kemahiran membaca

Kemahiran membaca bertujuan untuk mengetahui penguasaan pelajar untuk


membaca kalimah, ayat dan perenggan dengan baik dan memahaminya.

Dengan adanya kemahiran membaca pelajar dapat:-

1) Membaca kalimah dan ayat mengikut intonasi yang betul dengan lancar dan
memahaminya.

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah 10


Ami
ruddin Mohd Saleh

5.LANGKAH PENGAJARAN

Maklumat Umum

Hari : Isnin

Tarikh : 13 Jun 2009

Kelas : 1 Cemerlang

Bilangan Murid : 35 orang

Masa : 10.05 – 11.05 pagi

Tajuk : Anggota Badan (( ‫أعضاء الجسم‬

Pengetahuan : Murid telah mengetahui beberapa nama anggota badan

Sedia Ada dalam Bahasa Arab

Objektif Umum : Menerapkan kemahiran bertutur dalam Bahasa Arab

Hasil pembelajaran : Diakhir pembelajaran murid dapat:

1) Murid dapat menyebut lima nama anggota badan


dalam Bahasa Arab dengan betul

2) Murid dapat memadankan antara gambar dan nama


anggota badan dalam Bahasa Arab

3) Murid dapat menulis nama anggota badan dalam


Bahasa Arab dengan betul.

Kemahiran Utama : 1) Mendengar 2)Membaca 3)Bertutur

Kemahiran Sampingan : 1) Menulis

KBKK : 1) Bahasa Inggeris 2) Pendidikan Jasmani

Kesihatan

Penerapan Nilai : 1) Bersyukur 2) Menjaga Kesihatan Diri

Bahan Bantu Mengajar : 1) Gambar 2) Kad Imbasan 3) Kotak 4) Radio

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah 11


Ami
ruddin Mohd Saleh

Langkah Isi pembelajaran Aktiviti ABM

Bacaan doa: Doa


Mula Belajar Guru memilih seorang murid Slide Power Point
untuk membaca doa dan murid
‫" اللهم افتح‬ lain mengaminkan doa tersebut.
Doa
،‫عليناحكمتك‬
Pengenalan ‫وانشـر علينا مـن‬
(4 minit) ‫خزائن رحمـتـك يا‬
" ‫أرحم الراحـمين‬

1. Guru meminta seorang pelajar


ke hadapan.
Benda maujud
2. Guru menunjukkan kearah
(Murid)
Soal jawab: beberapa anggota badan
pelajar tersebut. Contonya
“ Apa Ini?” kepala dan tangan sambil
bertanya “apa ini?”

3. Guru meminta pelajar


menjawab soalan tersebut di
dalam bahasa Malaysia dan
Set Induksi
bahasa inggeris.
(5 minit)
4. Guru mengaitkan jawapan
murid dengan isi pelajaran.

1. Guru membentangkan kad


kalimah bersama gambar dan
Menyebut perkataan: menyebut perkataan perkataan 1. Kad kalimah
tersebut dengan betul
sebanyak tiga kali dan murid 2. Gambar
hendaklah mendengar anggota
Langkah 1 sebutan tersebut dengan teliti.
badan
(15 minit) 1.
3. Benda

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah 12


Ami
ruddin Mohd Saleh

maujud

2. Selepas guru menyebut


2.
perkataan tersebut, murid
dikehendaki mengulanginya Kemahiran:
beramai-ramai dengan betul.
Mendengar dan
3. 3. Guru meminta murid
menyebut
menyebut perkataan tersebut
secara kelas, berkumpulan
dan individu.
4. 4. Guru menyebut sekali lagi
perkataan tersebut sambil
menunjukkan anggota badan
dan dikukuhkan lagi dengan
5. gambar yang berkaitan.

Menulis kalimah: 1. Guru menyebut kalimah dan


menunjukkan cara yang betul
1. ‫رأس‬ untuk menulis kalimah
tersebut.
2. ‫صدر‬
2. Guru meminta pelajar menulis
perkataan tersebut pada buku
3. ‫يد‬
latihan.
Langkah 2
4. ‫بطن‬ 3. Guru memilih seorang pelajar
(15 minit) untuk menulis kalimah
5. ‫رجل‬ tersebut dengan betul dan
menyebutnya sambil
menujukkan anggota badan
tersebut.

Langkah 3 1. Guru melekatkan gambar Permainan kotak


manusia di papan hitam. beracun (mengisi
(16 minit) Selepas itu meletakkan
tempat kosong)
perkataan bahasa melayu di
Kegiatan dalam kotak beracun.

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah 13


Ami
ruddin Mohd Saleh

pengukuhan. 2. Muzik dimainkan, apabila -Radio dan Kotak


muzik diberhentikan pelajar
yang mendapat kotak
hendaklah memilih perkataan
tersebut , seterusnya pelajar
hendaklah memilih kad
kalimah yang dibentangkan
dan melekatkannya pada
anggota badan yang betul.

6. CADANGAN LATIHAN DAN AKTIVITI

1. Lembaran kerja

• Mengisi tempat kosong dengan huruf yang sesuai.


• Memadankan nama anggota badan dengan gambar.
• Memilih gambar yang betul berdasarkan kalimah yang diberikan.

2. Permainan

• Permainan kotak beracun – Meletakkan kalimah di dalam kotak dan murid yang dapat
kotak tersebut akan memilh satu kalimah. Kalimah tersebut hendaklah ditampalkan pada
anggota badan yang betul.

3. Kuiz

Soal jawab - Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan menyoal beberapa
soalan yang berkaitan dengan tajuk yang dipelajari.

• Menunjukkan gambar dan meminta pelajar menyebut kalimah yang sesuai.


• Memadankan kalimah dan gambar.
7.KAEDAH PENILAIAN
Penilaian ialah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.penilaian
merupakan aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguana bagi menetukan pencapaian

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah 14


Ami
ruddin Mohd Saleh

sesuatu hasil pembelajaran dan objektif pangajaran dan pembelajaran. Justeru itu, penilaian
perlulah dijalankan secara berterusan.
Penilaian di sekolah dilaksanakan mengikut format Penilaian Kendalian Sekolah (PKS) .
penilaian ini mempunyai prinsip-prinsip berikut;

• Bersifat formatif
• Mengesan perkembangan individu secara menyeluruh (intelek, emosi, rohani dan
jasmani)
• Bersistem dan berterusan
• Menggunakn pelbagai kaedah (peerhatian, lisan dan penulisan)
• Berasaskan criteria
• Dikendalikan oleh guru
• Membolehkan tindakan susulan.

Penilaian boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu penilaian secara pemerhatian
secara lisan dan penulisan.

7.1 Penilaian secara pemerhatian


Digunakan untuk melihat aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan.
Antaranya ialah sikap, perlakuan (amalan nilai murni) amali dan kemahiran bersosial.
Contohnya guru dapat menilai sikap pelajar melalui hasil kerja mereka.

7.2 Penilaian secara lisan.


Digunakan untuk mengumpuakan maklumat semasa berlaku interaksi antara murid dengan
guru, murid dengan murid dan murid dengan bahan pembelajara. Kemahiran ini boleh dinilai
melalui aktiviti seperti bacaan, perbuaalan dan perbincangan.

7.3 Penilaian secara penulisan.


Penilaian ini melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan
murid seperti karangan ,laporan projek, latihan, ujian dan huraian.

Penilaian ini digunakan unutk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid
meliputi kemahiran menulis, penggunaan tanda baca dan penguasaan perbendaharaan kata.

8. RUJUKAN

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah 15


Ami
ruddin Mohd Saleh

Kementerian Pendidikan Malaysia. (20(H). Keperluan Kurikulum Bahasa Arab


Dalam Era Millenium. Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Islam dan Moral.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2007). Buku Teks Bahasa Arab


KomunikasiTahun 1 . Dewan bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2008). Huraian sukatan pelajaran Bahasa Arab


Komunikasi KBSR. Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Islam dan Moral.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2008e). Sukatan pelajaran Bahasa Arab


Komunikasi KBSR. Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Islam dan Moral.

Saiful Bahri Yaziz, Rozlina Abdul Aziz, Habsah Omar. (2009) . HBIS 1203
Pendidikan Islam Pra Sekolah dan Tahun 1. Kuala Lumpur. Open University
Malaysia.

Toimah, R. A. (1989). Taalim al arabian li ghairi an natiqin biha: Manahijuhu wa


asalibuhu.

Wilkins, D. A. (1976). Notional syllabus. London: Oxford University Press.

Zawawi Ismail, Zawadi Che Seman, Mohd Sukki Othman (2009) HBAL 1203
Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah. Kuala Lumpur. Open University
Malaysia.

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah 16

Anda mungkin juga menyukai